Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

аня / самостійні_педагогика

.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
421.38 Кб
Скачать

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Список першоджерел для самостійного опрацювання

Змістовий модуль І.

ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ

Першоджерела

Завдання

Кількість балів

Томмазо Кампалелла «Місто сонця» /

Томмазо Кампанелла «Город Солнца»

Головою держави в них є священик, який називається їхньою мовою «Сонце», що по-нашому означало б «Метафізик». Він має найвищу владу як у світських, так і духовних справах; в усіх спірних питаннях йому належить остаточне вирішення. Його помічниками є три співправителі: Пон, Сін і Мор, що нашою мовою означає: Сила, Мудрість і Любов.

Сила відає питаннями війни та миру, військової справи, він — верховний командувач на війні, але і в цьому відношенні не стоїть вище за Сонце.

У віданні Мудрості — вільні мистецтва й ремесла, розмаїті науки, відповідні службовці, вчені й учбові заклади.

Любов піклується передусім про дітородіння, стежить, щоб одруження чоловіків і жінок давало якнайдобірніше потомство. В обов'язки цього правителя входить також піклування про виховання дітей, про лікування та виготовлення ліків, про сівбу та жнива, про збирання плодів, землеробство та скотарство, про засоби харчування, куховарство і взагалі про все, що стосується їжі, одягу і статевих зносин.

За розпорядженням Мудрості, мури цілого міста, внутрішні й зовнішні, нижні й верхні, оздоблені чудовим розписом, де напрочуд виразно зображено всі науки. Пояснення до цих зображень дають дітям наставники; отож діти без великих зусиль, немов для забави, ще до десятирічного віку знайомляться в наочний спосіб з усіма науками.

Сила відає атлетами, які ведуть військові навчання з усіма громадянами. Ці атлети, люди зрілого віку,— досвідчені вчителі: вони навчають володіти зброєю хлопців, яким виповнилось дванадцять років і які вже раніше набули навичок у боротьбі, бігу, метанні каменів тощо під наглядом нижчих наставників. Далі молодь набуває вміння битися з ворогом, оборонятися проти кінноти і слонів, володіти мечем, списом, луком, пращею, їздити верхи, нападати, відступати, зберігати військовий стрій, допомагати товаришам по зброї, запобігати нападу ворогів і перемагати їх. Жінки також здобувають військові знання під керівництвом своїх наставників і наставниць, щоб у разі необхідності могли допомагати чоловікам у бою на підступах до міста або боронити його мури, коли ворог зненацька спробує взяти його приступом.

Через кожних два місяці влаштовують огляд війська, а щоденно проводять військові навчання або в межах міста, або верхи на конях у полі. Не обходиться й без лекцій з військової справи.

5 балів х 2=10 балів

Франсуа Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель» / Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»

«Так вот, запишите в своем мозгу железным стилем: всякому женатому человеку грозит опасность носить рога. Рога – естественное приложение к браку. Не так неотступно следует за телом его тень, как рога за женатым. Если вы услышите, что про кого-нибудь говорят: «Он женат», и при этом подумаете: «Значит, у него есть, или были, или будут, или могут быть рога», – вас никто не сможет обвинить, что вы не умеете делать логические выводы»

«Кто с вечера не припасет дрожжей, у того к утру тесто не поднимется. Будьте всегда кому-нибудь должны. Ваш заимодавец денно и нощно будет молиться о том, чтобы Господь ниспослал вам мирную, долгую и счастливую жизнь. Из боязни, что он не получит с вас долга, он в любом обществе будет говорить о вас только хорошее, будет подыскивать для вас новых кредиторов, чтобы вы могли обернуться и чужой землей засыпать ему яму»

«Словно новорожденного младенца, народ должно поить молоком, нянчить, занимать. Словно вновь посаженное деревцо, его должно подпирать, укреплять, охранять от всяких бурь, напастей и повреждений. Словно человека, оправившегося от продолжительной и тяжкой болезни и постепенно выздоравливающего, его должно лелеять, беречь, подкреплять, дабы он пришел к убеждению, что во всем мире нет короля и властителя, чьей вражды он больше бы страшился и чьей дружбы он сильнее бы желал»

«Согласно истинной военной науке никогда не следует доводить врага до крайности: если он удручен и изнеможен, то отчаяние придает ему сил и вселяет в него бодрость, ибо отнять у людей растерявшихся и измученных всякую надежду на спасение — значит наделить их спасительнейшим средством. Сколько побед было вырвано побежденными из рук победителей единственно потому, что победители наперекор здравому смыслу стремились к полному и окончательному уничтожению и истреблению врага, не думая о том, что следует хоть кого-нибудь оставить в живых, чтобы было кому явиться вестником их победы! Всегда оставляйте неприятелю все ворота и дороги открытыми, сооружайте ему серебряный мост, чтобы облегчить отступление»

«— Святые угодники! — воскликнули те двое. — Вот тебе раз! Что ж ты, милый, дурака валял?

— Да разве я кого-нибудь из вас валял? — спросил Гаргантюа»

«А я хоть и грешник, да без жажды не пью. Когда я, Господи благослови, начинаю, ее еще может и не быть, но потом она приходит сама, — я ее только опережаю, понятно? Я пью под будущую жажду. Вот почему я пью вечно. Вечная жизнь для меня в вине, вино — вот моя вечная жизнь»

5 балів х 2=10 балів

Мішель Монтень «Досліди» / Мишель Монтень «Опыты»

«Пусть у меня ослабеет рука, ступня или нога, пусть зашатаются все зубы — всё же, пока у меня остаётся жизнь, всё обстоит благополучно.»

