Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практична робота.docx
Скачиваний:
30
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Двнз «Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана»

Кафедра інформатики

Практична робота №1

Виконав:

Студент 1 курсу,

спец.6505, 1 група

Батащук Р.В.

Перевірив викладач:

Ігнатенко В.М.

Практична робота №1 “Побудова графіків функцій та знаходження коренів рівняння”

Варіант 3

Мета роботи. Дана робота має надзвичайно важливе значення для оволодіння студентом навиків роботи з електронною таблицею. Вводиться поняття Автозаповнення числового діапазону. Потім студент переходить до побудови формул і правильного використання функцій у формулах. Чи не найперше у цій роботі він стикається з поняттям логічної функції, вивчає синтаксис або структуру цієї функції і правила використання цієї функції. У цій роботі студент навчається використання засобу Мастер функций і за допомогою Мастера диаграм одержувати графік функції. Також у даній роботі студент знайомиться з поняттям абсолютного і напівабсолютного адреса.

(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-2,5;1,5] графіки слідуючих функцій:

( a.1) y=

( a.2)g=

( a.3)z=

( a.1)

( a.2)

( a.3)

(b) Побудувати в одній системі координат при хє[-2;2] графіки слідуючих двох функцій:

y=5sin(x)-cos(3x)sin(x), z=cos(2x)-2sin3(x).

(c) Побудувати поверхню z=5x2cos2(y)-2y2ey при x,y[-1,1].

(d) Знайти всі корені рівняння x3+0,83x2-4,485x+0,774576=0.

Один з них найдіть за допомогою метода ділення відрізка пополам.

(e) Дайте відповіді на запитання, що наведені в кінці практичної роботи.

Відповіді на запитання:

1. Робота в програмі Microsoft Excel має надзвичайно важливе значення для оволодіння студентом навиків роботи з електронною таблицею. Студент ознайомлюється з таким поняттям як Автозаповнення числового діапазону. Потім студент переходить до побудови формул і правильного використання функцій у формулах. Чи не найперше у цій роботі він стикається з поняттям логічної функції, вивчає синтаксис або структуру цієї функції і правила використання цієї функції. У цій роботі студент навчається використання засобу Мастер функций і за допомогою Мастера диаграм одержувати графік функції. Також у даній роботі студент знайомиться з поняттям абсолютного і напівабсолютного адреса.

Автозаповнення формул використовується для полегшення створення й змінення формул, а також для уникнення помилок вводу та синтаксичних помилок. Після введення знаку рівності (=) та початкових букв або тригера відображення Microsoft Office Excel відображає під клітинкою динамічний розкривний список припустимих функцій, імен і текстових рядків, що відповідають буквам або тригеру. Після цього елемент розкривного списку можна вставити у формулу за допомогою тригера вставлення.

Мастер функций – это заданная формула, выполняющая определенный тип вычислений. 

Мастер диаграмм — это мастер Excel, який аналізує дані на листі, а потім будує на їх основі діаграми.

2. Виконуючи роботу в EXEL потрібно вствляти функцію за допомогою Мастера функцій, ймовірність отримання правильного рішення є набагато більшою, ніж набирати ім’я на клавіатурі.

3.Типи вхідних даних У кожну клітинку користувач може ввести дані одного з таких можливих видів: символьні, числові, формули і функції, а також дати.  Символьні (текстові) дані мають описовий характер. Вони можуть включати в себе алфавітні, числові та спеціальні символи. В якості їх першого символу часто використовується апостроф, а іноді - лапки або пробіл.  Числові дані не можуть містити алфавітних і спеціальних символів, оскільки з ними виробляються математичні операції. Єдиними винятками є десяткова крапка (кома) і знак числа, що стоїть перед ним.  Формули. Видиме на екрані вміст клітинки, можливо, - результат обчислень, вироблених за наявною, але не видно в ній формулою. Формула може включати ряд арифметичних, логічних і інших дій, вироблених з даними з інших осередків.  Функції. Функція являє собою програму з унікальним ім'ям, для якої користувач повинен задати конкретні значення аргументів функції, що стоять в дужках після її імені. Функцію (так само, як і число) можна вважати окремим випадком формули. Розрізняють статистичні, логічні, фінансові та інші функції.   Дати. Особливим типом вхідних даних є дати. Цей тип даних забезпечує виконання таких функцій, як додавання до дати числа (перерахунок дати вперед і назад) або обчислення різниці двох дат (тривалості періоду). Терміни мають внутрішній (наприклад, дата може виражатися кількістю днів від початку 1900 року або порядковим номером дня за Юліанським календарем) і зовнішній формат. Зовнішній формат використовується для введення і відображення дат.. 

