Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
модуль 2 семинар 1.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
515.83 Кб
Скачать

Актуалізація знань

1. Дайте визначення понять ....

Территориа́льная организа́ция произво́дства - совокупность процессов или действий по размещению предприятий промышленности, сельского хозяйства, строительства, производственной инфраструктуры, с учётом их производственно-территориальных связей, взаимозависимости, соподчинённости и взаимодополняемости, осуществляемых в соответствии с поставленными целями и задачами.

Територіальна організація промисловості — система просторового об'єднання галузевих, міжгалузевих комплексів, заснована на раціональному використанні природних, трудових, економічних ресурсів, економіко- та транспортно-географічного положення з метою одержання максимального економічного ефекту (А. Хрущов).

Територіальна організація суспільства - це сукупність процесів розміщення підприємств національного господарства, соціально-територіальних систем, що формуються на визначеній території» (М. Паламарчук). Територіальну організацію суспільства можна представити як множину географічних об'єктів — природних, соціальних, економічних, та зв'язків і відношень.

      1. Назвіть принципи, фактори та критерії розміщення виробництва

Принципи розміщення виробництв:

- принцип раціонального розміщення;

- принцип комплексного розміщення виробництва;

- принцип збалансованості і пропорційності розміщення виробництва;

- принцип внутрідержавного та міждержавного поділу праці;

- принцип обмеженого централізму.

Фактори розміщення виробництва:

- сировинний;

- паливно-енергетичний;

- водний;

- трудові ресурси;

- споживчий;

- транспортний

- фактор науково-технічного прогресу

- фактор кон'юнктури.

3. Форми організації виробництва

Концентрація – характеризується зосередженням виробництва на великих підприємствах.

+ дозволяє заощаджувати значні кошти на будівництво та транспортні витрати (на завезення сировини та вивезення готової продукції)

- створює екологічні проблеми. Такі підприємства-велетні слід виносити за межі населених пунктів. Вимагає витрат на перевезення людей до місця роботи.

Приклади: підприємства чорної металургії, електроенергетики, хімічної промисловості.

Комбінування – поєднання на одному підприємстві кількох виробництв. Доцільно за умови комплексного використання сировини або послідовної її переробки.

Приклади: чорна металургія, целюлозно-паперова, текстильна промисловості. На підприємствах чорної металургії повного циклу послідовно здійснюється збагачення руд, виплавка чавуну, сталі, виробництво прокату. На відходах цього виробництва паралельно одержують азотні добрива та цемент.

Спеціалізація – виробництво підприємством певного обмеженого асортименту продукції або надання послуг у невиробничій сфері.

+ економія коштів на закупівлі обладнання, сировини (забезпечується потреба лише в окремих їх видах) та утримання робітників певних спеціальностей.

Приклад: у автомобілебудуванні запроваджена технологічна (на заготовках), подетальна (виробництво окремих вузлів і комплектуючих) та по предметна (на складанні готової продукції) спеціалізація.

Наслідком різних форм спеціалізації є потреба кооперуванні, тобто поєднанні зусиль, спрямованих на виробництво окремої продукції.

Приклад : в автомобілебудуванні задіяні десятки спеціалізованих підприємств (з виробництва скла, двигунів, шин, електронних засобів тощо), продукція яких дає можливість складати готові до реалізації автомобілі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.