Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

1 МОДУЛЬ / ПР3

.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
1.32 Mб
Скачать

Предмет

Основи інформатики

Тема заняття

Пристрої введення-виведення інформації. Клавіатура ПК, призначення клавіш, клавіатурний тренажер.

Мета заняття

Засвоїти відомості про пристрої введення-виведення інформації та їх основні характеристики, розглянути основний пристрій введення символьної інформації – клавіатуру та групи клавіш, навчитися вводити текстові дані; сприяти розвитку логічного та аналітичного мислення, уваги, уяви, пам’яті; виховувати культуру письма, мови та поведінки.

Вид заняття

Лабораторна робота

Тип заняття

Засвоєння нових знань

Формування нових умінь і навичок

Забезпечення заняття

Текст теоретичної частини, презентація «Пристрої введення-виведення», інструктивна картка лабораторного заняття.

Категоріально-понятійний масив навчальної теми

Пристрої введення-виведення інформації, клавіатура, маніпулятори, сканер, монітор, принтер, алфавітно-сифрові клавіші, функціональні, керуючі, спеціальні , цифрові клавіші.

Студенти повинні знати

Основні та додаткові пристрої введення та виведення інформації.

Характеристики пристроїв введення-виведення інформації.

Основні групи клавіш на клавіатурі.

Студент повинен вміти

Користуватися основними пристроями введення-виведення інформації.

Застосовувати клавіатуру для введення символьної інформації.

Література

Гаєвський О.Ю. Інформатика 7-11 кл.: Навч.посіб. – К.: А.С.К., 2007.

Хід заняття

План практичного заняття:

  1. Пристрої введення-виведення інформації.

  2. Принтер. Типи та принцип роботи принтера.

  3. Клавіатура типи клавіатур. Клавіатурний тренажер.

Пристрої введення-виведення інформації призначені для введення даних до комп’ютера та виведення результатів їх опрацювання. Деякі з них можуть розміщуватися у системному блоці комп’ютера, а більшість приєднуються до системного блока, тому вони належать до зовнішніх

Пристрої введення даних, які користувач використовує постійно незалежно від типу задач, що розв’язується за допомогою комп’ютера належать до основних (рис. 1), а до другорядних – пристрої, які користувачеві потрібні епізодично.

До основних належать: клавіатура, мишка, накопичувачі та магнітних та опричних дисках, сканер (рис 2).

Другорядними модна вважати: трекбол, джойстик, ТВ-карту, фото та відеокамери, мікрофон, графічний планшет, світлове перо, модем тощо(рис 2).

Рис. 1

Рис. 2

Клавіатура потрібна для введення текстових і числових даних.

Маніпулятори використовують для швидкого переміщення спеціального вказівника на екрані та вибору вказівок для виконання певних операцій із даними. Найбільш поширенішим маніпулятором є мишка. Залежно від конструкції в корпус мишки можуть бути вбудовані від двох до восьми й більше клавіш.

Пристрої, що забезпечують зчитування і (або) записування даних на спеціальні носії даних – диски, називаються дисководи.

Основним пристроєм виведення інформації є монітор.

Монітор (дисплей) – для відображення даних на екрані. Будь-яке зображення на екрані монітору складається з пік селів (рис. 4).

Основними характеристиками моніторів є:

- якість відображення кольорових зображень, тобто кількість кольорів для відображення;

- роздільна здатність, що визначається кількістю точок (пікселів) на екрані, які використовуються для створення зображень. Роздільна здатність подається як добуток пік селів на горизонталі на кількість пік селів на вертикалі, наприклад, 800х600, чим вища роздільна здатність, тим більше деталей можна відобразити;

- довжина діагоналі в дюймах, розмір зерна (відстань на екрані між двома точками однакового розміри).

- максимальна частота відновлення зображення, на яку здатен монітор (її вимірюють в герцах), наприклад, 120 Гц, чим вища частота відновлення, тим більша плавність відтворення зображень.

Монітори можуть бути виготовлені на основі електронно-променевої трубки або бути рідинно-кристалічними.

