Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

kursovaya1 (1)

.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
17.44 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Національний університет

«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Кафедра історії держави і права України та зарубіжних країн

КУРСОВА РОБОТА

з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

інституту/факультету _____________________

напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

спеціальності 6.030402 «Правознавство»_____

________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ________________________________

________________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

м. Харків – 2014 рік

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]