Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Лабораторна робота

.docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
02.06.2015
Размер:
51.92 Кб
Скачать

Лабораторна робота №1

Тема Windows 9x. Вікна та дії з ними.

Мета Уміти користуватися об'єктом "Мій комп'ютер", панеллю задач, виконувати дії з вікнами, налаштовувати екран, вимикати комп'ютер.

План

1. Вивчення об'єкта "Мій комп'ютер".

2. Дії з вікнами: відкривання, закривання, перетягування.

3. Робота з панеллю задач і контекстним меню.

4. Налаштовування екрана.

5. Вимикання комп'ютера.

Теоретичні відомості

Розглянемо поняття файлу і файлової системи. Файли призначені для зберігання на дисках програм та даних (текстів, таблиць, рисунків тощо). Дисків може бути декілька. Диски мають назви. Назва диска — латинська буква і символ двокрапки, наприклад, А:, В: — назви дисководів дискет, С:, D: — назви логічних дисків на вінчестері, Е: тощо — назва дисководу компакт-дисків (CD-ROM).

Якщо файлів багато, то для ефективної роботи користувач створює каталоги файлів (у Windows 9x вони називаються папками). Інколи кажуть, що файл поміщають у каталог, але насправді в каталог автоматично поміщається лише інформація про файли (тут повна аналогія з каталогом книжок у бібліотеці, а самі книжки є у сховищах). Де саме розміщений файл на диску, користувач не знає — про це відає FAT (таблиця розміщення файлів). Важливо, щоб користувач знав, в якому каталозі є (зареєстрований) його файл.

Над каталогами визначені такі дії: створення, вилучення, відкривання, закривання, перейменування, копіювання, переміщення тощо. Ці дії виконує користувач.

Назви файлам та каталогам також дає користувач. Назва каталога — це зазвичай одне слово, наприклад, DOS, WINDOWS, MSOFFICE. Назва файлу може складатися з двох частин, розмежованих крапкою: самої назви файлу до восьми символів, яку дає користувач, і стандартної назви типу файлу: txt — текстовий тип, ехе — виконуваний, com — виконуваний, bat — командний, sys — системний, bak — копія, bas — бейсик-програма, pas — паскаль-програма, doc — текст у форматі програми Word, wav — звуковий, avi — відеофайл тощо. Назви пишуть латинськими буквами (у Windows 9x можна писати довгі назви та ще й кирилицею). Приклади назв файлів: myfile.txt, command.com, config.sys, savkal.doc тощо. Деякі символи (наприклад, +,.,[, ], ") використовувати в назвах не можна.

Файл має такі основні властивості: назву, тип, обсяг в байтах, дату створення.

Текстові файли — це найпоширеніший тип файлів, які створює користувач за допомогою клавіатури і програми текстового редактора. Текстовий файл може містити реферат чи курсову роботу студента, автобіографію користувача, лист до друга, текст пісні чи вірша, фрагмент літературного твору, звіт, важливий документ тощо.

Ви починаєте вивчати операційну систему Windows 98/2000/XP. Увімкніть комп'ютер і розгляньте екран — це робочий стіл користувача.

Робочий стіл — це фон, на якому відображаються інші елементи. На ньому (рис. 1) є панель задач, розгорнуте каскадне меню та підписані значки, які називаються піктограмами. Диски, папки (каталоги), прикладні (Word, Excel тощо) та системні (Мій комп'ютер, Кошик тощо) програми, файли документів будемо називати об'єктами. Піктограми репрезентують ці об'єкти. Надалі поняття дії над об'єктом чи його піктограмою ототожнюватимемо. Це означає: якщо, наприклад, вилучити піктограму деякої папки, то з диска буде вилучено реальну папку; щоб скопіювати файл у буфер обміну, достатньо дію копіювання застосувати до піктограми файлу.

Піктограма програми має вигляд деякої картинки, закритої папки — , документа — аркуша паперу тощо. Назву піктограмі дає користувач, її можна міняти.

Є особливий тип об'єктів, які називаються ярликами. Ярлик — це короткий файл з розширенням lnk, який містить адресу деякого диска, папки, іншого файлу. Піктограма ярлика — картинка з зігнутою стрілкою:.

