Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
14
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
2.82 Mб
Скачать

3. Педагогічні функції методу проектів

Дидактичні

Пізнавальні

Вироблення вмінь конструювати власні знанн Ознайомлення зі способами роботи з інформацією Формування вмінь презентувати результати Формування навичок самоорганізації

Підвищення мотивації до здобуття нових знань

Формування вмінь продуктувати, аргументув та захищати свої ідеї Формування емоційно-вольової сфери

Розвиток творчих і дослідницьких здібносте

Розвивальні Розвиток здатності до самовизначення та цілепокладання

Розвиток критичного та образногомислення, навичок аналізу та рефлексії Розвиток комунікативних умінь і навичок

Виховні

Соціалізувальні

Виховання значущих загальнолюдських цінностей та чеснот Виховання почуття відповідальності та самодисципліни

Формування навичок спілкування в соціумі Вироблення власного погляду на події Осмислення своїх можливостей Усвідомлення власної значущості під час роботи в команді

Контрольні завдання і навчальні ситуації

1.Визначіть сутність і зміст таких понять “метод експериментальної педагогіки”, “суб’єкт проектної

діяльності”

2. Які існують вимоги до проектної діяльності в початковій школі?

3. Доповніть алгоритм роботи над проетом

4.Охарактеризуйте педагогічні функції методу проетів

5.Охарактеризуйте недоліки і переваги проектної навчальної діяльності

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке проектна діяльність]