Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
8
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
105.98 Кб
Скачать

Тема 3. Правоохоронна діяльність в Україні

План

1. Поняття правоохоронної діяльності.

2. Органи прокуратури.

3. Органи внутрішніх справ України.

4. Державна податкова служба.

5. Служба безпеки України.

6. Інші правоохоронні органи України.

7. Поняття виявлення та розслідування злочинів.

Самостійна робота студентів

1. Які гарантії правозахисної діяльності Ви знаєте ?

2.Що, на Ваш погляд, має робити адвокат, якщо йому стало відомо про злочин, який вчинив його клієнт? Обґрунтуйте правомірну поведінку адвоката.

3. Порівняйте правоохоронну і правозахисну діяльність.

Індивідуальна робота:

Підготувати реферат : 1. Органи прокуратури. Напрями наглядової діяльності. 2. Органи внутрішніх справ України. 3. Державна податкова служба

Література

1.Бердяев А.О. О государстве. Философия неравенства. – М., 1990.

2.Гегель Г. Государство // Философия права.

3. Котюк В. Теорія права. – К., 1997.

4. Котюк В. Основи держави і права. – К., 1997.

5. Общая теория государства и права / Под ред. В.В.Лазарева. – М.. 1994.

6.Основи держави і права / Під ред. А.М. Колодія. – К., 1997. 7. Основы государства и права Украины: в вопросах и ответах. – Х., 2000.

8. Правознавство. Навчальний посібник / За ред. В.Копейчикова. – К.. 1998.

9. Правознавство. Підручник / За ред. В.Копейчикова. – К., 2002.

10. Теорія держави і права / За ред. В.Копейчикова. – К., 1995.

11. Рабинович П.М. Основи загальної теорії держави і права. – К., 1994.

Питання для самостійної перевірки знань

- Назвіть правозахисні органи, що діють на теренах України.

- Що таке адвокатура?

- Які принципи адвокатської діяльності вам відомі?

- Чи може бути адвокат допитаний як свідок у кримінальній справі?

- Що, на Ваш погляд, має робити адвокат, якщо йому стало відомо про злочин, який вчинив його клієнт?

- Охарактеризуйте діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Наскільки вона є актуальною для України?

- При якому державному органі діє Уповноважений у справах додержання Конвенції про захист прав і основних свобод людини?

- Що таке нотаріат?

- Які нотаріальні дії виконують нотаріуси?

- Яку правозахисну діяльність здійснюють органи юстиції?

- Дайте визначення правозахисної діяльності, використовуючи статті 59-64 Конституції України.

Тема 4. Основи конституційного права України

План

1. Загальна теорія конституційного права.

2. Основи конституційного ладу України.

3.Конституційно-правовий статус, права та свободи людини і громадянина.

4. Народовладдя в Україні.

5. Конституційно-правові основи організації державної влади в Україні.

Самостійна робота студентів

1 Назвіть засади конституційного ладу країни за ступенем їх важливості (значущості). Спробуйте її обґрунтувати, розглядаючи розділ І Конституції України «Загальні засади».

2. Згрупуйте конституційні права, свободи та законні інтереси за ознаками належності: до людини та громадянина; до людських спільнот (об'єднань); до інтересів держави; до інтересів органів влади.

Індивідуальна робота:

Підготувати реферат : 1.Історичні етапи становлення Конституції України. 2. Правовий режим іноземців та осіб без громадянства.3. Територіальний устрій і місцеве самоврядування в Україні.

Література

1. Конституція України. – К., 1996.

2. Декларація про державний суверенітет України: Прийнята ВР УРСР 16 липня 1990 р. – К., Україна, 1991.

3. Акт проголошення незалежності України: Прийнятий ВР України 24 серпня 1991 р. // ВВР Української РСР. – 1991. - № 38.

4. Декларація прав національностей України: Прийнята ВР України 1 листопада 1991 р. // ВВР України. – 1991. - № 53.

5. Закон України „Про громадянство України”: Прийнятий 18 січня 2001 р. // ВВР України. – 2001. - №13.

6. Закон України „Про правовий статус іноземців”: прийнятий 4 лютого 1994р. // ВВР України. – 1994. - №23.

7. Закон УРСР „Про свободу совісті та релігійних організацій”: Прийнятий 23 квітня 1991. // ВВР УРСР. – 1991.- №25.

8. Закон України „Про національні меншини в Україні” від 25 червня 1992р. // ВВР України. – 1992. - № 36.

9. Закон України „Про об’єднання громадян”: прийнятий 16 червня 1992р. // ВВР України. – 1992. - № 34.

10. Закон України „Про вибори народних депутатів України”: Прийнятий 18 жовтня 2001 р. // ВВР України. – 2001. - №51-52.

11. Закон України „Про вибори Президента України”: Прийнятий 2004р.// ВВР України. – 2004.-

12. Закон України „Про політичні партії”// ВВР України. – 2001. - № 23.

13. Конституційне право України. / За ред. В.Ф. Погорілка. – К., 1999.

14. Основи конституційного права України. Підручник / За ред. В.В. Копейчикова. – К., 2000.

15. А.М. Колодій, А.Ю. Олійник Права людини і громадянина в Україні. Навчальний посібник. – К., 2003.

Питання для самостійної перевірки знань

- Які визначальні засади (основи) характеризують сутність повновладдя українського народу?

- Чим обумовлена провідна роль конституційного права в системі національного права України?

- Що означають поняття „ретроспективна” і „позитивна” конституційно-правова відповідальність? Наведіть конкретні приклади.

- Поясніть на прикладах значення понять „суб’єкт”, „об’єкт” конституційного права. Запропонуйте їх класифікацію.

- Якими є загальні засади демократичного конституційного ладу в Україні?

- Які права, свободи, законні інтереси та обов’язки називають конституційними?

- Зробіть аналіз понять „громадська організація”, „політична партія”. Які основні риси їх статусу?

- Охарактеризуйте специфіку територіального устрою України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке правознавство_семинары
 • #
  18.03.2015399.36 Кб3Gl_14.doc
 • #
  18.03.2015405.5 Кб3Gl_15.doc
 • #
  18.03.2015328.19 Кб1Gl_16.doc
 • #
  18.03.20155.5 Mб2Kopeychikov_-_Pravoznavstvo_2006(1).doc
 • #
  18.03.20155.17 Mб2Kopeychikov_-_Pravoznavstvo_2006.doc
 • #
  18.03.2015105.98 Кб8Seminari_z_prava.doc