Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Реферат Управління продажами.docx
Скачиваний:
27
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
40.7 Кб
Скачать

Висновки

Розвиток ринкових відносин, прогрес інформатизації підприємництва викликають необхідність та створюють можливість формування орієнтованих на зближення виробника і споживача організаційних структур збуту. Взаємодія і взаємозалежність виробника та споживача на конкретному ринку є головними чинниками побудови адаптивних організаційних структур збуту.

Прихильники визначення маркетингу як процессу управлiння часто описують його як «мистецтво продажу товарiв». Але продаж – усього лише верхiвка айсберга маркетингу. Один iз провiдних теоретикiв маркетингу Пiтер Драккер зауважував: «Правомiрно припустити, що потреба у продажах вiчна. Мета маркетингу – досягнення такого рiвня знань i розумiння споживачiв, коли запропонованi вами товари та послуги будуть життєво необхiднi покупцям, щоб ваш товар продавав себе сам. В iдеалi, результат маркетингу – готовий до покупки споживач. А для цього необхiдно зробити вашi товари та послуги доступними.

Проте знання фiлософiї маркетингу, умiння управляти бiзнес-iдеями не можуть бути достатнiми для органiзацiї ефективного пiдприємництва. Необхiдний ще й iнструментарiй, тобто сукупнiсть способiв та методiв, за допомогою яких можна було б впливати на споживачiв та iншi суб’єкти маркетигу для досягнення маркетингових цiлей.

Використана лiтература

1. Олена Грiневська, «Пока большинство компаний тратят огромные средства на рекламу, самые прогрессивные переходят на бесплатный инструмент», «Инвестгазета» №26, 6 июля 2012.

2. Пилипчук В.П., Даннiков О.В., Управлiння продажем: навч. посiбник. – К.:КНЕУ, 2011. – 627с.

3. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс / Ф. Котлер; перевод сангл. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2001. – 496 с.

4. Войчак А.В. Маркетинг і збут. Формування ринкової економіки / А.В. Вой-чак // Маркетинг: теорія і практика. Спец. вип. – К.: КНЕУ, 2009. – С. 245-250.