Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
модуль 2 семинар 1.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
515.83 Кб
Скачать

9. Які енергетичні ресурси України обмежені

Достатньо забезпечена:

- вугільні (Запаси вугілля становлять 95,4% від загального обсягу запасів органічного палива в Україні.). Значна частка травматизму, велика собівартість – доцільність реструктуризації.

- уранові (Україна має ресурси та загальні запаси найбільші в Європі (табл.), які виявлені в межах Українського щита. За ресурсами і підтвердженими запасами урану Україна входить до першої десятки країн світу. Державним балансом запасів корисних копалин України враховується 17 родовищ (Кіровоградська обл. — 14, Миколаївська — 2, Дніпропетровська — 1). Відкрито і розвідано 21 родовище. Частка України в світових ресурсах — 1,8 %.).

Недостатньо забезпечена:

- газова (забезпеченість на 20-25%), басейни сильно виснажені. Перспективний лише Причорноморський, але недостатньо коштів на його освоєння.

- нафтова ( забезпеченість на 7-8%). Аналогічно газовій.

- гідроенергоресурси (мають допоміжне значення , малий потенціал рівнинних річок).

Питання для обговорення

1. Аналіз галузевої структури економіки України. Пояснити особливості співвідношення основних секторів виробництва. Основні міжгалузеві комплекси України.

Головними компонентами структури народного господарства є дві сфери : виробнича і невиробнича. Перша сфера передбачає сабозабезпечення а також забезпечення невиробничої сфери та населення різноманітними товарами а друга — в основному забезпечує населення послугами матеріального та нематеріального характеру. Співвідношення між цими двома сферами, як правило, характеризується показниками зайнятості. На сьогодні для України таке співвідношення (між зайнятістю населення у виробничій і невиробничій сферах) становить 70 %/ 30 % відповідно. Отже, на сьогодні в Україні переважає виробнича сфера, існує повільна тенденція до збільшення питомої ваги невиробничої сфери. У зв'язку переходу України до ринкових відносин, частка населення, що зайнята у матеріальному секторі надалі буде зростати.

Невиробнича сфера народного господарства України поділяється на дві групи:

- соціально-культурну (освіта культура, та мистецтво, наука, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, спорт, рекреація): частка зайнятих у цих галузях постійно зростає (від 64,3 % у 1980р.до 69,6% (від заг.кількості зайнятих у невиробничій сфері)у 1993 );

- соціально-побутову (ЖКГ, невиробничі види побутового обслуговування населення, управління, транспорт, зв'язок, кредитування та страхування тощо): усі ці галузі, окрім управління , будуть зростати в абсолютному відношенні, хоча відносна доля у порівнянні з галузями першої групи буде зменшуватися.

Виробнича сфера включає промисловість, будівництво, сільське господарство, лісове господарство, транспорт та зв'язок тощо. Саме у виробничій сфері виробляються засоби виробництва (сировина, паливо, енергія, устаткування), на котрі припадає 64 % вартості усієї виробленої продукції. На предмети народного споживання припадає 36% від вартості усієї виробленої продукції. Таким чином, економічна структура виробництва України є однобокою і потребує корінної перебудови у бік збільшення виробництва предметів народного споживання.

Співвідношення між галузями виробничої сфери господарства України: (у % на 1990 р.)

Галузі

зайнятість

ВНП

промисловість

57,3

60,2

будівництво

8,6

7,8

Сільське+ лісове господарств

27,3

21,4

Транспорт+ зв’язок

9,4

4,2

Найбільшою в структурі виробничої сфери є промисловість. Тут зайнято понад 50 % усіх виробників сфери та виробляється понад 60 % ВНП. Продукція промисловості споживається в усіх галузях народного господарства, йде на експорт, у фонд накопичення та на експорт.

Для промисловості характерним є глибокий галузевий розподіл праці та інтеграція. За часткою продукції серед усіх галузей виділяється металургія (23,1 %), далі йдуть машинобудування (15,5 % і харчова промисловість (15,0 %), електроенергетика (14, 7 %), паливна, хімічна та нафтохімічна галузі (6,5 %). Деякі галузі промисловості формують міжгалузеві промислові комплекси. Це системи економічно пов'язаних між собою виробництв, діяльність і розміщення яких технологічно і територіально зумовлені. Основними міжгалузевими промисловими комплексами є:

- паливно-енергетичний (входить електроенергетика та паливна промисловість);

-металургійний (чорна та кольорова металургія)

- машинобудівний; (можна об'єднати із металургійним у металургійно-машинобудівний);

- хімічний;

- лісовий.

Частина галузей разом із разом із галузями інших секторів формують також міжгалузеві комплекси, котрі поєднують ці сектори із промисловим виробництвом. Це: - агропромисловий (поєднує сільське господарство і переробні галузі харчової та начної частини легкої промисловості);- лісовиробничий (лісове господарство та лісопереробні галузі); - будівельно-індустріальний (виробництво будматеріалів та будівництво);

У більшості галузях промисловості переважає виробництво засобів виробництва (важка індустрія)

Частина галузей разом із разом із галузями інших секторів формують також міжгалузеві комплекси, котрі поєднують ці сектори із промисловим виробництвом. Це: - агропромисловий (поєднує сільське господарство і переробні галузі харчової та начної частини легкої промисловості);- лісовиробничий (лісове господарство та лісопереробні галузі); - будівельно-індустріальний (виробництво будматеріалів та будівництво);

У більшості галузях промисловості переважає виробництво засобів виробництва (важка індустрія)

Другою великою галуззю народного господарства України є сільське господарство. У ньому зайнятий кожен четвертий працюючий у виробничій сфері, виробляється майже третина від національного доходу та п'ята частина ВНП. Сільське господарство складається із двох великих галузей : рослинництва і тваринництва.

Рослинництво є базовою галуззю сільського господарства, яка дає 60% валової сільськогосподарської продукції. Воно поділяється на рільництво (вирощування культур на орних землях), плодівництво (вирощування багаторічних насаджень) і луківництво (поліпшення природних пасовищ та сіножатей і вирощування сіяних трав).

Тваринництво (галузь сільськогосподарського виробництва, рівень розвитку якої свідчить про інтенсивність аграрного сектору економіки в цілому) виробляє близько 40% сільськогосподарської продукції країни —1 цінні висококалорійні продукти (молоко, м'ясо, сир, яйця, рибу, мед і сировину для харчової та легкої промисловості (шкіру, вовну, шовк) При цьому воно використовує кормові культури польового та лучне пасовищного виробництв, відходи від харчової промисловості та харчування людей, комбікорми.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.