Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
страхування лекції.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
611.33 Кб
Скачать

2

Міністерство освіти і науки україни

Запорізький національний технічний університет

Конспект лекцій

З дисципліни

„Страхування”

для студентів всіх форм навчання спеціальності 6.030509“Облік та аудит”

2011

Конспект лекцій з дисципліни „Страхування” для студентів спеціальності 6.03509 “Облік та аудит” всіх форм навчання- І частина / Укл. Тимошик В.Ю. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. –.с.

Укладач: ст.. викл. Каф. „Фінанси і банківська справа”

Тимошик В.Ю.

Рецензент к.е.н., професор,. зав.каф. “Фінансів і банківської

справи” Ж.К. Нестеренко:

Відповідальний за випуск: к.е.н., проф. Ж.К. Нестеренко

Затверджено

на засіданні кафедри

“Фінанси та банківська справа”

Протокол № 3

Від23.листопада .2011 р.

Затверджено

Вченою Радою

Економіко - гуманітарного

інституту ЗНТУ

Протокол №

від 2011 р

ЗМІСТ

стор.

Вступ

4

Сутність, принципи і роль страхування 5

Класифікація страхування 13

Страхові ризики та їх оцінка 21

Страховий ринок 24

Страхова організація 34

Особисте страхування 38

Майнове страхування 45

Страхування відповідальності 54

Перестрахування і співстрахування 58

Доходи, витрати і прибуток страховика 73

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 89

ВСТУП

Існування повноцінного ринку страхування є важливою умовою для підвищення добробуту населення та сталого економічного зростання. В Україні цей сектор знаходиться на ранній стадії розвитку і має певні проблеми. Тому подальший його розвиток має набути пріоритетного значення в економічній та соціальній аспектах політики держави. Основною метою розвитку страхового ринку є підвищення рівня страхового захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб, зменшення витрат держави на попередження і ліквідацію наслідків стихійних лих, катастроф, техногенних аварій, формування ефективних ринкових механізмів залучення інвестиційних ресурсів у національну економіку за рахунок забезпечення ефективного функціонування ринку страхових послуг з урахуванням міжнародного

досвіду, застосуванням сучасної ринкової інфраструктури та фінансових інструментів. Організаційно-правова структура страхового

ринку України є недосконалою. Має поступово зростати вплив організаційних структур, що посилюють координацію діяльності страховиків і дають змогу чіткіше уявляти потреби та можливості страховиків, сприяють розвитку інтеграційних процесів.

Розвиток національного страхового ринку на сучасному етапі

відбувається за умов підвищення зацікавленості юридичних та фізичних осіб у захисті своїх майнових інтересів, розвитку ринку фінансових послуг та формування національної системи іпотечного кредитування, запровадження системи недержавного пенсійного забезпечення. З іншого боку стримують розвиток ринку страхових послуг - недосконалість захисту прав споживачів страхових послуг, вузька клієнтська база страховиків, недостатність надійних фінансових інструментів для інвестування, слабкий розвиток національного перестрахового ринку, низький рівень страхової культури населення.

Мета вивчення дисципліни — здобуття теоретичних знань та

набуття практичних навичок з організації та проведення різних видів страхування, використання методик оцінювання кількісних параметрів результативності страхових операцій, аналіз умов впровадження нових видів страхових послуг з урахуванням специфіки сучасного етапу розвитку економіки України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.