Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

СЕМІНАР ПАВЛО ТИЧИНА

.docx
Скачиваний:
29
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
36.17 Кб
Скачать

Семінар № 1

Творчість Павла Тичини

 1. Збірка «Сонячні кларнети» (1918): особливості поетики.

 2. Збірка «Замість сонетів і октав» (1920): семантика і поетика.

 3. Пошуки нових зображально-виражальних засобів у збірках «Плуг» (1920), «В космічному оркестрі» (1921), «Вітер з України» (1924).

 4. Збірка «Чернігів»: невдалий синтез комуністичних ідей з конструктивістськими принципами.

 5. Поема-симфонія «Сковорода».

 6. Риси соцреалізму в збірках «Я стверджуюсь», «Чуття єдиної Родини», «Перемагать i жить», «Партія веде».

 7. Творчість поета в роки Великої Вітчизняної війни («Я утверджуюсь», поема «Похорон друга»).

 8. Ідейно-художнє відлуння ранніх творів у посмертній збірці «В серці у моїм» (1970) («Іній», «Горобинцю золотий», «Ще не раз колись розквітну»).

Обов’язково прочитати: Стус В. Феномен доби: Сходження на Голгофу слави. – К., 1993.

Збірки: «Сонячні кларнети», «Плуг», «Замість сонетів і октав», «Вітер з України». «Гей, вдарте в струни, кобзарі», «Ой що в Софійському заграли дзвони», «Скорботна мати», «В серці у моєму», «Арфами, арфами…», «Ви знаєте, як липа шелестить», «Зоставайся, ніч настала», «О панно Інно», «Подивилась ясно», «Вороний вітер», «Золотий гомін», «Війна», «Пам’яті тридцяти», «Хто ж це так із тебе насміяться смів?», «Загупало в двері прикладом», «Прометей», «Чистила мати картоплю», «До кого говорить?», «Похорон друга», «Я утверждаюсь», «Горобинцю золотий», «Іній».

Література

 1. Барка В. Відхід Тичини // Українське слово: Хрестоматія... – К., 1994. – Кн. 1.

 2. Боровий В. «Ми робим те, що робим...»: Дещо про харківський період П.Тичини // Березіль. – 1994. – № 7. Гальченко С. Грані великого таланту: До 100-річчя від дня народження П.Г.Тичини. – К., 1990.

 3. Гальченко С. Текстологія поетичних творів П.Тичини. – К., 1990.

 4. Гончар О. Людині гімн: 70-річчя П.Тичини // Гончар О. Письменницькі роздуми. – К., 1988.

 5. Гончар О. Яблуневоцвітний геній України. (П.Тичина) // Гончар О.

 6. Губар О. Павло Тичина. – К., 1981.

 7. Дунай П. Павло Тичина – знакова постать розчахнутої доби // Українська мова та література. – 2004. – № 19.

 8. Єфремов С. Павло Тичина // Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995.

 9. Жулинський М. Із забуття – в безсмертя. – К., 1990. – С.237-251.

 10. Зеров М. «Вітер з України» (Третя книжка Тичини) // Зеров М. Твори: У 2 т. – К., 1990. – Т. 2.

 11. Змієвський С. «Об серце звоню я...»: Три відкриття невідомого Павла Тичини // Культура і життя. – 2004. – № 11.

 12. Качуровський І. Павло Тичина – легенда і дійсність // Визвольний шлях. – 1997. – № 1.

 13. Клочек Г. "Душа моя сонця намріяла…": Поетика "Сонячних кларнетів" Павла Тичини. – К., 1986.

 14. Ковалів Ю. Кларнетизм Павла Тичини – нереалізована естетична концепція // Слово і час. – 2003. – № 1.

 15. Костенко Н.В. Поетика Павла Тичини: Особливості віршування. – К., 1982.

 16. Коцюбинська М. Корозія таланту // Радянське літературознавство. – 1989. - № 11.

 17. Кочур Г. Тичина – невідомий і забутий // Прапор. – 1989. – № 1.

 18. Лавріненко Ю. Клярнетичний символізм // Українське слово: Хрестоматія... – К., 1994. – Кн. 1.

 19. Маланюк Є. Павло Тичина (Фрагмент зі статті "Напровесні") // Літературна Україна. – 1992. – 14 травня. – С.7.

 20. Меженко Юрій. П.Тичина "Соняшні кларнети" // Українська мова і література в школі. – 1991. - №9. – С. 91-93.

 21. Моренець В. Без Тичини // Сучасність. – 2000. – № 1.

 22. Неврлий М. Українська радянська поезія 20-х років. – К., 1991. – С.71-81.

 23. Ніковський А. Павло Тичина // Дніпро. – 1993.

 24. Новиченко Л. Тичина і його час: незайві доповнення // Двадцяті роки: літературні дискусії, полеміки: Літературно-критичні статті. – К., 1991.

 25. Ольшевський І. «Люблю астрономію, музику і жінку...»: Інтимний космос Павла Тичини // Березіль. – 1996. – № 11-12.

 26. Павленко М.С. Тичинівська формула українського патріотизму. – Умань, 2002.

 27. Погрібний А. П.Тичина – золотогомінний // Погрібний А. Класики не зовсім за підручником. – К., 2000.

 28. Скуратівський В. Вичакловувати українського Орфея // Сучасність. – 1995. – № 11.

 29. Соболєв І. Вивчення творчості Павла Тичини в школі. – К., 1973.

 30. Стус В. Феномен доби: Сходження на Голгофу слави. – К., 1993.

 31. Тельнюк С. Містифікація генія в тоталітарному пеклі // Дніпро. – 1991. – № 1.

 32. Тельнюк С. Молодий я, молодий... Поетичний світ П.Тичини. – К., 1990.

 33. Тельнюк С. Павло Тичина: Біографічна повість. – К., 1979.

 34. Чим живемо. На шляхах до українського відродження. – К., 1992.

 35. Шаховський С. Павло Тичина. – К., 1968.

 36. Шестопалова Т. Міфологемний код поезій Павла Тичини (на матеріалі віршів "Арфами, арфами" та "Квітчастий луг…") // Слово і час. – 2001. - № 1.

 37. Шестопалова Т.П. Міфологеми поезії Павла Тичини: спроба інтерпретації. – Луганськ, 2003.

 38. Яровий О. «Офіційний» Тичина як ідеологема радянської епохи // Слово і час. – 1994. – № 11-12.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]