Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
19
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.42 Mб
Скачать

Метод ідеалізації

Ініціювання уявлення про ідеальне вирішення проблеми яке може наштовхнути на усвідомлення певної нової ідеї.

Ідеальний вигляд новорічної ялинки. Ідеальний вигляд упаковки Coka-Cola.

28к.е.н. Дима Олександр Олексійович, КНЕУ

Метод спроб і помилок

Найпростіший метод з усіх методів індивідуальної творчості. Проте він малопродуктивний, бо вимагає значних витрат часу.

29к.е.н. Дима Олександр Олексійович, КНЕУ

Метод контрольних

запитань

Ініціювання вирішення проблеми за допомогою пинать:

Як можна ще застосувати об'єкт?

Які модифікації можна отримати за допомогою обертанню, зміні функцій, форми..?

Що в об'єкті можна замінити? Що в об'єкті можна переробити?

Що в об'єкті можна зробити навпаки? Чи можна зробити це безпечнішим? Чи можна це зробити дешевшим?

Чи можна це зробити кориснішим?

30к.е.н. Дима Олександр Олексійович, КНЕУ

Метод аналогії

Методи аналогії віддзеркалюють природне прагнення людини до наслідування, тобто

до відтворення у виробах особливостей предметів, процесів і явищ довкілля, а також розумових здібностей і фізичних можливостей власного організму.

Наприклад, модель зростання кількості аналогічних товарів та їх повноцінних замінників побудовано за аналогією з біологічним розмноженням.

31к.е.н. Дима Олександр Олексійович, КНЕУ

Метод інверсії

Передбачає пошук рішень в напрямках, що відрізняються або є протилежними прийнятим в аналогічних об'єктах .

Літак з крилами, що складаються, катер на підводних крилах.

Заміна металевих деталей пластмасовими забезпечує сполучення традиційно протилежних властивостей- міцність і легкість.

32к.е.н. Дима Олександр Олексійович, КНЕУ

33к.е.н. Дима Олександр Олексійович, КНЕУ

Методи активізації творчості

35к.е.н. Дима Олександр Олексійович, КНЕУ

Метод генерування з

допомогою діаграми

базується на систематизації даних щодо розвитку певного виду товару в минулому та на логічному аналізі цих даних для визначення можливих напрямків розвитку продукту в майбутньому.

36к.е.н. Дима Олександр Олексійович, КНЕУ

Метод генерування за допомогою матриці ідей

Ідей пов’язаний із проникненням у

морфологію

(склад та

структуру) виробу. Його

вважають

продуктивнішим, оскільки він дає змогу отримати

більшу кількість

комбінацій ідей, у

тім числі

альтернативних.

А в т о м о б і л ь ( А )

П

о т

я

г

( П

)

Л

і т

а

к

( Л

)

К о р а б е л ь ( К )

 

 

 

П

 

 

П а р о в и й к о т е л ( П )

 

 

 

 

 

Д

В

З ( Д )

 

 

 

 

П

Д

 

 

 

 

П

 

 

 

Г а з о в а т у р б і н а ( Г )

 

 

 

Д

 

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

Р е а к т и в н и й д в и г у н ( Р )

 

П

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

Г

Р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А т о м н и й р е а к т о р ( А )

 

 

Д

 

 

 

 

 

А

 

 

Г

 

Р

 

А

 

 

 

Г

 

 

 

С о н я ч н а б а т а р е я ( С )

П

А

 

 

Р

А

 

 

C

 

Р

 

 

 

Л

П

А

А

А

А

 

C

 

E

 

 

 

C

 

 

 

K

Л

П

 

 

 

Г

E

 

А

 

C

 

 

Л

П

 

М

 

Г

 

K

 

А

 

 

E

 

 

П

Б

 

 

 

 

Л

М

 

 

 

 

K

 

Г

 

 

 

П

 

 

E

 

 

 

Л

Б

 

 

 

 

 

K

М

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

Г

Е л е к т р и ч н а ( Е )

 

 

 

 

K

Б

 

 

Г і д р а в л і ч н а ( Г )

 

 

 

 

М

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

Б

 

 

 

М е х а н і ч н а ( М )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б е з п о с е р е д н я ( Б )

37к.е.н. Дима Олександр Олексійович, КНЕУ

Постановка проблемиРозкладання проблеми на компоненти

Визначення для кожного компоненту можливих варіантів

Розробка матриці ідей

Комбінація параметрів або альтернативних рішень

Прийняття рішення щодо оптимального варіантуВизначення основних показників нового об'єктуРозробка нового об'єкту

38к.е.н. Дима Олександр Олексійович, КНЕУ

Соседние файлы в папке Tovarnaya_Innovatsyonnaya_Politika