Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Заочники.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
35.99 Кб
Скачать

Питання для підсумкового контролю

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

З КУРСУ

«ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»

В С Т У П

 1. Предмет і завдання вивчення історії української мови. Методи історичного мовознавства.

 2. Значення вивчення історичної граматики української мови. Зв’язок її з іншими науками. Джерела для дослідження.

 3. Походження української мови, її місце серед інших слов’янських. Основні періоди розвитку. Назва «українська мова».

 4. Письмо у східних слов’ян. Історія української графіки та орфографії.

 5. Найважливіші пам’ятки української мови (давньоруського і староукраїнського періодів). Тексти нової української літературної мови.

 6. Дослідники і дослідження з історичної граматики української мови (огляд найважливіших праць).

Ф о н е т и к а

 1. Історична фонетика української мови як об’єкт лінгвістичного дослідження.

 1. Індоєвропейська фонологічна система. Вокалізм. Консонантизм.

 1. Фонологічна система праслов’янської мови раннього періоду.

 2. Зміни у фонрологічній системі праслов’янської мови раннього періоду.

 3. Зміни у фонологічній системі пізньої праслов’янської мови. Закон відкритого складу та його наслідки.

 4. Друга і третя палаталізації задньоязикових приголосних.

 5. Праслов’янські чергування фонем.

 6. Фонологічна система давньоруської (давньоукраїнської) мови дописемного періоду (УІ–УП ст.). Вокалізм. Консонантизм.

 7. Зміна jeво на початку слова. Зміна носових голосних [ę], [о˛ ].

 8. Розвиток повноголосих сполук torot, tolot, teret, telet. Рефлекси ort, olt на початку слів.

 9. Походження та розвиток фарингального [h] в українській мові. Ранні рефлекси h.

 10. Фонемний склад давньоруської (давньоукраїнської) мови кінця Х – ХІ ст.

 11. Занепад давньоруських редукованих ъ, ь.

 12. Зредуковані ъ, ь у сполученні з сонорними приголосними р, л.

 13. Зредуковані звуки [ĭ], [ыˇ]. Зміна початкового [і] після [ъ].

 14. Фонетичні зміни давньоруської (давньоукраїнської) мови у зв’язку з занепадом зредукованих ъ, ь.

 15. Чергування о, е з нулем фонеми.

 16. Подовження голосних о, е. Розвиток приставних і, о.

 17. Спрощення груп приголосних в історії української мови. Вставні приголосні.

 18. Асиміляція й дисиміляція приголосних в історії української мови. Їх депалаталізація та палаталізація.

 19. Перехід е в о після шиплячих та й перед здавна твердими приголосними.

 20. Історія етимологічних голосних [і] та [ы] (графічно è, ³, r).

 21. Ствердіння приголосних перед е та и.

 22. Історія звука [h]. Перехід [h] в [і].

 23. Перехід подовжених голосних о, е в і.

 24. Найважливіші закономірності розвитку фонологічної системи давньоруської (давньоукраїнської) мови УІ – УП ст.

 25. Найважливіші закономірності розвитку фонологічної системи давньоруської (давньоукраїнської) мови УШ – першої половини Х ст.

 26. Найважливіші закономірності розвитку фонологічної системи давньоруської (давньоукраїнської) мови кінця Х – першої половини ХІІІ ст.

 27. Найважливіші закономірності розвитку фонологічної системи староукраїнської мови кінця ХІІІ – ХУІІІ ст.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]