Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовые работы / Пасічник В. А / Курсова робота з електроніки.doc
Скачиваний:
70
Добавлен:
08.08.2013
Размер:
5.24 Mб
Скачать

3 Опис приладу, що розроблюється

Пристрій що розробляється зображено на рисунку 12

Рисунок 12 – структурна схема дискретного пристрою

Дискретний пристрій містить:

ГСІ – генератор синхроімпульсів;

АП1 – двійковий лічильник зворотнього рахунку М = 10;

АП2 – п’ятирозрядний регістр зсуву вліво;

АП3 – суматор послідовної дії для чотирьохрозрядних двійкових чисел без знаку;

КС1 – синтез комбінаційних схем в різних базисах;

КС2 – синтез комбінаційних схем на мультиплексорах;

КС3 – вичитач чотирьохрозрядних двійкових чисел зі знаком на базі суматора паралельної дії;

ІНД1, ІНД2, ІНД3 – індикація повідомлень.

Зовнішній сигнал подається на генератор синхроімпульсів. Так починає робота даного пристрою. Генератор синхроімпульсів включає у роботу АП1, АП2, АП3. Так як АП2 – п’ятирозрядний регістр здвигу, то на виході отримуємо п’ятирозрядний сигнал. Вихідний сигнал з АП2 подається на виходи КС1, КС2 і КС3. З АП1 сигнал подається на дешифратор. В дешифраторі формується управляючий сигнал і подається на КС1, ІНД1, КС2, ІНД2, КС3, ІНД3 та АП3. Щоб схема працювала вірно, потрібно зв’язати роботу усіх елементів пристрою. Для цього потрібно узгодити роботу АП2 та керуючий сигнал DC. Використавши операцію кон’юкції отримую:

Y1 = Y1(АП2) + Y(DC)

Y2 = Y2(АП2) + Y(DC)

Y3 = Y3(АП2) + Y(DC)

Y4 = Y4(АП2) + Y(DC)

Y5 = Y5(АП2) + Y(DC)

Отримали принципову злагоджену схему роботи.

Висновок

При виконанні курсової роботи мною були закріплені знання з дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка». Отримані навички оперування аксиомами та законами бульової алгебри, а також застосування їх при перетворюванні алгебри логіки. При синтезуванні комбінаційних схем в базисі І-НІ був зроблений висновок, що для отримання заданого значення функції необхідно, щоб виконувалися усі набори, які входять у результуючий вираз. При синтезуванні комбінаційної схем на комутаторах я вивчив правила будування ФАЛ від 4-х змінних на комутаторах К4-1. При будуванні схеми індикації виникали труднощі, але за допомогою викладача я побудував цю схему. Робота була дуже цікавою і завдяки цій роботі я дізнався, що сучасний етап розвитку інформаційної і телекомунікаційної технологій характеризуються широким впровадженням мікропроцесорної техніки.

Список використаної літератури

  1. Методичні вказівки з дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» розділ «Синтез комбінаційних схем». Х.: УкрДАЗТ, 2006.

  2. Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Теоретические основы железнодорожной автоматики, телемеханики и связи» роздел «Теория дискретных устройств».Х: УкрДАЗТ,1994.

  3. Методические указания по курсу «Теория дискретных устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи» роздел «Синтез синхронных автоматов». Х.: УкрДАЗТ, 1987.

  4. Г.І. Загарій. Конспект лекцій з електроніки та мікросхемотехніки

  5. В.А Кудряшов, Н.Ф. Семенюта. «Передача дискретной информации на железнодорожном транспорте». М. 1986.

  6. Л.А. Кондратьєва, О.Н. Ромашкова. «Системи регулювання руху на залізничному транспорті». 2006.

  7. М.А. Ракк. «Вимірювання у цифрових ситемах передач». 2004.

  8. А.Я. Савельев. «Прикладная теория цифрових автоматов». – М.: Высшая школа, 1987.

  9. Ю.Ф.Опадчий, О.П. Глудкин, А.И. Гуров. «Аналоговая и цифровая электроника». – М.: Телеком,2000.

  10. Г.И. Загарий, Н.О.Ковзель, В.И. Поддубняк, А.И. Стасюк, И.А. Фурман. «Программируемые контроллеры для систем управления». Х.: УкрДАЗТ,2001.

11.а. http://www.ucla.edu

б. http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome

в. http://aka.com.ua

Соседние файлы в папке Пасічник В. А