Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
8
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
105.98 Кб
Скачать

Індивідуальна робота:

Підготувати реферат : 1. Шлюбний контракт: позитиви та недоліки. 2. Аліментні зобов’язання батьків і дітей.

Література

1. Конституція України. – К., 1996.

2. Сімейний кодекс України. – К., 2004.

3. Гражданское и семейное право Украины. Учебно-практический справочник / Под ред. О.Е.Харитонова. – Х., 2000.

4. Індиченко М.І. Сімейне право. Навчальний посібник. – Х., 1998.

5. Сімейне право України. Підручник / За ред. Ю. Червоного. – К., 2004.

6. Правознавство. Підручник / За ред. В.В. Копейчикова. – К., 2002.

Питання для самостійної перевірки знань

- Як Ви вважаєте, з якою метою держава регулює відносини у сім’ї?

- Назвіть перешкоди до укладення шлюбу.

- Які майнові та особисті правовідносини виникають між подружжям?

- Що розуміється під правом спільної сумісної власності подружжя?

- Що таке шлюбний контракт?

- Які юридичні наслідки припинення шлюбу?

- Який порядок визнання шлюбу недійсним?

- Назвіть особисті права і обов’язки батьків і дітей.

- Що таке аліменти? Хто і в яких випадках зобов’язаний їх виплачувати?

- Схарактеризуйте майнові правовідносини між батьками і дітьми.

- Який порядок передачі дітей на усиновлення?

- Що таке патронат?

Тема 7. Основи трудового права

План

1. Поняття, предмет, функції та джерела трудового права. Суб’єкти трудових правовідносин.

2. Колективний договір: поняття, строки, зміст, порядок укладання, контроль за виконанням.

3. Трудовий договір: поняття, зміст, види, строки, підстави припинення. Контракт.

4. Робочий час і час відпочинку.

5. Порядок розгляду трудових спорів.

Самостійна робота студентів

1. Практичне завдання: напишіть заяву про звільнення за влас­ним бажанням.

2. Порівняйте повну матеріальну відповідальність та обме­жену матеріальну відповідальність.

Індивідуальна робота:

Підготувати реферат : 1. Порядок застосування страйку, як засобу вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Література

1. Конституція України. – К., 1996.

2. Кодекс законів про працю України. – Х., 1998.

3. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К., 2000.

4. Правознавство. Підручник / За ред. В.В. Копейчикова. – К., 2002.

5. Прокопенко В.І. Трудове право України. – Х., 2000.

6. Трудові спори. - К., 2000.

Статті.

1. Гевел О. Про умови роботи за сумісництвом // Право України. – 2002. - №2.

2. Гончаров Г., Жернаков В. Сфера укладання колективного договору // Право України. – 2000. - №8.

3. Лаврінчук І. Процесуальне забезпечення трудових прав в Україні // Право України. – 2001. - № 1.

4. Лазор В Поняття трудових спорів, конфліктів та їх позовний і непозовний характер. // Право України. – 2002. - №7.

5. Луценко А. Правове регулювання контрактної форми трудового договору: деякі проблеми і шляхи їх вирішення. – Право України. – 1999. - №7.

6. Середа О. Обов’язки роботодавця та правові наслідки їх невиконання // Право України. – 2002. - №9.

7. Яковлєв О. Припинення трудового договору на підставі ст.37 КЗпП України // Право України. – 2002. - №6.

Питання для самостійної перевірки знань

- Що таке трудовий договір?

- Хто може виступати сторонами трудового договору?

- Дайте характеристику трудового контракту. Які він має особливості і чим відрізняється від звичайного трудового договору?

- Що таке строк випробування і навіщо він потрібен?

- Кому не може бути встановлено строк випробування?

- Яку документи надає працівник для прийняття його на роботу?

- Чи може залишитися на роботі працівник, котрий подав заяву про звільнення? Якщо так, то на яких підставах?

Які є підстави для розірвання трудового договору з ініціативи власника?

- Що таке робочий час та його тривалість?

- Хто має право працювати неповний робочий час?

- Назвіть види часу відпочинку.

- Хто позбавлений права на відпустку?

- Назвіть особливості прийняття на роботу неповнолітніх.

Практичне завдання. 1) напишіть заяву про прийняття на роботу

2) напишіть заяву про звільнення за власним бажанням

3) складіть пояснювальну записку з факту порушення трудової дисципліни.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке правознавство_семинары
 • #
  18.03.2015399.36 Кб3Gl_14.doc
 • #
  18.03.2015405.5 Кб3Gl_15.doc
 • #
  18.03.2015328.19 Кб1Gl_16.doc
 • #
  18.03.20155.5 Mб2Kopeychikov_-_Pravoznavstvo_2006(1).doc
 • #
  18.03.20155.17 Mб2Kopeychikov_-_Pravoznavstvo_2006.doc
 • #
  18.03.2015105.98 Кб8Seminari_z_prava.doc