Корисною є така властивість ярлика: активізація ярлика означає активізацію (відкриття) відповідного об'єкта. Вилучення ярлика не означає вилучення самого об'єкта. Один об'єкт може мати багато ярликів, розкиданих по файловій системі з метою отримання швидкого доступу до найважливіших папок чи файлів. Зайві ярлики можна беззастережно вилучати.

Сама піктограма — це також об'єкт. Панель задач також є об'єктом. Об'єктами є вікна тощо. Об'єктом можна вважати все, над чим визначені певні дії.

Зверніть увагу на піктограму об'єкта "Мій комп'ютер". Цей об'єкт призначений для доступу до файлової системи: дисків, папок, файлів і засобів керування комп'ютером. В одних книжках цей об'єкт трактують як папку, в інших — як системну програму.

Панель задач — це засіб доступу до каскадного меню, програм та файлів. Вона містить кнопку Пуск, індикатори клавіатури, годинник, кнопки мінімізованих вікон, кнопки відкритих вікон тощо. Щоб активізувати потрібне вікно (тобто програму), можна клацнути на відповідній кнопці.

Вікно є центральним поняттям у Windows. Воно відображає зміст об'єкта (рис. 1). Розрізняють такі типи вікон: вікно папки, вікно програми, вікно документа, діалогове вікно, вікна системи допомоги.

Вікно об'єкта (програми, папки) складається з таких основних елементів:

- рядка з назвою об'єкта і кнопками керування вікном;

- рядка меню;

- робочого поля вікна.

Необов'язковими елементами є рядки панелей інструментів і статусу. Розгляньте ці елементи на рис. 1.

Якщо у робочому полі не поміщається вся інформація, то вікно матиме горизонтальну і вертикальну смуги прокручування з бігунцями. Бігунці переміщують, щоб побачити усе поле

Рис. 1. Вікно програми "Мій комп'ютер" з контекстним меню робочого поля.

Розміри вікна можна змінювати. Для збільшення чи зменшення розмірів вікна курсор встановлюють на межі вікна або в кутку (курсор змінить вигляд), натискають на ліву клавішу миші і, не відпускаючи її, перетягують межу.

Принцип drag-and-drop — принцип перетягування об'єктів. Перетягування об'єктів виконують так: над об'єктом клацають і, не відпускаючи лівої клавіші миші, перетягують курсор у потрібне місце; клавішу відпускають. Перетягувати можна межі вікна, піктограми у вікні, ціле вікно. Вікно перетягують з одного місця на інше, захопивши рядок з назвою.

Вікно можна розгорнутити на весь екран — , надати йому попереднього вигляду — чи закрити — , якщо воно зайве. Якщо ж вікно потрібне, але воно займає на екрані надто багато місця, його мінімізують —. Мінімізоване вікно набуває вигляду підписаної кнопки на панелі задач.

На екрані може бути декілька вікон програм чи папок, їх розташовують каскадом чи поруч. Однак лише одне вікно є активним. Рядок з його назвою має інший колір, ніж відповідні рядки неактивних вікон. Щоб зробити вікно активним, треба клацнути мишею будь-де в його межах. Працюють лише з активним вікном. Закрити вікно (і відповідну програму) можна одним із таких шести способів:

· клацнути на кнопці ;

· двічі клацнути на системній кнопці (вона є ліворуч у рядку заголовка вікна і має вигляд рисунка);

· клацнути на системній кнопці один раз і з отриманого меню виконати команду Закрити;

· клацнути на пункті Файл і виконати команду Закрити;

· клацнути правою кнопкою у рядку заголовка (отримаєте контекстне меню рядка) і виконати команду Закрити;

· натиснути на комбінацію клавіш Alt+F4 (закрити поточне вікно) або Shift+Alt+F4 (закрити декілька підпорядкованих вікон).

Мінімізоване вікно можна закрити одним із таких способів:

· викликати контекстне меню кнопки, клацнувши над нею правою клавішею миші, і виконати команду Закрити;

· якщо у контекстному меню панелі задач доступна команда Відмінити згортання, то виконати її. Розгорнуті вікна закрити різними способами, зокрема, комбінацією клавіш Shift+Alt+F4;

· натиснути по черзі на кнопки на панелі задач: вікна відкриються => закрити їх відомими способами.

Над об'єктами чи елементами вікна визначені конкретні дії (їх вивчатимемо далі), які можна виконати різними способами: за допомогою меню програми, панелі інструментів або контекстного меню. Останній спосіб є найзручніший. Контекстне меню об'єкта містить команди, визначені лише над вибраним об'єктом.