«Только вам одному известно, подлы ли вы и жестокосердны, или честны и благочестивы; другие вас вовсе не видят; они составляют себе о вас представление на основании внутренних догадок, они видят не столько вашу природу, сколько ваше умение вести себя среди людей; поэтому не считайтесь с их приговором, считайтесь лишь со своим.»

«Что же касается красиво звучащего изречения, которым прикрываются честолюбие и стяжательство, а именно: «Мы рождены не для себя, но для общества», то пусть его повторяют вдоволь те, кто без стеснения пляшет со всеми другими. Но если у них есть хоть крупица совести, они должны будут сознаться, что за привилегиями, должностями и прочей мирской мишурой они гонятся вовсе не ради служения обществу, а скорей ради того, чтобы извлечь из общественных дел выгоду для себя.»

«А честолюбию давайте ответим, что оно-то и прививает нам вкус к уединению, ибо чего же чуждается оно больше, чем общества, и к чему оно стремится с такой же настойчивостью, как не к тому, чтобы иметь руки свободными?»

5 балів х 2=10 балів

Ян Амос Коменський «Велика дидактика» / Ян Амос Коменский «Великая дидактика»

Сучасність положень Великої дидактики

«Теперь предстоит показать, что в школах необходимо учить всех всему. Пусть, однако, не поймут это выражение в том смысле, что будто бы мы требуем от всех знания всех наук и искусств (а тем более знания полного и глубокого)».

«Существо души заключено в единстве трех сил, (отражающих на себе несотворенную троицу), — способностей познания, воли и воспоминания .Познавательная способность (рассудок) исследует различия вещей до всех малейших даже мелочей. Воля проявляет себя в желаниях по отношению к вещам, а именно в выборе полезных и удалении вредных. Память же сохраняет для будущего употребления то, что рассудок и воля когда-нибудь усвоили себе, и напоминает душе о ее зависимости (от бога) и о ее обязанностях, в каковом смысле она называетсясовестью. Следовательно, для того чтобы упомянутые силы могли надлежащим образом исполнять свои отправления, человек должен быть хорошо научен тому, что просветляет рассудок, направляет волю и пробуждает совесть, — дабы рассудок прозорливо проникал в вещи, воля непогрешимо делала выбор, а совесть горячо стремилась к богу. А как все эти силы (рассудок, воля и совесть) не могут быть разъединяемы, ибо они составляют одну и ту же душу, то точно также не должны быть разделяемы и эти три украшения души: образование, добродетель иблагочестие».

«Языки изучаются — не как часть образования или мудрости, но как средство, дабы с помощью их почерпать образование и сообщать его другим. Поэтому должны изучаться не все языки, — что было бы невозможно, — даже и не многие, — что было бы бесполезно, ибо это отняло бы необходимое время от изучения полезнейших предметов, — но только необходимые. Необходимы же: родной язык, для повседневной жизни, и соседние языки, для сношений с соседними народами

Никому не нужно знание какого-нибудь языка во всем его объеме, и если бы кто-нибудь этого потребовал, то было бы смешно и нелепо. Ибо даже Цицерон, бывший величайшим знатоком своего языка, не знал его во всей полноте, и сам сознается, что ему были неизвестны технические выражения ремесленников; ибо он никогда не обращался с сапожниками, так что он не видел всех работ их, не изучил названий, встречающихся в их производстве. И для какой цели должен был бы он изучать их?».

5 балів х 2=10 балів

Джон Локк «Думки про виховання» / Джон Локк «Мысли о воспитании»

«Від правильного виховання дітей залежить добробут усього народу.»

«Безцільно з боку вихователя говорити про приборкання пристрастей, якщо він дає волю будь-якої власної пристрасті, і марними будуть його старання викорінити в свого вихованця порок або непристойну рису, що він допускає в собі самому.»

«У погано вихованій людині сміливість набуває вигляду грубощів; вченість стає в ньому педантизмом; дотепність - блазнюванням, простота - неотесаністю, добродушність - улесливість.»

«Велике мистецтво навчитися багато чому - це братися відразу за небагато.»

5 балів х 2=10 балів

Джон Беллерс «Пропозиції щодо організації трудового колледжу всіх корисних ремесел та сільського господарства» / Джон Беллерс «Предложения об учреждении трудового колледжа всех полезных ремесел и сельского хозяйства»

Предложения об учреждении трудового колледжа всех полезных ремесел и сельского хозяйства

Я преследую три цели: во-первых, выгоду для богатых (что обеспечит возможность жить для остальных), во-вторых, изобильную жизнь для бедных, во-третьих, хорошее воспитание для молодежи, которая должна стараться подготовить свои души как добрую почву.

Как хорошая и изобильная жизнь может служить поощрением для бедняков, так и увеличение их числа - выгодой для богатых. Без них они не могут быть богатыми.

Воспитание бедных детей в трудолюбии и воздержности сделает будущие времена столь же счастливыми благодаря их труду, насколько настоящее время несчастно из-за пороков их родителей.

словарь должен быть изучен раньше, чем грамматика. Дети, когда читают и обсуждают друг с другом, получают более глубокие впечатления, чем при чтении про себя.

Четыре часа утром и четыре часа после полудня - слишком продолжительное время для того, чтобы привязать дитя к его книге. Это вредит их уму, заставляет их разлюбить книги и вызывает большую потерю времени. Детей можно занять с большей пользой.

Возбудите в ребенке любовь к тому, что он должен учить, путем наград и соперничества. Потому что битье их, чтобы заставить учиться больше, скорее портит их природные дарования, чем заставляет их исправиться.

