Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Стилістика. Типові помилки Числівник.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
183.3 Кб
Скачать

1.2. Норми використання порядкових числівників

Порядковi числiвники 12 вживають у рiзних стилях. У науковому стилi їх уживають без iменникiв у складi дробових числiвникiв. У розмовному мовленнi порядковi числiвники часто набувають якiсно–порядкового та якiсного значення, опредмечуються, наближаючись до прикметникiв чи iменникiв, уходячи до рiзних фразеологiзмiв i навіть експресивно забарвлюючись. Таке вживання порядкових числiвникiв властиве художньому й публіцистичному мовленню, а також частково офiцiйно–дiловому стилю. Найбiльше семантичних, стилiстичних i граматичних вiдтiнкiв набуває порядковий числiвник перший (–а, –е, –i):

=> якiсно–порядкового значення (Перший сорт);

=> якiсного значення (Перший хлопець на селi);

=> якiсного значення, що передає першiсть у часi виконання дiї (Прийшов першим);

=> предметного значення (Починаємо сесiю з першого [числа]).

У розмовному мовленнi можливi також здрiбнiлi й пестливi форми: Biн був у мене першенький. Субстантивуються й iншi порядковi числiвники, особливо у фразеологiчних зворотах. Узагалi порядковi числiвники часто входять до складу фразеологiчних зворотiв: друга натура, друга молодiсть, друге дихання, третiй дзвiнок, mpemi пiвнi, третiй copт, п’ята колона, п’яте колесо до воза, п'яте через десяте, шосте чуття.

Уживання другий замiсть iнший в українськiй мовi обмежується просторiччям.

У складi календарних числових позначень порядковi числiвники треба вживати так:

у сполученнях, що позначають дати, вiдмiнюється тiльки перша частина (порядковий числiвник). За поєднання дати зi словами свято, день числiвник i назва мiсяця стоять у Р.в. (Перше вересня, до Першого вересня, з Першим вересня; свято Першого вересня – зi святом Першого вересня, до свята Першого вересня);

у сполученнях, що позначають годину, вiдмiнюються i порядковий числiвник, i слово година (десята година – десятої години, о десятiй годинi).

При цьому слова, що позначають пору доби, якщо вони стоять пiсля згаданої конструкії, завжди мають форму Р.в. (десята ранку – десятої ранку, о десятiй ранку). На позначення хвилин використовують порядковий числiвник, якщо позначення хвилин передує позначенню годин i вживається здебiльшого з прийменником о (о п'ятнадцятiй годинi десять хвилин, але о десятiй хвилинi на першу).

2. Типовi помилки в мовностилiстичному використаннi числівників

1. Помилкове вживання ь в кiнцi числiвникiв (50–80): На фестиваль приїхало шiстдесять учасникiв (ЛТБ. – 1998. – 8 жовтня); Це приблизно п'ятдесять вiдсоткiв (ЛХ. – 1998. – 11 жовтня).

2. Неправильне вживання форми множини замiсть форми однини в конструкцiях на кшталт "упродовж 1998–1999–х pоків": Тепер це одиничні випадки. А от у 67–69–их роках вiдбувся справжнiй бум (ТП. – 1998. –№4).

3. Надлишкова поза межами наукового стилю (не в математичних обчисленнях) форма першого компонента складеного порядкового (зрiдка кiлькiсного) числiвника: Одна тисяча дев'ятсот сорок перший piк (ЛОР –1997. – 22 червня).

4. Неправильна форма першого компонента порядкового числiвника: До тисячу дев'ятсот дев 'яносто дев'ятого року (ЛОР – 1998. – 5 жовтня).

5. Помилки, пов'язанi з незнанням особливостей вiдмiнювання кiлькiсних числiвникiв, з неправильним визначенням відмiнка числiвника в тексті: Тiльки в сiчнi семеро пацiєнтiв скерувала на операцiю (Т. – 1998. – №10); Інформацiя про вiдставку уряду надiйшла зненацька – за 2 тижнi до шестидесятилiття Biктopa Степановича (СП. – 1998. – №11).

6. Неправильне поєднання iменникiв i дробових числiвникiв: Комiсiя дійшла висновку, що внаслiдок зловживань в apмії країні завдано збиткiв на суму, яка у два з половиною раза перевищує видаткову частину держбюджету (Е. – 1998. – №33); Отже, через 3,5 мiсяцi Українa буде мати якiсно новий парламент (ВЗ. – 1997. – 24 грудня).