Щоб отримати контекстне меню елемента, треба клацнути над елементом правою клавішею миші.

Клацнувши над робочим столом правою клавішею миші і вибравши команду Властивості, отримаємо доступ до діалогового вікна налаштовування екрана. Тут користувач може налаштувати вигляд робочого столу, екрана та елементів вікон:

1) на закладці Фон добирати з меню до вподоби вигляд фону і рисунка (шпалер) робочого столу;

2) на закладці Заставка вибирати вигляд екранної заставки — рухомого зображення, яке з'явиться на екрані через заданий Інтервал бездіяльності користувача з метою запобігти вигорянню екрана;

3) змінювати кольорове Оформлення всіх елементів вікон;

4) вибирати Web-стиль чи класичний Windows-стиль вибору і відкривання (запуску) об'єктів;

1) вибирати вигляд курсора, міняти вигляд піктограм;

2) задавати параметри роздільної здатності екрана тощо.

Задавши потрібні параметри, діалогові вікна закривають, натиснувши на кнопку ОК. Якщо користувач почав задавати нові параметри і передумав їх впроваджувати, то потрібно натиснути на кнопку ВІДМІНИТИ. Початківці часто роблять помилку: намагаються виконати якусь дію, не закривши діалогового вікна. Діалогове вікно завжди потрібно закривати. Для цього є кнопка .

У діалогових вікнах є також кнопка зі знаком запитання. Клацнувши на ній, а потім на будь-якому елементі вікна, отримаємо довідку про призначення цього елемента.

Розглянемо правила вимикання комп'ютера. Комп'ютер вимикати відразу не можна. Спочатку потрібно натиснути на кнопку Пуск і послідовно виконати пункти Закінчення роботи і Вимкнути або Перезавантажити. Натиснувши на комбінацію клавіш Alt+F4, Enter, процес вимикання комп'ютера можна значно пришвидшити.

Зауваження 1. Порушення правил вимикання або самовимикання комп'ютера внаслідок раптового зникнення живлення може призвести до неполадок у системних файлах на диску і під час наступного вмикання комп'ютера деякий час працюватиме програма ScanDisk, яка усуватиме їх.

Зауваження 2. Основні поняття і принципи роботи користувача в операційній системі Windows XP і Windows 2000 збігаються з описаними.

Словник

Мій комп'ютер Мой компьютер My computer

Пуск Пуск Start

Вигляд Вид View

Великі значки Крупные значки Large icons

Список Список Last

Таблиця Таблица Details

Малі значки Мелкие значки Small icons

Зверху-донизу Сверху вниз Tile Horizontally

Згорнути всі Свернуть все Minimize All

Властивості Свойства Properties

Фон Фон Background

Заставка Заставка Screen Saver

Параметри Параметри Options

Огляд Обзор Browse

Відмінити Отмена Cancel

Закінчити роботу Завершение работы Shut Down

Вимкнути Выключить Switch off

Перезавантажити Перезагрузить Restart

Хід роботи

1. Відкрийте вікно об'єкта "Мій комп'ютер".

Двічі клацніть над його піктограмою лівою клавішею миші.

2. Розгорніть вікно на весь екран.

Для цього клацніть на кнопці

3. Надайте вікну попереднього вигляду().

4. Мінімізуйте вікно ().

5. Розгорніть мінімізоване вікно.

Клацніть над кнопкою "Мій комп'ютер" у панелі задач.

6. Закрийте вікно ().

Закрити вікно можна одним з вище описаних способів.

7. Знову відкрийте вікно об'єкта "Мій комп'ютер". Перепишіть у звіт назви піктограм, що є у вікні.

8. Змініть розміри вікна.

Чи є у вікні смуги прокручування? Якщо у вікні видно всі піктограми, то смуг прокручування не буде.

9. Зменшіть розміри вікна, щоб з'явились смуги прокручування.

10. Поекспериментуйте зі смугами прокручування.

Перетягуйте бігунці () або клацайте лівою кнопкою миші на кнопках , (для вертикального перегляду) тощо.

11. Виберіть найоптимальніший, на вашу думку, розмір вікна.

12. Активізуйте (викличте) контекстне меню робочого поля вікна.