Но, помимо чтения и письма, множество учености вовсе не так полезно для общества, как некоторые думают: тело нуждается в большем количестве рук и ног, чтобы добывать для него необходимое и поддерживать его, чем голова, чтобы им управлять.

Большим злом в обычном воспитании является предоставление детям заниматься самим без всякого руководства.

с 4-5 лет мальчиков и девочек, помимо чтения, надо учить еще и вязать, прясть и т. д. А более старших мальчиков - работать на токарных станках и т. д. Начав с раннего возраста, они станут лучшими мастерами.

5 балів х 2=10 балів

Жан-Жак Руссо «Еміль, або Про виховання» / Жан-Жак Руссо «Эмиль, или О воспитании»

«Все дело в том, чтобы быть тем, чем создала нас природа; а мы всегда чересчур стремимся быть тем, чем желают нас видеть люди.»

«Женщины суть естественные судьи достоинств мужчин, подобно тому как эти последние являются судьями достоинств женщины: это их взаимное право; и те и другие хорошо это знают.»

«Воспитатель! — какая возвышенная тут нужна душа!.. Поистине, чтоб создавать человека, нужно самому быть отцом или больше, чем человеком.»

«Растениям дают определенный вид посредством обработки, а людям — посредством воспитания.»

«Совесть — самый просвещенный из философов; чтобы быть добродетельным человеком, для этого нет нужды знать «Обязанности» Цицерона, и самая честная в мире женщина, быть может, меньше всего знает, что такое честность.»

«Совершенного счастья нет на земле; но самое большое несчастье и притом такое, которого всегда можно избежать, — это быть несчастным по своей вине.»

«Когда женщины становятся крепкими, мужчины делаются еще крепче; когда же мужчины изнеживаются, женщины еще более изнеживаются: если две величины изменяются одинаково, то разность остается неизменною.»

5 балів х 2=10 балів

Дені Дідро «План університету або школи публічного викладання всіх наук для Російського уряду» / Дени Дидро «План университета или школы публичного преподавания всех наук для Российского правительства»

Університет, особливості його діяльності:

Университет есть школа, двери которой одинаково открыты для всех детей народа, школа, где преподавание ведут оплачиваемые государством лица, которые сообщают ученикам элементарные знания по всем наукам.

Розклад, цикли навчання:

Задачи публичной школы состоят вовсе не в том, чтобы дать человеку углубленные знания какого-либо рода; она должна дать лишь первоначальные сведения по возможности большему числу предметов, причем такие знания, отсутствие коих могло бы оказаться пагубным для людей всех состояний, а для некоторых категорий и постыдным. Звонок распоряжается начальником, учителями, префектами, воспитателями, служителями - словом, всеми. Звонок прозвонил, и специальные служители разносят его высший приказ во все двери, стуча в них, пока им не ответят. Час вставания и час отхода ко сну установлены точно как для зимы, так и для лета. Студенты наших коллежей встают в половине шестого утра, впрочем, учащимся низших классов разрешается спать несколько дольше. К 6 часам они должны собраться на молитву в своем классе. Затем они одеваются и готовят свои уроки до 6.45. Потом они завтракают и отдыхают в своей комнате до 8.30. В 8.30 они идут в классы профессора первого цикла занятий и остаются здесь до 10.30. После этого они возвращаются к себе и после короткой перемены возвращаются к индивидуальным занятиям до 11.45. Затем они обедают до 12.24. После обеда устраивается общая рекреация на открытом воздухе, если погода хороша, или в самом здании, для каждого класса в его комнате, если погода плоха. Во время этой рекреации все ученики сходятся вместе. Это длится до 1.30. После этого, вернувшись к себе, учащиеся работают отдельно до 2.30. Затем они направляются в классы для занятий по второму циклу и остаются здесь до 4.30, после чего приступают к занятиям третьего цикла, которые длятся до 5.15. По окончании этих занятий они пьют чай и закусывают, а затем отдыхают до 6 часов. В 6 возвращаются к себе и занимаются до 6.45, затем отдых до 8.00. С 8.00 до 8.45 - ужин, в 9 - молитва и отход ко сну. Этим день учащегося заканчивается. По средам и субботам классы запираются, и работа приостанавливается как для учителей, так и для учащихся на время с 12 до 6. В 6 часов ученики возвращаются к себе для индивидуальных занятий до 6.45, после чего в продолжение часа происходят репетиции с воспитателями отделения. К тому же занятия прерываются отдыхом, изучаемые предметы разнообразятся, тогда как непрерывная работа над одним предметом может довести до скуки, усталости и отвращения не только ребенка, но и взрослого человека.

Знання:

Способности или отсталость, т. е. качества лица, выделяющегося из массы своими умственными данными или же своею тупостью, скажут нам, какой уровень образования явится в данном случае подходящим: высший или низший. Но в основу публичного воспитания, по общему правилу, должен быть положен средний уровень человеческого ума. Не все эти люди способны и предназначены для того, чтобы пройти эту длинную аллею до конца.

Таким образом, если дать более точное её определение, идея начального образования есть не что иное, как итог стремлений человечества оказать ходу природы в развитии и облагораживании наших задатков и сил такое содействие, какое способны оказать ему разумная любовь, развитый ум и хорошо развитые технические склонности.

