Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
36
Добавлен:
08.08.2013
Размер:
4.47 Mб
Скачать

1.2 Синтез комбінаційних схем на базі комутаторів (мультиплексорах)

У складі різних інтегральних мікросхем, які використовуються взалізничної автоматики, присутні елементи середнього ступеню інтеграції – комутаторы (мультиплексори). Комутатор являє собою багатовходовий логічний елемент з одним виходом.Входи мультиплексорів розділяються: два керівників, чотири інформаційних входи, а також стробуючий вхід. Інформаційні входи позначаються: В0, В1,В2. і т.д., залежно від вибраного мультиплексора (К4-1, К8-1 і К16-1). Управляючі входи позначаються: А0,А1,А2 . і т.д., залежно від вибраного мультиплексора (К4-1, К8-1 і К16-1). Стробуючий вхід позначається С.Вихід мультиплексора позначається Q.

Якщо на інформаційний вхід подається одна із змінних, а на управляючі входи А0 і А1 (мультиплексор К4-1) комбінація «0-0», а на стробуючий – «0» то вхід В0 підключається до виходу. При подачі будь-якого двійкового коду, розрядність якого залежить від кількості управляючих входів, на управляючі входи мультиплексора, то до виходу підключається той вхід, номер якого еквівалентний двійковому коду.

Таким чином, двійкова кодова комбінація, яка подається на управляючі входи мультиплексора і додатковий сигнал на стробуючий вхід, дозволяє сполучати інформацію на одній шині, шляхом підключення до неї інформаційних входів В0,В1,В2,В3. При подачі на керуючі входи певного сигналу у вигляді двоїчного коду до виходу комутатора підключається один з його інформаційних входів. Під час виконання використовуєтьсякомутатор моделі555КП1, який має такий вигляд :

Для реалізації на чотирьох мультиплексорах К4-1 функцію п'яти незалежних змінних необхідно: на стробуючі входи мультиплексорів подати:

──────

── ──

На 1-й С1= X1^X2

──────

──

На 2-й С2= X1^X2

──────

──

На 3-й С3= X1^X2

──────

На 4-й С4= X1^X2 ,

на управляючі входи подавати: на вхід А0 – змінну Х4, а на вхід А1 – змінну Х3; на інформаційні входи подавати сигнали, отримані шляхом зіставлення стовпця значень функції F із стовпцем змінної X5.реалізуемофункцію, задану аналітичним способом, на комутаторах 555КП1.

Для побудови схеми на 5 комутаторів необхідно на стробуючі входи подати сигнал “1”,щоб реалізувати функцію,потім змінні Х3 та Х4на інформаційні входи комутаторів.Згідно з таблицею змінності подаемо значення функції В.

Із виходів комутаторів подаемо сигнал на інформаційні входи п’ятогокомутатора.Вихідні сигнали комутаторів проінвертуемо на схемі.

1.2 Індикація

Унарний код - двійковий, багаторозрядний, паралельний код, з сигналом високого рівня тільки в одному розряді.

У даній схемі ми маємо 2 DC,які перетворюють двійковий в унарний код. На стробуючі входи яких для їх роботи повинні подаватися змінні:

──

На 1-й V1= X2 V3= X2

──

V2= X1 V4= X1

──

На 2-й V1= X2 V3= X2

──

V2= X1 V4= X1

Деякі виходи з DC складаємо для падання на входи CD.

Та декілька рядів CD,які після сигналу на відповідному вході перетворює унарний код у двійковий. Виходи зCDми теж складаємо для подання на семисегментний індикатор. Для складання ми використовуемо мікросхеми типу 1533ЛА4.Для спрощення у використанні уCDє вхід роботи(Е1) та два виходи: на виході всі 0(Е0) та на виході хоча б одна 1.. Повідомлення та адреса представлена на (Табл.2)

Табл.2

Індикація схемицифро-буквених повідомлень представлена на додатку А.

Соседние файлы в папке ПОРОЩАЙ ВАЛЕРИЙ
  • #
    08.08.2013337.92 Кб32ИНДИКАЦИЯ В.ПОРОЩАЙ.vsd
  • #
    08.08.20134.47 Mб36Порощай.doc
  • #
    08.08.2013409.09 Кб34Схема АП2.vsd