Щоб викликати контекстне меню елемента (тут - робочого поля), треба над елементом (тут - над чистим місцем поля) клацнути правою клавішею миші. Розгляньте доступні команди.

13. Розташуйте піктограми (значки) у вікні чотирма способами.

Є чотири способи розташування піктограм у вікні: великі значки, малі, список, таблиця (детально). Виберіть у контекстному меню пункт ВИГЛЯД, перейдіть у його підменю і виберіть ВЕЛИКІ ЗНАЧКИ або СПИСОК. Спостерігайте за змінами у робочому полі.

14. Виконайте пункти 12-13, щоб задати інші три способи розташування піктограм.

Розташувавши піктограми у вигляді таблиці (пункт Таблиця), перепишіть у звіт характеристики (властивості) декількох об'єктів: назву, тип, обсяг.

15. Розташуйте піктограми, вибираючи Великі або Малі значки, але тепер користуйтеся засобами основного меню вікна.

Виберіть в основному меню пункт ВИГЛЯД і потрібний підпункт. Яке розташування піктограм Вам більше до вподоби? Якщо піктограм мало, то варто вибирати Великі, а якщо багато, то —Малі (або Список).

16. Увімкніть/вимкніть панель інструментів і рядок статусу вікна.

Скористайтеся відповідними командами пункту Вигляд основного меню. Вмикання/вимикання відбувається шляхом повторного виконання потрібної команди. Діючий режим позначений біля команди меню "пташкою" або кружечком. Націльте на кнопки панелі вказівник миші, отримайте підказку і перепишіть назви кнопок. Яку інформацію містить рядок статусу?

17. Змініть розташування піктограм у вікні перетягуванням.

18. Відкрийте вікно диска С:, або D: або іншого. Дослідіть характеристики диска: обсяг диска, а також обсяг у байтах і відсотках вільного місця на диску.

Щоб відкрити вікно диска, двічі клацніть мишею на його піктограмі. Які об'єкти є у вікні? Перепишіть назви трьох папок і двох файлів у звіт. Дослідіть властивості диска за допомогою контекстного меню. Для цього клацніть правою клавішею миші на чистому полі і виберіть пункт Властивості. Занотуйте обсяг диска і закрийте діалогове вікно.

19. Відкрийте будь-яку папку, що є на диску.

Перепишіть назви чотирьох об'єктів у звіт і зазначте чи це папки, файли або інше. Закрийте папку.

20. Відкрийте чотири будь-які папки (можна на різних дисках).

Зробіть так, щоб на екрані було декілька вікон. Останнє вікно активне, інші — пасивні. Щоб на екрані було декілька вікон, а не одне останнє вікно, потрібно задати відповідний режим у Windows 95 командами Вигляд => Властивості папки. У Windows 98, (Windows XP Сервіс =>Властивості папки) розгляньте закладку Загальні, виберіть радіокнопку На основі вибраної настройки, натисніть на кнопку Налаштовування і задайте багатовіконний режим показу папок, а також виберіть Web-стиль чи звичайний стиль користування мишею.

21. Зробіть активними почергово інші вікна.

22. Упорядкуйте вікна на екрані каскадом.

Відшукайте вільне місце на панелі задач і клацніть на ньому правою клавішею миші. Якщо вільного місця немає, то спочатку розтягніть вікно панелі задач. Виберіть у контекстному меню пункт Каскадом.

23. Упорядкуйте вікна командою Вікна зверху-донизу, а потім — Зліва-направо.

Яке розташування вікон з трьох можливих Вам більше до вподоби?

24. Виберіть розташування вікон каскадом. Зробіть активним вікно "Мій комп'ютер".

25. Згорніть (мінімізуйте) усі вікна.

У контекстному меню панелі задач виконайте команду Згорнути всі.

26. Розгорніть мінімізоване вікно "Мій комп'ютер". Зменшіть розміри вікна до квадратного вигляду і перетягніть вікно у центр екрана.

27. Закрийте вікно "Мій комп'ютер".

28. Закрийте усі мінімізовані вікна об'єктів, кнопки яких є на панелі задач.

29. Виконайте налаштовування робочого столу під контролем викладача. Ознайомтеся з закладками діалогового вікна.

