Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

практика / портфолио / заліковий 2

.docx
Скачиваний:
19
Добавлен:
29.11.2015
Размер:
22.56 Кб
Скачать

Тема: Звертання поширені й непоширені. Розділові знаки при звертаннях.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Наочність: картки з вправами (додаток №1), схема «Звертання»,.

Хід уроку:

  1. Організаційні моменти:

Перевірка домашнього завдання.

  1. Оголошення теми і мети уроку.

Звертання це слово або сполучення слів, що називає особу чи предмет, до яких звертається мовець.

Нероширеним називається звертання, виражене одним словом – іменником у кличному відмінку або іншою частиною мови (займенником, прикметником) у значени ні іменника. Лети, пташко, з захід сонця, защебечи в шибку… (П. Гулак-Артемовський)

Поширеним називається звертання, виражене іменним словосполученням. Найчастіше звертання поширюється за рахунок узгодженого означення або прикладки. Боже мій милий, як-то мало святих людей на світі стало! (Т.Шевченко)

Розділові знаки при звертанні:

  1. Звертання виділяються комами. Повій, вітре, та з досвіту, з другої країни (П. Гулак-Артемовський)

  2. Вигуки, крім о та ой, які виконують роль підсилювальних часток, відділяються від звертання комами. Ой дівчино, шумить гай (Народна мудрість)

  3. Звертання, з’єднані сполучниками і, й, та, комою не розділяються. Дар нелегкий ваш, досвіде й спокою, дар розуміти, знати і мовчать (Є. Плужник)

  4. Якщо в художній мові звертання розділене іншими словами, виділяється комами кожна його частина. Пречиста діво, радуйся, Маріє (Ю.Федькович)

  5. Після звертання, що вимовляється з особливою силою, ставиться знак оклику, а наступне слово пишеться з великої літери. О Боже! Чи ж кінець моєї муки? (І.Франко)

Виняток. Не слід плутати зі звертанням займенники ти і ви, які є підметами або додатками (останні можуть вживатися у будь – якому відмінку)

Ти, безталанная, чого і ждеш, і ждатимеш од Бога і од людей його? (Шевченко)

Звертаннями займенники ти і ви бувають дуже рідко. Слухай, ти ! (Панас Мирний) Чого ж ви чванитеся, ви! (Шевченко)

Виконання вправи за картками

Виконання теста за варіантами.

Підведення підсумків уроку.

Домашне завдання впр.№281.

1. Мій синку, ти би менш балакав, сам над собою менше плакав, на долю менше нарікав! (І.Франко).

2. Сьогодні ми правдивіші, ніж вчора. Додай нам, доле, мужності і сил! (Б.Дегтярьов).

1. Пробач мені, пісне, непрохані сльози! (Б.Дегтярьов).

2. Ти занадто палка, моя пісне! (Леся Українка).

1. Пісне, падай в серце, як вечірній дзвін! (В.Сосюра).

2. Я бачу знов вас, рідні гори! (М.Чернявський).

1. З роду-племені якого ти, Остапе Вересаю? (Є.Гуцало)

2. В краю придніпровськім ми стрілись з тобою, веселко моя золота (А.Малишко).

1. Верни до мене, пам’яте моя (В.Стус).

2. Люблю тебе, спокійнеє село! (С.Яричевський)

1. Крейдянії гори, снитесь ви мені, до мене приносять вас мрії нічні (В.Сосюра).

2. Суди мене судом своїм суворим, сучаснику! (Є.Плужник)

1. Ой люлі, люлі, дрімливий смутку! Давно вже сонце пірнуло в гай… (П.Карманський)

2. Куди ти, сестро, смілий лет звертаєш? (Уляна Кравченко)

1. Учитель мій! Як ми тебе любили, як слухали в полоні юних мрій! (В.Сосюра)

2. Спасибі за важке життя, робото! (В.Затуливітер).

1. Навчіть мене, рослини, тиші, щоб сильний став, мов дужі ріки… (Б.-І.Антонич).

2. Осідлаймо, брати мої, коні воронії та поїдьмо на тих конях по широкім полю здоганяти, переймати козацькую долю! (М.Вербицький).

1. Прихились до мене, побратиме, я тебе піддержу, ти не бійся! (Леся Українка).

2. Прощай, моя люба, прощай, моя мила! Подай мені руку твою! (Олена Пчілка)

1. Прийми ж ти, голубко моя сизокрила, останнюю сповідь мою. (Олена Пчілка)

2. Мандрую, кохана, в непевну дорогу, в тяжку невідомую путь. (Олена Пчілка)

1. Моє словечко, чесне слово, я твій покірний слов’янин (П.Засенко).

2. Розвийся, мово, і рости, щитом нам будь від стріл ворожих! (Б.Дегтярьов).

1. Йди в тисячоліття, рідна мово, до сердець і душ людських доходь. (Д. Білоус)

2.Та що ви намислили, мамо? (Б.Олійник)

1. Люблю тебе, мово Сервантеса, твій смак гіркуватий знаю. (С.Жолоб)

2.А хто нас, бабусю, у сон поведе по казках? (Б.Олійник)

1. Любове, хай святиться твоя путь! (С.Зінчук).

2. ). О земле ти моя, нема рідніш за тебе! (В. Сосюра).

1. Гірка та важка ти, хліборобська доле! А все кожну весну серце радіє… (Панас Мирний.)

2. Нема тепер таких річок, як ти була колись, Десно, нема. (О.Довженко)

Соседние файлы в папке портфолио