Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекция 1 понятие.предмет и метож.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
101.38 Кб
Скачать

3.Система конституційного права України

Конституційне право України — елемент правової системи держави. У свою чергу, воно є складною системою, яка формується з багатьох частин і елементів, що взаємодіють і що характеризують внутрішню структуру конституційного права й вирізняють його серед інших галузей права.

СТРУКТУРА предмета отрасли конституционного права Украины:

- отношения политического характера (государственный суверенитет, форма правления, форма государственного устройства)

- экономические отношения ( формы собственности, гарантии защиты прав граждан, система обеспечения социальных потребностей)

- правовое положение человека и гражданина (права, свободы, обязанности)

- организация и деятельность органов государственной власти

- отношения, складывающиеся в процессе самоопределения народа (административно-территориальное устройство)

- отношения, определяющие основы местного самоопределения

Система галузі конституційного права України складається з найважливіших конституційно-правових інститутів, до яких, насамперед, належать інститути:

- основ конституційного ладу;

- основ правового статусу людини і громадянина;

- територіального устрою;

- основ організації і функціонування органів державної влади й місцевого само-врядування;

- безпосередньої демократії (вибори, референдум).

Норми одного інституту створюють необхідні передумови для дії іншого або декількох інститутів, визначають їх зміст і спрямованість.

Так, норми інституту основ конституційного ладу посідають перше місце в системі конституційного права України, оскільки в них містяться основоположні політико-правові принципи організації і функціонування держави та суспільства.

Норми інституту основ правового статусу людини і громадянина мають забезпечувати особі можливість користуватися всім комплексом соціально-економічних, політичних, особистих і культурних прав та свобод. Вони безпосередньо пов’язані з нормами основ конституційного ладу.

Це повною мірою стосується й інститутів територіального устрою, конституційної юстиції, норм, які визначають систему державної влади в Україні та місцевого самоврядування. Значне місце в системі конституційного права посідає інститут основ правового статусу людини і громадянина, тому що згідно з Конституцією людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю в державі й суспільстві, головною метою функціонування всіх державних органів.

Конституційно-правовий інститут, норми якого закріплюють територіальний устрій, створює необхідні передумови для оптимальної організації державного апарату, системи державних органів, органів місцевого самоврядування. У системі конституційного права України цей інститут передує інститутові, що закріплює систему державних органів та органів місцевого самоврядування.

Система галузі конституційного права України тісно пов’язана зі структурою Конституції України. Але між ними є й відмінності, оскільки система галузі охоплює всю сукупність державно-правових норм, а система Конституції України — лише частину цих норм, що виявляються в основному джерелі права України — Конституції України.

Следует отметить, что конституционное право не поглощает и не объединяет другие отрасли права, оно устанавливает для них основополагающие принципы.

Самостійна робота 1.

1.Функції науки конституційного права.

2.Контитуційне право як навчальна дисципліна.

Семінарське заняття № 1

Конституційне право – галузь національного права України, наука та навчальна дисципліна.

1.Предмет конституційного права.

2. Метод конституційно-правова

3. Система науки конституційного права.

4. Функції конституційного права.

5. Поняття й особливості конституційно-правової відповідальності

6. Конституційне право як навчальна дисципліна.

Теми рефератів:

1. Конституційне право України – провідна галузь у системі права України.

2. Поняття і предмет конституційного права України, його роль у розвитку державності та демократії.

Самостійна робота 1.

1.Функції науки конституційного права.

2.Контитуційне право як навчальна дисципліна.

Семінарське заняття № 1

Конституційне право – галузь національного права України, наука та навчальна дисципліна.

1.Предмет конституційного права.

2. Метод конституційно-правова

3. Система науки конституційного права.

4. Функції конституційного права.

5. Поняття й особливості конституційно-правової відповідальності

6. Конституційне право як навчальна дисципліна.

Теми рефератів:

1. Конституційне право України – провідна галузь у системі права України.

2. Поняття і предмет конституційного права України, його роль у розвитку державності та демократії.

Самостійна робота 1.

1.Функції науки конституційного права.

2.Контитуційне право як навчальна дисципліна.

Семінарське заняття № 1

Конституційне право – галузь національного права України, наука та навчальна дисципліна.

1.Предмет конституційного права.

2. Метод конституційно-правова

3. Система науки конституційного права.

4. Функції конституційного права.

5. Поняття й особливості конституційно-правової відповідальності

6. Конституційне право як навчальна дисципліна.

Самостійна робота 1.

1.Функції науки конституційного права.

2.Контитуційне право як навчальна дисципліна.

Семінарське заняття № 1

Конституційне право – галузь національного права України, наука та навчальна дисципліна.

1.Предмет конституційного права.

2. Метод конституційно-правова

3. Система науки конституційного права.

4. Функції конституційного права.

5. Поняття й особливості конституційно-правової відповідальності

6. Конституційне право як навчальна дисципліна.

Теми рефератів:

1. Конституційне право України – провідна галузь у системі права України.

2. Поняття і предмет конституційного права України, його роль у розвитку державності та демократії.

Функции права — обусловленные социальным назначением права направления правового воздействия на общественные отношения. В юридической науке понятие «функция» характеризует социальную роль государства и права.

Выделяют две группы функции права.