 4. Відносна адреса – це адреса, яка змінюється при копіюванні формули. Копіюючи формули, слід враховувати, що посилання вигляду А5, С12 є відносними. Тобто вони задають координати інших комірок відносно комірки, яка містить ці посилання. Якщо, наприклад, формула =А5*В5 записана в комірці С5, то це означає, що число в даній комірці буде обчислюватися як добуток двох сусідніх комірок, розташованих безпосередньо зліва від неї. Тому, якщо скопіювати цю формулу в комірку С6, то там вона набуде вигляду =А6*В6, а в комірці G1 та ж формула буде виглядати як=E1*F1.

5.Абсолютна адреса – це адреса, яка не змінюється при копіюванні формули. Щоб адреса в формулі була абсолютною, треба натиснути клавішу на певній комірці, або просто ввести знак долара перед числом комірки.

Електронні таблиці набули такої великої популярності через можливість швидкої обробки великої кількості подібної інформації . 

Наприклад, якщо в комірці A1 введена назву товару, що поступив на склад, в комірці В1  введена кількість цього товару, а в комірціі С - введена ціна одиниці товару   , то вівши в комірку D1 формулу  =B1*C1 , то  отримаємо там вартість всієї партії цього товару. Якщо ж  на склад поступило 300 найменувань товару, то нема необхідності вводити подібну формулу для   кожної з комірок D2:D300, бо це займе багато часу і може призвести до виникнення помилок.  Значно кращим рішенням буде скопіювати цю формулу  на вказаний діапазон . Ось саме для процесу копіювання і придумана можливість  абсолютної чи відносної адресації комірок. При абсолютній адресації ( = $B$1*$C$1) у всіх комірках скопійованого діапазону був би отриманій той самий результат, що і в комірці  D1.  При відносній же адресації комірок  формула  у комірці D2  вже виглядалаб як =B2*C2, в наступній  =B3*C3 і так далі, бо при відносній адресації комірок цю формулу можна трактувати як =вміст комірки на дві лівішої помножити на вміст комірки сусідньої зліва.  

У тих випадках, коли при копіюванні або переміщенні формули необхідно зберегти незмінним лише номер рядка або лише найменування стовпця, то застосовують змішане посилання, наприклад $D7 або F$5.

6. Маркер заповнення - це чорний квадрат у правому нижньому куті виділеного вічка. Якщо навести на нього вказівник миші , вказівник перетвориться на чорний хрест. Якщо перетягнути маркер на сусідні комірки, то вони стануть виділеними і дані будуть скопійовані на весь діапазон. Якщо вихідні дані можуть бути продовженими у вигляді ряду , наприклад числа , дати тощо, то їх копіювання за допомогою маркера заповнення приведе до приросту значень в межах виділеного діапазону. Це буває буже зручним, коли потрібно пронумерувати номери рядків в електронному документі чи заповнити значення аргументу для знаходження табличних значень певної функції. У разі ж , коли такий приріст не є потрібним,  при копіюванні  вмісту комірок за допомогою маркеру заповнення повинна бути нажатою клавіша CTRL.

7. Функції в Excel використовуються для виконання стандартних обчислень у робочих книгах. Значення, що використовуються для обчислення функцій, називаються аргументами. Значення, що повертаються функціями як відповідь, називаються результатами. Крім убудованих функцій, ви можете використовувати в обчисленнях користувальницькі функції, що створюються за допомогою засобів Excel.

Щоб використовувати функцію, потрібно ввести її як частину формули в комірку робочого аркуша. Послідовність, у якій мають розташовуватися використовувані у формулі символи, називається синтаксисом функції. Всі функції використовують однакові основні правила синтаксису. Якщо ви порушите правила синтаксису, Excel видасть повідомлення про те, що у формулі є помилка.

Якщо функція з’являється на самому початку формули,  їй повинен передувати знак рівності, як і в усякій іншій формулі.

Типи функцій

Для зручності роботи функції в Excel розбиті по категоріях: функції керування базами даних і списками, функції дати і часу, DDE/Зовнішні функції, інженерні функції, фінансові, інформаційні, логічні, функції перегляду і посилань. Крім того, присутні такі категорії функцій: статистичні, текстові та математичні.

За допомогою текстових функцій є можливість обробляти текст: витягати символи, знаходити потрібні, записувати символи в суворо визначене місце тексту і багато чого іншого.

За допомогою функцій дати і часу можна вирішити практично будь-яке завдання, пов’язане з урахуванням дати чи часу (наприклад, визначити вік, обчислити стаж роботи, визначити число робочих днів за будь-який проміжок часу).

Логічні функції допомагають створювати складні формули, що, залежно від виконання тих чи інших умов, робитимуть різні види обробки даних.

У Excel широко представлені математичні функції. Наприклад, можна виконувати різні операції з матрицями: множити, знаходити зворотну, транспонувати.

За допомогою статистичних функцій можливо проводити статистичне моделювання. Крім того, можливо використовувати елементи факторного та регресійного аналізу.

Київ-2012 рік

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.