Категорії учнів:

Имеется три рода учеников: пансионеры, стипендиаты и приходящие (экстерны). Пансионеры живут при коллеже, пользуются квартирой, питанием и обучением за счет родителей. Экстернам предоставляется только обучение. Они приходят в школу из родительского дома и по окончании занятий возвращаются обратно. Стипендиаты отличаются от пансионеров только тем, что расходы на их пропитание, одежду и обучение берет на себя какой-либо благотворитель, состоятельный человек, оплачивающий вакансию.

Навчальний план:

. Одни из них дойдут до какой-то определенной се точки, другие - несколько дальше, и, по мере того как они будут продвигаться вперед, число их будет сокращаться. Дальнейшие мои занятия будут относиться к предмету, насколько менее общему, но имеющему, однако, важность для значительного большинства. Третьим предметом моих занятий будет тот, который явится менее общеполезным, чем предшествующий, и который будет нужен для меньшего числа людей, а именно лишь для тех, которые последовали за мною до данного места.

Вимоги до вчителів:

В число учителей не следует вовсе допускать духовных лиц, кроме как на богословский факультет. Уже по роду своих занятий они не могут не соперничать со светской властью, а мораль сих ригористов ограниченна и мрачна. Супружеская жизнь не препятствует рабочему продолжать его занятия, адвокату посещать заседания судов, магистрату или сенатору отдаваться государственным делам; брак не должен рассматриваться как препятствие и для учителя отделения либо профессора. Оба они могут быть холостыми или женатыми; если у них есть дети, это только хорошо, ибо, являясь отцами семейства, они будут более снисходительны к ученикам. Холостым следует предоставить выбор жить или в интернате, или вне его, женатые же должны быть вне коллежа. Допускать женщин в коллеж нельзя, так как смешение обоих полов не замедлит внести туда дурные нравы и распри. Учитель, обремененный семейством, должен пользоваться равным обеспечением с учителем холостым, а потому ему следует выдавать известную прибавку для оплаты квартиры. То, что я говорю относительно учителей, должно распространяться на всех служащих университета. Я требую от учителя только добрых нравов, так же как я потребовал бы их от каждого гражданина; только такой просвещенности, какая потребна для преподавания в школе, и хоть немного терпения, которое у него, несомненно, найдется, если он вспомнит, что и сам был когда-то неучем. Ученики переходят из класса в класс, но учитель остается в своем классе

Навчальні посібники:

Почти по всем предметам приходится еще составлять пособия; без них на обучение уходило бы много времени и много усилий, и в конце концов ученики получили бы неполные и неглубокие знания. Пособия нужны для всех возрастов и по всем предметам. Впрочем, имеются прекрасные трактаты всякого рода, а классное пособие могло бы явиться хорошим сокращением этих больших трактатов. Составление хорошего пособия предполагает, что соответствующая наука или искусство уже достигли высокой степени совершенства. Наше время - наиболее подходящий момент для такой работы.

5 балів х 2=10 балів

Йоганн Песталоцці «Лебедина пісня» / Йоганн Песталоцци «Лебединая песня»

Особливості організації навчально-виховного процесу:

Для складывания человеческих свойств при воспитании человека в высшей степени важно содержать грудного младенца в состоянии полного покоя и удовлетворённости; важно использовать эти моменты для того, чтобы вызвать к жизни ещё дремлющие зародыши чувств, которыми люди отличаются от всех других живых существ.

Сущность человечности развивается только при наличии покоя. Без него любовь теряет всю силу своей истинности и благотворного влияния. Беспокойство по сути является порождением чувственных страданий или чувственных желаний; оно — дитя жестокой нужды или ещё более жестокого эгоизма. Но во всех случаях беспокойство само порождает бесчувственность, неверие и все последствия, которые по своей природе вытекают из бесчувственности и неверия.

Умственное развитие и зависящая от него культура человечества требуют постоянного совершенствования логических средств искусства в целях природосообразного развития наших мыслительных способностей, наших способностей к исследованию и суждению, до осознания и использования которых человеческий род возвысился с давних пор. Эти средства по своему существу и во всём своём объёме исходят из присущей нам способности свободно и самостоятельно сопоставлять, различать и сравнивать предметы, ясно осознанные нами самими через чувственное восприятие, т. е. логически их рассматривать и логически их обрабатывать, тем самым позволяя нам подняться до развитой человеческой способности к суждению.

Одним из важнейших стремлений идеи начального образования является исследование сущности этих средств искусства, возвышающих мыслительные способности человека до развитой способности к суждению, и их усовершенствование, чтобы эти средства стали во всём пригодны и общеприменимы. И так как способность логически обрабатывать предметы, отчётливо осознанные через чувственное восприятие, несомненно, прежде всего и природосообразно побуждается и поощряется развитой способностью считать и измерять, то ясно, что наилучшее средство для достижения этой важной цели образования надо усмотреть в упрощённой обработке обучения числу и форме. Ясно так же, почему идея начального образования признает психологически обоснованное и упрощённое обучение числу и форме в сочетании со столь же упрощённым обучением языку глубочайшей, самой действенной и самой широкой основой природосообразного облагораживания в ходе обучения мыслительных способностей человека и почему она требует такого обучения.