На чистому місці екрана клацніть правою клавішею миші — отримаєте контекстне меню робочого столу. Виберіть пункт Властивості. Вікно, яке з'явиться, називається діалоговим вікном задання властивостей екрана. Воно має декілька закладок: Фон, Заставка, Оформлення, Web, Плюс або Internet, Параметри (Налаштовування).

Виберіть першу закладку і поекспериментуйте з рисунком робочого столу (шпалерами). Вибирайте у списку назву рисунка: Ліс, Хмари, Marble, Leaves, Plus! (клацнувши на ній) і натискайте на кнопки Розмножити та Застосувати. Бажано запам'ятати і відновити стартовий рисунок. Зверніть увагу на наявність кнопки Огляд — за її допомогою можна знайти у файловій системі будь-який графічний файл і створити зовсім нові шпалери.

Виберіть другу закладку і поекспериментуйте з екранними заставками: Вічний двигун, Геометричний вальс, Скрізь космос, Об'ємний текст, Біжучий рядок. Задайте час бездіяльності — 1 хв. Обов'язково натисніть на кнопку Параметри і поміняйте параметри, зокрема, працюючи з текстовими заставками, введіть свій текст — деяке ім'я тощо. Зробивши вибір, натисніть на кнопку ОК (з дозволу викладача).

Тепер на закладці Оформлення поекспериментуйте з кольорововим оформленням кожного елемента вікна: спочатку розгляньте існуючі схеми: Морська, Рожева, Бузкова, а пізніше поміняйте колір будь-якого елемента, клацнувши над ним і на кнопках вибору кольору для фону, тексту тощо. Змін не фіксуйте — перейдіть на іншу закладку або натисніть на кнопку ВІДМІНИТИ (не рекомендуємо на навчальних комп'ютерах вносити такі зміни, тому не натискайте на кнопку ОК).

На закладці Параметри знайдіть і перепишіть у звіт характеристику роздільної здатності екрана: 640x480 або 800x600 або 1024x768. Високу роздільну здатність використовують під час роботи з графічними програмами, але в інших випадках користуються середньою — тоді значки на екрані більші. (Попередження: не можна міняти роздільну здатність без дозволу викладача). Закрийте вікно настроювання екрана.

30. Закінчіть роботу. Здайте звіти.

Висновки

Ви ознайомилися з поняттями об'єкт (програма, папка), вікно об'єкта, піктограма, діалогове вікно. Піктограма репрезентує об'єкт. Вікно розкриває зміст об'єкта. З вікном можна виконувати такі дії: 1) відкривати, 2) закривати, 3) мінімізувати, 4) перетягувати, 5) змінювати розміри, 6) активізувати, 7) налаштовувати.

Вікно складається з елементів, над якими можна виконувати дії, визначені в контекстних меню елементів.

Контекстне меню об'єкта чи вибраного елемента вікна викликають натисканням на праву клавішу миші.

Дію над об'єктом можна виконати лише вибравши його.

Контрольні запитання

1. Яке призначення об'єкта "Мій комп'ютер"?

2. Яке призначення панелі задач?

3. Які є типи об'єктів?

4. Яке призначення піктограм?

5. З чого складається вікно об'єкта?

6. Які необов'язкові елементи вікна об'єкта?

7. Яке призначення смуг прокручування?

8. Які дії можна виконувати з вікном?

9. Для чого вікно мінімізують?

10. Як можна змінити розташування вікна на екрані?

11. Чим відрізняється активне вікно від пасивного?

12. Як зробити вікно активним?

13. Для чого призначене контекстне меню?

14. Як відкрити папку?

15. Як розгорнути вікно на весь екран?

16. Як змінити розміри вікна?

17. Як виконати перетягування за допомогою миші?

18. Як активізувати контекстне меню об'єкта?

19. Як активізувати контекстне меню елемента?

20. Як закрити папку (вікно)?

21. Яке призначення програми ScanDisk?

22. Яке призначення комбінації клавіш Alt+F4?

23. Як можна розташувати піктограми у вікні?

24. Яка перевага розташування піктограм у вигляді таблиці?

25. Як увімкнути/вимкнути панель інструментів?

26. Яке призначення рядка статусу?

27. Як дослідити властивості диска?

28. Як закрити мінімізовані об'єкти?

29. Як виконати настроювання робочого столу?

30. Як правильно вимикати комп'ютер?

31. Які теми шпалер робочого столу і екранних заставок ви знаєте?

