Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Почвоведение. методичка.doc
Скачиваний:
248
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
2.63 Mб
Скачать

Ґрунтознавство

Методичні рекомендації до лабораторних робіт

для студентів біологічного факультету

(російською мовою)

Підписано до друку 2010. Формат 60×84/16.

Папір офсетний 80. Друк струйний. Умовн. друк арк. 2.

Тираж 300 прим.

Друкарня «Magpress».Свідоцтво про державну реєстрацію № 962047

від 01.09.1999р.

61002, Харків, вул. Дарвіна, 21, оф. 2. тел.: 0(057)719-44-55

45

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.