В-третьих, как развиваются основы искусства воспитания, на которых покоятся все средства, позволяющие выразить итоги деятельности человеческого ума и обеспечить побуждениям человеческой души внешний успех и действенность, как развиваются основы, с помощью которых должны складываться все навыки, необходимые в семейной и гражданской жизни, то сразу увидим, что эти основы — и внутренние, и внешние, что они и духовные, и физические. Но мы увидим также, что внутренняя сущность облагораживания всех способностей к мастерству и профессии заключается в формировании духовных сил человеческой природы, в формировании способности человека мыслить и судить. Духовные же силы человека в своём существе проистекают из природосообразного укрепления у человека способности чувственного восприятия. Мы не можем не признать ту истину, что если человек хорошо, т. е. природосообразно и удовлетворительным образом, обучен считать, измерять и, что с этим связано, чертить, то он в себе самом уже содержит глубокие, важнейшие основы всякого мастерства и всякой умелости. Для определённой цели приобретения нужных навыков в том мастерстве, которое он собирается изучить, ему остаётся лишь механически усовершенствовать силы своих органов чувств и членов в соответствии с внутренне развитыми у него способностями к овладению мастерством.

Действительно развивая силы в строгом соответствии со всем, к чему в воспитании и обучении подходят подлинно просто, искусство начального обучения числу и форме простотой своих главных исходных начал с величайшей живостью захватывает ребёнка. Он видит предметы, наблюдение которых выявляет сущность того, что можно сосчитать и измерить, в бесконечной смене их основных форм. Но так как они попадают в его поле зрения как отдельные, не связанные предметы наблюдения, то ребёнок должен научиться узнавать их в виде последовательных рядов абстрактных форм, которые позволяют ему наблюдать последовательность их различий в виде обособленных представлений, сочетающихся с соответствующим словесным выражением. Оба предмета — обучение числу и обучение форме — представляют собой не что иное, как собрание средств, расположенных психологически обоснованными последовательными рядами и помогающих ребёнку постепенно и с максимальной возможной лёгкостью через такие внешние представления твёрдо усвоить внутреннюю духовную суть числа и формы. Это значит, что при начальном обучении надо уже с первых простейших упражнений так вести ребёнка, чтобы он, сопоставляя, различая и сравнивая, стал способен мыслить, а продолжая эти упражнения, надо всё больше укреплять его мыслительные способности, чтобы он умел мыслить всё более широко и всё более глубоко.

Вся совокупность истинно начальных образовательных средств вытекает из высочайшей простоты их самых существенных исходных начал. Интенсивно и экстенсивно находясь в соответствии друг с другом, они в непрерывной последовательности продвигаются к высшим ступеням всякого познания, всякой отрасли образования и обучения.

Величайшие итоги начального образования должны быть у ребёнка подготовлены с самой колыбели во всех направлениях, требуемых воспитанием. Природа всех их, однако, такова, что эти подготовительные средства одинаково применимы и в беднейших хижинах крестьян, и во дворцах вельмож. В любом месте, где их правильно понимают и заботливо используют, они в силу своей сущности одинаково глубоко и во многих отношениях благотворно влияют на всё дело воспитания и обучения, на создание прочной основы всех его успехом и на правильное понимание его будущих достижений.

Я считаю настоятельно необходимой построенную на такой основе тщательную разработку образовательных средств и упражнений, которых требует начальное развитие умственных способностей для природосообразного обучения наблюдению, языку и мышлению. Это необходимо, если мы не хотим допустить, чтобы средства начального умственного образования привели просто к поверхностным мерам, не только не удовлетворяющим человеческую природу, а даже сбивающим её с толку и способным вовлечь её в неестественные пагубные лжемудрствования.

5 балів х 2=10 балів

Йоганн Гербарт «Загальна педагогіка» / Йоганн Гербарт «Общая педагогика»

Педагогіка – наука та мистецтво:

«Прежде всего вам следует различать педагогику как науку и искусство воспитания. Что служит содержанием науки? Стройный порядок теорем, составляющих одно мыслимое целое и по возможности выводимых как следствия из основных положений и как основные положения из принципов. Что такое искусство? Сумма навыков, которым необходимо объединиться для достижения определенной цели. Итак, наука требует вывода теорем из своих основ - философского мышления. Искусство требует постоянного действия, но только соответствующего этим теоремам. Применяя его, нельзя тратить ни одного мгновения на умозрения; момент требует его помощи, тысячи неблагоприятных обстоятельств оказывают свое сопротивление нашему искусству.»

Вимоги до вихователя:

«От воспитателя я требую науки и силы мышления. Пусть для других наука является очками; для меня она служит глазами, причем наилучшими глазами, какие даны людям для рассмотрения их дел.»

«Тем более необходимым представляется то, с чего я начал, а именно - знать, чего хочешь, приступая к воспитанию. Мы видим то, чего ищем; каждая хорошая голова владеет психологической перспективой, поскольку для нее важно прозревать человеческую душу.»

«То, что важно для воспитателя, должно быть развернуто перед ним, как географическая карта или по возможности как план хорошо построенного города, где сходные направления однообразно пересекают друг друга и где глаз самостоятельно ориентируется безо всякой подготовки. В настоящей книге я именно и предлагаю подобный план для неопытных воспитателей, желающих знать, какого рода опыты им следует отыскивать и подготовлять.»

«Педагогика - это наука, необходимая для воспитателя лично. Но, кроме того, он должен знать науки, которые будет передавать питомцу. И я теперь же признаюсь, что не представляю себе воспитания без преподавания, и, обратно, по крайней мере, в этой книге не признаю такого преподавания, которое бы не было воспитывающим.»

Педагогічне мислення:

«Но то, каким образом определяется круг его мыслей, всецело должно занимать воспитателя, потому что из мыслей вытекают чувствования, а из них принципы и поступки. Обдумывание в этой связи всего того, что может быть предложено питомцу как достойное запечатлеться в его душе, и исследование того, каким образом все это может быть соединено друг с другом, в какой последовательности дано и каким образом расположено, чтобы служить основанием для последующего, порождают бесконечный ряд задач при разработке отдельных предметов и дают воспитателю бесконечный материал для постоянного продумывания и просмотра всех доступных ему знаний и книг, а также и всех постоянно продолжающихся занятий и упражнений.»