32. Як викликати контекстне меню робочого поля вікна?

33. Як можна розташувати вікна на екрані?

34. Як запустити програму "Мій комп'ютер"?

35. Як дослідити властивості диска чи папки?

Лабораторна робота № 2

Тема: Windows 9x. Каскадне меню. Запуск програм.

Мета: Уміти користуватися каскадним меню для запуску програм і настроювання системи.

План

1. Пункт Виконати.

2. Пункт Пошук.

3. Пункт Довідка.

4. Пункт Програми.

5. Сеанс MS-DOS.

6. Графічний редактор Paint.

Теоретичні відомості

Каскадне (головне) меню призначене для запуску програм і керування роботою комп'ютера (див. рис. 1). Його формує користувач і відкриває натисканням на кнопку Пуск.

Рис.1. Робочий стіл Windows з каскадним меню.

З пунктом Закінчення роботи ви ознайомлені. Розглянемо інші.

Пункт (команду) Виконати використовують для запуску програми, якщо точно знають її назву. Назву вводять з клавіатури у

відповідне текстове поле.

Пункт (команду) Пошук застосовують для відшукання папки чи файлу за відомою назвою або кількома першими літерами назви

(рис. 2а, 2b).

Рис.2b. Діалогове вікно команди Пошук Windows XP

Рис.2a. Діалогове вікно команди Пошук Windows 95/98

Пункт Налаштовування дає доступ до панелі керування, налаштовування принтерів і панелі задач. Тут найважливішою є панель керування (рис.3), за допомогою якої налаштовують обладнання, інсталюють і деінсталюють програми та шрифти, корегують час, підбирають звукові ефекти тощо.

Рис. 3. Вікно довідки Windows XP та панелі керування Windows 95.

Пункт Документи забезпечує швидкий доступ до 15 останніх документів, з якими користувач працював протягом недавнього часу.

Пункт Програми призначений для запуску програм, що є в його підменю (див. рис. 1). Він також дає уявлення про наявні на комп'ютері програми. Програму запускають так: знаходять потрібну назву і клацають над нею лівою клавішею миші. Символ трикутника в меню означає, що для цієї назви (а це є назва групи програм) розкриється ще одне підменю, в якому треба зробити вибір. Працюючи з підменю, потрібно акуратно пересувати курсор миші у горизонтальному напрямку в рядку з назвою програми до символу трикутника, щоб відкрити чергове підменю. Не усім це вдається відразу, тому відпрацюйте відповідні навички.

Варто знати, що головне меню і, зокрема, пункт Програми користувач може змінювати відповідно до своїх потреб. Для цього потрібно клацнути на кнопці Пуск правою клавішею миші і виконати команду Відкрити — отримаєте доступ до папок з ярликами програм чи інших папок, що значаться в меню. Ці ярлики можна вилучати або вставляти нові — отримаєте нову конфігурацію меню.

Пункт Довідка надає інформацію про Windows(рис.3).

Рис. 4. Вікно програми Paint з рисунком

Програма Paint призначена для створення рисунків, її ярлик можна знайти в папці Стандартні в меню Програми. Рисують так: вибирають інструмент на панелі інструментів, наприклад, олівець і рисують у робочому полі вікна, натиснувши на ліву клавішу миші. Кнопка з буквою А призначена для введення текстів. Колір зображення вибирають клацанням лівої клавіші миші на палітрі кольорів. Ще один колір можна закріпити за правою клавішею миші, що зручно для замальовування замкнених областей. Якщо фрагмент рисунка не вдався, його можна витерти, натиснувши спочатку на кнопку з зображенням гумки. Якщо не вдався весь рисунок, то можна спробувати ще раз, виконавши команди Файл => Створити. Невдалий рисунок зберігати на диску не треба (дайте відповідь Ні на відповідний запит комп'ютера). Створений рисунок потрібно зберегти у файлі на диску під деякою назвою: Файл => Зберегти як.

Словник

Виконати Выполнить Run

Пошук, знайти Найти Find

Панель керування Панель управления Control Panel

Мова і стандарти Язик и стандарты Language/Standards

Шрифти Шрифты Fonts

Довідка Справка Help

Розв'язування проблем Решение проблем Problem Solving

Очистити кошик Очистить корзину Empty

Сеанс MS-DOS Сеанс MS-DOS MS-DOS Prompt

Програми Программы Programs

Стандартні Стандартные Accessories

Заповнити Заполнить Fill

Мінер/Косинка Сапер/Косынка .Minesweeper/Solitaire

Налаштовування Настройка Settings

Створити Создать New

Зберегти як Сохранить как Save as

Хід роботи

1. За допомогою пункту Виконати... виконайте програму з відомою назвою, а саме: scandisk.exe.

