Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Административный кодекс Украины.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.57 Mб
Скачать

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Стаття 92-1. Порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи

Недбале зберігання, псування, незаконне знищення, приховування, незаконна передача іншій особі архівних документів, порушення порядку щодо доступу до зазначених документів, а також неповідомлення державної архівної установи про наявні архівні документи в разі виникнення загрози знищення або значного погіршення їх стану -

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб — від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від семи до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від десяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{

Кодекс

доповнено

статтею 92-1

згідно із

Законом N

2888-III

) від

13.12.2001; із

змінами,

внесеними

(

2888-14

згідно із

 

 

 

 

Законом N 534-V ( 534-16 ) від 22.12.2006 }

 

Глава 8 АДМIНIСТРАТИВНI ПРАВОПОРУШЕННЯ В ПРОМИСЛОВОСТI, БУДIВНИЦТВI ТА У СФЕРI ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСIВ

{ Назва Глави 8 із змінами, внесеними згідно із

Законом

N 2550-III ( 2550-14 ) від 21.06.2001 }

Стаття 93. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості та на об’єктах, підконтрольних органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, -

тягне за собою накладення штрафу на працівників від двох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян — власників підприємств чи уповноважених ними осіб — від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{ Стаття

93

із змінами, внесеними згідно із Законами N

8/95-ВР від

55/97-ВР від 07.02.97, N 2342-III ( 2342-

19.01.95,

N

14 ) від

 

 

05.04.2001 }

http://yurist-online.com

71

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Стаття 94. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об’єктах, підконтрольних органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, -

тягне за собою накладення штрафу на працівників від двох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян — власників підприємств чи уповноважених ними осіб — від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{ Стаття

94

із змінами, внесеними згідно із Законами N

8/95-ВР від

55/97-ВР від 07.02.97, N 2342-III ( 2342-

19.01.95,

N

14 ) від

 

 

05.04.2001 }

Стаття 95. Порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки

Порушення посадовими особами підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності правил і норм ядерної та радіаційної безпеки -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{

Стаття

95

із змінами,

внесеними згідно із Законом N

8/95-ВР від

N

55/97-ВР від

07.02.97, в редакції Закону N

19.01.95,

 

1284-IV

)

від 18.11.2003 }

 

(

1284-15

 

Стаття 95-1. Порушення вимог нормативно-правових актів щодо технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання

Порушення вимог нормативно-правових актів щодо технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання об’єктів електроенергетики, підключених до об’єднаної енергетичної системи України, та енергетичного обладнання споживачів, -

тягне за собою попередження або накладення штрафу на працівників від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб — від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{

Кодекс доповнено статтею 95-1 згідно із Законом N

2598-IV

(

2598-15 ) від 31.05.2005 }

http://yurist-online.com

72

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Стаття 96. Недодержання державних стандартів, норм і правил під час проектування і будівництва

Недодержання державних стандартів, норм і правил під час проектування, розміщення, підготовчих робіт до будівництва, будівництва і реконструкції, а так само прийняття в експлуатацію об’єктів чи споруд, зведених з порушенням законодавства, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб — від п’яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Надання недостовірної інформації про умови проектування і будівництва чи необгрунтована відмова у наданні такої інформації — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Проектування об’єктів і споруд з порушенням затвердженої у встановленому порядку містобудівної документації, виконання будівельних або реставраційних робіт без дозволу чи затвердженого проекту або з відхиленням від нього -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб — від п’яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення встановлених законодавством строків видачі технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{ Стаття 96

із

змінами,

внесеними згідно із Законами N

209/94-ВР

N

55/97-ВР

від 07.02.97, N 509-VI ( 509-

від 14.10.94,

17 ) від

 

 

 

16.09.2008, N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008 }

Стаття 96-1. Порушення законодавства під час планування і забудови територій

Недодержання термінів надання замовникові висновків комплексної експертизи проектної документації або обгрунтованої відмови щодо їх надання, недодержання термінів подання відповідних висновків до складу комплексної експертизи, а також вимагання під час проведення експертизи документів, не передбачених законодавством, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Недодержання термінів підготовки та надання дозволів на виконання підготовчих або будівельних робіт, вимагання при видачі таких дозволів документів, не передбачених законодавством, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{

Кодекс

доповнено

статтею 96-1

згідно із

Законом N

2703-III

) від

20.09.2001; із

змінами,

внесеними

(

2703-14

згідно із

 

 

 

 

Законом N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }

 

http://yurist-online.com

73

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Стаття 97. Самовільне будівництво будинків або споруд

Самовільне будівництво будинків або споруд, а так само самовільна зміна архітектурного вигляду будинків або споруд під час експлуатації-

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб — від дев’яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{

Стаття 97 із змінами, внесеними згідно з Указом

ПВР

N

102-11 від

від

14.10.94,

N

55/97-

12.04.85; Законами N 209/94-ВР

ВР

від

 

 

 

 

 

07.02.97 }

 

 

 

 

 

 

{ Статтю 97-1 виключено

на

підставі

Закону

N

2342-III

 

 

 

 

 

( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

 

 

 

 

 

Стаття 98. Марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів

Марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів, тобто систематичне, без виробничої потреби, недовантаження або використання на холостому ходу електродвигунів, електропечей та іншого електро- і теплоустаткування; систематична пряма втрата стисненого повітря, води і тепла, спричинена несправністю арматури, трубопроводів, теплоізоляції трубопроводів, печей і тепловикористовуючого устаткування; використання без дозволу енергопостачальної організації електричної енергії для опалення службових та інших приміщень, а також для не передбаченої виробничим процесом мети; безгосподарне використання електричної енергії для освітлення -

тягне за собою накладення штрафу на керівників, заступників керівників, головних інженерів, головних енергетиків (головних механіків), начальників цехів, керівників адміністративно-господарських служб підприємств, установ і організацій від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Недотримання вимог нормативної та проектної документації щодо теплоізоляції споруд, інженерних об’єктів та під’їздів житлових будинків, яке зумовлює зниження теплового опору огороджувальних конструкцій, вікон, дверей в опалювальний сезон, — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за їх експлуатацію, від п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{ Стаття 98 із

змінами, внесеними згідно

із

Законами N

55/97-ВР

N 2550-III ( 2550-14

) від

21.06.2001;

від 07.02.97,

N 760-V

 

 

 

( 760-16 ) від 16.03.2007 }

Стаття 99. Порушення Правил охорони електричних мереж

Порушення затверджених Кабінетом Міністрів України Правил охорони електричних мереж, що спричинило або могло спричинити перерву в забезпеченні споживачів електричною енергією, пошкодження електричних мереж або заподіяння іншої шкоди, -

http://yurist-online.com

74

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.