Виховання:

«Каким образом все это согласуется с хорошим воспитанием? Великолепно, если только учебные часы (такими я раз навсегда считаю те часы, в которые учитель серьезно и планомерно занимается с питомцами) дают такую умственную работу, которая удовлетворяет любознательность и по сравнению с которой все детские игры даже и для мальчика кажутся пустыми и забываются.»

«Молодой человек, способный увлекаться идеей, представляющий себе идею воспитания во всем ее величии и красоте и не боящийся отдаться на некоторое время многократной смене надежд и сомнений, досады и радости, может взять на себя задачу поднять мальчика из среды условий действительности к более совершенному существованию, если обладает силой мысли и знания, которые позволяют ему смотреть на эту действительность как на осколок великого целого. Разумеется, что при этом не он сам, а вся власть того, что от века испытано, пережито и передумано человечеством, является истинным воспитателем мальчика, а он приставлен лишь для должного разъяснения, указания и сопровождения.»

«Желательно было бы, чтобы те, кто хочет строить воспитание исключительно на основании опыта, еще бы раз оглянулись на другие науки, чтобы они удостоили осведомиться у физики, у химии, что требуется для того, чтобы обосновать одно-единственное научное положение в области эмпирии так, как это возможно в ней. Они бы узнали при этом, что из одного-единственного опыта, так же как в из разрозненных наблюдений, ничему нельзя научиться, что, напротив, приходится по двадцать раз повторять один и тот же опыт, по двадцать раз видоизменяя его, прежде чем добиться результата, который будет объясняться по-своему самыми противоположными теориями.»

«не всякие благие намерения заслуживают благодарности, и плохо попасть в класс тех воспитателей, которые с извращенным рвением приписывают себе благодеяния там, где другой испытывает только страдание. Отсюда совет: не воспитывать слишком рьяно, воздерживаться всюду, где это возможно, от применения той власти, которая порой гнетет, подавляет настроение и нарушает радость.»

Мета виховання:

«Словом, цели воспитания распадаются на цели, предоставленные произволу (свободному усмотрению) не воспитателя и не мальчика, а будущего мужчины, и цели нравственные. Эти две главные рубрики немедленно представляются тому, кто помнит известнейшие основные положения этики.»

Зв’язок педагогіки з психологією:

«Первой, но вместе с тем далеко не полной наукой для воспитателя должна бы быть такая психология, в которой была бы намечена вся совокупность возможных человеческих побуждений.»

Зв’язок педагогіки з філософією:

«Напротив, следует пожелать, чтобы педагогика была возможно более независима от философских сомнений.»

Дисципліна та моральна культура:

«Воспитание путем преподавания рассматривает как преподавание все то, что дается питомцу в качестве предмета для рассмотрения. Сюда относится и самая дисциплина Zucht (нравственная культура), которой его подчиняют. Дисциплина, нравственная культура, строгость действуют гораздо сильнее, когда являются в виде образца энергии, поддерживающей порядок, чем когда выражаются в непосредственной задержке отдельных шалостей, обычно называемой высоким именем исправления недостатков.»

Інтерес:

«Вспомните собственные впечатления при исключительно морализующих театральных пьесах. Но, если вы дадите интересный рассказ, полный приключений, взаимоотношений характеров, пусть он будет строго правдив психологически и не будет чуждым детским чувствам и взглядам, пусть в нем не будет стремления непременно изобразить самое плохое или самое хорошее, но только пусть незаметный, полудремлющий этический такт отвлекает интерес действия в сторону от дурного и направляет его к хорошему, справедливому и правильному, и вы увидите, как детское внимание будет приковано к рассказу, как они будут стремиться еще глубже найти истину и развернуть все стороны дела. Вы увидите, как разнообразие материала вызовет разнообразие суждений, как прелесть чередования приведет к предпочтению наиболее хорошего, как мальчик, который, может быть, сознает себя в нравственных суждениях на несколько ступеней выше героя или автора, будет с нравственным удовлетворением утверждать свое собственное мнение, осуждая грубость, которую он уже чувствует ниже себя.»

«Интерес вытекает из интересных предметов и занятий. Из богатства таковых возникает многосторонний интерес. Привлечь его и преподнести надлежащим образом является делом преподавания, которое продолжает и дополняет ту предварительную работу, которая исходит от опыта и общения с людьми.»

Індивідуальність вихованця:

«индивидуальность необходимо по возможности сохранять нетронутой. Для этого главным образом требуется, чтобы воспитатель сам бы хорошо различал, что в нем самом является случайным, и точно отмечал бы те случаи, в которых он желает одного, а питомец действует по-другому, причем ни на той, ни на другой стороне нет существенных преимуществ. При этом собственное желание всегда должно уступить, надо даже по возможности подавить выражение такового.»

«Он (воспитатель) охотно предоставляет индивидуальности беззаботно хвалиться тем, на что единственно она способна, а именно резкими очертаниями и поразительной ясностью своих проявлений, а для себя ищет чести в том, что он в человеке, который был предоставлен на его благоусмотрение, сумел сохранить чистый отпечаток личности, семьи, рода и нации.»

5 балів х 2=10 балів

Фрідріх Вільгельм Адольф Дістервег «Керівництво до освіти німецьких вчителів» / Фридрих Вильгельм Адольф Дистервег «Руководство к образованию немецких учителей»

Обучай природосообразно!

