Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
141
Добавлен:
09.05.2015
Размер:
482.82 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

N 614

27.10.2008

м.Київ

Про подальший розвиток та удосконалення лікарсько-фізкультурної служби в Україні

З метою подальшого розвитку та удосконалення лікарсько-фізкультурної служби в Україні

Наказую:

1. Скасувати наказ МОЗ України від 25.07.2008 року № 412 „Про подальший розвиток лікарсько-фізкультурної служби України".

2 . Затвердити:

2.1. Положення про лікарсько-фізкультурну службу (надалі Служба) (додається).

2.2. Положення про головного позаштатного спеціаліста Міністерства охорони здоров'я України із спортивної медицини і лікувальної фізкультури (додається).

2.3. Примірне положення про лікарсько-фізкультурний диспансер (центр спортивної медицини) (додається).

2.4. Примірне положення про відділення (кабінет) лікувальної фізкультури (додається).

2.5. Примірне положення про відділення (кабінет) спортивної медицини (додається).

2.6. Примірну посадову інструкцію лікаря із спортивної медицини (додається).

2.7. Примірну посадову інструкцію лікаря з лікувальної фізкультури (додається).

2.8. Примірну посадову інструкцію медичної сестри (інструктора) з лікувальної фізкультури (додається).

2.9. Примірну посадову інструкцію медичної сестри з масажу (додається).

2.10 . Кваліфікаційну характеристику лікаря із спеціальності "лікувальна фізкультура" (додається).

2.11 . Кваліфікаційну характеристику лікаря із спеціальності "спортивна медицина"(додається).

2.12 . Розрахункові норми витрати часу на виконання різних видів діяльності лікарем із спортивної медицини (на одну особу)(додається).

2.13 . Розрахункові норми витрати часу на виконання різних видів діяльності лікарем та медичною сестрою (інструктором) з лікувальної фізкультури (час на одне відвідування і кількість умовних одиниць на 1 процедуру дорослим і дітям)(додається).

2.14. Розрахункові норми витрати часу на виконання процедур масажу (кількість умовних одиниць на 1 процедуру масажу дорослим і дітям) (додається)

2.15. Положення про медичне забезпечення спортсменів - членів збірних команд України та резерву (додається).

2.16. Положення про медичне забезпечення учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву та дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл та училищ (ліцеїв), спортсменів збірних команд міст та районів (додається).

2.17. Положення про медичне забезпечення спортивно-масових заходів (додається).

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам обласних Головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської, Донецької, Київської, Львівської та Луганської областей, Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, управління охорони здоров'я та курортів Вінницької, управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської областей, управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської та управління охорони здоров'я Севастопольської міської державних адміністрацій забезпечити:

3.1. Умови для збереження та належного функціонування і розвитку мережі закладів Служби.

3.2. Виконання постанови Верховної Ради України від 3 серпня 2006 року № 66-V "Про недопущення закриття та перепрофілювання закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської та паралімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, лікувально-фізкультурних закладів".

3.3. Організацію чіткої системи взаємодії між спеціалізованими закладами та установами зі спортивної медицини та лікувальної фізкультури та іншими лікувально-профілактичними закладами всіх рівнів для надання медичної допомоги особам, які займаються фізкультурою та спортом.

3.4. Затвердження положень про головних позаштатних спеціалістів із спортивної медицини та лікувальної фізкультури.

3.5. Введення посад "лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини" замість посади "лікар з лікувальної фізкультури" до штатного розкладу центральних районних лікарень та поліклінік сільських районів, лікарень і поліклінік (амбулаторій) міст і селищ міського типу з населенням до 25 тисяч осіб.

4. Директору Департаменту кадрової політики, освіти і науки М.В.Банчуку, ректорам вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації:

4.1. Розробити та затвердити оновлені навчальні програми первинної підготовки та удосконалення лікарів з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, збільшити кількість учбових годин з цих дисциплін.

4.2. Включити в навчальні програми інтернатури та спеціалізації з терапії, педіатрії, сімейної медицини розділ з профілактики захворювань засобами фізичної культури, питання лікувальної фізкультури та лікарського контролю за особами, які займаються фізкультурою та спортом.

5. Директору Українського центру спортивної медицини МОЗ України, головному позаштатному спеціалісту МОЗ України зі спортивної медицини та лікувальної фізкультури Ю.П.Дехтярьову:

5.1. Забезпечити системний підхід та ефективність роботи Служби щодо здійснення медичного контролю в спорті вищих досягнень, масового спорту і фізичної культури, медичного забезпечення фізичного виховання школярів, учнів та студентів, вдосконалення методик лікувальної фізичної культури в лікуванні та реабілітації хворих, інвалідів.

5.2. Координувати роботу з реалізації рішень Всеукраїнських з'їздів, нарад, науково-практичних конференцій фахівців зі спортивної медицини та лікувальної фізкультури за участю інших головних позаштатних спеціалістів МОЗ України, керівників профільних кафедр вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.

5.3. Переглянути та внести, у разі потреби, протягом 2008-2009 років пропозиції до МОЗ України з удосконалення змісту таких медичних облікових форм звітності:

- лікарсько-контрольної картки фізкультурника (ф.061/о);

- картки диспансерного спостереження спортсмена (ф.062/о);

- картки хворого, який лікується в кабінеті лікувальної фізкультури (ф.042/о);

- звіту про медичні кадри (ф. № 17);

- звіту лікувально-профілактичного закладу (ф. № 20).

5.4. Активізувати пропаганду здорового способу життя із залученням засобів масової інформації.

5.5. Розробити рекомендації з нормативно-правового забезпечення, організації і впровадження госпрозрахункової діяльності, платних послуг та послуг в сфері медичного страхування в закладах Служби, вивчати і розповсюджувати передовий досвід.

6. Вважати такими, що втратили чинність:

- наказ МОЗ України від 31.12.1992 р. № 211 "Про удосконалення лікарсько-фізкультурної служби";

- наказ МОЗ України від 20.09.1993 р. № 208 "Про затвердження тимчасових кваліфікаційних характеристик з лікарських спеціальностей" у частині кваліфікаційної характеристики фахівця зі спеціальності "спортивна медицина" та кваліфікаційної характеристики фахівця зі спеціальності "лікувальна фізкультура".

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Юрченка В.Д.

Міністр

В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони здоров’я України

від 27.10.2008 № 614

Соседние файлы в папке Методические материалы для студентов