Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
1
Добавлен:
06.06.2015
Размер:
1.42 Mб
Скачать

2.10.1. Вплив іонізуючого випромінювання на організм людини

Таблиця 2.19

Сумарна поглинута доза, Гр.

Порушення в організмі людини

До 0,25

Видимих порушень немає

0,25 - 0,50

Можливі зміни в крові

0,5 - 1,0

Зміни в крові, нормальний стан працездатності порушується

1,0 - 2,0

Погіршується самопочуття, можлива втрата працездатності

2,0 - 4,0

Втрата працездатності, можливий смертельний наслідок

4,0 - 5,0

Смертельні випадки складають 50 % від загальної кількості уражених

6,0 і більше

Смертельні випадки складають 100 % від загальної кількості уражених

При вивченні дії на організм людини іонізуючого випромінювання було виявлено такі особливості:

- висока руйнівна ефективність поглинутої енергії іонізуючого випромінювання;

- присутність прихованого періоду проявлення впливу іонізуючого випромінювання;

- можливість накопичення малих доз;

- випромінювання впливає не тільки на даний організм а і на його нащадків;

- різні органи організму мають різну чутливість до іонізуючого випромінювання.

2.10.2. Нормування іонізуючих випромінювань

Допустимі рівні іонізуючого випромінювання регламентуються „Нормами радіаційної безпеки НРБ 76/87” та „Основними санітарними правилами роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання” ОСП 72/87.

Згідно з цими нормативними документами опромінюванні особи поділяються на наступні категорії: А – персонал – особи, котрі постійно або тимчасово працюють з джерелами іонізуючого випромінювання; Б – обмежена частина населення – особи, що не працюють безпосередньо з джерелами випромінювань, але за умовами проживання або розташування робочих місць можуть підлягати опроміненню; В – населення області, країни.

За ступенем зниження чутливості до іонізуючого випромінювання встановлено 3 групи критичних органів, опромінення котрих спричиняє найбільший збиток здоров'ю (табл. 2.20). Залежно від групи критичних органів для осіб категорії А встановлено гранично допустиму дозу за рік, а для осіб категорії Б – границю дози за рік.

Таблиця 2.20

Групи критичних органів, опромінення котрих спричиняє найбільший збиток здоров'ю

Група критичних органів

Збиток здоров'ю

Гранично до- пустима доза для осіб категорії А

Границя дози для осіб категорії Б

І

все тіло, гонади та червоний кістковий мозок

50

5

ІІ

щитовидна залоза, м'язи, жирова тканина, печінка, нирки, селезінка, шлунково-кишковий тракт, легені, кришталик очей

150

15

ІІІ

шкіра, кістки, передпліччя, литки, стопи

300

30

Для радіометричного і дозиметричного контролю використовуються (рис. 2.53):

- дозиметри – для вимірювання зовнішніх потоків радіоактивного випромінювання;

- радіометри – для вимірювання рівнів забруднення навколишнього середовища;

- індивідуальні дозиметри – для індивідуального контролю.

а)

б)

Рис. 2.53. Прибори для радіометричного і дозиметричного контролю:

а – дозиметр ДКС90; б – радіометр СПР 88_

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.