Обучение должно быть согласовано с человеческой природой и законами её развития. Это главный, высший закон всякого обучения. Если возможно доказать, что известный способ обучения, метод и т.п. является природосообразным, то этим уже доказана его правильность. Что, напротив, приходится признать противоречащим природе ребёнка и противоестественным, то безусловно непригодно. Поэтому как для врача, так и для воспитателя самое важное - узнать природу человека вообще и в частности, чтобы верно служить её свойствам, особенностям и стремлениям. Можно противиться её велениям, пересекать в некоторых случаях отчасти или целиком её стремления; можно приказать им исчезнуть, но все это бесполезно. Они будут продолжать своё существование, подавленные, всегда прорываться и лишь на служении им могут быть достигнуты успешные результаты. Не против природы, но заодно с ней, при помощи заключённых в ней сил, может врач исцелить болезнь, т.е. он может устранить препятствия, очистить дорогу здоровым, укрепляющим, восстанавливающим силам и поддержать их; но без них он бессилен. Природа излечивает болезни при поддержке врача, служащего ей, следующего её указаниям, а нередко и противящемуся ей и её не понимающему - вопреки ему и всем его превратным средствам. Всякое искусство может достигнуть чего-либо лишь при содействии природы; оно не достигает ничего, идя против неё. Все, чего оно, на поверхностный взгляд, добивается без участия природы, при внимательном рассмотрении оказывается её делом. Все достижения техники, вызывающие удивление, так блестящи только благодаря тому, что их творцы умеют использовать силы природы. Человек не велик в борьбе с природой, она смеётся над его фантазиями, его созданиями; он велик только вместе с ней. Заключённые в ней силы и законы непреложны. Она может, чего хочет, и хочет только того, что может. Главное зло на свете, всякие несчастья и преступления происходят оттого, что природа человека не получила удовлетворения. Кто умеет наблюдать за сопротивлением природы неестественным ограничениям и стеснениям, удивляются её энергии. Природа - это сила.

 Обучай наглядно!

Этому правилу я отвожу, соответственно его значению в природосообразном обучении, первое место. Но все его значение редко оценивается в должной мере. Оно является основой новейшего обучения, подлинным принципом элементарного обучения в новой школе.

 

Лежит ли в основе всего нашего познания чувственное восприятие - здесь мы не собираемся касаться этого старого и нового спора. Правда, некоторые учёные-исследователи не только подчиняют чувственные познания логическому мышлению, но и противопоставляют последнее первому, усматривая между ними качественное различие. Но во всяком случае нельзя отрицать, что в обучении юношества всякое преподавание должно опираться на принцип наглядности.

 

Развитие человеческого ума начинается с чувственного восприятия внешнего мира. Оно выражается в ощущениях, которые связываются в наглядные представления, а последние возводятся разумом в общие представления или понятия. Поэтому понятия должны основываться на представлениях, представления на ощущениях. Иначе они окажутся лишёнными содержания, пустыми, а обозначающие их слова пустословием.

Веди обучение не научным, а элементарным способом!

Научное преподавание, которое мы встречаем, например, в университетах, начинается обыкновенно с самых общих положений - аксиом, определений, общих подразделений, схем и принципов, которым подчиняется частное и отдельное. В таком порядке излагается сущность науки. Здесь имеет место соответствующая систематическая последовательность, дедукция, так называемое прогрессивное движение или синтетический метод, система.

  

Учитель, следующий научному методу, излагает, сообщает, объясняет, учит догматически. Если иногда и поднимается какой-либо вопрос, то ответу на него не придаётся значения; из него не извлекается никакой пользы, и дело продолжается в заранее обдуманном направлении. Вопросы задаются только для видимости. Ученик всегда обречён на пассивное восприятие, на получение готового, на заучивание, списывание. Учитель обращает излагаемую им науку или самого себя, так как он представляет её, в центр движения или даже застоя.

 

Противоположным образом поступает учитель, применяющий элементарный метод, даже при так называемом научном обучении. Он исходит из наличного уровня развития ученика, вызывает в нём самостоятельность посредством вопросов, воздействующих на его познавательные способности, и, непрерывно его возбуждая, направляет к нахождению новых познаний и порождению новых мыслей.

 

Элементарный метод делает, таким образом, ученика, а в школах целый класс центром движения. Сам учитель рассматривает себя как средство, благодаря которому осуществляется возбуждение и руководство. Он обращается в орудие, способствующее деятельности. Все это достигается тем, что он следует вышеуказанным дидактическим принципам. Обучать таким образом называется обучать элементарно.

 

Таким путём под конец доходят, конечно, до общих положений, аксиом и принципов, они составляют результат.

 

Это ход элементарный, природосообразный, образовательный. Его следовало бы придерживаться не только в начальных школах, но и во всех школах, даже в реальных училищах и гимназиях.

Правила і принципи навчання . Принципи: природосообразность , самостійність , культура . Правила навчання. Дистервег дав психологічне обгрунтування вперше вираженим Я. А. Коменським правилами. Навчати відповідно особливостям дитячого сприйняття . Від прикладів треба йти до правил. Від предметів до позначає їх словами . Від простого до складного. Від легкого до важкого . Від відомого до невідомого. Закріплення матеріалу.

5 балів х 2=10 балів

Роберт Оуен «Новий погляд на суспільство» / Роберт Оуэн «Новый взгляд на общество, или Опыты об образовании человеческого характера

Новизна поглядів та ідей Р. Оуена

«То, что было сделано до сих пор для населения Нью-Лэнарка... заключалось главным образом в устранении некоторых из окружающих условий, способствовавших зарождению, укреплению и развитию с самого раннего возраста привычек, т. е. в уничтожении того, чему общество, вследствие своего невежества, дало возможность возникнуть...

