Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОДА (БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ).doc
Скачиваний:
85
Добавлен:
05.02.2016
Размер:
839.68 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи „Оцінка стійкості роботи цеху

до дії уражаючих факторів ядерного вибуху”

для студентів усіх спеціальностей

денної та заочної форм навчання

Київ 2004

УДК 331.4

ББК 65.9

В 58

Укладачі: П.С.Влох, начальник циклу цивільної оборони

К.О. Рудяк, викладач

Ф.Г. Ледовський, викладач

Рецензент О.Є. Сокальський, кандидат технічних наук

Відповідальний за випуск П.С. Влох, начальник циклу цивільної оборони

Затверджено на засіданні циклу цивільної оборони, протокол № 6 від 18 березня 2004 року.

Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях:

В 58 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи „Оцінка стійкості роботи цеху до дії уражаючих факторів ядерного вибуху” / Уклад.: П.С. Влох, К.О. Рудяк, Ф.Г. Ледовський. – К.: КНУБА, – 24 с.

У методичних вказівках наведена методика розрахунку стійкості об’єктів до дії уражаючих факторів ядерного вибуху.

Призначені для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Приступаючи до виконання домашньої контрольної роботи студент повинен:

ЗНАТИ: - теоретичні основи стійкості;

- основні норми проектування інженерно-технічних заходів цивільної оборони;

- фактори, що визначають стійкість роботи промислових об’єктів;

- методику розрахунку максимальних значень ударної хвилі, світлового випромінювання, рівня радіоактивного зараження;

- основні інженерно-технічні, технологічні й організаційні заходи щодо підвищення стійкості об’єктів.

УМІТИ: - проводити дослідницькі роботи з оцінки стійкості об’єкта і всіх елементів його інженерно-технічного комплексу;

- узагальнювати результати досліджень і виробляти пропозиції щодо підвищення стійкості роботи промислових об’єктів.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Контрольна робота виконується з метою набуття і закріплення навиків, одержаних на практичних заняттях при розв’язуванні задач з оцінки стійкості об’єкта (цеху) і визначенні необхідних інженерно-технічних і організаційних заходів щодо підвищення стійкості його роботи у військовий час.

Кожен студент виконує контрольну роботу за одним з варіантів початкових даних для трьох вражаючих чинників ядерного вибуху: ударної хвилі, світлового випромінювання і радіоактивного зараження.

Оформлена контрольна робота повинна мати титул, текстуальну частину і графічний додаток.

Титульний аркуш повинен містити:

- назву вищого навчального закладу – Київський національний університет будівництва і архітектури;

- найменування циклу – цикл цивільної оборони;

- тема: „Оцінка стійкості роботи цеху до дії вражаючих чинників ядерного вибуху”;

- номер варіанта роботи – варіант №;

- навчальна група;

- виконав – прізвище й ініціали студента (КІ);

- перевірив – посада, прізвище та ініціали викладача, оцінка;

- місто та рік підписання роботи (Київ – 0...).

Текстуальна частина повинна складатися із вступу і трьох розділів. У вступі треба обґрунтувати необхідність підвищення стійкості роботи об’єкта (цеху) в умовах військового часу.

Розділ І. Початкові дані

У розділі зазначають початкові дані відповідного розрахунку (виписуються із завдання).

Розділ ІІ. Оцінка стійкості цеху до дії вражаючих чинників ядерного вибуху

У розділі наводяться пояснення і розрахунки з наступних питань:

1. Визначте максимальні значення надмірного тиску і світлового імпульсу, очікуваних на об’єкті.

2. Оцініть стійкість цеху до дії вражаючих чинників ядерного вибуху (ціль оцінки, критерій стійкості, послідовність оцінки з розрахунками, таблиця з результатами оцінки згідно з додатками 1, 2, 3, висновки):

а) ударної хвилі;

б) світлового випромінювання;

в) радіоактивного зараження.

По радіоактивному зараженню визначити: зону радіоактивного зараження, в якій опинився об’єкт залежно від рівня радіації на початок утворення радіоактивного зараження згідно з початковими даними, оптимальний режим роботи по типових режимах радіаційного захисту, зміст режиму захисту робітників і службовців.

Розділ ІІІ. Заходи щодо підвищення стійкості роботи цеху

У розділі наводяться рекомендовані заходи щодо підвищення стійкості роботи цеху до дії:

а) ударної хвилі;

б) світлового випромінювання;

в) радіоактивного зараження.

Графічний додаток виконується в масштабі на аркуші форматом А4 (дод. 4) і має містити:

- межі міста (умовне у вигляді багатокутника) і місце розміщення об’єкта (умовний знак у вигляді трикутника) по вказаних у початкових даних азимуту і відстані;

- епіцентр (центр) ядерного вибуху;

- межі зон руйнувань і пожеж в осередку ядерного ураження;

- назви і розміри зон руйнувань і пожеж із позначенням параметрів, якими вони визначаються (радіуси зон, надмірний тиск, світлові імпульси на межах зон);

- масштаб, в якому виконано графічний додаток, вибирається студентом з таким розрахунком, щоб креслення не виходило за межі аркуша і займало все його поле.

Термін виконання – два тижні з дня видачі завдання.

Порядок виконання роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.