Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
27
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
223.23 Кб
Скачать

Тема 15. Інституціоналізм

Встановіть відповідність:

Д. Троффлер – теорія “цілісної гуманної цивілізації”

Т. Верлен – соц-но-психологічний інституціоналізм

Г. Мінз, А. Берлі – концепція “колективного кап-зму”

У. Мітчелл – кон`юктурно-статистичний інституціоналізм

Д. Белл – концепція “постіндустріального сус-ва”

Дж. Коммонс – соц-но-правовий інституціоналізм

Р. Коуз – теорія трансакційних витрат

Дж. Гелбрейт – соц-ний інституціоналізм

Дж. М. Б`юкенен – теорія сус-ого вибору

Р. Арон, Є. Гауглер – концепція “соц-ого партнерства”

Назвіть найбільш відомих представників таких напрямків і шкіл:

а) раннього інституціоналізму - Веблен, Коммонс, Мітчелл;

б) неоінституціоналізму - Кеннет, Гелбрейт, Коуз, Б”юнкер;

в) теорій трансформації кап-зму - Надлер, Чейз, Кларк, Сальвадорі, Берлі, Бернхем, Дракер;

г) теорій індустріального сус-ва - Ростоу, Еллюль, Арон, Дракер, Белл;

д) концепцій футурології - Бжезинський, Тоффлер, Фуратьє

Прихильниками яких теорій і напрямів є такі ек-сти?

У. Мітчелл – ранній інституціоналізм

Р. Коуз – ек-на теорія прав власності

Д. Белл – теорія постіндустріального сус-ва

Дж. Б`юкенен – теорія сус-ого вибору

З. Бжезинський – концепція “технотронної ери”

Назвіть основні ідейно-теоретичні основи інституціоналізму.

Представники цього напряму різняться як щодо теоретичних принципів, так і щодо досліджува-них проблем. Їх об’єднує методологія і критичне ставлення до класич. і неокласич. теорій. Ця критика була спрямована проти соц-но-філософії методологічних засад неокласиків. Вони вдаються до історич. та описово-статистич. методів досл-ня. Вони протиставляли механізму розпо-ділу ек-не ресурсне досл-ня ринку як соц-ого ін-ституту і визнавали обмеженість ринкового механізму регулювання ек-ки, виступали за впровадж. сус-ого контролю над нею.

Прослідкуйте еволюцію інституціоналізму.

Погляди Веблена, Комманса і Мітчелла належать до раннього іституціоналізму, розквіт якого припадає на 20-30-ті рр. Ек-на криза 1929-33рр. породила кризу неокласицизму, а інституціалісти виступили в ролі опозиційного напряму. Після 2-ої С.В. відбулось відродж. І-му. на дещо інших засадах. Об’єктами їхнього досл-ня є роль НТР в ек-ому житті, інформації, влади, політики.

Визначте відмінності раннього інституціоналізму і неоінституціоналізму.

У неоінституціоналізму новий об’єкт досл-ня - роль НТР в ек-ому житті, інформації, влади, політики.

Назвіть основні теорії “трансформації кап-зму”.

Теорія ”Народного кап-зму”, ”Дифузія власності”, “Управлінської революції”, “Революція в доходах”. Концепції: “колективного кап-зму”, “соц-ого партнерства”

Назвіть основні концепції футурології.

Концепції: ”технотронної ери”, “Постцивілізації”,”Новий соціалізм”, “Якості життя”, “Етики розв-ку”, ”Екорозв-ку”, “Соц-ого розв-ку”.

Назвіть прихильників інституціоналізму з наведеного списку:

а) Р. Коуз;

б) В. Мітчелл;

д) Дж. Гелбрейт.

е) Т. Веблен;

Назвіть представників раннього інституціоналізму з наведеного списку:

в) Т. Веблен;д) Дж. Гелбрейт;е) В. Мітчелл;ж) Дж. Коммонс.

Тема 16. Ек-ні концепції соціал-демократів

Визначте відповідність.

Теорія “демократизації капіталу” – Е. Бернштейн

Теорія “ультраімперіалізму” – К. Каутський

Теорія “організованого кап-зму” - Р. Гільфердінг

До історичних передумов формування ек-них концепцій соціал-демократів ХХст. відносяться:

загострення соц-них суперечностей внаслідок змін у кап-ому способі В; популяризація основ-них принципів марксизму;

Назвіть найбільш відомих представників ревізіонізму.

Лібкнехт, Люксембург, Благоєв, Бернштейн, Каутський, Гільфердінг, Бауер, Шмідт.

Ідеї соціал-реформізму в 20-30 рр. ХХст. мали такі характерні риси:

обґрунтування процесу переходу від кап-зму до соціалізму за допомогою реформ; посилення ек-них ф-цій держави;

Визначте основні теоретичні засади концепції “демократичного соціалізму”:

Основні положення цієї концепції базувались на таких засадних принципах: сильна держава регулює економічний процес, використовуючи для цього механізми саморегулювання, передовсім грошову сферу; перспективний напрям розвитку — від економіки пропозиції до економіки попиту; соціальна сфера базується на сильній і стабільній економіці, її розвиток регулюється і контролюється державою.

Ідеї соціал-реформізму в 20-30 рр. ХХст. мали такі характерні риси:

а) обґрунтування процесу переходу від капіталізму до соціалізму за допомогою реформ;

б) посилення економічних функцій держави;

Виберіть із наведеного списку терміни, поняття і визначення, які характеризують «змішану економіку»:

б) поступове реформування відносин власності;

д) індивідуалізм та конкуренція;

є) розвиток демократичних форм контролю за виробництвом з боку його суб'єктів та держави;

ж) вільне ціноутворення;

з) перерозподіл державою національного доходу на користь соціальної сфери.

Шведська модель «змішаної економіки» передбачала:

а) досягнення повної економічної демократії;

б) збільшення обсягів суспільного виробництва;

в) забезпечення повної зайнятості;

г) справедливий розподіл і забезпечення соціальної рівності.

Соседние файлы в папке Istor_ek_vchen