Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод.страхові послуги.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
517.63 Кб
Скачать

Тема 9. Страхування фінансово-кредитних ризиків (3 год.)

1.Міні-лекція

Питання:

1.Економічна необхідність та сутність страхування фінансово- кредитних ризиків

2. Характеристика видів страхування фінансово-кредитних ризиків.

3. Характеристика основних організаційних форм страхування кредитів (товарного, споживчого, експортного).

4. Особливості проведення страхування банківських кредитів.

2.Міні-семінар розгорнута бесіда,обговорення дискусійних питань,вирішення ситуаційних завдань

Порядок проведення:

1.Прояснити мету вивчення цієї теми.

2.З’ясувати рівень засвоєння студентами сутності, термінів і понять цієї теми.

3.Провести обговорення дискусійних питань: “Проблеми та перспективи страхування кредитних ризиків в Україні”, “Перспективи розвитку титульного страхування в Україні?”.

3.Вирішити ситуаційні завдання.

3.Тестовий контроль

Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування цієї теми:

·самостійно знаходити необхідну інформацію в інформаційному полі;

·встановлювати причинно-наслідкові зв’язки взаємодії суб’єктів за договорами страхування фінансово-кредитних ризиків;

· користуватися понятійним апаратом;

· знати особливості порядку укладання та обслуговування договорів за видами страхування фінансово-кредитних ризиків;

· визначати розмір страхової премії та виплати за договорами страхування фінансово-кредитних ризиків;

·критично мислити, генерувати креативні ідеї щодо вирішення проблемних питань медичного страхування.

Література

Основна: 1, 4, 16, 17, 18.

Додаткова: 19, 21, 22, 27, 28, 30, 35, 39, 41, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 58, 60, 63.

Тема 10. Автотранспортне страхування (3 год)

1.Міні-лекція

Питання:

1.Необхідність, сутність і розвиток системи авто­транспортного страхування.

2.Страхування автотранспортних засобів.

3.Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів.

4.Страхування вантажів, що перевозяться автотранс­портом.

2.Міні-семінар розгорнута бесіда,обговорення дискусійних питань,вирішення ситуаційних завдань

Порядок проведення:

1.Прояснити мету вивчення цієї теми.

2.З’ясувати рівень засвоєння студентами сутності, термінів і понять цієї теми.

3.Провести обговорення дискусійних питань: “Якщо автомобіль – престиж, то договорів страхування - необхідність”, “Чинники, що заважають розвитку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів?”.

4.Вирішити ситуаційні завдання.

3.Тестовий контроль

Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування цієї теми:

·самостійно знаходити необхідну інформацію в інформаційному полі;

·встановлювати причинно-наслідкові зв’язки взаємодії суб’єктів за договорамиавто­транспортного страхування;

·користуватися понятійним апаратом;

·виявляти проблеми та тенденції розвитку автотранспортного страхування;

·критично мислити, генерувати креативні ідеї щодо вирішення проблемних питань автотранспортного страхування;

·знати особливості порядку укладання та обслуговування договорів за видами авто­транспортного страхування;

·визначати розмір страхової премії та виплати за договорами авто­транспортного страхування.

Література

Основна: 1, 4, 7, 8, 15, 16, 17, 18.

Додаткова: 21, 27, 28, 30, 35, 41, 44, 47, 52, 53, 54, 58, 60, 63.

5.ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.