Принтер – друкуючий пристрій, якій призначено для виведення текстових і графічних даних на папір чи плівку (рис.4).

П

Рис. 3

Рис. 4

ринтери дозволяють друкувати кольорові дані та в чорно-білому зображенні. Існують три пити принтерів: матричні, струменеві та лазерні.

Основний пристрій для введення символьної інформації називається клавіатура. Незважаючи на зовнішню простоту, сучасна клавіатура – це досить складний пристрій. Окрім панелі з клавішами, вона містить електронні схеми, які перетворюють натискання клавіш у двійкові числа, тобто виконують кодування символів.

Групи клавіш на клавіатурі:

І група клавіш – алфавітно-цифрові клавіші: мають подвійні позначки (деякі потрійні). Верхні написи на клавішах працюють, коли текст набирається латинськими літерами, а нижні написи – коли російськими літерами.

ІІ група клавіш – функціональні клавіші F1-F12. Вони не мають постійного призначення (за винятком F1- виклик довідки). У кожному додатку можуть бути свої значення функціональних клавіш.

ІІІ група клавіш – цифрова клавіатура. Ці клавіші застосовуються або для введення цифр та знаків арифметичних дій (після натискання клавіші Num Lock), або для керування курсором (при вимкненому режимі Num Lock). У групі клавіш керування курсором є клавіші зі стрілочками ↑, ←,↓,→, які вказують напрямок переміщення курсору, клавіші Home – вертає курсор на початок рядка, End – на кінець рядка, PageUp – повертає курсор на початок сторінки, PageDown- на кінець сторінки.

IV група клавіш – керуючі клавіші. Shift, Ctrl, Alt, CapsLock не друкують ніяких символів, але вони можуть змінювати значення інших клавіш.

Shift – переводить до верхнього чи нижнього регістру;

Ctrl, Alt - як правило використовуються з іншими клавішами;

CapsLock – переводить до верхнього регістру. Після натискання цієї клавіші спалахує лампочка-індикатор у верхній правій частині клавіатури.

V група клавіш – спеціальні клавіші.

Enter –введення команди підтвердження або створення нового абзацу;

Esc – скасування останньої дії або вихід з поточного режиму програми;

Ins –перемикання між режимами заміни та вставки символів;

Delete – видалення виділених об’єктів або символу справа від курсору;

Backspace – видалення символу справа від курсору;

Tab – перехід до наступної позиції табуляції;

PrintScreen – виведення вмісту екрана на принтер;

Pause – зупинка роботи комп’ютера;

ScrollLock – перемикає режими виведення інформації на екран.

На клавіатурі присутні також клавіші, які викликають головне меню та контекстне меню.

Спеціальні програма, призначення для відпрацювання навичок роботи на клавіатурі називається клавіатурний тренажер. Наприклад, Stamina, Babytype, Solo.

Виконання завдань лабораторної роботи.

Хід роботи

1. Запустити програму клавіатурний тренажер Stamina. Виконати команду Пуск – Програми – Stamina або двічі натиснути ЛКМ на ярлику Stamina, який знаходиться на робочому столі.

2. Налаштувати параметри програми. Виконати команду Опції –Розкладка – Українська.

3. Перейти до виконання вправ. Виконати команду Режим – Швидке ознайомлення – Вправа1.

4. Виконати наступні вправи, які запропоновані програмою.

5. Закрити програму, закінчити роботу.

Контрольні запитання:

 1. Перерахувати основні та другорядні пристрої введення інформації.

 2. Перерахувати основні та другорядні пристрої виведення інформації.

 3. Для чого призначені маніпулятори? Перерахувати види маніпуляторів.

 4. Для чого призначений монітор? Перерахувати основні характеристики моніторів?

 5. Описати види та принципи роботи принтерів.

 6. Перерахувати основні групи клавіш стандартної клавіатури.

 7. Охарактеризувати алфавітно-цифрову та функціональну групу клавіш.

 8. Охарактеризувати керуючі клавіші та цифрову клавіатуру.

 9. Охарактеризувати спеціальну клавіші.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке 1 МОДУЛЬ