Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
40
Добавлен:
08.08.2013
Размер:
9.45 Mб
Скачать

2 Автомати з пам’яттю

Автомати з пам’яттю характеризуються тим, що стан їх виходів залежить як від сигналів, присутніх на їх входах в даний момент часу, так і від послідовності сигналів, які надходили на входи автомата з пам‘яттю в попередній момент часу.

Для опису АП необхідно оперувати з двома різними функціями φ та f. Функція φ(функція переходів) описує зміну складу пам‘яті в залежності від того, що в ній зберігалося і від того, які зміни вхідних сигналів мали місце. Функція f(функція виходів) описує зміну вихідних сигналів АП під дією вхідних сигналів в залежності від того, що було записано в пам‘яті автомата.

2.1 АП2-реверсивний 3-х розрядний регістр зсуву

Регістри зсуву – уявляє собою схему з зв’язаних між собою однобітових елементів пам’яті розташованих у єдиному корпусі.Регістри– це послідовність послідовно включених тригерів, яка призначена для зсуву сигналів, які подаються

на вхід регістру і зберігання інформації.

Регістри зсуву діляться на:

  • з послідовним входом та послідовним виходом

  • з послідовним входом та паралельним виходом

  • з паралельним входом та послідовним виходом

Крім того регістр поділяється на регістр зсуву вправо, вліво та реверсивний( в залежності від управляючого сигналу регістр зсуву вліво сигнал який подається додається до молодшого розряду внутрішнього стану тригера, вправо – до старшого).

Етапи синтезу регістру зсуву

1. Словесне описання

  1. Побудова графу переходів – виходів

  2. Побудова функціональної таблиці

  3. Побудова функціональної схеми регістру

Трьох розрядний регістр зсуву – це автомат другого роду, вихідні сигнали якого співпадають з його внутрішнім станом.

Спочатку утворюється граф ,після побудови графа будується функціональна таблиця. Побудова функціональної таблиці автомата приводиться наступним чином: так як регістр зсуву 3-х розрядний, він має формулу =N; 23 =8 станів, де N- кількість станів, n- кількість розрядів.

Функціональна таблиця дозволяє побудувати карти карно, для мінімізації входів тригера. За допомогою карт Карно визначається ФАЛ, які подаються на вході тригерів. Функцій 8 – стільки ж карт Карно.

2.2 Двійковий обернений лічильник по модулю 15

Двійковий лічильник – це пристрій, який підраховує кількість імпульсів у вигляді двійкової інформації, які надходять на вхід. Кожному імпульсу, який надійшов на вхід відповідає відповідний код внутрішнього стану. Основним параметром лічильника є модуль рахунку, котрім називається максимальне число імпульсів, підраховуємих лічильником.

Види лічильників:

  • Прямого рахунку(сумуючі);

  • Зворотного рахунку(віднімаючі)

Також лічильники можуть бути реверсивними – в залежності від управляючого сигналу веде рахунок в прямому чи зворотному напрямі.

Спочатку утворюється граф ,після побудови графа будується функціональна таблиця. Функціональна таблиця дозволяє побудувати карти Карно, за допомогою яких визначається ФАЛ. Функцій 8 – стільки ж карт Карно. В шапку карти Карно входять 4 внутрішніх станів лічильника та управляючий сигнал.

t

  t+1

Y1

Y2

Y3

Y4

Y1

Y2

Y3

Y4

Yj1

Yk1

Yj2

Yk2

Yj3

Yk3

Yj4

Yk4

0

0

0

0

1

1

1

1

1

  ~

1

 ~ 

1

  ~

1

 ~ 

0

0

0

1

1

1

1

0

1

  ~

1

  ~

1

  ~

 ~ 

1

0

0

1

0

1

1

0

1

1

  ~

1

  ~

  ~

1

1

  ~

0

0

1

1

1

1

0

0

1

  ~

1

1

  ~

1

  ~

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

  ~

 ~ 

1

1

  ~

1

  ~

0

1

0

1

1

0

1

0

1

  ~

  ~

1

1

  ~

  ~

1

0

1

1

0

1

0

0

1

1

  ~

  ~

1

  ~

1

1

  ~

0

1

1

1

1

0

0

0

1

  ~

  ~

  ~

  ~

1

  ~

1

1

0

0

0

0

1

1

1

 ~

1

1

  ~

1

  ~

1

  ~

1

0

0

1

0

1

1

0

  ~

1

1

  ~

1

 ~

  ~

1

1

0

1

0

0

1

0

1

  ~

1

1

  ~

  ~

1

1

  ~

1

0

1

1

0

1

0

0

  ~

1

1

  ~

  ~

1

  ~

1

1

1

0

0

0

0

1

1

  ~

1

  ~

1

1

  ~

1

  ~

1

1

0

1

0

0

1

0

  ~

1

  ~

1

1

  ~

  ~

1

1

1

1

0

0

0

0

1

  ~

1

  ~

1

  ~

1

1

  ~

1

1

1

1

0

0

0

0

  ~

1

  ~

1

 ~ 

1

  ~

  1

Yj1=1 Yj2=1

Yk2=1 Yk2=1

Yj3=1 Yj4=1

Yk3=1 Yk4=1