7. Сплутування слiв "пiвтора" та "пiвтори": 3ате тепер можемо прийти, заплатити близько пiвтора гривнi, взяти квиток на будь–який ряд (СП. – 1998. – №3).

8. Неправильне поєднання слiв "пiвтора", "пiвтори", "чверть" з iменниками: Так продовжувалося пiвтора роки (СП. – 1997. – №51); Результатом переговорiв стало пiдписання угоди про виплату заборгованості щодо зарплатнi щонайдовше через пiвтора мiсяцi (П. – 1997. – 23 грудня).

9. Ненормативне поєднання iменникiв зi словом "пара": Тiшуся, коли щастить хоч пару днiв походити без косметики (Т. – 1998. – № 7); До того ж, тих кiлька зайвих кiлограмiв я скинула так само за пару тижнiв, як i набрала (П. – 1997. – 12 грудня).

10. Невиправдане розширення складу кiлькiсно–збiрних числiвникiв: Головний пiдсумок року, мабуть, такий: у нашiй лiкарнi змiцнили здоров'я п'ять тисяч двiстi сiмдесят двоє хворих (ВЗ. – 1998. – 9 сiчня); На момент обрання на найвищу посаду обидвоє погано володiли державною мовою (Е. – 1998. – №5).

11. Поєднання зi збiрними числiвниками "обидва", "обидвi" iменникiв не у формi називного вiдмiнка множини: Цього прагнули обидва братiв (РЛ. – 1998. – 11 жовтня).

12. Поєднання зi збiрними числiвниками iменникiв жiночого роду, якi позначають осiб жіночої статi, та iменникiв середнього роду ІІ вiдмiни: У спiвачки є двоє доньок (РЛ. – 1996. – 19 листопада).

13. Ненормативне поєднання iменникiв з числiвниками "два", "три", "чотири": Чому нелегкого? Тому що у зйомках задiянi 3 слона, фазани та ще кiлька екзотичних тварин (МТ. – 1998. – №3–4); Два листа я надiслав у Пентагон (ТП. – 1998. – №2).

14. Помилки у способах позначення кiлькiсними числiвниками приблизної кiлькостi: Софроса почнуть боготворити бiля 4900 людей, якi обов'язково виграють (СП. – 1998. – №8); Вона вмiщує близько 17 колядок, виконаних дещо незвично (СП. – 1998. – №2).

Типові помилки вживання числівників у професійному мовленні

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

1. має багато противників

2. без малого чверть століття

3.підвищується у два рази

4. дві великі різниці

5. двадцять двоє окулярів

6. один за другим 6. один за одним

7. бюджет 2011 – го року

8. зібралося всього кількадесять студентів

9. тривав протягом кількох тижнів

10. з гарантією один рік

11. один в один

12. один сум, зневіра

13. запалював один–єдиний ліхтар

14. висохла — одна шкіра

15. одна третина випускників

16. одна й та сама вартість

17. дати їм то одне, то друге

18. виключно одне порівняння

19. не ми одні в світі борці

20. у чергах стояли одні лише пенсіонери

21. однією і тією ж мовою

22. в одній сорочці

23. ні одного разу

24. пару квіток

25. півтора мільярди доларів

26. більша половина учнів

27. нагороди вручені стап’ятдесяти різним виконавцям

28. у тисячу дев’ятсот третьому році

29. більше трьох років

30. трьохрічна перерва

 1. має багатьох противників

 2. майже чверть століття

 3. підвищується вдвічі

 4. велика різниця

 5. двадцять дві пари окулярів

 6. бюджет 2011 року

 7. зібралося всього

 8. зібралося кількадесят студентів

 1. тривав кілька тижнів

 2. з гарантією на один рік

 3. добірні

 4. тільки сум, зневіра

 5. запалював один–однісінький ліхтар

 6. висохла — сама шкіра

 7. третина випускників

 8. та сама вартість

 9. дати їм то те, то те

 10. єдине порівняння

 11. не єдині ми в світі борці

 12. у чергах стояли лише пенсіонери

 1. тією самою мовою

 2. в самій сорочці

 3. жодного разу

 4. кілька квіток

 5. півтора мільярда доларів

 6. більша частина учнів

 7. нагороди вручені сто п’ятдесятьом різним виконавцям

 8. у тисяча дев’ятсот третьому році

 9. більш як три роки

 10. трирічна перерва

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.