Натисніть на кнопку Пуск. Виберіть пункт Виконати... У текстовому полі (де миготить курсор) введіть назву програми scandisk (можна без ехе) і натисніть на кнопку ОК. Виконайте стандартну перевірку одного з дисків. Зупиніть її, якщо вона триватиме довго. Закрийте вікно програми.

2. Відшукайте папку чи файл за відомою назвою, а саме: папку з іграми, яка називається games.

Виберіть пункт Пошук (рис.2) У діалогове поле введіть назву games і виберіть диск, на якому шукатимете папку. Натисніть кнопку ОК або Знайти. Якщо папку знайдете, то на екрані побачите її назву і властивості. Відкрийте папку (клацніть один раз або двічі на назві). Перепишіть назви ігор у звіт. Закрийте усі вікна. Якщо папки на диску немає, побачите напис: знайдено... 0, — повторіть пошук на іншому диску.

3. Викличте Панель керування за допомогою пункту Налаштовування. Перевірте правильність дати і показів годинника.

Запустіть програму Дата/Час (двічі клацніть на піктограмі Дата/ Час), виконайте потрібні дії і закрийте усі вікна. Щоб змінити покази годинника, клацніть у полі годин чи хвилин і введіть потрібне значення або клацайте на кнопках-штовхачах. Перепишіть дату і час у звіт.

4. Виясніть, якими мовами володіє ваш комп'ютер і яка комбінація клавіш перемикає розкладку клавіш на іншу мову.

Викличте панель керування, запустіть програму Клавіатура і розгляньте закладку Мова. З дозволу викладача додайте і обов'язково вилучіть ще одну розкладку клавіатури для деякої мови на свій вибір.

5. Виконайте програму Мови і Стандарти і виясніть, який символ (крапку чи кому) використовують ваші офісні програми для розмежовування цілої і дробової частини числа.

На закладці Числа виясніть також, який символ використовується для перерахунку елементів списку — кома чи крапка з комою. За вказівкою викладача задайте інші символи.

6. Дослідіть програму Шрифти.

За допомогою цієї програми можна встановлювати нові шрифти і вилучати зайві (студентам це робити не рекомендується). Запустіть програму і переконайтеся, що на вашому комп'ютері встановлені шрифти з назвами Arial, Times New Roman, Wingdings — у вікні повинні бути піктограми цих шрифтів з відповідними підписами. Закрийте вікно.

7. Помандруйте по довідковій системі Windows.

Виконайте в меню пункт Довідка і здійсніть пошук довідки за ключовим словом корзина на закладці Пошук (розділ Очистка корзины => Показать).

Перейдіть на першу закладку Зміст. У випадку Windows 98 прочитайте будь-яку тему з довідки і законспектуйте її. У випадку Windows 95 виберіть у змісті останній пункт Розв'язування Проблем і відкрийте його (двічі клацніть на ньому мишею). Виберіть третій пункт Не вистачає місця на диску і виведіть його текст на екран (двічі клацніть мишею). Прочитайте усі поради. Поряд з ними є кнопки для надання глибшої інформації. Натисніть на першу кнопку Очистити кошик. Перепишіть коротко текст з екрану (пункти 1 і 2) у звіт. Наведіть курсор на гіпертекстове посилання (підкреслене і виокремлене іншим кольором слово) кошик і клацніть. Перепишіть визначення кошика у звіт. Закрийте вікно довідки.

8. Користуючись пунктом Програми, у папці з назвою Стандартні знайдіть і виконайте програму Калькулятор.

Перемножте 456 на 123 і обчисліть квадратний корінь (sqrt) результату. Клацніть на пункті ВИГЛЯД у меню програми Калькулятор і виберіть інженерний (науковий) калькулятор. Перемножте тепер 423 на 0,123 і на номер свого варіанта та обчисліть синус результату. Відповіді занотуйте у звіт. Надайте звичайного вигляду калькулятору і закрийте його вікно.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.