Для этой цели в центре поселка было выстроено здание - дадим ему название "Новый институт",- с огороженной площадкой перед ним. Эта площадка должна была служить местом игры детей с того момента, когда они начали ходить, до поступления их в школу.

Те, которые имели возможность внимательно наблюдать жизнь и развитие детей, легко могли убедиться, что много хорошего и плохого в их характере и склонностях образуется в них раньше достижения ими второго года их жизни и что некоторые стойкие склонности развиваются в них к концу первых двенадцати и даже шести месяцев их существования. Поэтому дети необразованных и малообразованных людей терпят значительный вред при образовании их характеров в эти и следующие годы их детства и юности.

Назначение площадки, соединенной с "Новым институтом", заключалось в том, чтобы помешать или по крайней мере противодействовать вредным влияниям, которым были подвержены с самого нежного возраста дети бедных и трудовых классов.

На площадку дети принимались с того времени, когда они могли ходить без чужой помощи, и здесь оставались под наблюдением людей, специально подготовленных для ухода за ними.

Так как счастье человека зависит главным образом, если не целиком, как от его собственных чувств, так и от чувств и привычек людей, его окружающих, и так как всем детям можно привить какие угодно чувства и привычки, то делом первостепенной важности является воспитать в детях такие склонности и привычки, которые содействовали бы их счастью. Поэтому всякому ребенку при его поступлении на площадку нужно внушить языком, для него понятным, что он не должен обижать своих товарищей и что, наоборот, он должен всеми силами стараться делать их счастливыми. Полное усвоение этого правила и привычки, созданные его приложением на практике с самого раннего возраста, при отсутствии противодействующих влияний на молодой ум, могут привести к решительному уничтожению всех заблуждений, державших до сих пор мир в невежестве и бедствиях. Такое простое правило нетрудно разъяснить ребенку, и последнему очень легко его усвоить; при этом главная обязанность воспитателей будет заключаться в том, чтобы предупреждать всякое отклонение от него на практике. Старшие дети, убедившись в выгодах такого образа действия, окажут своим примером влияние на младших товарищей, и счастье, которым первоначально будут пользоваться благодаря такому рациональному поведению только немногие, вскоре вызовет общее и добровольное подражание этим принципам. Привычки, которые дети приобретут в этом раннем возрасте, благодаря постоянному применению этого правила, будут в них все более и более укрепляться; они настолько войдут в их повседневный образ действий, что сделаются, как говорят, их второй натурой...»

5 балів х 2=10 балів

Георг Кершенштейнер «Школа майбутнього – школа праці» / Георг Кершенштейнер «Школа будущего – школа работы»

«Задача школы именно и состоит в том, чтобы дети с ее помощью могли освоиться с данным учебным материалом, чтобы она помогла ребенку увеличить, упорядочить и дополнить его знания и ими самостоятельно пользоваться; она должна быть школой обучения, или она не будет вообще школой».

"Визначальним для такої школи, є положення, що центр ваги її лежить поза дитиною. Він лежить на учителях, на підручнику, скрізь, де завгодно, але тільки не в безпосередніх інстинктах й активній роботі самої дитини… Школа у жодному разі не є тим місцем, де дитина живе"

"При сучасних умовах життя кожна діяльність мусить бути предметом прикладної науки. Нашою сучасною соціальною метою мусить бути прагнення виховати робітників, які свідомо ставляться до своєї праці (а не бути лише додатком до машини)… Інстинкти будівництва й творчості лежать в глибині всієї системи промисловості, що включає і шкільний період життя людини: але в старій школі вони зовсім занедбуються або псуються. Поки вони систематично будуть пригноблювані в дітях та в юнаках, поки учні не матимуть виховання, відповідного соціальним завданням, поки їх працю не освітлять історично, не збагатять науковими методами, ми не зможемо навіть знайти джерела наших економічних бідувань і не зможемо з ними діяльно боротися"

"Учні займалися всіма цими видами діяльності не тому, що їм слід навчитися того чи іншого ремесла – ні, для них користуватися інструментами, переходити від однієї роботи до іншої, розв’язувати практичні утруднення, працювати на повітрі, давати раду своїм повсякденним потребам – значить виховувати самих себе, розвивати у собі спритність, ініціативу, незалежність, фізичну силу і витривалість, тобто – формувати характер і знання"

«Реакция как единство впечатления и выражения, раздражения и движения (или его торможения)... реакция как элементарнейшее явление жизни».

«Питомец - есть член окружающей его письменной среды, влияние которой он на себе испытывает и на которую он в свою очередь реагирует. Основу всего воспитания должны поэтому составлять врожденные и приобретенные реакции. Впечатления, воспринятые и обработанные согласно нормам логики, эстетики, этики и религиозной науки, должны поэтому вовсех областях и на всех ступенях воспитания дополняться внешним выражением. Последнее в свою очередь позволяет достигать все большего совершенства в наблюдении и переработке, поскольку внешнее изображение сравнивается каждый раз с чувственным и духовным прообразом, представлением цели и сызнова повторяется»

5 балів х 2=10 балів

Джон Дьюї «Школа і суспільство» / Джон Дьюи «Школа и общество»

5 балів х 2=10 балів

Вільгельм Лай «Школа дії» / Вильгельм Лай «Школа действия»

5 балів х 2=10 балів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке аня