Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

гроші та кредит / ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ до іспиту

.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
06.06.2015
Размер:
31.23 Кб
Скачать

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

ДО іспиту

 1. Походження та необхідність грошей. Роль держави у творенні грошей.

 2. Функції грошей, їх єдність і протилежність.

 3. Класична кількісна теорія грошей.

 4. Роль теорії грошей в удосконаленні грошово-кредитної політики України в період переходу до ринку.

 5. Сутність та економічна основа грошового обороту.

 6. Грошові потоки, їх характеристика та особливості їх балансування через внутрішній і зовнішній грошові ринки.

 7. Принципи організації безготівкового та готівкового грошового обігу. Форми безготівкових розрахунків.

 8. Поняття грошової маси та її вимірювання. Грошова база.

 9. Грошова маса: показники її обсягу і структури. Грошові агрегати.

 10. Швидкості обігу грошей: показники її виміру та фактори які на них впливають.

 11. Закон грошового обігу і його використання в економічній політиці держави.

 12. Механізм поповнення маси грошей в обігу: первинна та вторинна емісія грошей.

 13. Грошовий мультиплікатор, його вплив на стан грошового ринку.

 14. Методи державного регулювання грошового обігу.

 15. Попит на гроші та фактори, що визначають його зміну.

 16. Суть і механізм формування пропозиції грошей.

 17. Структура та учасники ринку цінних паперів.

 18. Валютний ринок як складова грошового ринку.

 19. Поняття грошової системи, її сутність, призначення та структура.

 20. Елементи грошової системи та їх характеристика.

 21. Основні типи грошових систем, їх еволюція.

 22. Створення і розвиток грошової системи України.

 23. Методи та інструменти грошово-кредитного регулювання.

 24. Система державного регулювання грошової сфери: фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика

 25. Інфляція, її суть, види та закономірності розвитку.

 26. Причини інфляції.

 27. Вплив інфляції на перебіг макроекономічних процесів.

 28. Державне регулювання інфляції.

 29. Грошові реформи як шлях стабілізації грошей.

 30. Грошові реформи, їх сутність та основні види.

 31. Грошова реформа та особливості її проведення в Україні.

 32. Необхідність, суть і роль кредиту в процесі відтворення.

 33. Сутність кредиту. Об’єкти і суб’єкти кредитних відносин.

 34. Поняття функції кредиту та їх класифікація.

 35. Позичковий процент, його суть та призначення. Фактори, що впливають на його норму.

 36. Стійкість банківської системи та механізм її забезпечення.

 37. Становлення та розвиток банківської системи України.

 38. Центральні банки: форми організації, функції та правове регулювання діяльності.

 39. Національний банк України, його завдання та функції.

 40. Комерційні банки: суть, функції, види і організаційна структура.

 41. Операції комерційних банків, їх класифікація та загальна характеристика.

 42. Фінансово-кредитні установи небанківського типу в Україні, їх види і функції.

 43. Валютні системи: поняття, основні елементи, еволюція. Валютна політика.

 44. Роль міжнародних фінансових інститутів у функціонуванні валютної системи.

 45. Поняття значення й механізм забезпечення конвертованості валюти.

 46. Валютний ринок: суть та основи функціонування. Основні види операцій.

 47. Міжнародні ринки грошей та капіталів.

 48. Суть і необхідність валютного регулювання.

 49. Платіжний баланс та золотовалютні резерви у механізмі валютного регулювання.

 50. Сучасна світова валютна система та роль МВФ у її функціонуванні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке гроші та кредит