Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
маркетинг АБВГД.doc
Скачиваний:
170
Добавлен:
20.05.2015
Размер:
81.41 Кб
Скачать

Адресатами комунікаційної політики:

1) цільовий ринок,2) маркетингові посередники, 3) органи державного управління,4) контактні аудиторії. 5) постачальники

6) Всі приведені адресати

Бонусні знижки надають:

2) постійним споживачам, якщо вони за певний період придбали певну кількість товару.

Вирішення якого комплексу проблем передбачає розробка маркетингової товарної політики?

1) управління товарним асортиментом, вибір товарної марки, упаковки, визначення сервісної політики;

Виробник зазвичай піднімає свої ціни, якщо:

1) має незайняті виробничі потужності.

2) не може виконати всі замовлення.

3) прагне збільшення обсяг замовлень.

4) вважає попит еластичним .

5) Правильної відповіді немає.

Вкажіть невірний вираз:

1) маркетингове дослідження проводиться періодично, для вирішення конкретної проблеми

Вкажіть неправильний вираз:

5) стать покупців не є критерієм сегментування

Вкажіть ту причину, якої цілком достатньо, щоб за інших рівних умов знизилась ринкова ціна на морозиво в кіоску навпроти школи.

3) обіцяли жарку погоду, продавець морозива збільшив замовлення у три рази, але було холодно(прогноз не справдився)

До якого рівня товару належить гарантія?

3) товар з підсиленням

До якого рівня товару належить упаковка?

2) товар з підсиленням

До якого рівня товару належить якість?

1) товар у реальному виконанні;

Ефективність якої складової СМК найкраще піддається оцінці

2) персонального продажу;

Інтенсивний розподіл має місце тоді, коли:

1) до каналу розподілу на даній території включено відносно малу кількість пунктів продажу якого-небудь продукту

2) продукт, що виготовляється певним виробником, реалізується на даній території виключно одним торговим пунктом

3) в торговій мережі продаються предмети розкошу

4) адміністративна влада визначає кількість пунктів, в яких може продаватись даний продукт

5) Всі ці твердження не визначають умов інтенсивного розподілу

За допомогою якого заходу здійснюється збір вторинної інформації?

1) аналіз довідкової літератури

За яких умов товар реалізується на ринку за вартістю виробника?

1) коли попит перевищує пропозицію

Здійснення сервісу пов'язане:

1) з підкріпленням товару.

Знайдіть вірну відповідь.

5) якщо підприємство виробляє товари повсякденного попиту, то йому доцільно обрати інтенсивну політику розподілу.

Змішані типи організаційних структур управління маркетингом розуміють поєднання якої структури із всіма іншими?

1) функціональної

Знайти вірний вираз.

маркетинг спрямований на досягнення триєдиної мети

Знайти вірний вираз:

2) ринок товарів споживацького призначення складається із фірм-виробників товарів споживацького призначення

З яким елементом комплексу маркетингу пов'язано здійснення сервісу?

1) товарна політика

3 Яким типом попиту пов'язан. Конверсійний маркетинг?

4) повноцінний.

3 Яким типом попиту пов'яз. Розвиваючий маркетинг?

3) прихований

Кількість товарів визначеного призначення - це:

3) гармонійність асортименту;

Коли людина відчуває, що їй бракує чого-небудь, це називається:

2) потребою

Компанія "Апекс" пропонує своїм клієнтам продукцію, яка за рівнем якості переважає аналогічну продукцію конкурентів, проте ціни на неї знаходяться приблизно на рівні середньоринкових. Яку цінову стратегію використовує компанія?

4) стратегія доброякісності

Комплекс маркетингу - це:

1) набір засобів маркетингу, сукупність які підприємство використовує для впливу на цільовий ринок, маючи на меті достигнути бажаного реагування з його боку

Маркетинг класифікують за типом. Знайдіть тип попиту, відсутній в даній класифікації.

3) стабільний

Маркетингові дослідження - це:

1) проектування, збирання, оброблення та аналіз даних, які потребують спеціального дослідження конкретної маркетингової проблеми

На які ринки доцільно виходити підприємству-виробникові продукція якого гірша від аналогічної продукції конкурентів за якістю, ступенем наукоємності, умовами обслуговування:

1) на ринки з високою еластичністю попиту;

На якому етапі життєвого циклу товару застосовується, як правило, нагадувальна реклама?

3) зрілість

На якому етапі життєвого циклу товару основними клієнтами підприємства є аутсайдери?

4) спаду

Основні переваги вторинної інформації - це:

3) низька ціна та оперативність одержання;

Основні сили, які дають у макросередовищі підприєм.- це:

1) сили, які безпосередньо не стосуються підприємства;

Основні фактори макросередовища: