Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕ1

.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
352.77 Кб
Скачать

65

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Абрамец И.В., Лихацкая Ю.Н. Концепт душа в художественных системах А. Пушкина и А. Блока // Вісн. Луган. держ. пед. ін-ту ім. Т. Шевченка. – 2000. – № 10. – С. 31–42.

 2. Айзеншток І. До історії видань творів Г.Ф. Квітки. – К.: Київ-друк, 1927. – 16 с.

 3. Айзеншток І. Изучение новой украинской литературы: Заметки. – Х.: Голос друку, 1922. – С. 135–162.

 4. Айзеншток І. Літературні й громадські погляди Я.І. Щоголева: До столітніх роковин його народження (1824 – 1924): За невиданими матеріалами // Червоний шлях. – 1925. – № 1–2. – С. 298–308.

 5. Айзеншток І. Невідомі та призабуті спогади про Т.Г. Шевченка // Вітчизна. – 1961. – № 3. – С. 170–180.

 6. Айзеншток І. Ранішні твори Я.І. Щоголіва // Щоголів Я.І. Твори: Повний зб. з ілюстраціями. – Х.: Рух, 1919. – С. 260–269.

 7. Айзеншток І. Уваги до поезій Я.І. Щоголіва // Щоголів Я.І. Твори: Повний зб. з ілюстраціями. – Х.: Рух, 1919. – С. 270–279.

 8. Айзеншток І. Українські поети-романтики // Українські поети-романтики 20 – 40-х років ХІХ ст. – К.: Дніпро, 1968. – С. 7–64.

 9. Айзеншток І. Шевченкознавство – сучасна проблема. 1. До тексту Шевченкових творів. – Х.: Всеукр. літ. комітет, 1922. – 23 с.

 10. Айзеншток І. Як працював Шевченко. – К.: Рад. письменник, 1940. – 169 с.

 11. Акіншина І.М. До питання інтерпретації біблійного матеріалу у творах українських письменників І половини ХІХ століття // Вісн. Луган. держ. пед. ін-ту ім. Т. Шевченка. – 1998. – № 9. – С. 7–10.

 12. Анісімова Н.П. Лірика Оксани Лятуринської як явище естетики чину і міфотворення: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – К., 1999. – 21 с.

 13. Антологія української поезії: В 4 т. – К.: Держлітвидав України, 1957. – Т. 1. – 428 с.

 14. Антологія української поезії: У 6 т. – К.: Дніпро, 1984. – Т. 2: Твори поетів ХІХ ст. – 327 с.

 15. Арендаренко І. На межі фольклору і літератури: Преромантичні збірники Томаса Персі та Миколи Цертелєва у порівняльно-типологічному розрізі // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ін-ту ім. В. Гнатюка. – 2001. – Вип. 10. – С. 363–369.

 16. Арендаренко І. Фольклорно-міграційний сюжет про прихід мертвого нареченого в інтерпретаціях англійських та українських поетів-романтиків // Слово і час. – 2002. – № 1. – С. 68–73.

 17. Афанасьєв І. Символіка смерти в “Історії Русів” // Сучасність. – 1999. – № 10. – С. 137–145.

 18. Афанасьев (Чужбинский) А.С. Собрание сочинений: В 9 т. – СПб.: Книгоиздательство Г. Гоппе, 1892. – Т. 9: Стихотворения. Словарь малорусского языка. – 466 с.

 19. Афанасьєв-Чужбинський О.С. Поезії. – К.: Рад. письменник, 1972. – 222 с.

 20. Бабич С. Міфологема мандрів як пошуки оновлення: В “Апології перегринації до країв східних” Мелетія Смотрицького // Слово і час. – 2001. – № 10. – С. 22–33.

 21. Балади про кохання та дошлюбні взаємини. – К.: Наук. думка, 1987. – 472 с.

 22. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М.: Прогресс, 1989. – 615 с.

 23. Безхутрий Ю.М., Калашник В.С., Філон М. Феномен Тараса Шевченка в історії української літератури та літературної мови (За матеріалами статті Юрія Шереха “Критика поетичним словом”) // Вісн. Харк. ун-ту. – 1999. – № 426: Творчий доробок Юрія Шевельова і сучасні гуманітарні науки. – С. 3–9.

 24. Белецкий А.И. Очередные вопросы изучения русского романтизма // Русский романтизм: Сб. статей. – Л.: ACADEMIA, 1927. – С. 5–25.

 25. Бентлі П. Із статті “Український поет свободи” // Світова велич Шевченка. – К.: Держлітвидав України, 1964. – Т. 3: Т.Г. Шевченко в зарубіжному літературознавстві. – С. 97.

 26. Библиографический список сочинений и изданий ординарного академика императорской академии наук И.И. Срезневского ко дню пятидесятилетия его учёной деятельности. – СПб.: Тип. Императ. АН, 1879. – 38 с.

 27. Бидерманн Г. Энциклопедия символов. – М.: Республика, 1996. – 335 с.

 28. Бичко А.К. Соціальний зміст жіночих образів у поезії Т. Шевченка // Проблеми філософії: Міжвід. наук. зб. – Вип. 94: З історії філософії в Україні. – К.: Либідь, 1992. – С. 94–99.

 29. Білецький Л. Віршова форма поезій Т. Шевченка // Шевченко Т.Г. Кобзар / За ред. Л. Білецького: У 4 т. – Вінніпег: Тризуб, 1954. – Т. 4. – С. 484–498.

 30. Білецький Л. “Гайдамаки” // Шевченко Т.Г. Кобзар / За ред. Л. Білецького: У 4 т. – Вінніпег: Тризуб, 1952. – Т. 1. – С. 237–250.

 31. Білецький Л. “Гамалія” // Шевченко Т.Г. Кобзар / За ред. Л. Білецького: У 4 т. – Вінніпег: Тризуб, 1952. – Т. 1. – С. 288–292.

 32. Білецький Л. “До Основ’яненка” // Шевченко Т.Г. Кобзар / За ред. Л. Білецького: У 4 т. – Вінніпег: Тризуб, 1952. – Т. 1. – С. 161–163.

 33. Білецький Л. “Думи мої, думи мої… ”// Шевченко Т.Г. Кобзар / За ред. Л. Білецького: У 4 т. – Вінніпег: Тризуб, 1952. – Т. 1. – С. 168–170.

 34. Білецький Л. “Думка” // Шевченко Т.Г. Кобзар / За ред. Л. Білецького: У 4 т. – Вінніпег: Тризуб, 1952. – Т. 1. – С. 160–161.

 35. Білецький Л. Естетика Шевченка // Шевченко Т.Г. Кобзар / За ред. Л. Білецького: У 4 т. – Вінніпег: Тризуб, 1954. – Т. 4. – С. 476–483.

 36. Білецький Л. “Іван Підкова” // Шевченко Т.Г. Кобзар / За ред. Л. Білецького: У 4 т. – Вінніпег: Тризуб, 1952. – Т. 1. – С. 164–166.

 37. Білецький Л. “Катерина” // Шевченко Т.Г. Кобзар / За ред. Л. Білецького: У 4 т. – Вінніпег: Тризуб, 1952. – Т. 1. – С. 150–159.

 38. Білецький Л. “Кобзар” // Шевченко Т.Г. Кобзар / За ред. Л. Білецького: У 4 т. – Вінніпег: Тризуб, 1952. – Т. 1. – С. 141–147.

 39. Білецький Л. Мої засади // Шевченко Т.Г. Кобзар / За ред. Л. Білецького: У 4 т. – Вінніпег: Тризуб, 1952. – Т. 1. – С. 361–368.

 40. Білецький Л. “Перебендя” // Шевченко Т.Г. Кобзар / За ред. Л. Білецького: У 4 т. – Вінніпег: Тризуб, 1952. – Т. 1. – С. 148–150.

 41. Білецький Л. Поезії з харківських альманахів // Шевченко Т.Г. Кобзар / За ред. Л. Білецького: У 4 т. – Вінніпег: Тризуб, 1952. – Т. 1. – С. 271–279.

 42. Білецький Л. Ранні твори Шевченка // Шевченко Т.Г. Кобзар / За ред. Л. Білецького: У 4 т. – Вінніпег: Тризуб, 1952. – Т. 1. – С. 89–100.

 43. Білецький Л. Романтизм – духовна і композиційна основа творчості Шевченка // Шевченко Т.Г. Кобзар / За ред. Л. Білецького: У 4 т. – Вінніпег: Тризуб, 1954. – Т. 4. – С. 399–475.

 44. Білецький Л. Світогляд Шевченка // Шевченко Т.Г. Кобзар / За ред. Л. Білецького: У 4 т. – Вінніпег: Тризуб, 1954. – Т. 4. – С. 357–398.

 45. Білецький Л. “Тарасова ніч” // Шевченко Т.Г. Кобзар / За ред. Л. Білецького: У 4 т. – Вінніпег: Тризуб, 1952. – Т. 1. – С. 166–168.

 46. Білецький Л. Тарас Шевченко: Життя і творчість // Шевченко Т.Г. Кобзар / За ред. Л. Білецького: У 4 т. – Вінніпег: Тризуб, 1952. – Т. 1. – С. 15–57.

 47. Білецький Л. “Тополя” // Шевченко Т.Г. Кобзар / За ред. Л. Білецького: У 4 т. – Вінніпег: Тризуб, 1952. – Т. 1. – С. 159–160.

 48. Білецький Л. Шевченко й Петербург // Шевченко Т.Г. Кобзар / За ред. Л. Білецького: У 4 т. – Вінніпег: Тризуб, 1952. – Т. 1. – С. 61–75.

 49. Білецький Л. 1837 – 1838 // Шевченко Т.Г. Кобзар / За ред. Л. Білецького: У 4 т. – Вінніпег: Тризуб, 1952. – Т. 1. – С. 77–78.

 50. Білецький Л. 1839 – 1840: “Кобзар” // Шевченко Т.Г. Кобзар / За ред. Л. Білецького: У 4 т. – Вінніпег: Тризуб, 1952. – Т. 1.–С. 101 – 102.

 51. Білецький Л. 1840 – 1841: “Гайдамаки” // Шевченко Т.Г. Кобзар / За ред. Л. Білецького: У 4 т. – Вінніпег: Тризуб, 1952. – Т. 1. – С. 171–172.

 52. Білецький Л. 1840 – 1841: Два харківські альманахи // Шевченко Т.Г. Кобзар / За ред. Л. Білецького: У 4 т. – Вінніпег: Тризуб, 1952. – Т. 1. – С. 251–252.

 53. Білецький Л. 1842: “Гамалія” // Шевченко Т.Г. Кобзар / За ред. Л. Білецького: У 4 т. – Вінніпег: Тризуб, 1952. – Т. 1. – С. 281–282.

 54. Білецький О. “Русалка Дністровая” // Матеріали до вивчення історії української літератури: Посіб. для студентів філол. фак. ун-тів та пед. ін-тів: У 5 т. – К.: Рад. школа, 1961. – Т. 2: Література першої половини ХІХ ст. – С. 347–359.

 55. Білецький О.І., Дейч О.Й. Тарас Григорович Шевченко: Літературний портрет. – К.: Держлітвидав України, 1961. – 214 с.

 56. Білецький Ф.М. Питання комічного в естетиці М.І. Костомарова // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації: Наук-практ. конф., присвячена 175 річниці з дня народження Миколи Костомарова. – Рівне: РДПІ, РДІК, 1992. – С. 13–14.

 57. Білик В. Міфологічна модель переживання розлуки в українських народних піснях // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ін-ту ім. В. Гнатюка. – 2001. – Вип. 10. – С. 227–233.

 58. Близнюк А.С. До питання про міфотворчість у драмах М. Костомарова // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації: Наук-практ. конф., присвячена 175 річниці з дня народження Миколи Костомарова. – Рівне: РДПІ, РДІК, 1992. – С. 25–26.

 59. Бовсунівська Т.В. Григорій Сковорода і український романтизм // Третій міжнарод. конгрес україністів: Літературознавство. – К., 1996. – С. 317–334.

 60. Бовсунівська Т.В. Двійництво в українському романтизмі // Всесвіт.– 1997. – № 6. – С. 170–176.

 61. Бовсунівська Т.В. Життя особистості в потоці романтичних дисонансів // Сучасність. – 1997. – № 6. – С. 131–136.

 62. Бовсунівська Т.В. Категорія серця в теорії українського романтизму // Сучасність. – 1995. – № 10. – С. 90–97.

 63. Бовсунівська Т.В. Парадокси романтичного історизму // Вітчизна. – 1997. – № 3–4. – С. 110–116.

 64. Бовсунівська Т.В. Романтичний культ дідизни // Пам’ять століть. – 1997. – № 5. – С. 75–83.

 65. Бовсунівська Т.В. Романтичний спосіб узагальнення: Міфологізація трансцендентного // Язык и культура: Пятая международ. конф. Материалы. – К., 1997. – Т. 1: Философия языка и культуры. – С. 3–8.

 66. Бовсунівська Т.В. Слов’янський акцент у романтичному обрамленні // Віче. – 1997. – № 9. – С. 124–134.

 67. Бовсунівська Т.В. Тема мовчазного пророка в українському романтизмі // Дивослово. – 1997. – № 5–6. – С. 3–8.

 68. Бовсунівська Т.В. Універсальні бінарні опозиції українського романтизму // Молода нація: Зб. ст. – К.: Смолоскип, 1997. – № 8. – С. 205–220.

 69. Бовсунівська Т.В. Утвердження незнищенності нації: “Енеїда” і проблеми українського етногенезу // Слово і час. – 1994. – № 9–10. – С. 8–11.

 70. Бовсунівська Т.В. Феномен українського романтизму. – Ч. 1: Етногенез і теогенез. – К., 1997. – 155 с.

 71. Бовсунівська Т.В. Феномен українського романтизму. – Ч. 2: Ейдетика: Посіб. для вузу з теорії та історії укр. романтизму. – К.: Слов’ян. ун-т, 1998. – 110 с.

 72. Бовсунівська Т.В. Феномен українського романтизму: Основні параметри каталогізації та ідентифікації: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук. – К., 1998. – 32 с.

 73. Бовсунівська Т.В. Філософія начала і віртуальний зміст романтичної теогонії // Язык и культура: Четвёртая международ. конф. Материалы. – К., 1996. – Ч. 1. – С. 3–13.

 74. Бовсунівська Т.В. “Хотів бачити її такою… ”: Проблема фальсифікацій в романтичній історіографії // Віче. – 1996. – № 7. – С. 117–124.

 75. Бовсуновская Т.В. Культурологический аспект эволюции сакрального в украинском романтизме // Collegium-Киев. – 1994. – № 1. – С. 90–101.

 76. Бондар Л. Шість світів “Причинної” // Зб. Харк. іст.-філол. т-ва. – 1995. – Т. 5. – С. 91–102.

 77. Бондар М.П. Від міфу – до інтелектуалістичного парадоксу: Алегоризм у поетичному мисленні Шевченка // Слово і час. – 2001. – № 3. – С. 23–31.

 78. Бондар М.П. Поезія // Історія української літератури ХІХ ст.: В 3-х кн.: Посіб. для студентів філол. спеціальностей вузів. – Кн. 2: 40-ві – 60-ті роки ХІХ ст. – К.: Либідь, 1996. – С. 32–96.

 79. Бондар М.П. Українська література класичного періоду: Рух крізь категорію художності // Слово і час. – 2001. – № 7. – С. 35–45.

 80. Бондар М.П. Українська поезія ХІХ ст.: Час нових інтерпретацій // Другий міжнарод. конгрес україністів: Літературознавство (Львів, 22 – 28 серпня 1993 р.). – Львів: Автори, 1993. – С. 125–129.

 81. Бондарєва О.Є. Художня реалізація міфопоетичної свідомості в українській драмі 80-х років ХХ століття: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – К., 2000. – 20 с.

 82. Борзенко О.І. Провінціалізм у дискурсі нової української літератури // Вісн. Харк. ун-ту. – 2001. – № 520: Філологічні аспекти дослідження дискурса. – Серія: Філологія. – Вип. 33. – С. 338–343.

 83. Борзенко О.І. Провінційне культурне середовище і становлення нового українського письменства // Вісн. Харк. ун-ту. – 2001. – № 519: Сучасні філол. студії: Аналіз та інтерпретація. – Серія: Філологія. – Вип. 32. – С. 51–60.

 84. Борзенко О.І. Становлення нової української літератури і рецепція народного слова // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ін-ту ім. В. Гнатюка. – 2001. – Вип. 10. – С. 356–362.

 85. Боровиковський Л.І. Повне зібрання творів. – К.: Наук. думка, 1967. – 280 с.

 86. Боярська Л.В. Дилогія Василя Земляка “Лебедина зграя” та “Зелені млини” і проблеми міфологічного типу мислення: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – К., 2001. – 16 с.

 87. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: Космогонічні українські народні погляди та вірування. – К.: Фірма “Довіра”, 1993. – 414 с.

 88. Вальо М. “Руська трійця” і “Русалка Дністровая” у бібліографії // Дзвін. – 1997. – № 2. – С. 142–144.

 89. Ванслов В.В. Эстетика романтизма. – М.: Искусство, 1966. – 403 с.

 90. Вассиян Ю. Назад до Шевченка: Комплекс тем // Хроніка-2000. – 1995. – № 1. – С. 185–195.

 91. Васьків М.С. Б. Хмельницький у зображенні М.І. Костомарова і Г. Сенкевича // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації: Наук-практ. конф., присвячена 175 річниці з дня народження Миколи Костомарова. – Рівне: РДПІ, РДІК, 1992. – С. 44–45.

 92. Ващенко М.А. Символика цветов в народной культуре // Вестник МГУ. – Серия: Лингвистика и межкульт. коммуникация. – 2000. – № 1. – С. 115–123.

 93. Вежбицкая А. Судьба и предопределение // Путь: Международ. философ. журн. – 1994. – № 5. – С. 82–151.

 94. Вейман Р. История литературы и мифология: Очерки по методологии и истории литературы. – М.: Прогресс, 1975. – 344 с.

 95. Вервес Г.Д. Адам Міцкевич в українській літературі. – К.: Держлітвидав України, 1955. – 280 с.

 96. Вервес Г.Д. Головні проблеми українсько-польських літературних взаємин ХІХ ст. – К.: Вид-во АН України, 1958. – 47 с.

 97. Вервес Г.Д. Український романтизм і деякі питання теорії літературних взаємин // Рад. літературознавство. – 1973. – № 7. – С. 57–65.

 98. Вервес Г.Д. Юліуш Словацький і Україна: Літературно-критичний нарис. – К.: Рад. письменник, 1959. – 168 с.

 99. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М.: Высш. шк., 1989. – 406 с.

 100. Вишневська Н. Невідомі вірші Амвросія Метлинського // Рад. літературознавство. – 1970. – № 7. – С. 71–74.

 101. Возняк М. До письменницької діяльності Л. Боровиковського // ЗНТШ. – 1925. – Т. 136–137. – С. 225–237.

 102. Возняк М. До характеристики харківського гуртка українських письменників // ЗНТШ. – Т. 93. – 1910. – Кн. 1. – С. 132–140.

 103. Возняк М. Епізоди культурних зносин галицької і російської України в 1-щій полов. ХІХ в. // Зап. іст. і філол. секції Укр. наук. т-ва в Києві. – 1914. – Кн. 13. – С. 54–142.

 104. Возняк М. Історичне значення діяльності Маркіяна Шашкевича // Матеріали до вивчення історії української літератури: Посіб. для студентів філол. фак. ун-тів та пед. ін-тів: У 5 т. – К.: Рад. шк., 1961. – Т. 2: Література першої половини ХІХ ст. – С. 361–373.

 105. Волинський П.К. Естетичний ідеал Шевченка // Матеріали до вивчення історії української літератури: Посіб. для студентів філол. фак. ун-тів та пед. ін-тів: У 5 т. – К.: Рад. шк., 1961. – Т. 2: Література першої половини ХІХ ст. – С. 439–451.

 106. Волинський П.К. Життя і творчість Щоголева // Щоголев Я. Твори. – К.: Держлітвидав України, 1961. – С. 3–30.

 107. Волинський П.К. та ін. Історія української літератури: Література першої половини ХІХ ст. – К.: Рад. шк., 1964. – 576 с.

 108. Волинський П.К. Своєрідність розвитку літературних напрямів в українській літературі ХІХ століття // Література в школі. – 1959. – № 1. – С. 9–31.

 109. Волинський П.К. Український романтизм у зв’язку з розвитком романтизму в слов’янських літературах. – К.: Рад. шк., 1963. – 52 с.

 110. Волинський П.К., Шабліовський Є.С. Теоретична боротьба в українській літературі: Перша половина ХІХ ст. // Література в школі. – 1960. – № 5. – С. 74–78.

 111. Володин Э. Специфика художественного времени // Вопросы философии. – 1978. – № 8. – С. 132–141.

 112. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. – К.: Оберіг, 1993. – 590 с.

 113. Гайдай Г.О. Т.Г. Шевченко і М.А. Маркевич // Рад. літературознавство. – 1960. – № 3. – С. 61–67.

 114. Гайдай М.М. Особливості розвитку слов’янської народної балади як жанру // Народна творчість та етнографія. – 1983. – № 3. – С. 16–25.

 115. Гайденко В.П. Тема судьбы и представление о времени в древнегреческом мировоззрении // Вопросы философии. – 1969. – № 9. – С. 88–98.

 116. Галич О. “Я полюбив історію над усе…”: М. Костомаров про свої наукові зацікавлення історією України // Слово і час. – 1997. – № 5–6. – С. 23–27.

 117. Галка И. (Костомаров Н.И.) Ветка. – Х., 1840. – 88 с.

 118. Галка И. (Костомаров Н.И.) Украинские баллады. – Х., 1839. – 93 с.

 119. Гамаш А. Інтерпретація фольклорного образу відьми в українській літературі ХІХ ст. // Вісн. Львів. ун-ту. – Серія філологічна. – 1999. – Вип. 27. – С. 120–125.

 120. Гарасим Я. Становлення моделі української культурно-історичної школи у фольклористиці // Вісн. Львів. ун-ту. – Серія філологічна. – 1999. – Вип. 27. – С. 14–21.

 121. Гачев Г. Национальные образы мира: Космо-Психо-Логос. – М.: Прогресс-Культура, 1995. – 480 с.

 122. Гачев Г. Национальные образы мира: Общие вопросы. Русский. Болгарский. Киргизский. Грузинский. Армянский. – М.: Сов. писатель, 1988. – 445 с.

 123. Гербільський Г.Ю. Розвиток прогресивних ідей в Галичині у першій половині ХІХ ст. – Львів: Вид-во. Львів. ун-ту, 1964. – 251 с.

 124. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. – М.: Наука, 1977. – 704 с.

 125. Гладкий В.М. Листи письменників // Укр. літературознавство. – 1970. – Вип. 8. – С. 13–17.

 126. Гнатюк В.М. Впливи Максимовича на польсько-українську школу // Україна. – 1927. – № 6. – С. 101–106.

 127. Гнатюк В.М. Останки передхристиянського релігійного світогляду наших предків // Українці: Народні вірування, повір’я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С. 383–406.

 128. Гнатюк М. Олександр Афанасьєв-Чужбинський // Афанасьєв-Чужбинський О.С. Поезії. – К.: Рад. письменник, 1972. – С. 3–32.

 129. Гольберг М.Я. Амвросій Метлинський і сербська народна пісня // Слов’янське літературознавство і фольклористика. – 1973. – Вип. 9. – С. 96–107.

 130. Гон М. До джерел модерної міфотворчості // Слово і час. – 2000. – № 4. – С. 88–90.

 131. Гончар О.Т. В веках пребудет: Слово о “Русской троице” // Радуга. – 1987. – № 4. – С. 3–6.

 132. Гончар О.Т. Віки перебуде: Слово про “Руську трійцю” // Рад. літературознавство. – 1987. – № 2. – С. 3–5.

 133. Гончар О.Т. Зачарований небом: Романтичний світ Михайла Петренка // Слово і час. – 1997. – № 11–12. – С. 21–26.

 134. Гончар О.Т. Українська національна ідея у художній творчості: Перша половина та середина ХІХ ст. // Слово і час. – 1994. – № 9–10. – С. 65–70.

 135. Горак Я. Родина Івана Вагилевича: До 160-річчя виходу “Русалки Дністрової” // Дзвін. – 1997. – № 7. – С. 126–129.

 136. Горан В.П. Древнегреческая мифологема судьбы. – Новосибирск: Наука, 1990. – 335 с.

 137. Горинь В.І. На засадах романтизму: Про естетичну концепцію “Руської трійці” // Рад. літературознавство. – 1987. – № 1. – С. 39–46.

 138. Горинь В.І., Моторний В.А. Із рукописних джерел М. Костомарова і П. Куліша // Укр. літературознавство. – 1970. – Вип. 8. – С. 178–185.

 139. Грабович Г. Вічне повернення містифікацій // Критика. – 2001. – Січ. – лют. – С. 6–10.

 140. Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка. – К.: Основа, 1991. – 604 с.

 141. Грабович Г. Кобзар. Каменяр. Дочка Прометея // Критика. – 1999. – Грудень. – С. 16–19.

 142. Грабович Г. Між словом і схемою: У пошуках Шевченкового тексту // Сучасність. – 1993. – № 11. – С. 105–127.

 143. Грабович Г. Поет як міфотворець: Семантика символів у творчості Тараса Шевченка. – К.: Критика, 1998. – 208 с.

 144. Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо: З проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції поета. – К.: Критика, 2000. – 317 с.

 145. Грабовська І. Жіночість – трагедія України ? // Критика. – 1999. – Грудень. – С. 24–25.

 146. Гребінка Є.П. Листи // Гребінка Є.П. Твори: У 3 т. – К.: Наук. думка, 1981. – Т. 3. – С. 501–628.

 147. Гриневич Л.В. М.І. Костомаров – полеміст // Укр. іст. журн. – 1992. – № 4. – С. 126–127.

 148. Гриценко О. “Своя мудрість”: Національні міфології та “громадянська релігія” в Україні: Додаток до “Нарисів української популярної культури”. – К.: Укр. центр культ. досліджень, Ін-т культ. політики, 1998. – 183 с.

 149. Грушевський М.С. З публіцистичних писань Костомарова // Укр. іст. журн. – 1992. – № 4. – С. 113–133.

 150. Грушевский М.С. Из харьковских лет Н.И. Костомарова // ЖМНП. – 1908. – Ч. 14. – № 4. – С. 240–292.

 151. Грушевський М.С. “Малороссийские песни” Максимовича і століття української наукової праці // Україна. – 1927. – № 6. – С. 1–13.

 152. Губарева Г.А. Феномен поетичної мовної картини світу // Вісн. Харк. ун-ту. – 2002. – № 538: Актуальні питання сучасної філології. – Серія: Філологія. – Вип. 34. – С. 186–190.

 153. Гулыга А.В. Миф как философская проблема // Античная культура и современная наука. – М.: Наука, 1985. – С. 271–276.

 154. Гуменюк В. Гомони й відгомони історії: До проблеми: Т. Шевченко й А. Міцкевич // Слово і час. – 1999. – № 2. – С. 19–22.

 155. Гундорова Т. Літературний канон і міф // Слово і час. – 2001. – № 5. – С. 15–24.

 156. Даниленко В. Стереотип, монотип, архетип у культурних моделях // Слово і час. – 1994. – № 1. – С. 55– 59.

 157. Даренська Т. Символ долі в українському образі світу // Вісн. Луган. держ. пед. ін-ту ім. Т. Шевченка. – 2000. – № 4. – С. 228–231.

 158. Даренська Т.В. Український образ світу в дослідженнях міфопоетичних символів О. Потебні // Вісн. Харк. ун-ту. – 2000. – № 491: Традиції харківської філологічної школи. До 100-річчя від дня народження М.Ф. Наконечного. – Серія: Філологія. – С. 84–87.

 159. Дах М.І. Літературне життя народної балади “Ой не ходи, Грицю… ”: Проблема олітературення сюжету і жанру // Вісн. Львів. ун-ту. – Серія філологічна. – 1999. – Вип. 27. – С. 112–119.

 160. Дах М.І. Літературне життя народної балади “Ой не ходи, Грицю… ”: Проблема олітературення сюжету і жанру: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – Львів, 2001. – 19 с.

 161. Дах М.І. Поетика балади // Слово і час. – 1998. – № 12. – С. 45–48.

 162. Дашкевич Н.П. Отзыв о сочинении г. Петрова “Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия” // Зап. Императ. АН. – Т. 59. – 1888. – Кн. 1. – С. 1–265.

 163. Дей О.І. Поетика української народної пісні. – К.: Наук. думка, 1978. – 251 с.

 164. Дей О.І. Сторінки з історії української фольклористики. – К.: Наук. думка, 1975. – 271 с.

 165. Дей О.І. Українська народна балада. – К.: Наук. думка, 1986. – 263 с.

 166. Дей О.І., Зілинський О.І., Кирчів Р.Ф., Шумада Н.С. Український фольклор у слов’янських літературах: V Міжнарод. конгрес славістів. – К.: Вид-во АН УРСР, 1965. – 64 с.

 167. Деко О. До біографії Віктора Забіли // Укр. літературознавство. – 1969. – № 6. – С. 71–74.

 168. Дзіковська Л.М. Художній час та художній простір у ліриці М. Волошина 1900 – 1910 років.: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – К., 2001. – 18 с.

 169. Дзюба І. Пророче слово: Студії про філософські погляди Т.Г. Шевченка // Київ. – 1986. – № 3. – С. 116–140.

 170. Дзюба І. Універсальні мотиви в Шевченковій поезії // Дзюба І. Між культурою і політикою. – К.: Сфера, 1998. – С. 176–204.

 171. Дідищева-Росовецька Ю.Б. Слово в поетичних контекстах Тараса Шевченка: Усно-традиційні витоки: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – К., 2000. – 16 с.

 172. Дмитренко М. Символ і фольклор // Вісн. Луган. держ. пед. ін-ту ім. Т. Шевченка. – 2001. – № 4. – С. 14–19.

 173. Дмитрук В. Маркіян Шашкевич // Шашкевич М.С. Твори. – К.: Рад. письменник, 1960. – С. 3–40.

 174. Дмитрук В. Маркіян Шашкевич (1811 – 1843) // Шашкевич М.С. Вибр. тв. – Львів: Книжково-журнальне вид-во, 1954. – С. 3–32.

 175. Дмитрук Л.М. М. Костомаров і психологія формування національної свідомості // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації: Наук-практ. конф., присвячена 175 річниці з дня народження Миколи Костомарова. – Рівне: РДПІ, РДІК, 1992. – С. 114–145.

 176. Дорошенко В.О. Поетика “Кобзаря” в шевченкознавчому дискурсі 1921 – 1924 років // Вісн. Харк. ун-ту. – 2001. – № 520: Філологічні аспекти дослідження дискурса. – Серія: Філологія. – Вип. 33. – С. 390–395.

 177. Дорошкевич О. Нотатки про Я. Щоголева // Життя і революція. – 1926. – № 4. – С. 70–78.

 178. Дорошкевич О. Підручник історії української літератури. – Х. – К.: Книгоспілка, 1924. – 364 с.

 179. Драгоманів М. Шевченко, українофіли й соціялізм. – Львів: Укр.-руська видавн. спілка, 1906. – 157 с.

 180. Драгоманов М. Микола Іванович Костомаров: Життєписний очерк. – Львів: Друк. Наук. т-ва ім. Т. Шевченка, 1901. – 41 с.

 181. Дяченко М.В., Частник О.С. Простір і час фольклорних світів: Пам’ять генерацій // Філософська думка. – 1999. – № 1–2. – С. 64–79.

 182. Европейский романтизм. – М.: Наука, 1973. – 511 с.

 183. Евсюков В.В. Мифы о вселенной. – Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1988. – 175 с.

 184. Евсюков В.В. Мифы о мироздании: Вселенная в религиозно-мифологических представлениях. – М.: Политиздат, 1986. – 110 с.

 185. Ерёмина В.И. Ритуал и фольклор. – Ленинград: Наука, 1991. – 208 с.

 186. Ерофеев В.В. Мир баллады // Воздушный корабль: Литературные баллады. – М.: Правда, 1986. – С. 3–16.

 187. Єрмоленко О. Художнє моделювання історичного минулого України у баладах Л. Боровиковського // Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту: Серія: Літературознавство. – 1999. – Вип. 4. – № 1 – С. 144–152.

 188. Єфремов С.О. Історія українського письменства. – К.: Феміна, 1995. – 688 с.

 189. Житецький І. Життя М.О. Максимовича // Україна. – 1927. – № 6. – С. 14–24.

 190. Жовновська Т.Б. Онірично-міфологічний дискурс прози Валерія Шевчука: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – О., 2000. – 16 с.

 191. Жулинський М.Г. Повернення “в нашу Україну” // Слово і час. – 2001. – № 3. – С. 7–16.

 192. Забіла В.М., Петренко М.М. Поезії. – К.: Рад. письменник, 1960. – 215 с.

 193. Забужко О.С. Деміфологізація історії // Слово і час. – 1990. – № 3. – С. 36–40.

 194. Забужко О.С. Шевченків міф України: Спроба філософського аналізу. – К.: Абрис, 1997. – 144 с.

 195. Заздравнова О.И. Проблема творчества Н.И. Костомарова // Доробок Миколи Костомарова: Матеріали ювілейної наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження Миколи Костомарова. – Х., 1998. – С. 3–7.

 196. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка: Біографічний нарис. – Х.: Прапор, 1994. – 447 с.

 197. Запорожская старина / Изд. И.И. Срезневский. – Х.: Унив. тип. – Ч. 1–2. – 1833 – 1835. – Ч. 1: 1500 – 1640. – 1833. – 168 с.; Ч. 2: 1640 – 1709. – 1835. – 168 с.

 198. Засенко О. Передмова до “Русалки Дністрової”: До 100-річчя від дня народження Олександра Білецького // Жовтень. – 1984. – № 11. – С. 108–111.

 199. Захарчук І.В. Образ автора в поетичній творчості М. Костомарова // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації: Наук-практ. конф., присвячена 175 річниці з дня народження Миколи Костомарова. – Рівне: РДПІ, РДІК, 1992. – С. 229–231.

 200. Захарчук І.В. Феномен міфу і проблема читача // Слово і час. – 2000. – № 4. – С. 85–86.

 201. Зборовська Н. Фемінний характер української ментальності: За допомогою літературного дзеркала // Сучасність. – 2001. – № 7–8. – С. 146–150.

 202. Зборовська Н. Шевченко в “жіночих студіях” // Критика. – 1999. – Берез. – С. 25–28.

 203. Зеленський О.Г. Динаміка міфологізації у ранній творчості М.В. Гоголя: Постмодерністська інтерпретація: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – Дніпропетровськ, 2001. – 18 с.

 204. Зеров М.К. Лекції з історії української літератури: 1798 – 1870. – Оквиль: Мозаїка, 1977. – 271 с.

 205. Зеров М.К. Непривітаний співець // Щоголів Я. Поезії. – К.: Книгоспілка, 1926. – С. VII–VLIV.

 206. Зеров М.К. Українське письменство ХІХ ст. // Зеров М. Твори: В 2 т. – К.: Дніпро, 1990. – Т. 2. – С. 4–245.

 207. Зленко Г. Коли помер Амвросій Метлинський ? // Слово і час. – 1998. – № 1. – С. 60–61.

 208. Зленко Г. Постріл Амвросія Метлинського // Березіль. – 1998. – № 7–8. – С. 182–186.

 209. Зленко Г. Ціна однієї помилки, або як імення Михайла Петренка стало псевдонімом Амвросія Метлинського // Слово і час. – 2000. – № 2. – С. 60–61.

 210. Злупко С.М. Зв’язки М.І. Костомарова із Західною Україною // Укр. іст. журн. – 1967. – № 5. – С. 42–49.

 211. Івакін Ю.О. Коментар до “Кобзаря” Шевченка: Поезії до заслання. – К.: Наук. думка, 1964. – 371 с.

 212. Івакін Ю.О., Смілянська В.Л. Тарас Шевченко // Історія української літератури ХІХ ст.: В 3-х кн.: Посіб. для студентів філол. спеціальностей вузів. – Кн. 2: 40-ві – 60-ті роки ХІХ ст. – К.: Либідь, 1996. – С. 97–143.

 213. Іванишин П.В. Поезія Петра Скунця: Художнє вираження національно-духовної ідентифікації ліричного героя: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – Львів, 2000. – 20 с.

 214. Іванов В.В. Найдавніші форми людської культури та їх відображення у первісному мистецтві // Всесвіт. – 1976. – № 6. – С. 187–198.

 215. Иванов В. Мысли о символизме // Иванов В. Родное и вселенское. – М.: Республика, 1994. – С. 138–235.

 216. Иванов В. Родное и вселенское // Иванов В. Родное и вселенское. – М.: Республика, 1994. – С. 236–401.

 217. Иванов П.В. Народные рассказы о доле // Українці: Народні вірування, повір’я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С. 342–374.

 218. Іванова І.Б. Роль міфологеми вода в структуруванні семіотичної опозиції життя-смерть // Вісн. Харк. ун-ту. – 2002. – № 538: Актуальні питання сучасної філології. – Серія: Філологія. – Вип. 34. – С. 194–197.

 219. Иезуитова Р.В. Баллада в эпоху романтизма // Русский романтизм. – Л.: Наука, Ленингр. отделение, 1978. – С. 138–163.

 220. Ільницька Л.І. Міжслов’янські зв’язки І. Вагилевича і Я. Головацького в 30 – 60-х роках ХІХ ст.: З маловідомих матеріалів // Проблеми слов’янознавства. – 1989. – Вип. 39. – С. 33–39.

 221. Історія української літератури: У 8 т. – К.: Наук. думка, 1967. – Т. 2: Становлення нової літератури: Друга половина ХVІІІ – 30-ті рр. ХІХ ст. – 487 с.

 222. Історія української літератури: У 8 т. – К.: Наук. думка, 1968. – Т. 3: Література 40 – 60-х рр. ХІХ ст. – 515 с.

 223. Історія української літератури ХІХ ст.: В 3-х кн.: Посіб. для студентів філол. спеціальностей вузів. – К.: Либідь, 1995. – Кн. 1: Перші десятиріччя ХІХ ст. – 365 с.

 224. Історія української літератури ХІХ ст.: В 3-х кн.: Посіб. для студентів філол. спеціальностей вузів. – К.: Либідь, 1996. – Кн. 2: 40-ві – 60-ті рр. ХІХ ст. – 382 с.

 225. Каган М.С. Время как философская проблема // Вопросы философии. – 1982. – № 10. – С. 117–124.

 226. Калениченко Н.Л. Українська література ХІХ ст.: Напрями, течії. – К.: Наук. думка, 1977. – 315 с.

 227. Камінчук О.А. Поетика української романтичної лірики: Проблеми просторової організації поетичного тексту. – К.: Т-во “ЛДЛ”, 1998. – 160 с.

 228. Камінчук О.А. Поетика української романтичної лірики: Проблеми просторової організації поетичного тексту: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – К., 1996. – 18 с.

 229. Камінчук О.А. Рецепція “філософії серця” в українській поезії: Від романтизму до постмодернізму // Молода нація: Зб. ст. – К.: Смолоскип, 1996. – № 1. – С. 241–247.

 230. Камінчук О.А. “Філософія серця” в українській духовній культурі // Вісн. НАН України. – 1996. – № 3–4. – С. 37–40.

 231. Каніболоцька Л.С. Особливості поетики балад М.І. Костомарова // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації: Наук-практ. конф., присвячена 175 річниці з дня народження Миколи Костомарова. – Рівне: РДПІ, РДІК, 1992. – С. 33–34.

 232. Карась А. Міфотворчість, розуміння і раціональність // Дзвін. – 2000. – № 3. – С. 138–147.

 233. Каспрук А. Талановитий майстер поетичного слова // Щоголів Я.І. Поезії. – К.: Рад. письменник, 1958. – С. 3–52.

 234. Качуровський І. Англійська балада як улюблений жанр романтиків // Дивослово. – 1998. – № 7. – С. 7–10.

 235. Кейда Ф. “О казковій славі… ”: Тема гайдамаччини в українській романтичній поезії // Вісн. Харк. ун-ту. – 2001. – № 520: Філологічні аспекти дослідження дискурса. – Серія: Філологія. – Вип. 33. – С. 330–338.

 236. Кернер Г. Міфотворчість у поезії Богдана-Ігоря Антонича і Володимира Свідзинського // Сучасність. – 2001. – № 12. – С. 125–139.

 237. Кирилюк Є.П. Невідома збірка творів Віктора Забіли // Літ. критика. – 1936. – № 12. – С. 77–84.

 238. Кирилюк Є.П. Т.Г. Шевченко: Життя і творчість. – К.: Держлітвидав, 1959. – 675 с.

 239. Кирилюк Є.П. Український романтизм у типологічному зіставленні з літературами західних і південних слов’ян: Перша половина ХІХ ст. // Кирилюк Є.П. Шевченкознавчі та славістичні дослідження. – К.: Наук. думка, 1977. – С. 148–184.

 240. Киричок П.М. Балади Т.Г. Шевченка // Шевченко Т.Г. Балади. – Сімферополь: Кримвидав, 1959. – С. 91–99.

 241. Кирчів Р. Народна легенда і поема Івана Вагилевича “Мадей” // Народна творчість та етнографія. – 1992. – № 1. – С. 12–16.

 242. Киченко О., Пахаренко В. Міфічні й номінативні домінанти у зміні культурних епох // Слово і час. – 1999. – № 11. – С. 21–22.

 243. Климкова Л.І. Я.Ф. Головацький та О.М. Бодянський: До історії створення й опублікування збірника Я.Ф. Головацького “Народные песни Галицкой и Угорской Руси” // Слов’янське літературознавство і фольклористика. – 1971. – Вип. 7. – С. 107–114.

 244. Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка: Сучасна інтерпретація: Посіб. для вчителів. – К.: Освіта, 1998. – 237 с.

 245. Коберник Н.І. Суспільний ідеал М.І. Костомарова // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації: Наук-практ. конф., присвячена 175 річниці з дня народження Миколи Костомарова. – Рівне: РДПІ, РДІК, 1992. – С. 148.

 246. Коваль-Фучило І. Екзестенціал мовчання в етнології та культурі // Вісн. Львів. ун-ту: Серія філологічна. – 1999. – Вип. 27. – С. 32–40.

 247. Когут О.В. Роль М.І. Костомарова у формуванні етносоціальної свідомості української нації в 30 – 40-х рр. ХІХ ст. // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації: Наук-практ. конф., присвячена 175 річниці з дня народження Миколи Костомарова. – Рівне: РДПІ, РДІК, 1992. – С. 90–91.

 248. Кодак М. Системогенеза авторської свідомості: Теорія і проблеми історії літератури // Слово і час. – 2001. – № 5. – С. 8–15.

 249. Кодацька Л.Ф. З творчої лабораторії Т.Г. Шевченка: Текстологічний аналіз поезій “Лілея”, “Русалка”, “Відьма”. – К.: Вид-во АН УРСР, 1957. – 42 с.

 250. Козак С. Біблія і “Книги буття українського народу” // Дзвін. – 1994. – № 5. – С. 103–107.

 251. Колесса Ф.М. Про віршову форму поезій Маркіяна Шашкевича // Колесса Ф.М. Твори: В 3 т. – К.: Наук. думка, 1970. – Т. 3: Фольклористичні праці. – С. 347–363.

 252. Колесса Ф.М. Студії над поетичною творчістю Т.Г. Шевченка // Колесса Ф.М. Твори: В 3 т. – К.: Наук. думка, 1970. – Т. 3: Фольклористичні праці. – С. 172–326.

 253. Комаринець Т.І. Ідейно-естетичні основи українського романтизму: Проблема національного й інтернаціонального. – Львів: Вища шк., вид-во при Львів. ун-ті, 1983. – 223 с.

 254. Комаринець Т.І. Шевченко і народна творчість. – К.: Держлітвидав, 1963. – 231 с.

 255. Комариця М. Трансформація міфологічного символу в фольклорній та літературній баладі // Другий міжнарод. конгрес україністів: Літературознавство (Львів, 22 – 28 серпня 1993 р.). – Львів: Автори, 1993. – С. 242–246.

 256. Кононенко В. Українство в словесній символіці // Третій міжнарод. конгрес україністів: Мовознавство (Харків, 26 – 29 серпня 1996 р.). – Х., 1993. – С. 229–234.

 257. Копаниця Л.М. Українська лірична пісня: Еволюція поетичного мислення: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – К., 2001. – 37 с.

 258. Копиленко М.Л., Копиленко О.Л. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка: Від стереотипів до нового прочитання // Філософська і соціологічна думка. – 1989. – № 3. – С. 71–82.

 259. Копистянська Н. Аспекти вивчення художнього часу в літературознавстві // Рад. літературознавство. – 1988. – № 6. – С. 11–19.

 260. Коряк В. Боротьба за Шевченка. – Х.: Держвидав України, 1925. – 115 с.

 261. Коряк В. Нарис історії української літератури: Література передбуржуазна: Для ін-тів нар. освіти і педагог. курсів. – Х.: Держвидав України, 1925. – 375 с.

 262. Костенко Н. Монографічний аналіз поетичних текстів Шевченка // Слово і час. – № 12. – С. 80–83. – Рец. на кн.: Смілянська В.Л., Чамата Н. Структура і смисл: Спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка. – К.: Вища шк., 2000. – 207 с.

 263. Костомаров М.І. Воспоминание о двух малярах // Костомаров М.І. Слов’янська міфологія: Вибр. праці з фольклористики й літературознавства. – К.: Либідь, 1994. – С. 298–308.

 264. Костомаров Н.И. Исторические произведения. Автобиография. – К.: Изд-во при КГУ, 1989. – 736 с.

 265. Костомаров М.І. Малорусская литература // Костомаров М.І. Слов’янcька мiфологія: Вибр. пpаці з фольклористики й літературознавства. – К.: Либiдь, 1994. – С. 314–325.

 266. Костомаров Н.И. Несколько слов о славянорусской мифологии в языческом периоде, преимущественно в связи с народною поэзиею // Костомаров М.І. Слов’янська міфологія: Вибр. праці з фольклористики й літературознавства. – К.: Либідь, 1994. – С. 257–279.

 267. Костомаров М.І. Обзор сочинений, писанных на малороссийском языке // Костомаров М.І. Слов’янська міфологія: Вибр. праці з фольклористики й літературознавства. – К.: Либідь, 1994. – С. 280–296.

 268. Костомаров М.І. Об историческом значении русской народной поэзии // Костомаров М.І. Слов’янська міфологія: Вибр. праці з фольклористики й літературознавства. – К.: Либідь, 1994. – С. 44–200.

 269. Костомаров Н.И. Славянская мифология // Костомаров М.І. Слов’янська міфологія: Вибр. праці з фольклористики й літературознавства. – К.: Либідь, 1994. – С. 201–256.

 270. Костомаров М.І. Твори: В 2 т. – К.: Дніпро, 1990. – Т. 1: Поезії. Драми. Оповідання. – 538 с.

 271. Коцовский В. Передне слово. Введение. Библиография. Примітки и поправки // Руска библиотека И. Онишкевича. – Т. 3: Писання Маркіяна Шашкевича, Ивана Вагилевича и Якова Головацкого. – Львів: Т-во ім. Шевченка, 1884. – С. IV–XLIII.

 272. Kоцюбинська М.Х. Балада Шевченка // Матеріали до вивчення історії української літератури: Посіб. для студентів філолог. фак. ун-тів та пед. ін-тів: У 5 т. – К.: Рад. школа, 1961. – Т. 2: Література першої пол. ХІХ ст. – С. 462–473.

 273. Kоцюбинська М.Х. Етюди про поетику Шевченка: Літ.-критич. нарис. – К.: Рад. письменник, 1990. – 272 с.

 274. Kоцюбинська М.Х. Специфіка балади українських романтиків // Матеріали до вивчення історії української літератури: Посіб. для студентів філол. фак. ун-тів та педагог. ін-тів: У 5 т. – К.: Рад. школа, 1961. – Т. 2: Література першої половини ХІХ ст. – С. 274–280.

 275. Кочубей Ю. Українсько-турецько-кримські відносини у творах українських письменників: До проблеми літературних стереотипів // Східний світ. – 1993. – № 1. – С. 102–108.

 276. Кравців Б. Шевченко // Кравців Б. Зібрані твори: У 3 т. – Нью-Йорк: Вид-во Нью-Йорк. групи – К.: Світовид, 1980. – Т. 2: Статті. – С. 128–245.

 277. Кравченко В. Образна символіка у баладах Тараса Шевченка // Дивослово. – 2001. – № 7. – С. 5–7.

 278. Краснобаєва О.Д. Поетика раннього Гоголя (“Вечори на хуторі біля Диканьки”, “Миргород”): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – К., 2001. – 18 с.

 279. Красовський І.Д. І.М. Вагилевич // Народна творчість та етнографія. – 1966. – № 3. – С. 70–72.

 280. Кривчикова О. Первинні стихії як основа “нового” національного міфу “Празької школи” // Слово і час. – 2001. – № 4. – С. 79–82.

 281. Крижанівський С.А. Амвросій Могила та Ієремія Галка // Могила А., Галка І. Поезії. – К.: Рад. письменник, 1972. – С. 3–31.

 282. Крижанівський С.А. “Малі поети” українського романтизму ХІХ ст. // Пам’ять століть. – 1997. – № 1. – С. 99–108.

 283. Крижанівський С.А. Перший український поет-романтик // Боровиковський Л.І. Твори. – К.: Рад. письменник, 1957. – С. 3–52.

 284. Крижанівський С.А. “Украинские мелодии” Миколи Маркевича в початках українського романтизму ХІХ ст. // Сучасність. – 1993. – № 2. – С. 145–155.

 285. Крижанівський С.А., Ротач П.П. Визначний поет українського романтизму // Боровиковський Л.І. Твори. – К.: Молодь, 1971. – С. 3–19.

 286. Крижанівський С.А., Ротач П.П. Визначний представник українського романтизму // Боровиковський Л.І. Повне зібрання творів. – К.: Наук. думка, 1967. – С. 5–40.

 287. Крюков А.В., Сарбей В.Г. І.І. Срезневський – історик України: До 175-річчя з дня народження // Укр. іст. журн. – 1987. – № 6. – С. 138–144.

 288. Куліш П.О. Взгляд на малороссийскую словесность по случаю выхода в свет книги “Народні оповідання Марка Вовчка” // Куліш П.О. Твори: В 2 т. – К.: Дніпро, 1989. – Т. 2. – С. 477–484.

 289. Куліш П.О. [Віктор Забіла] // Куліш П.О. Твори: В 2 т. – К.: Дніпро, 1989. – Т. 2. – С. 550–551.

 290. Куліш П.О. Первоцвіт Щоголева і Кузьменка: Слово до іздателя // Куліш П.О. Твори: В 2 т. – К.: Дніпро, 1989. – Т. 2. – С. 512–513.

 291. Куліш П.О. Погляд на українську словесность // Історія української літературної критики та літературознавства: Хрестоматія: Навч. посіб. для філол. фак. вищ. навч. закладів: У 3 кн. – К.: Либідь, 1996. – Кн. 1. – С. 256–263.

 292. Ласло-Куцюк М. Велика традиція: Українська класична література в порівняльному висвітленні. – Бухарест: Критеріон, 1979. – 287 с.

 293. Ласло-Куцюк М. Засади поетики. – Бухарест: Критеріон, 1983. – 396 с.

 294. Ластовка: Сочинения на малороссийском языке / Собрал Е. Гребёнка. – СПб.: Прляков, 1841. – 384 с.

 295. Лебединська І. Культурна традиція у творчості Шевченка // Слово і час. – 1990. – № 3. – С. 44–46.

 296. Левин Ю.Д. “Поэмы Оссиана” Джеймса Макферсона // Макферсон Дж. Поэмы Оссиана. – Л.: Наука, 1983. – С. 461–501.

 297. Левин Ю.Д. Оссиан в России // Макферсон Дж. Поэмы Оссиана. – Л.: Наука, 1983. – С. 502–529.

 298. Леви-Строс К. Мифологики: В 4 т. – М. – СПб.: Унив. книга, 2000. – Т. 2: От мёда к пеплу. – 441 с.

 299. Леви-Строс К. Первобытное мышление. – М.: Республика, 1994. – 384 с.

 300. Леви-Строс К. Структура мифов // Вопросы философии. – М., 1970. – № 7. – С. 152–164.

 301. Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К.: Основи, 2000. – 387 с.

 302. Леви-Строс К. Структурная антропология. – М.: Наука, 1985. – 535 с.

 303. Лепкий Б. Яків Щоголів // Щоголів Я.І. Вибір творів з портретом автора та вступною статтею Богдана Лепкого. – Берлін: Укр. слово, 1924. – С. 5–17.

 304. Лесик В.В. Із спостережень над ритмікою поезій Якова Щоголева // Питання художньої майстерності. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1958. – С. 76–88.

 305. Листи до Т.Г. Шевченка: 1840 – 1861. – К.: Вид-во АН УРСР, 1962. – 332 с.

 306. Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. – М.: Сов. энцикл., 1987. – 752 с.

 307. Лімборський І. Нове дослідження українського романтизму // Слово і час.–2000. – № 2. – С. 86–88. – Рец. на кн.: Камінчук О.А. Поетика української романтичної лірики: Проблеми просторової організації поетичного тексту. – К.: Т-во “ЛДЛ”, 1998. – 160 с.

 308. Лімборський І. Оссіанізм в українській літературі // Всесвіт. – 1999. – № 5–6. – С. 141–146.

 309. Лімборський І. Художній прогрес: ілюзія чи реальність ? Деякі тенденції розвитку української поезії початку ХІХ ст. // Дивослово. – 1995. – № 8. – С. 10–13.

 310. Ліхоманова Н.О. Постмодерністська рецепція міфу (на матеріалі європейського романного досвіду ХХ ст.): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – К., 2001. – 20 с.

 311. Логвин Г. Релігійний (християнський) романтизм і його вираження в літературі (проза П. Куліша, М. Костомарова, Я. Івашкевича). Міф і ноосфера // УМЛШ. – 2000. – № 6. – С. 64–69.

 312. Лосев А.Ф. Знак. Символ. Образ: Труды по языкознанию. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 480 с.

 313. Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Опыты: Лит.-философ. ежегодник. – М.: Сов. писатель, 1990. – С. 137–173.

 314. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М.: Политиздат, 1991. – 525 с.

 315. Лосів І. Потреба міфу: Національний проект України // Українська культура. – 2000. – № 7–8. – С. 2–4.

 316. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха: Пособие для студентов. – Л.: Просвещение, Ленингр. отделение, 1972. – 271 с.

 317. Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. – Таллин: Александра, 1992. – Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. – 479 с.

 318. Лотман Ю.М. Лекции по структуральной поэтике // Учёные зап. Тартус. гос. ун-та. – Тарту, 1964. – Вып. 160: Труды по знаковым системам. – 195 с.

 319. Лотман Ю.М. О мифологическом коде сюжетных текстов // Сб. ст. по вторичным моделирующим системам. – Тарту: Тартус. ун-т, 1973. – С. 86–90.

 320. Лотман Ю.М. Семиосфера: культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи, исследования, заметки. – СПб.: Искусство-СПб, 2000. – 704 с.

 321. Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры. – Тарту: Тартус. ун-т, 1973. – 96 с.

 322. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М.: Искусство, 1970. – 384 с.

 323. Лотман Ю.М. Текст в тексте // Учёные зап. Тартус. гос. ун-та. – 1981. – № 567. – С. 3–18.

 324. Лотман Ю.М., Минц З.Г. Литература и мифология // Учёные зап. Тартус. гос. ун-та. – 1981. – № 546. – С. 35–55.

 325. Лубківський Р. Первоцвіт нової української поезії // Шашкевич М. Веснівка. – Львів: Каменяр, 1987. – С. 6–22.

 326. Луцький Ю. Між Гоголем і Шевченком. – К.: Час, 1998. – 255 с.

 327. Мазоре І. Невмируще слово // УМЛШ. – 2002. – № 1. – С. 63–65.

 328. Майстренко М.І. Шевченко і античність: Літературознавчий нарис. – О.: Маяк – Бригантина, 1992. – 296 с.

 329. Макферсон Дж. Поэмы Оссиана. – Л.: Наука, 1983. – 590 с.

 330. Маланюк Є. Від Кобзаря до нації // Маланюк Є. Книга спостережень. Проза. – Торонто: Гомін України, 1962. – С. 11–104.

 331. Маланюк Є. Пізній лавр: Я.І. Щоголів // Маланюк Є. Книга спостережень. Проза. – Торонто: Гомін України, 1962. – С. 211–225.

 332. Маланюк Є. Ранній Шевченко // Маланюк Є. Книга спостережень. Проза. – Торонто: Гомін України, 1962. – С. 33–42.

 333. Малороссийские песни, изданные Максимовичем. – М., 1827. – 114 с.

 334. Манзенко П.Т. Некоторые вопросы исследования философских взглядов Т.Г. Шевченко // Науч. докл. высш. шк.: Философские науки. – 1976. – № 4. – С. 98–105.

 335. Маремпольський В.Ф. Запорозька Січ та героїка козацтва в поезії М. Костомарова // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації: Наук-практ. конф., присвячена 175 річниці з дня народження Миколи Костомарова. – Рівне: РДПІ, РДІК, 1992. – С. 70.

 336. Маркевич Н.А. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С. 52–169.

 337. Марков В.А. Литература и миф: проблема архетипов // Тыняновский сб.: Четвёртые Тыняновские чтения. – Рига: Зинатне, 1990. – С. 133–145.

 338. Маркотенко Т. Відображення похоронних звичаїв та обрядів (передчуттів та очікування смерті) у літературі та фразеології // Вісн. Луган. держ. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 1999. – № 10. – С. 59–65.

 339. Маркотенко Т. Християнсько-міфологічні уявлення про смерть крізь призму української фразеології // Вісн. Луган. держ. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2001. – № 3. – С. 88–92.

 340. Матвєєва Т.С. Естетика романтизму в інтерпретації Ю. Шевельова (До проблеми характерології) // Вісн. Харк. ун-ту. – 1999. – № 426: Творчий доробок Юрія Шевельова і сучасні гуманітарні науки. – С. 19–24.

 341. Матисякевич З.М. Іван Франко про Якова Головацького // Укр. літературознавство. – 1973. – Вип. 20. – С. 65–68.

 342. Матисякевич З.М. Яків Головацький про опришків // Жовтень. – 1971. – № 11. – С. 132–135.

 343. Мейзерська Т.С. Проблеми індивідуальної міфології: Міфотворчість Т. Шевченка: Монографія. – О.: Астропринт, 1997. – 128 с.

 344. Мейзерська Т.С. Проблеми індивідуальної міфології (Т. Шевченко – Леся Українка): Автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук. – К., 1997. – 42 с.

 345. Мейзерська Т.С. Слово Шевченка: міф, метафора, історія. – О., 1997. – 61 с.

 346. Мейзерська Т.С. Специфіка імагінативного мислення Шевченка // Матеріали ХХХІ Шевченків. конф. – Луганськ, 1994. – С. 68–69.

 347. Мейзерська Т.С. Т. Шевченко: Між міфом і історією // Матеріали ХХХ Шевченків. конф. – Донецьк, 1993. – С. 13–16.

 348. Мелетинский Е.М. Клод Леви-Стросс и структурная типология мифа // Вопросы философии. – 1970. – № 7. – С. 165–173.

 349. Мелетинский Е.М. Миф и двадцатый век // Мелетинский Е.М. Избр. ст. Воспоминания. – М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1998. – С. 419–426.

 350. Мелетинский Е.М. Миф и историческая поэтика фольклора // Мелетинский Е.М. Избр. ст. Воспоминания. – М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1998. – С. 11–32.

 351. Мелетинский Е.М. О применении структурно-семиотического метода в фольклористике // Мелетинский Е.М. Избр. ст. Воспоминания. – М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1998. – С. 33–51.

 352. Мелетинский Е.М. Общее понятие мифа и мифологии // Мифологический словарь. – М.: Сов. энцикл., 1990. – С. 634–640.

 353. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М.: Наука, 1976. – 406 с.

 354. Мелетинский Е.М., Токарев С.А. Мифология // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. – М.: Сов. энцикл., 1987. – Т. 1. – С. 11–20.

 355. Мелетинський Є.М. Що ж таке міф ? // Всесвіт. – 1977. – № 10. – С. 212–222.

 356. Мельник С.М., Поляк І.М. Проблеми істини і свободи у творчості М.І. Костомарова // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації: Наук-практ. конф., присвячена 175 річниці з дня народження Миколи Костомарова. – Рівне: РДПІ, РДІК, 1992. – С. 151.

 357. Метлинський А.Л. Речь об истинном значении поэзии. – Х., 1843. – 62 с.

 358. Метлинський А.Л. Заметки относительно южнорусского языка // Харківська школа романтиків: У 3 т. – Х.: Держвидав України, 1930. – Т. 2. – С. 105–115.

 359. Микитенко Ю.О. Антична спадщина і становлення нової української літератури. – К.: Наук. думка, 1991. – 156 с.

 360. Милорадович В.П. Заметки о малорусской демонологии // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С. 407–429.

 361. Мисник П.Д. Л.І. Боровиковський: До 150-річчя з дня народження // Література в школі. – 1956. – № 2. – С. 85–88.

 362. Миф – фольклор – литература: [Сб. ст.]. – Л.: Наука, Ленингр. отделение, 1978. – 250 с.

 363. Мифологический словарь. – М.: Сов. энцикл., 1990. – 672 с.

 364. Мифологический словарь: Для школ, лицеев, вузов / Н.С. Капустин, О.Т. Кирсанова, И.Н. Лосев и др. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 576 с.

 365. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. – М.: Сов. энцикл., 1987. – Т. 1. – 671 с.

 366. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. – М.: Сов. энцикл., 1988. – Т. 2. – 719 с.

 367. Михайлин І. Кохання та поезія // Березіль. – 2001. – № 5–6. – С. 172–178. – Рец. на кн.: Слобожанська муза: Антологія любовної лірики ХVІІ – ХХ століть. – Х.: Майдан, 2000. – 840 с.

 368. Михед П.В. Слов’янське відродження і формування нової парадигми української культури // Сучасність. – 1999. – № 1. – С. 110–112.

 369. Мишанич Я.О. “Історія русів”: історіографія, проблематика, поетика: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – К., 1999. – 17 с.

 370. Міхірьова С.І., Сікорська З.С. Фольклорні мотиви в поетичних творах М.І. Костомарова // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації: Наук-практ. конф., присвячена 175 річниці з дня народження Миколи Костомарова. – Рівне: РДПІ, РДІК, 1992. – С. 209–210.

 371. Міщенко Л. Творчість українських поетес як феномен національної культури // Другий міжнарод. конгрес україністів: Літературознавство (Львів, 22 – 28 серпня 1993 р.). – Львів: Автори, 1993. – С. 134–136.

 372. Могила А. (Метлинський А.Л.) Думки и песни та ще дещо Амвросія Могили. – Х.: Тип. ун-та, 1839. – 210 с.

 373. Могила А. (Метлинський А.Л.), Галка І. (Костомаров М.І.) Поезії. – К.: Рад. письменник, 1972. – 334 с.

 374. Молодик. Украинский литературный сборник, издаваемый Н. Бецким. – Х.: Тип. ун-та, 1843 – 1844.

 375. Мостепаненко А.М. Проблема универсальности основных свойств пространства и времени. – Л.: Наука, Ленингр. отделение, 1969. – 229 с.

 376. Мостова Л.Б. М. Костомаров – зачинатель досліджень народнопоетичної символіки у слов’янській фольклористиці // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації: Наук-практ. конф., присвячена 175 річниці з дня народження Миколи Костомарова. – Рівне: РДПІ, РДІК, 1992. – С. 223.

 377. Наєнко М.К. Романтичний епос: Ефект романтизму і українська література. – К.: Видавн. центр “Просвіта”, 2000. – 382 с.

 378. Назаренко І.Д. Світогляд Т.Г. Шевченка. – К.: Держлітвидав, 1957. – 244 с.

 379. Назаренко І.Д. Філософські погляди Шевченка // Зб. праць ювілейної тринадцятої наук. Шевченків. конф. – К., 1965. – С. 28–43.

 380. Наконечний Р.А., Скрипник З.Е. Релігійні аспекти світогляду Т. Шевченка // Проблеми філософії: Міжвід. наук. зб. – Вип. 94: З історії філософії в Україні. – К.: Либідь, 1992. – С. 86–94.

 381. Наливайко Д.С. Європейський контекст для українського романтика // Критика. – 1999. – Трав. – С. 19–21.

 382. Наливайко Д.С. Романтизм как эстетическая система // Вопросы литературы. – 1982. – № 11. – С. 156–194.

 383. Наливайко Д.С. Спільність і своєрідність: Українська література в контексті європейського літературного процесу. – К.: Дніпро, 1988. – 395 с.

 384. Народні пісні в записах Маркіяна Шашкевича. – К.: Музична Україна, 1973. – 111 с.

 385. Нахлік Є.К. Давня Русь у творчості західноукраїнських романтиків // Дзвін. – 1997. – № 2. – С. 125–132.

 386. Нахлік Є.К. Нова література в Західній Україні // Історія української літератури ХІХ ст.: В 3-х кн.: Посіб. для студентів філол. спец. вузів. – Кн. 1: Перші десятиріччя ХІХ ст. – К.: Либідь, 1995. – С. 313–351.

 387. Немченко І.В. Патріотичний пафос поетичної творчості Миколи Костомарова // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації: Наук-практ. конф., присвячена 175 річниці з дня народження Миколи Костомарова. – Рівне: РДПІ, РДІК, 1992. – С. 9–10.

 388. Нестерук С.М. Естетичні функції символів у творчості Павла Загребельного: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – Кіровоград, 2001. – 19 с.

 389. Неупокоева И. Общие черты европейского романтизма и своеобразие его национальных путей // Европейский романтизм. – М.: Наука, 1973. – С. 7–50.

 390. Ніженець А.М. Біля джерел української журналістики // Прапор. – 1957. – № 4. – С. 93–101.

 391. Новицький М. Поема Т. Шевченка “Мар’яна-черниця” // Зап. істор.-філол. відділу АН України – 1924. – Кн. 4. – С. 19–35.

 392. Нога Г. Гумористичні струни кобзаря // Дивослово. – 2002. – № 3. – С. 3–4.

 393. Носова Г.А. Язычество в православии. – М.: Наука, 1975. – 152 с.

 394. Нудьга Г.А. Два поети-романтики // Забіла В., Петренко М. Поезії. – К.: Рад. письменник, 1960. – С. 3–47.

 395. Нудьга Г.А. Народні балади України // Баладні пісні. – К.: Музична Україна, 1969. – С. 9–33.

 396. Нудьга Г.А. Пісні і романси українських поетів // Пісні і романси українських поетів. – К.: Рад. письменник, 1941. – С. 7–30.

 397. Нудьга Г.А. Слово і пісня: Дослідження. – К.: Дніпро, 1985. – 342 с.

 398. Нудьга Г.А. Українська балада: З теорії та історії жанру. – К.: Дніпро, 1970. – 260 с.

 399. Нудьга Г.А. Український поетичний епос: Думи. – К.: Знання, 1971. – 48 с.

 400. Огоновский О. История литературы русской: В 3 ч. – Львів: Друк. ім. Шевченка, 1889. – Ч. 2. – 970 с.

 401. Огоновский О. Історія літератури руської [української] / Фотопередрук з післясловом О. Горбача – Ч. 4: Етнографія. – Мюнхен, 1992. – С. 1–348.

 402. Огоновский О. Маркіян Шашкевич: Про його життя та листи: Читанка для селян і міщан. – Львів: Друк. Т-ва ім. Шевченка, 1886. – 104 с.

 403. Окара А. Творчість І. Котляревського та нова парадигма української літературної мови // Слово і час. – 1999. – № 9. – С. 22–25.

 404. Олександрович М. Маркіян Шашкевич: Українське літературне відродження в Галичині. – Торонто: Добра книжка, 1961. – 60 с.

 405. Описание выставки в память столетия со дня рождения И.И. Срезневского // Памяти Измаила Ивановича Срезневского. – Пг.: Изд-во АН, 1916. – Кн. 1. – С. 310–332.

 406. Осипова Н. Мифопоэтика лирики М. Цветаевой. – Киров, 1995. – 117 с.

 407. Осьмак Н.Д. Фольклористична діяльність М. Костомарова // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації: Наук-практ. конф., присвячена 175 річниці з дня народження Миколи Костомарова. – Рівне: РДПІ, РДІК, 1992. – С. 211–212.

 408. Охріменко О.М. Українська романтична балада: 20 – 60-ті роки ХІХ століття // Рад. літературознавство. – 1986. – № 5. – С. 53–61.

 409. Павличко С.Д. Дискурс модернізму в українській літературі. – К.: Либідь, 1999. – 447 с.

 410. Паласюк М. Розуміння Бога в українському романтизмі // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ін-ту ім. В. Гнатюка. – 2000. – Вип. 4. – С. 22–25.

 411. Панченко В. Десять заповідей поета // Київ. – 2002. – № 3. – С. 160–164.

 412. Пастух Н.А. Зооморфні образи в українському фольклорі. Образ зозулі: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – Львів, 2001. – 19 с.

 413. Пахаренко В. Класицизм. Романтика // УМЛШ. – 2001. – № 3. – С. 77–81.

 414. Пащина Л.В. Християнські мотиви у творчості М.І. Костомарова // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації: Наук-практ. конф., присвячена 175 річниці з дня народження Миколи Костомарова. – Рівне: РДПІ, РДІК, 1992. – С. 221–222.

 415. Перетц Л. “Песни народныя” Петра Степановича Писаревського // Україна. – 1927. – № 6. – С. 110–111.

 416. Петраш О. Один з “Руської трійці”: До 100-річчя з дня смерті І. Вагилевича // Жовтень. – 1966. – № 5. – С. 146–151.

 417. Петраш О. Поет із зламаним крилом: До 175-річчя від дня народження Антона Могильницького // Жовтень. – 1987. – № 2. – С. 91–94.

 418. Петраш О. “Руська трійця”: Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький та їхні літературні послідовники. – К.: Дніпро, 1986. – 232 с.

 419. Петраш О. Світоч землі галицької: До 150-річчя з дня народження М. Шашкевича // Вітчизна. – 1961. – № 12. – С. 170–178.

 420. Петров Н.И. Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия. – К.: Тип. Давиденко, 1884. – 473 с.

 421. Письменники Західної України 30 – 50-х рр. ХІХ ст.: М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький, М. Устиянович, І. Гушалевич, О. Духнович. – К.: Дніпро, 1965. – 652 с.

 422. Пільгук І. Вплив фольклору на літературну баладу 20–30-х років ХІХ ст. // Літературна критика. – 1937. – № 5. – С. 52–73.

 423. Пільгук І. Літературне відродження на Західній Україні (30–50-і роки ХІХ ст.) // Пільгук І. У пошуках художньої правди: Вибр. ст. – К.: Дніпро, 1969. – С. 74–106.

 424. Пільгук І. Микола Устиянович: Співець Карпатської верховини // Україна. – 1945. – № 2. – С. 37.

 425. Пільгук І. Народнопоетична основа образу України в ліриці Шевченка // Пільгук І. У пошуках художньої правди: Вибр. ст. – К.: Дніпро, 1969. – С. 107–125.

 426. Пільгук І. Початки романтизму в українській літературі і творчість М.І. Костомарова // Пільгук І. У пошуках художньої правди: Вибр. ст. – К.: Дніпро, 1969. – С. 52–73.

 427. Пільгук І. Співець Слобожанщини // Щоголев Я. Вибране. – К.: Дніпро, 1971. – С. 5–20.

 428. Пільгук І. Струни романтичного слова: Поезія Якова Щоголева // Пільгук І. У пошуках художньої правди: Вибр. ст. – К.: Дніпро, 1969. – С. 296–312.

 429. Пільгук І. Т.Г. Шевченко – основоположник нової української літератури. – К.: Рад. школа, 1954. – 364 с.

 430. Пінчук Ю.А. До оцінки наукової й громадської діяльності М.І. Костомарова // Укр. іст. журн. – 1992. – № 3. – С. 3–11.

 431. Пинчук Ю.А. Исторические взгляды Н.И. Костомарова: Критический очерк. – К.: Наук. думка, 1984. – 192 с.

 432. Плісецький М. Народна лірика // Народна лірика. – К.: Рад. письменник, 1941. – С. 5–30.

 433. Плющ Л.І. Екзод Тараса Шевченка: Навколо “Москалевої криниці”: Дванадцять статтів. – Едмонтон: Канад. ін-т укр. студій, Альбертський ун-т, 1986. – 333 с.

 434. Плющ Л.І. Християнська філософія Шевченка // Сучасність. – 1997. – № 3. – С. 96–101.

 435. Плющ Л.І. Шаманна поетика Т.Г. Шевченка: Стаття І: Ініціація ворожки // Філософська і соціологічна думка. – 1992. – № 6. – С. 130–135.

 436. Плющ Л.И. Шаманная поэтика Шевченко: Статья ІІ: Инициация кобзаря // Философская и социологическая мысль. – 1992. – № 7. – С. 27–52.

 437. Плющ Л.І. Я-Ти – Слово Шевченка // Сучасність. – 1984. – № 3. – С. 30–55.

 438. Погрібний А.Г. Яків Щоголів: Нарис життя і творчості. – К.: Дніпро, 1986. – 166 с.

 439. Полєжаєва Т.В. Особливості сюжету і фабули в структурі ліричного твору: На матеріалі української та російської поезії ХІХ – ХХ ст.: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – К., 2000. – 16 с.

 440. Полєк В. І.М. Вагилевич у спогадах письменника // Архіви України. – 1968. – № 2. – С. 48–50.

 441. Полисаєв О. До питання про функціонування суспільного ідеалу в архаїчній свідомості // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ін-ту ім. В. Гнатюка. – 2000. – Вип. 4. – С. 32–38.

 442. Поліщук Я.О. Микола Костомаров як ідеолог українського руху // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації: Наук-практ. конф., присвячена 175 річниці з дня народження Миколи Костомарова. – Рівне: РДПІ, РДІК, 1992. – С. 56–57.

 443. Поліщук Я.О. Міфологічний горизонт українського модернізму: Літературознавчі студії. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 1998. – 296 с.

 444. Поліщук Я. Поліфункціональність міфу в поезії модернізму // Слово і час. – 2001. – № 2. – С. 35–45.

 445. Половина О. Конфлікт у баладі й світогляд поета // Слово і час. – 1999. – № 6. – С. 63–66.

 446. Полотай А.М. До історії видання творів Я.І. Щоголева // Питання текстології. Поезія і проза. – К.: Наук. думка, 1980. – С. 185–251.

 447. Полубояринова О.І. Календарні звичаї українців у творах М.І. Костомарова // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації: Наук-практ. конф., присвячена 175 річниці з дня народження Миколи Костомарова. – Рівне: РДПІ, РДІК, 1992. – С. 142–143.

 448. Полянина Т.В. Из истории взаимоотношений И.И. Срезневского та Я.Ф. Головацкого // Вопросы русской литературы. – 1970. – № 3. – С. 90–97.

 449. Поляніна Т.В. “Подорож по Галицькій та Угорській Русі” Я.Ф. Головацького та значення цього твору для слов’янознавства // Укр. cлов’янознавство. – 1970. – № 3. – С. 55–63.

 450. Пономарьов А.П. Царина народної уяви та її класичні розробки // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С. 5–24.

 451. Попов П.М. М.І. Костомаров як фольклорист і етнограф. – К.: Наук. думка, 1968. – 116 с.

 452. Потебня А.А. О доле и сродных с нею существах // Потебня А.А. Слово и миф. – М.: Правда, 1989. – С. 472–516.

 453. Потебня А.А. О некоторых символах в славянской народной поэзии // Потебня А.А. Слово и миф. – М.: Правда, 1989. – С. 285–378.

 454. Потебня А.А. Слово и миф. – М.: Наука, 1989. – 183 с.

 455. Правдюк О.А. Т.Г. Шевченко і музичний фольклор України. – К.: Наук. думка, 1966. – 240 с.

 456. Приходько П.Г. Шевченко й український романтизм 30 – 50 рр. ХІХ ст. – К.: Вид-во АН УРСР, 1963. – 316 с.

 457. Прісовський Є.М. Національно-патріотичне і загальнолюдське начала в “Українських баладах” Миколи Костомарова // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації: Наук-практ. конф., присвячена 175 річниці з дня народження Миколи Костомарова. – Рівне: РДПІ, РДІК, 1992. – С. 5–6.

 458. Пропп В.Я. Поэтика фольклора: Собр. трудов. – М.: Лабиринт, 1998. – 352 с.

 459. Пропп В.Я. Фольклор и действительность: Избр. ст. – М.: Наука, 1976. – 328 с.

 460. Прусова М.О. Проблема смерті в російській поезії першої половини ХІХ ст.: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – Сімферополь, 2001. – 20 с.

 461. Пыпин А.Н. История русской этнографии. – СПб: Тип. Стасюлевича, 1891. – Т. 3: Этнография малорусская. – 425 с.

 462. Пыпин А.Н., Спасович В.Д. История славянских литератур: В 2 т. – СПб.: Тип. Стасюлевича, 1879. – Т. 1. – 449 с.

 463. Пыпин А.Н., Спасович В.Д. История славянских литератур: В 2 т. – СПб.: Тип. Стасюлевича, 1881. – Т. 2. – С. 450–1129.

 464. Пыпин А.Н. Панславизм в прошлом и настоящем (1878). – СПб.: Колос, 1913. – 189 с.

 465. Пыпин А.Н. Подделки рукописей и народных песен // Памятники древней письменности. – Т. 127. – Спб.: Тип. Стасюлевича, 1898. – 33 с.

 466. Пыпин А.Н. Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов. – СПб.: Тип. Стасюлевича, 1873. – 514 с.

 467. Радзикевич В. Історія української літератури: Підруч. для шкіл і курсів українознавства. – Нью-Йорк: Вид-во Шкільної Ради, 1992. – 160 с.

 468. Райбедюк Г.Е. Балади М. Костомарова в контексті української романтичної лірики // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації: Наук-практ. конф., присвячена 175 річниці з дня народження Миколи Костомарова. – Рівне: РДПІ, РДІК, 1992. – С. 19–20.

 469. Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: Основи, 1995. – 759 с.

 470. Рильський М.Т. Нова українська поезія дожовтневих часів // Антологія української поезії: В 4 т. – К.: Держлітвидав України, 1957. – Т. 1. – С. 7–68.

 471. Рильський М.Т. Поезія Тараса Шевченка. – К.: Рад. письменник, 1961. – 67 с.

 472. Рильський М.Т. Поетика Шевченка // Т.Г. Шевченко в критиці: Зб. статей, рец. та висловлювань визначних громадських діячів, критиків та письменників про Т.Г. Шевченка. – К.: Держлітвидав, 1953. – С. 174–189.

 473. Річицький А. До проблеми нації у Шевченка. – Х.: Держвидав України, 1930. – 34 с.

 474. Річицький А. Шевченко в світлі епохи: Публіцистична розвідка. – Х.: Держвидав України, 1925. – 228 с.

 475. Розумний Я. “Москаль” і “москальство” в Шевченковій поезії // Сучасність. – 2001. – № 9. – С. 107–117.

 476. Ротач П.П. Іван Котляревський у житті й творчості Левка Боровиковського // Укр. літературознавство. – 1970. – № 10. – С. 25–30.

 477. Ротач П.П. “Коли б мені крила соловеєчка… ” (Курські роки Левка Боровиковського) // Ротач П.П. І слово, і доля, і пам’ять… : Статті, дослідження, спогади. – Полтава: Верстка, 2000. – С. 31–37.

 478. Ротач П.П. Курські роки Левка Боровиковського // Київська старовина. – 1998. – № 4. – С. 127–131.

 479. Ротач П.П. “Недавно читав я Котляревського… ” (Духовний проводир Левка Боровиковського) // Ротач П.П. І слово, і доля, і пам’ять… : Статті, дослідження, спогади. – Полтава: Верстка, 2000. – С. 13–21.

 480. Рум’янцева О. Проблема художнього часу в літературному творі // Вісн. Луган. держ. пед. ун-ту. – 2001. – № 4. – С. 80–83.

 481. Русалка Днестровая: Стихотворения. – Будим: Письмом Корол. Всеучилища Пештанского, 1837. – ХХ, 135 с.

 482. Русский романтизм. – Л.: Наука, Ленингр. отделение, 1978. – 285 с.

 483. Русский романтизм: Сб. ст. – Л.: ACADEMIA, 1927. – 151 с.

 484. Рыльский Ф.Р. К изучению украинского народного мировоззрения // Українці: Народні вірування, повір’я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С. 25–51.

 485. Савка М. Олекса Стефанович: Візія України у площині міфу. // Слово і час. – 1999. – № 10. – С. 8–10.

 486. Савченко Ф. Перший збірник українських пісень Максимовича // Україна. – 1927. – № 6. – С. 25–79.

 487. Садівнича Н.О. Художньо-стилістичні особливості творчості Левка Боровиковського // Наук. зап. Харк. держ. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. – Серія: Літературознавство. – 1998. – Вип. 1. – С. 23–27.

 488. Самарцев І. “Галицькі будителі”: М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький // Віче. – 1994. – № 5. – С. 138–148.

 489. Сарбей В.Г. Суспільно-політична та науково-творча діяльність М.І. Костомарова в контексті українського національного руху в минулому і сучасному // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації: Наук-практ. конф., присвячена 175 річниці з дня народження Миколи Костомарова. – Рівне: РДПІ, РДІК, 1992. – С. 225–226.

 490. Саяніна Т. Міфопоетика художнього твору: До теорії питання // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ін-ту ім. В. Гнатюка. – 2001. – Вип. 10. – С. 196–201.

 491. Сверстюк Є. Шевченко і час. – К.: Воскресіння, 1996. – 160 с.

 492. Святовець В. Поет-романтик Левко Боровиковський // Боровиковський Л.І. Твори. – К.: Дніпро, 1980. – С. 5–14.

 493. Селіверстова Л.І. Топонім-поетизм “Москва” в українській поезії // Вісн. Харк. ун-ту. – 2000. – № 473: Праці молодих учених філологічного факультету. – Серія: Філологія. – С. 179–182.

 494. Семчинський С. Уточнення до біографії Івана Вагилевича // Рад. літературознавство. – 1969. – № 2. – С. 83–84.

 495. Сирцова О. Канон і апокриф // Слово і час. – 1990. – № 3. – С. 40–44.

 496. Скиба О. Українська фольклористика: Витоки, зародження, вивчення в школі // Вісн. Луган. держ. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2001. – № 2. – С. 12–16.

 497. Скорик О.С. Народна поезія в поетичних і драматичних творах М.І. Костомарова // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації: Наук-практ. конф., присвячена 175 річниці з дня народження Миколи Костомарова. – Рівне: РДПІ, РДІК, 1992. – С. 58–59.

 498. Скрипник І.П. А.Л. Метлинський // Матеріали до вивчення історії української літератури: Посіб. для студентів філол. фак. ун-тів та пед. ін-тів: У 5 т. – К.: Рад. школа, 1961. – Т. 2: Література першої половини ХІХ ст. – С. 302–311.

 499. Скуратівський В. Микола Костомаров: До 175-річчя з дня народження // Укр. культура. – 1992. – № 4. – С. 14–15.

 500. Славянская мифология: Словарь-справочник / Сост. Л.М. Вагурина. – М.: Линф: Совершенство, 1998. – 318 с.

 501. Слухай Н.В. Архетипи в неосяжності Шевченкового космосу // Слово і час. – 1999. – № 3. – С. 6–11.

 502. Слухай Н.В. Художній образ тексту як міфологема: Т. Шевченко, М. Лермонтов // Вісн. Харк. ун-ту. – 1999. – № 448: Міф і міфопоетика у традиційних та сучасних формах культурно-мовної свідомості. – С. 151–154.

 503. Смілянська В.Л. Літературна творчість Миколи Костомарова // Костомаров М.І. Твори: В 2 т. – К.: Дніпро, 1990. – Т. 1. – С. 5–37.

 504. Смілянська В.Л. Стиль поезії Шевченка: Суб’єктивна організація. – К.: Наук. думка, 1981. – 255 с.

 505. Смілянська В.Л. “Святим огненним словом… ” : Тарас Шевченко: Поетика. – К.: Дніпро, 1990. – 290 с.

 506. Смілянська В.Л., Чамата Н. Структура і смисл: Спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка. – К.: Вища шк., 2000. – 207 с.

 507. Сноп, украинский новорочник. Зкрутив А. Корсун. – Харків, 1841.

 508. Соболевский А. Заслуги И.И. Срезневского // Памяти Измаила Ивановича Срезневского. – Пг.: Изд-во АН, 1916. – Кн. 1. – С. 168–181.

 509. Соколов А.Н. К спорам о романтизме // Вопросы литературы. – 1963. – № 7. – С. 118–137.

 510. Солонько Л.А. Онтология духа: Переживания, рефлексия, ритуал, миф // Философская и социологическая мысль. – 1991. – № 10. – С. 34–51.

 511. Сондерс Д. Микола Костомаров і творення української етнічної ідентичності // Київська старовина. – 2001. – № 5. – С. 21–33.

 512. Спогади про Шевченка. – К.: Держлітвидав, 1958. – 660 с.

 513. Срезневская О. Художественные произведения И.И. Срезневского и его отношение к поэзии вообще // Памяти Измаила Ивановича Срезневского. – Пг.: Изд-во АН, 1916. – Кн. 1. – С. 182–277.

 514. Срезневский В.И. И.Е. Бецкий – издатель “Молодика” // ЖМНП. – 1900. – № 12. – С. 273–304.

 515. Срезневский В.И. Из первых лет научно-литературной деятельности И.И. Срезневского, 1831 – 1839 // ЖМНП. – Ч. 207. – 1880. – Вип. 1. – С. 3–17.

 516. Срезневский В.И. Из переписки И.И. Срезневского (Відбиток з “Київської старини”). – К., 1901. – С. 8–38.

 517. Срезневский В.И. Краткий очерк жизни и деятельности И.И. Срезневского // Памяти Измаила Ивановича Срезневского. – Пг.: Изд-во АН, 1916. – Кн. 1. – С. 1–68.

 518. Срезневский В.И. Николай Васильевич Гоголь в переписке с Измаилом Ивановичем Срезневским. // Русская старина. – 1892. – № 3. – С. 756–768

 519. Срезневський В.І. Про збирачів українських пісень: З гуртка І.І. Срезневського на початку 1830-х років // Зап. іст.-філол. відділу УАН. – Кн. ХІІІ–ХІV. – 1927. – С. 76–82.

 520. Срезневський В.І. “Украинский альманах” // Киевская старина: Ежемес. ист. журн. – 1893. – № 1. – С. 20–33.

 521. Срезневський В.І. “Украинский альманах” 1831 року // Харківська школа романтиків: У 3 т. – Х.: Держвидав України, 1930. – Т. 1. – С. 32–50.

 522. Срезневський І.І. Передмова до першого випуску “Запорожской старины” // Харківська школа романтиків: У 3 т. – Х.: Держвидав України, 1930. – Т. 1. – С. 136–240.

 523. Стебун І. Естетика Шевченка // Вітчизна. – 1961. – № 3. – С. 127–137.

 524. Степанов Е. Поэты Западной Украины // Лит. обозрение. – 1939. – № 23. – С. 39–42.

 525. Степико М.Т. Буття етносу: Витоки, сучасність, перспективи: Філософсько-методологічний аналіз. – К.: Знання, 1998. – 251 с.

 526. Стеценко Л. О.С. Афанасьєв-Чужбинський: До 150-річчя з дня народження // УМЛШ. – 1967. – № 3. – С. 92–93.

 527. Сумцов Н.Ф. Ворон в народной словесности. – М.: Тип. Потапова, 1890. – 26 с.

 528. Сумцов Н.Ф. Діячі українського фольклору. – Х.: Печат. діло, 1910. – 37 с.

 529. Сумцов М.Ф. Життєпис Я. Щоголіва // Щоголів Я.І. Твори: Повний зб. з ілюстраціями. – Х.: Рух, 1919. – С. 5–18.

 530. Сумцов М.Ф. Значіння поезії Щоголіва (В сучаснім виданні) // Щоголів Я.І. Твори: Повний зб. з ілюстраціями. – Х.: Рух, 1919. – С. 37.

 531. Сумцов М.Ф. Листування Як. Щоголіва з І. Дерев’янкіним, яко головний матеріал для біографії Щоголіва // Щоголів Я.І. Твори: Повний зб. з ілюстраціями. – Х.: Рух, 1919. – С. 18–29.

 532. Сумцов Н.Ф. О мотивах поэзии Т.Г. Шевченко. – К.: Тип. Императ. ун-та, 1889. – 19 с.

 533. Сумцов Н.Ф. Сны Т.Г. Шевченка: К психологии художественного творчества. – СПб.: Тип. императ. АН, 1914. – 10 с.

 534. Сумцов М.Ф. Упорядкування творів // Щоголів Я.І. Твори: Повний зб. з ілюстраціями. – Х.: Рух, 1919. – С. 29–36.

 535. Сумцов Н.Ф. Харьков и Шевченко. – Х.: Печат. дело, 1911. – 9 с.

 536. Сумцов Н.Ф. Харьковский период научной деятельности И.И. Срезневского // Памяти Измаила Ивановича Срезневского. – Пг.: Изд-во АН, 1916. – Кн. 1. – С. 67–93.

 537. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. – М.: Политиздат, 1989. – 573 с.

 538. Тарлєва А.В. Міфопоетичний аспект семантики оповідань А. Платонова: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – Х., 2001. – 19 с.

 539. Тетерина Д. Романтизм – стиль української літератури. – К.: Рада, 1997. – 251 с.

 540. Тимошенко О. Національна ідея як філософсько-культурна парадигма духовного відродження України // Філософська думка. – 1999. – № 1–2. – С. 101–118.

 541. Тимошенко Ю. Феномен метафори: Проблема давня й сьогочасна // Слово і час. – 2001. – № 5. – С. 29–36.

 542. Тишковська Л.В. Міфологізм Марини Цвєтаєвої в історико-літературному контексті: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – К., 1999. – 19 с.

 543. Ткаченко О. Спроба типології романтизму: Доба, стиль, мова // Слово і час. – 1999. – № 6. – С. 41–44.

 544. Ткачук М.П. Жанрова матриця фольклорної балади та її модернізація поетом-романтиком Левком Боровиковським // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ін-ту ім. В. Гнатюка. – 2001. – Вип. 10. – С. 27–38.

 545. Ткачук М.П. Концепція романтичного героя в поезії Миколи Костомарова // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації: Наук.-практ. конф., присвячена 175 річниці з дня народження Миколи Костомарова. – Рівне: РДПІ, РДІК, 1992. – С. 11–12.

 546. Ткачук М.П. Лірика Маркіяна Шашкевича: Дослідження. – Т.: Збруч, 1999. – 123 с.

 547. Ткачук М.П. Поетика балад Левка Боровиковського. – Т.: Збруч, 2000. – 146 с.

 548. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. – М.: Прогресс – Культура, 1995. – 623 с.

 549. Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст, семантика и структура. – М., 1983. – С. 227–285.

 550. Топоров В.М. “Світове дерево”: Універсальний образ міфопоетичної свідомості // Всесвіт. – 1977. – № 6. – С. 176–192.

 551. Українська літературна енциклопедія: В 5 т. – К.: Голов. ред. УРЕ ім. М.П. Бажана, 1988. – Т. 1. – 533 с.

 552. Українська літературна енциклопедія: В 5 т. – К.: Голов. ред. УРЕ ім. М.П. Бажана, 1990. – Т. 2. – 575 с.

 553. Українська літературна енциклопедія: В 5 т. – К.: Голов. ред. УРЕ ім. М.П. Бажана, 1995. – Т. 3. – 496 с.

 554. Українські поети-романтики 20 – 40-х років ХІХ ст. – К.: Дніпро, 1968. – 636 с.

 555. Українські поети-романтики: Поетичні твори. – К.: Наук. думка, 1987. – 592 с.

 556. Устиянович М.Л. Поезії. – К: Рад. письменник, 1987. – 256 с.

 557. Устиянович Н.Л., Могильницький А.Л. Твори Николи Устияновича і Антона Могильницького. – Львів: Друк. Наук. т-ва ім. Шевченка, 1913. – 510 с.

 558. Фатюшина Н.Ю. Історіософський аналіз уявлень про надприродне у віруваннях слов’янського населення Давньої України: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук. – К.: Т-во “Знання”, 1999. – 18 с.

 559. Федченко П.М. Література 40 – 60-х років // Історія української літератури ХІХ ст.: В 3-х кн.: Посіб. для студентів філол. спец. вузів. – Кн. 2: 40-ві – 60-ті роки ХІХ ст. – К.: Либідь, 1996. – С. 3–31.

 560. Федченко П.М. Літературна критика на Україні першої половини ХІХ ст. – К.: Наук. думка, 1982. – 381 с.

 561. Федченко П.М. Тарас Григорович Шевченко. – К.: Наук. думка, 1989. – 302 с.

 562. Федченко П.М. “Український журнал”: 1824 – 1825 // Україна. – 1968. – № 8. – С. 8.

 563. Филипович П.П. До історії українського романтизму // Україна. – 1924. – Кн. 3. – С. 71–77.

 564. Филипович П.П. Історія одного сюжету: “У неділю рано зілля копала” О. Кобилянської // Филипович П.П. Літ.-критич. статті. – К.: Дніпро, 1991. – С. 157–195.

 565. Филипович П.П. Поет огненного слова // Филипович П.П. Літ.-критич. статті. – К.: Дніпро, 1991. – С. 32–43.

 566. Филипович П.П. Соціальне обличчя українського читача 30 – 40 рр. ХІХ ст. // Филипович П.П. Літ.-критич. статті. – К.: Дніпро, 1991. – С. 17–31.

 567. Филипович П.П. Українське літературознавство за 10 років революції // Филипович П.П. Літ.-критич. статті. – К.: Дніпро, 1991. – С. 238–260.

 568. Филипович П.П. Шевченко і декабристи // Филипович П.П. Літ.-критич. статті. – К.: Дніпро, 1991. – С. 44–60.

 569. Филипович П.П. Шевченко і романтизм // Зап. іст.-філол. відділу АН України – 1924. – Кн. 4. – С. 3–18.

 570. Філон М. Колядкові “тексти шляху”: Ритуал – текст – міф // Вісн. Харк. ун-ту. – 2002. – № 538: Актуальні питання сучасної філології. – Серія: Філологія. – Вип. 34. – С. 222–236.

 571. Философская мысль восточных славян: Биобиблиографический словарь. – К.: Парламент. изд-во, 1999. – 328 с.

 572. Фихте И.Г. Сочинения: В 2 т. – СПб.: Мифрил, 1993. – Т. 1. – 687 с.

 573. Фихте И.Г. Сочинения: В 2 т. – СПб.: Мифрил, 1993. – Т. 2. – 798 с.

 574. Франко І.Я. Адам Міцкевич в українській літературі // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1980. – Т. 26. – С. 384–390.

 575. Франко І.Я. В. Доманицький. Критичний розслід над текстом “Кобзаря” // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1982. – Т. 37. – С. 372–373.

 576. Франко І.Я. Галицко-русская библиография ХІХ столетия с увзгляднением изданий, появившихся в Угорщине и Буковине (1801 – 1886) // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1980. – Т. 27. – С. 201–208.

 577. Франко І.Я. Дещо про “Марусю” Л. Боровиковського та її основу // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1981. – Т. 33. – С. 403–416.

 578. Франко І.Я. До біографії Івана Вагилевича // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1982. – Т. 37. – С. 296–363.

 579. Франко І.Я. До біографії та характеристики В. Забіли // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1982. – Т. 37. – С. 53–60.

 580. Франко І.Я. Етнологія та історія літератури // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1981. – Т. 29. – С. 273–282.

 581. Франко І.Я. Женщина-мати в поемах Шевченка // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1980. – Т. 26. – С. 153–154.

 582. Франко І.Я. Іван Гушалевич // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1982. – Т. 35. – С. 7–73.

 583. Франко І.Я. Із поля фольклору // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1983. – Т. 39. – С. 55–58.

 584. Франко І.Я. Із секретів поетичної творчості // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1981. – Т. 31. – С. 45–119.

 585. Франко І.Я. Метод і задачі історії літератури // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1984. – Т. 41. – С. 17–23.

 586. Франко І.Я. Михайло Возняк. Маркіян Шашкевич як фольклорист. У Львові 1911. З друкарні Наук. т-ва ім. Т.Г. Шевченка // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1983. – Т. 38. – С. 500–502.

 587. Франко І.Я. М. Шашкевич і галицько-руська література // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1981. – Т. 29. – С. 249–257.

 588. Франко І.Я. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1984. – Т. 41. – С. 194–471.

 589. Франко І.Я. Нариси з історії української літератури в Галичині // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1980. – Т. 27. – С. 130–148.

 590. Франко І.Я. Николай Устиянович: Некролог // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1980. – Т. 26. – С. 380–383.

 591. Франко І.Я. Олександр Степанович Афанасьєв-Чужбинський // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1983. – Т. 39. – С. 23–29.

 592. Франко І.Я. Осип Бодянський // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1981. – Т. 34. – С. 438–445.

 593. Франко І.Я. Переднє слово [До вид.: Шевченко Т.Г. “Перебендя”, Львів, 1889] // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1980. – Т. 27. – С. 285–307.

 594. Франко І.Я. Переднє слово [До зб. О. Афанасьєва-Чужбинського “Українські поезії”] // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1983. – Т. 39. – С. 22.

 595. Франко І.Я. Передмова [До вид.: Твори Тараса Шевченка, Кобзар, т. 1 (1838 – 1847). Виданий під ред. Івана Франка, Львів, 1908] // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1982. – Т. 37. – С. 562–566.

 596. Франко І.Я. Писання І.П. Котляревського в Галичині // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1981. – Т. 31. – С. 321–334.

 597. Франко І.Я. [План викладів історії літератури руської. Спеціальні курси. Мотиви] // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1984. – Т. 41. – С. 24–73.

 598. Франко І.Я. Поезії Віктора Забіли // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1982. – Т. 37. – С. 42–51.

 599. Франко І.Я. Поет-герой: Пам’яті Северина Гощинського в річницю Бельведерської ночі // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1980. – Т. 27. – С. 344–347.

 600. Франко І.Я. Поетичні твори Шевченка // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1984. – Т. 43. – С. 355–356.

 601. Франко І.Я. Руська письменність. ІІІ. Твори Маркіяна Шашкевича, Якова Головацького, Николи Устияновича, Антона Могильницького // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1982. – Т. 37. – С. 112–116.

 602. Франко І.Я. Століття уродин Маркіяна Шашкевича. Написав д-р Іван Брик. Львів, 1910 // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1983. – Т. 38. – С. 523–524.

 603. Франко І.Я.Тарас Шевченко [Около 1840 року в літературі…] // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1980. – Т. 28. – С.112–122.

 604. Франко І.Я.Тарас Шевченко // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1983. – Т. 39. – С. 248–254.

 605. Франко І.Я. “Тополя” Т. Шевченка // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1980. – Т. 28. – С. 73–88.

 606. Франко І.Я. Українсько-руська (малоруська) література // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1984. – Т. 41. – С. 74–100.

 607. Франко І.Я. Українці // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1984. – Т. 41. – С. 162–193.

 608. Франко І.Я. Чи Шашкевичеві вірші ? // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1982. – Т. 35. – С. 252–254.

 609. Франко І.Я. Шевченко і критики // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1982. – Т. 35. – С. 234–247.

 610. Франко І.Я. Южнорусская литература // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1984. – Т. 41. – С. 101–161.

 611. Франко І.Я. Як виникають народні пісні // Франко І.Я. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1980. – Т. 27. – С. 57–65.

 612. Францев В. И.И. Срезневский и славянство: Славянское путешествие и первые годы профессорской деятельности И.И. Срезневского // Памяти Измаила Ивановича Срезневского. – Пг.: Изд-во АН, 1916. – Кн. 1. – С. 94–167.

 613. Фрезер Дж. Золотая ветвь: Исследования магии и религии. – М.: АСТ, 1998. – 782 с.

 614. Фрейд З. О психоанализе. Пять лекций. Методика и техника психоанализа. – СПб.: Алтейя, 1997. – 224 с.

 615. Фрейд З. Психоанализ и культура: Леонардо да Винчи. – СПб.: Алтейя, 2000. – 296 с.

 616. Фрейд З. Толкование сновидений. – К.: Здоровья, 1991. – 384 с.

 617. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. – М.: Наука, 1978. – 605 с.

 618. Хавкіна Л.М. Балади Т.Г. Шевченка в контексті його міфопоетики // Вісн. Харк. ун-ту. – 1999. – № 426: Творчий доробок Юрія Шевельова і сучасні гуманітарні науки. – С. 265–267.

 619. Хавкіна Л.М. Міфопоетична картина світу ранніх українських романтиків (співіснування елементів християнського та язичницького світогляду) // Вісн. Харк. ун-ту. – 2002. – № 538: Актуальні питання сучасної філології. – Серія: Філологія. – Вип. 34. – С. 381–387.

 620. Хавкіна Л.М. Особливості Шевченкової міфопоетики (на матеріалі баладних творів) // Вісн. Харк. ун-ту. – 2000. – № 473: Праці молодих учених філологічного факультету. – Серія: Філологія. – С. 433–437.

 621. Хавкіна Л.М. Тарас Шевченко і харківські поети-романтики // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. Лінгвістика і літературознавство. – 2001. – Вип. 4. – С. 136–140.

 622. Харківська школа романтиків: У 3 т. – Т. 1. – Х.: Держвидав України, 1930. – 276 с.

 623. Харківська школа романтиків: У 3 т. – Т. 2. – Х.: Держвидав України, 1930. – 224 с.

 624. Харківська школа романтиків: У 3 т. – Т. 3. – Х.: Держвидав України, 1930. – 354 с.

 625. Хропко П. Ідея відновлення державності в українській поезії ХІХ ст. // Дивослово. – 2001. – № 10. – С. 48–52.

 626. Хропко П. Нетлінні барви української романтичної поезії // І прадіди в струнах бандури живуть: Українська романтична поезія першої половини ХІХ ст.: Збірник. – К. Веселка, 1991. – 240 с.

 627. Хропко П., Кейда Ф. Життя і творчість Пилипа Морачевського // Дивослово. – 2001. – № 1. – С. 13–17.

 628. Цветаев И. Из студенческих воспоминаний об И.И. Срезневском // Памяти Измаила Ивановича Срезневского. – Пг.: Изд-во АН, 1916. – Кн. 1. – С. 278–300.

 629. Цертелєв М.О старинных малороссийских песнях // Історія української літературної критики та літературознавства: Хрестоматія: Навч. посіб. для філол. фак. вищ. навч. закладів: У 3 кн. – К.: Либідь, 1996. – Кн. 1. – С. 56–62.

 630. Цилевич Л. Сюжетнотворча функція хронотопа // Рад. літературознавство. – 1988. – № 9. – С. 23–27.

 631. Цицалюк Н.М. Микола Костомаров про етнічну історію України // Доробок Миколи Костомарова: Матеріали ювілейної наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження Миколи Костомарова. – Х., 1998. – С. 25–29.

 632. Цицалюк Н.М. Проблема мови в українофільській концепції М. Костомарова // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації: Наук-практ. конф., присвячена 175 річниці з дня народження Миколи Костомарова. – Рівне: РДПІ, РДІК, 1992. – С. 186–187.

 633. Чалий Д.В. Становлення реалізму в українській літературі: Перша половина ХІХ ст. – К.: Держлітвидав, 1956. – 422 с.

 634. Чалый М.К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка (Грушивского): Свод материалов для его биографии. – К.: Тип. Милевского, 1882. – 281 с.

 635. Чамата Н. Жанр послання в українській поезії першої половини ХІХ ст. // Другий міжнарод. конгрес україністів: Літературознавство (Львів, 22 – 28 серпня 1993 р.). – Львів: Автори, 1993. – С. 137–138.

 636. Чамата Н. Поетика контрасту в поезії Т. Шевченка // Рад. літературознавство. – 1976. – № 3. – С. 19–64.

 637. Чернова І. Міфологема долі в художньому світі О. Олеся // Слово і час. – 1998. – № 12. – С. 19–21.

 638. Чижевський Д.І. Історія української літератури: Від початків до доби реалізму. – Т.: Феміна, 1994. – 480 с.

 639. Чижевський Д.І. Нариси з історії філософії на Україні. – Мюнхен, 1983. – 175 с.

 640. Чижевський Д.І. Т. Шевченко і Д. Штравс: Із промови на Шевченковому святі Українського педагогічного інституту в Празі року 1925 // Слово і час. – 1999. – № 3. – Ч. 1. – С. 18–21; № 4–5. – Ч. 2. – С. 39–45.

 641. Чугуй О.П. Драматургічні елементи в ліриці М. Костомарова // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації: Наук-практ. конф., присвячена 175 річниці з дня народження Миколи Костомарова. – Рівне: РДПІ, РДІК, 1992. – С. 29–30.

 642. Шабліовський Є.С. Гуманізм Шевченка і наша сучасність: До 150-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка. – К.: Наук. думка, 1964. – 378 с.

 643. Шабліовський Є.С. Естетика художнього слова: Поетичний світ Тараса Шевченка. – К.: Мистецтво, 1976. – 190 с.

 644. Шабліовський Є.С. Микола Іванович Костомаров, його життя та діяльність // Костомаров М.І. Твори: В 2 т. – К.: Дніпро, 1967. – Т. 1. – С. 5–33.

 645. Шабліовський Є.С. Шляхами єднання: Українська література в її історичному розвитку. – К.: Дніпро, 1965. – 368 с.

 646. Шалата М. Будитель народного духу // Устиянович М.Л. Поезії. – К: Рад. письменник, 1987. – С. 17–46.

 647. Шалата М. Демократизація слова: До 150-річчя виходу альманаху “Русалка Дністрова” // Жовтень. – 1987. – № 5. – С. 105–109.

 648. Шалата М. Маркіян Шашкевич // Шашкевич М.С. Твори. – К: Дніпро, 1973. – С. 3–20.

 649. Шалата М. Маркіян Шашкевич: Життя, творчість і громадсько-культурна діяльність. – К: Наук. думка, 1969. – 255 с.

 650. Шалата М. “На сіонській горі….” // Людина і світ. – 1971. – № 4. – С. 48–50.

 651. Шалата М. Перша народна книга на Західній Україні // Жовтень. – 1968. – № 6. – С. 103–106.

 652. Шалата М. Перші будителі народного духу в Галичині // Шашкевич М.С., Вагилевич І.М., Головацький Я.Ф. Твори. – К.: Дніпро, 1982. – С. 5–22.

 653. Шалата М. Про Вагилевича, і не тільки // Рад. літературознавство. – 1985. – № 2. – С. 66–69.

 654. Шалата М. Талант, народжений піснею // Народні пісні в записах Маркіяна Шашкевича. – К.: Музична Україна, 1973. – С. 5–18.

 655. Шамрай А. Адам Міцкевич і Оп. Шпигоцький // Харківська школа романтиків: У 3 т. – Х.: Держвидав України, 1930. – Т. 1. – С. 75–83.

 656. Шамрай А. Від редактора // Щоголів Я. Твори: В 2 т. – Х.: Держлітвидав України, 1930. – Т. 1. – С. 5–10.

 657. Шамрай А. До початків романтизму: 1828 – 1836 // Харківська школа романтиків: У 3 т. – Х.: Держвидав України, 1930. – Т. 1. – С. 16–19.

 658. Шамрай А. До характеристики літературної творчості Якова Щоголева // Літ. архів. – 1931. – Кн. 6. – С. 5–37.

 659. Шамрай А. “Запорожская старина” І. Срезневського як історико-літературний факт // Харківська школа романтиків: У 3 т. – Х.: Держвидав України, 1930. – Т. 1. – С. 51–74.

 660. Шамрай А. Левко Боровиковський, як поет-романтик // Харківська школа романтиків: У 3 т. – Х.: Держвидав України, 1930. – Т. 1. – С. 84–124.

 661. Шамрай А. Літературний гурток І. Срезневського: Зародження романтичних смаків на українському ґрунті // Харківська школа романтиків: У 3 т. – Х.: Держвидав України, 1930. – Т. 1. – С. 20–31.

 662. Шамрай А. Мотиви “національної туги” в творчості І. Галки та А. Могили // Харківська школа романтиків: У 3 т. – Х.: Держвидав України, 1930. – Т. 2. – С. 5–46.

 663. Шамрай А. Перші спроби романтичної драми: “Переяславська ніч” і “Сава Чалий” М. Костомарова // Харківська школа романтиків: У 3 т. – Х.: Держвидав України, 1930. – Т. 3. – С. 5–29.

 664. Шамрай А. Співробітники альманахів “Сніп” (1841) і “Южного русского сборника” (1848) // Матеріали до вивчення історії української літератури: Посіб. для студентів філол. фак. ун-тів та пед. ін-тів: У 5 т. – К.: Рад. шк., 1961. – Т. 2: Література першої половини ХІХ ст. – С. 335–343.

 665. Шамрай А. Харківська школа романтиків: Передні уваги // Харківська школа романтиків: У 3 т. – Х.: Держвидав України, 1930. – Т. 1. – С. 3–15.

 666. Шамрай А. Харківські поети 30 – 40-х років ХІХ ст. (Харківська школа романтиків). – Х.: Література і мистецтво, 1930. – 192 с.

 667. Шамрай А. Я. Щоголів в оцінках літературної критики // Щоголів Я.І. Твори: В 2 т. – Х.: Держлітвидав України, 1930. – Т. 1. – С. 11–32.

 668. Шахматов А. Вступительное слово на торжественном собрании отделения русского языка и словесности Императ. АН, посвящённом памяти И.И. Срезневского. // Памяти Измаила Ивановича Срезневского. – Пг.: Изд-во АН, 1916. – Кн. 1. – С. V–VІІІ.

 669. Шашкевич М.С. Твори. – К.: Рад. письменник, 1960. – 169 с.

 670. Шашкевич М.С., Вагилевич І.М., Головацький Я.Ф. Твори. – К.: Дніпро, 1982. – 368 с.

 671. Шевельов Ю. Слово впроводу до Леоніда Плюща як шевченкознавця // Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка: Навколо “Москалевої криниці”: Дванадцять статтів. – Едмонтон: Канад. ін-т укр. студій, Альберт. ун-т, 1986. – С. 7–21.

 672. Шевченківський словник: У 2 т. – К.: Гол. ред. УРЕ ім. М.П. Бажана, 1976. – Т. 1. – 414 с.

 673. Шевченківський словник: У 2 т. – К.: Гол. ред. УРЕ ім. М.П. Бажана, 1977. – Т. 2. – 409 с.

 674. Шевченко Т.Г. Кобзар / За ред. Л. Білецького: У 4 т. — Вінніпег: Тризуб, 1952 – 1954. – Т. 1. — 1952. – 376 с.; Т. 2. – 1952. – 468 с.; Т. 3. – 1953. – 576 с.; Т. 4. – 1954. – 557 с.

 675. Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів: У 6 т. – К.: Видав. АН УРСР, 1964. – Т. 6. – 644 с.

 676. Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів: У 12 т. – К.: Наук. думка, 1989. – Т. 1. – 528 с.

 677. Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения: В 2 т. – М.: Мысль, 1987. – Т. 1. – 639 с.

 678. Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения: В 2 т. – М.: Мысль, 1989. – Т. 2. – 636 с.

 679. Шелогурова Г. Об интерпретации мифа в литературе русского символизма // Из истории русского реализма конца ХІХ – начала ХХ вв. / Под ред. А.Г. Соколова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. – С. 122–135.

 680. Шептій К. Його книжки “ходили по руках” // Вітчизна. – 1989. – № 6. – С. 166–170.

 681. Шептій К. Сучасник Шевченка // Вітчизна. – 1973. – № 2. – С. 216–218.

 682. Шерех Ю. Інший романтик, інший романтизм // Шерех Ю. Третя сторожа. Література. Мистецтво. Ідеології. – К.: Дніпро, 1993. – С. 32–47.

 683. Шерех Ю. Критика поетичним словом // Шерех Ю. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеологія: В 3 т. – Х.: Фоліо, 1998. – Т. 3. – С. 7–28.

 684. Шерех Ю. Микола Ґе і Тарас Шевченко: Мистець у відмінному контексті // Шерех Ю. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеологія: В 3 т. – Х.: Фоліо, 1998. – Т. 2. – С. 51–78.

 685. Шерех Ю. На риштованнях історії літератури // Шерех Ю. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеологія: В 3 т. – Х.: Фоліо, 1998. – Т. 1. – С. 361–378.

 686. Шерех Ю. Троє прощань і про те, що таке історія української літератури // Шерех Ю. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеологія: В 3 т. – Х.: Фоліо, 1998. – Т. 2. – С. 278–285.

 687. Шестопалова Т. Міфологемний код поезій Павла Тичини: На матеріалі віршів “Арфами, арфами” та “Квітчастий луг” // Слово і час. – 2001. – № 1. – С. 59–64.

 688. Шетер И. Романтизм. Предыстория и периодизация // Европейский романтизм. – М.: Наука, 1973. – С. 51–89.

 689. Шинкарук Е. В. Время как категория социально-исторического события // Вопросы философии. – 1979. – № 12. – С. 73–86.

 690. Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. – М.: Искусство, 1983. – Т. 1. – 479 с.

 691. Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. – М.: Искусство, 1983. – Т. 2. – 447 с.

 692. Штонь Г.М. Шевченко наш і не наш // Слово і час. – 2001. – № 3. – С. 4–6.

 693. Шубравський В.Є. Від Котляревського до Шевченка: Проблема народності української літератури. – К.: Наук. думка, 1976. – 291 с.

 694. Шудрик І.О. Соціально-філософські погляди Миколи Костомарова // Доробок Миколи Костомарова: Матеріали ювілейної наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження Миколи Костомарова. – Х., 1998. – С. 8–11.

 695. Шумка М. Символ: Природа, сутність та основні функції // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ін-ту ім. В. Гнатюка. – 2000. – Вип. 4. – С. 59–62.

 696. Щоголів Я.І. Поезії. – К.: Рад. письменник, 1958. – 511 с.

 697. Элиаде М. Космос и история: Избр. работы. – М.: Прогресс, 1987. – 312 с.

 698. Элиаде М. Миф о вечном возвращении: Архетипы и повторяемость. – СПб., 1998. – 250 с.

 699. Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии. – М.: Refl-book, К.: Ваклер, 1996. – 288 с.

 700. Юнг К.Г. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству // Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ – ХХ вв.: Трактаты, статьи, эссе. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – С. 214–231.

 701. Юнг К.Г. Воспоминания, сновидения, размышления. – М.: ООО “Изд-во АСТ – ЛТД”; Львов: Инициатива, 1998. – 480 с.

 702. Юнг К.Г. Психология бессознательного. – М.: ООО “Изд-во АСТ – ЛТД”, “Канон”, 1998. – 400 с.

 703. Юнґ К.Ґ. Психологія та поезія // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Львів: Літопис, 1996. – С. 91–108.

 704. Юнг К.Г. Символы трансформации. – М.: ПентаГрафик, 2000.– 496 с.

 705. Юнг К.Г. Сознание и бессознательное: Сборник. – СПб.: Унив. книга, 1997. – 544 с.

 706. Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. – М.: Прогресс, Универс, 1996. – 331 с.

 707. Ягич И. Мои воспоминания об И.И. Срезневском // Памяти Измаила Ивановича Срезневского. – Пг.: Изд-во АН, 1916. – Кн. 1. – С. 301–309.

 708. Янион М. Занепад парадигми // Сучасність. – 2002. – № 1. – С. 83–90.

 709. Яровий О. Ідея слов’янської взаємності на українському ґрунті: Концепція Я. Коллара в осмисленні Т. Шевченка // Слово і час. – 1999. – № 1. – С. 31–35.

 710. Яценко М.Т. Зачинатель українського романтизму: До 150-річчя від дня народження Л.І. Боровиковського // Наука і культура: Україна (1981). – К.: Знання, 1982. – С. 470–475.

 711. Яценко М.Т. М.І. Костомаров – фольклорист і літературознавець // Костомаров М.І. Слов’янська міфологія: Вибр. праці з фольклористики й літературознавства. – К.: Либідь, 1994. – С. 5–43.

 712. Яценко М.Т. На рубежі літературних епох: “Енеїда” Котляревського і художній прогрес в літературі. – К.: Наук. думка, 1977. – 280 с.

 713. Яценко М.Т. Романтизм // Історія української літератури ХІХ ст.: В 3-х кн.: Посіб. для студентів філол. спец. вузів. – Кн. 1: Перші десятиріччя ХІХ ст. – К.: Либідь, 1995. – 240–312.

 714. Яценко М.Т. Питання реалізму і позитивний герой в українській літературно-естетичній думці першої половини ХІХ ст. – К.: Наук. думка, 1979. – 335 с.

 715. Яценко М.Т. Романтизм у словацькій і українській літературах та проблема народності // Рад. літературознавство. – 1973. – № 7. – С. 68–75.

 716. Яценко М.Т. Українська романтична поезія 20 – 60-х років ХІХ ст. // Українські поети-романтики: Поетичні твори. – К.: Наук. думка, 1987. – С. 5–36.

 717. Яшина Л.І. Міфопоетика епіки В. Дрозда: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – Дніпропетровськ, 1999. – 20 с.

 718. Ящук П.Й. Іван Вагилевич: До 150-річчя з дня народження // Література в школі. – 1961. – № 5. – С. 86–88.

 719. Ящуржинский Х.П. О превращениях в малорусских сказках // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С. 554–574.

 720. Campbell J. Primitive Mythology: The Masks of God. – Penguin Books, Printed in the United States of America, 1987. – PP. 3–42.

 721. Moyle N. Ukrainian Dumy – Introduction // Ukrainian Dumy. Editio Minor. Original Texts. – Canadian Institute of Ukrainian Studies and Harvard Ukrainian Research Institute, Toronto – Cambridge, 1979. – PP. 3–20.

 722. Smith E. Ricorso and Revelation. An Archetypal Poetics of Modernism. – Camden House, Columbia, 1995. – PP. 1–98.

 723. Айзеншток І. [Рецензія] // Червоний шлях. – 1926. – № 7–8. – С. 302–304. – Рец. на кн.: Щоголів Я.І. Поезії / Передмова, вибір М. Зерова. – К.: Книгоспілка (Літ. б-ка). – XL, IV + 96 с.

 724. Антонович Б. Естетичні погляди Шевченка // ЛНВ. – 1914. – № 11. – С. 80 ??

 725. Антофійчук В. Євангельські образи в українській літературі ХХ століття: Монографія. – Чернівці: Рута, 2001. – 335 с.

 726. Бабич Н., Гостюк Л. “Українськість” мовостилю української романтичної поезії І пол. ХІХ ст. // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту: Зб. наук. праць. – 2000. – Вип. 83: Слов’янська філологія. – С. 67–72.

 727. Балей С. З психольоґії творчости Шевченка. – Черкаси: Брама, 2001. – 80 с.

 728. Барабаш Ю. “Коли забуду тебе, Єрусалиме… ”: Гоголь і Шевченко. Порівняльно-типологічні студії. – Х.: Акта, 2001. – 376 с.

 729. Баран О. Мовне відродження на Закарпатті в часах Маркіяна Шашкевича // Шашкевичіяна: Зб., присвячений життю, творчості й культові Маркіяна Шашкевича. – Рік ХХІІІ. – Вінніпеґ. – 1986. – Ч. 11. – С. 15–17.

 730. Бетко І. Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії ХІХ – початку ХХ століття: монографічне дослідження // Zielona Cora: Kijow, 1999. – 160 с.

 731. Бовсунівська Т. Історія української естетики першої половини ХІХ століття. – К.: Видавн. дім Дмитра Бураго, 2001. – 344 с.

 732. Бойко Н.І. Вчений-енциклопедист М.О. Максимович як історик України: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. – Чернівці, 2002. – 20 с.

 733. Бойко Ю. Шевченко і релігія // Бойко Ю. Вибране: В 3 т. – Мюнхен: Logos, 1971. – С. 97–104.

 734. Бондарук І. Химерна доля Івана Вагилевича (2.9.1811 – 10.5.1866) // Шашкевичіяна: Зб. – Вінніпег, 1986. – Ч. 11. – С. 30–32.

 735. Брок П. Іван Вагилевич (1811 – 1866) та українська національна ідентичність // Шашкевичіяна: Нова серія. – Львів – Броди – Вінніпеґ: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Вид-во “Просвіта”, 1996. – Вип. 1–2. – С. 389–416.

 736. Вальо М. Літературно-критичні ідеї “Русалки Дністрової” і розвиток літературно-наукової думки на західно-українських землях 30-40-х рр. ХІХ ст. // Шашкевичіяна: Нова серія. – Львів – Броди – Вінніпеґ: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Вид-во “Просвіта”, 1996. – Вип. 1–2. – С. 142–148.

 737. Ващенко Ю.А. Художній світ Г. Шевальє (народно-сміхові та міфопоетичні структури в трилогії про Клошмерль): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – Дніпропетровськ, 2002. – 19 с.

 738. Возняк М.С. Літературна атмосфера “Івана Підкови” Т.Г. Шевченка // Зап. іст. та філол. фак-тів Львів. ун-ту ім. І. Франка. – 1940. – Т. 1. – С. 111–127.

 739. Гнатюк В. До біографії В. Забіли // ЛНВ. – 1906. – Т. 34. – Кн. 5. – С. 397–398.

 740. Горинь В. Естетичні погляди “Руської трійці” (До генези українського романтизму) // Шашкевичіяна: Нова серія. – Львів – Броди – Вінніпеґ: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Вид-во “Просвіта”, 1996. – Вип. 1–2. – С. 33–40.

 741. Горленко В.Ф. Нариси з історії української етнографії та російсько-українських етнографічних зв’язків. – К.: Наук. думка, 1964. – 248 с.

 742. Грабович Г. Глибинні структури у творчості Шевченка // Сучасність. – 1979. – № 5. – С.95–108.

 743. Грицай О. “Русалка Дністрова” в літературній і національній оцінці, написане в її століття (1837 – 1937) // Шашкевичіяна: Зб., присвячений життю, творчості й культові Маркіяна Шашкевича. – Рік ХХІІІ. – Вінніпеґ. – 1986. – Ч. 11. – С. 10–14.

 744. Гундорова Т. Історіографічна формула Григорія Грабовича // Сучасність. – 2001. – № 6. – С. 116–129.

 745. Деко О. Пісні залишаються назавжди // Україна. – 1969. – № 47. – С. 14–15.

 746. Деко О. Пісні крізь сльози // Дніпро. – 1981. – № 3. – С. 103–108.

 747. Дем’ян Г. Державницькі погляди Івана Вагилевича // Шашкевичіяна: Нова серія. – Львів – Броди – Вінніпеґ: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Вид-во “Просвіта”, 1996. – Вип. 1–2. – С. 50–54.

 748. Данилюк-Терещук Т. Міфологічна традиція в українській літературі поч. ХІХ ст. // Наук. вісн. ВДУ. – Філологічні науки. – 1999. – № 6. – С. 131–135.

 749. Денисюк І. Категорія “національний письменник” і Тарас Шевченко // ЗНТШ. – Львів. – 2002. – Т. 239: Праці філол. секції. – С. 54

 750. Дзира І.Я. Вплив козацького літописання на літературу українського відродження першої половини ХІХ ст.: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. – К., 1995. – 16 с. / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Шевченка (10.01.02.).

 751. Дзира І.Я. Історична та літературна основа творів Тараса Шевченка // Нове у мовознавстві і літературознавстві. – К.: НМК ВО, 1992. – С.

 752. Дзира І.Я. Козацьке літописання та українське відродження ХІХ ст. // Розбудова держави. – 1995. – № 2. – С.

 753. Дзира Я.І. Творець “Запорожской старины” (До 155-річчя з дня народження І.І. Срезневського // Укр. іст. журн. – 1967. – № 6. – С. 138–140.

 754. Дзьобан О. Що читали учасники “Руської трійці” // Шашкевичіяна: Зб., присвячений життю, творчості й культові Маркіяна Шашкевича. – Рік ХХІІІ. – Вінніпеґ. – 1986. – Ч. 11. – С. 18–22.

 755. Дзюба І. У всякого своя доля… : Епізод із стосунків Шевченка зі слов’янофілами: Літ.-крит. нарис. – К.: Рад. письменник, 1989. – 371 с.

 756. Дорошенко Д.І. Огляд української історіографії: Державна школа: Історія. Політологія. Право. – К.: Українознавство, 1996. – 256 с. ??

 757. Завадка Б. Українська патріотична молитва ХІХ століття // Шашкевичіяна: Нова серія. – Львів – Броди – Вінніпеґ: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Вид-во “Просвіта”, 1996. – Вип. 1–2. – С. 207–212.

 758. Загул Д. Дещо про баладу // Плужанин. – 1927. – № 5. – С. 23–26.

 759. Захара І., Сидоріна Л. Філософські засади українського романтизму // Вісн. Львів. ун-ту. – Серія: Філософські науки. – 1999. – Вип. 1. – С.52–60.

 760. Зборовська Н. Український культурний канон: феміністична інтерпретація // Кур’єр Кривбасу. – 2000. – № 125–126. – С. 117–124.

 761. Зварич І. Міф і замовляння // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту: Зб. наук. праць. – 2000. – Вип. 83: Слов’янська філологія. – С. 11–14.

 762. Іванишин Дрогобич, 2001. –

 763. Карнаух-Грибкова Ю. Особливості прояву романтичної іронії в Україні // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. – Серія: Філософія, 2000. – № 5. – С. 85–89.

 764. Керницький М. Маркіян Шашкевич в ювілейних датах минулого // Шашкевичіяна: Зб., присвячений життю, творчості й культові Маркіяна Шашкевича. – Рік ХХІІІ. – Вінніпеґ. – 1986. – Ч. 11. – С. 18–22.

 765. Кирдан Б.П. Собиратели народной поэзии: Из истории украинской фольклористики ХІХ в. – М.: Наука, 1974. – 280 с.

 766. Кирилюк Є. // Рад. літературознавство. – 1961. – № 1. – С. 85–94.

 767. Киричок П.М. Слово Т.Г. Шевченка на полі бою (навч. посіб.). – Сімферополь: Доля, 2001. – 88 с.

 768. Кирчів Р. Внесок Якова Головацького в українську фольклористику // Шашкевичіяна: Нова серія. – Львів – Броди – Вінніпеґ: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Вид-во “Просвіта”, 1996. – Вип. 1–2. – С. 240–244.

 769. Козак Степан

 770. Коновець О.Ф. Просвітницький рух в Україні (ХІХ – перша третина ХХ століття). – К.: Хрещатик, 1992. – 119 с.

 771. Кравченко В.В. М.І. Костомаров у Харкові: Біля джерел романтичної історіографії України // История и археология Слободской Украины: Тезисы докл. и сообщ. Всеукр. конф., посвящённой 90-летию ХІI Археологич. съезда. – Х., 1992. – С. 44–45. (231 с.) ??

 772. Кравченко В.В. Нариси з української історіографії епохи національного Відродження (друга половина XVIII – середина ХІХ ст.). – Х.: Основа, 1997. – 296 с.

 773. Крижанівський С. Віктор Забіла, поет і літературний герой // Київська старовина. – 1993. – № 6. – С. 69–78.

 774. Крюков А.В., Сарбей В.Г. Ще раз про “Запорожскую старину” І.І. Срезневського // Народна творчість та етнографія. – 1978. – № 6. – С. 47–58.

 775. Кучер Г. Яків Головацький – вчений-народознавець // Шашкевичіяна: Нова серія. – Львів – Броди – Вінніпеґ: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Вид-во “Просвіта”, 1996. – Вип. 1–2. – С. 236–239.

 776. Ластовка: Сочиненія на Малоросійскомъ языке. Собрал Е. Гребенка. – Спб: Издание книгопродавца Василья Полякова, 1841. –

 777. Лепкий Б.С. Начерк історії української літератури. – , 1906. –

 778. Лепкий Б.С. Маркіян Шашкевич. З ілюстраціями. – Коломия: Галицька накладня Якова Оренштайна, 1912. – V – VІІІ + 108 с. ?

 779. Лепкий Б.С. Про життя і твори Тараса Шевченка. – К.: Україна, 1994. – 173 с.

 780. Лубківський Р. Феномен духовної присутності // Шашкевичіяна: Нова серія. – Львів – Броди – Вінніпеґ: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Вид-во “Просвіта”, 1996. – Вип. 1–2. – С. 170–174.

 781. Любович Д. Поет гіркого кохання // Я, ти, ми. – 1993. – № 4. – С. 5.

 782. Марченко М.І. Історичне минуле українського народу в творчості Т.Г. Шевченка. – К.: Рад. шк., 1957. – 193 с.

 783. Марченко М.І. Українська історіографія… (З давніх часів до середини ХІХ ст.). – К.: Вид-во Київ ун-ту, 1959. – 258 с.

 784. Марунчак М.Г. У 150-річчя “Русалки Дністрової” та 175-річчя народження її надхненника та творця // Шашкевичіяна: Зб., присвячений життю, творчості й культові Маркіяна Шашкевича. – Рік ХХІІІ. – Вінніпеґ. – 1986. – Ч. 11. – С. 3–9.

 785. Мировець В. Життя і твори Віктора Забіли: Співець власного горя // Киевская старина. – 1906. – № 5–6. – С. 88–177.

 786. Михайлин І.Л. Тарас Шевченко в літературознавчих інтерпретаціях Миколи Костомарова // Доробок Миколи Костомарова: Матеріали ювілейної наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження Миколи Костомарова. – Х., 1998. – С. 29–34.

 787. Мишанич О.В. Давня література в українській літературно-критичній та естетичній думці першої пол. ХІХ ст. // Рад. літературознавство. – 1989. – № 12. – С. 8–11.

 788. Мишанич О.В. Слава не вмре, не поляже… // Мишанич О.В. Повернення: Літ-крит. ст. й нариси. – К.: Обереги, 1997. – С. 132–144.

 789. Молодикъ, на 1843 годъ, украинскій литературный сборникъ, издаваемый Н. Белецкимъ. – Х.: Ун-тская тип., 1843. – Ч. І. – с.

 790. Нарівська В.

 791. Нахлік Є. Міфотворець чи міфомедіум ? // Слово і час. – 2002. – № 3. – С. 3–11.

 792. Нога Г. Гумор у Шевченка // Слово і час. – 2002. – № 3. – С. 19–21.

 793. Пахаренко В.І. Незбагненний апостол: Світобачення Шевченка. – Черкаси: БРАМА – ІСУЕП, 1999. – 294 с.

 794. Пікулик Н. Проблема сенсу людського життя у творчості Маркіяна Шашкевича // Шашкевичіяна: Нова серія. – Львів – Броди – Вінніпеґ: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Вид-во “Просвіта”, 1996. – Вип. 1–2. – С. 41–49.

 795. Поет-романтик з Борзнянщини (В.М. Забіла): Бібліограф. покажчик. – Чернігів: ЧДОУНБ, 2001. – 16 с. (ОУНБ ім. В.Г. Короленка) ??

 796. Поліщук В. Зі студій над класиками: Літературознавчі статті. – Черкаси: Брама, 2001. – 164 с.

 797. Полюга Л. Алегорії в оригінальних творах “Русалки Дністрової” // Шашкевичіяна: Нова серія. – Львів – Броди – Вінніпеґ: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Вид-во “Просвіта”, 1996. – Вип. 1–2. – С. 89–92.

 798. Сиротенко В. Забутий побратим Шевченка // Наука і суспільство. – 1998. – № 11–12. – С. 50–58.

 799. Ситий І. Книги Забіл (1671 – 1745) // Сіверянський літопис. – 1999. – № 1. – С. 116–120.

 800. Скоць А. Балада І. Вагилевича “Жулин і Калина” // Шашкевичіяна: Нова серія. – Львів – Броди – Вінніпеґ: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Вид-во “Просвіта”, 1996. – Вип. 1–2. – С. 287–294.

 801. Скуратовський В. Шевченко в контексті світової літератури // Всесвіт. – 1978. – № 3. – С. 184–189.

 802. Славутич Я. Раннє шевченкознавство в Канаді (1914 – 1944) // Славутич Я. Твори: У 5 т. – К.: Дніпро, Едмонтон: Славута, 1998. – Т. 3: Розстріляна муза. Меч і перо. – С. 213–216.

 803. Слухай Н.В. Архетипи художньо-мовної творчості Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура: Зб. праць Міжнарод. тридцять третьої наук. Шевченків. конф. (20 – 22 квіт. 1999 р.). – Черкаси. – 2001. – С. 317–321.

 804. Слухай Н.В. Етноміфологема як віртуальний образ і актуальний знак // Язык и культура / Тезисы Второй Международ. конф. – К., 1993. – Ч. 2. – С. 48–49.

 805. Слухай Н.В. Етноміфологеми в художньому мовленні Т. Шевченка: концепт і знак // Мовознавство. – 1994. – № 2–3. – С. 15–20.

 806. Слухай Н.В. Етноміфологеми в художньому мовленні Т. Шевченка: образи небесних світил // Шевченкознавчі студії: Зб. наук. праць, присвячених 180-річчю від дня народження поета. – К., 1994. – С. 92–101.

 807. Слухай Н.В. Етноміфологеми в художньому мовленні Т. Шевченка: образи рослин // Семантика мови і тексту / Матеріали Міжнарод. наук. конф. – Івано-Франківськ, 1993. – Ч. 1. – С. 214–215.

 808. Слухай Н.В. Етноміфологеми в художньому мовленні Т. Шевченка: образ сонця // Славянская культура в современном мире / Матер. ІІІ Международ. семинара. – К., 1994. – С. 191–192.

 809. Слухай Н.В. Етноміфологеми: функції у складі міфа і тексту // Функціональна граматика / Тези доп. Міжнарод. наук. конф. – Донецьк, 1994. – С. 149.

 810. Слухай Н.В. Міфопростір художнього тексту: етноміфологеми Т. Шевченка у логіко-лінгвістичному аспекті // Ритуально-міфологічний підхід до інтерпретації літературного тексту: Зб. наук. праць. – К., 1995. – С. 11–21.

 811. Слухай Н.В. Міфопростір художнього тексту Шевченка серед комплементарних парадигм (логіко-лінгвістичний ключ) // Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості / Тези доп. та матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. (Луцьк, 18–23 черв. 1994 р.). – К. – Луцьк, 1994. – Ч. 1. – Розд. 1. – С. 120–121.

 812. Слухай Н.В. Провісники лиха і долі в східнослов’янській народній культурі // Ритуально-міфологічний підхід до інтерпретації літературного тексту: Зб. наук. праць. – К., 1995. – С. 22–77.

 813. Слухай (Молотаева) Н.В. Художественный образ в зеркале мифа этноса: М. Лермонтов, Т. Шевченко. Монография. – К.: , 1995. – 486 с.

 814. Слухай (Молотаєва) Н.В. Художній образ у дзеркалі міфу етносу (Лінгвосеміотичний аспект): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук. – К., 1996. – 48 с. / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка (10.02.02.) (10.02.01.).

 815. Сніпъ, украинській новорочникъ, зкрутивъ Александръ Корсунъ. – Рікъ первій. – Х.: Ун-тская штампарня, 1841. – 232 с.

 816. Созанський І. До ґенези творчости М. Шашкевича // ЗНТШ. – 1906. – Т. 73. – С. 164–165.

 817. Софронова Л.А. Польская романтическая драма: Мицкевич, Красиньский, Словацкий. – М.: Наука, 1992. – 350 с.

 818. Срезневский В.И. Вадим Васильевич Пассек и его письма к И.И. Срезневскому (1837 – 1839) // Русская старина. – 1893. – № 5. – С. 377–402.

 819. Срезневский В.И. Из первых лет научно-литературной деятельности И.И. Срезневского, 1831 – 1839 // ЖМНП. – 1898. – №. 1. – Отд. 2. – С. 1–39.

 820. Срезневский В.И. Из переписки И.И. Срезневского 1829 – 1839 гг. // Киевская старина. – 1901. – Кн. 6. – С. 317–334; Кн. 7–8. – С. 210–248.

 821. Срезневський В.І. Про збирання українських пісень // Зап. іст.-філол. відділу УАН. – 1927. – Кн. 13–14. – С. 76 Кн. 37 ??

 822. Срезневский И.И. Взгляд на памятники украинской народной словесности // Уч. зап. Императ. Моск. ун-та. – 1834. – VІ. – С. ??

 823. Срезневский И.И. Запорожская старина: Песни и думы о лицахъ и событияхъ до Богдана Хмельницкаго. – Х.: Ун-тская тип., 1833. – Ч. І. – Кн. 1–2. – 140 с.

 824. Срезневский И.И. Предисловие // Срезневский И.И. Запорожская старина: Песни и думы о лицахъ и событияхъ до Богдана Хмельницкаго. – Х.: Ун-тская тип., 1833. – Ч. І. – Кн. 1–2. – С. 5–25.

 825. Стеблій Ф. Яків Головацький – діяч українського національного відродження // Шашкевичіяна: Нова серія. – Львів – Броди – Вінніпеґ: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Вид-во “Просвіта”, 1996. – Вип. 1–2. – С. 225–235.

 826. Студинський К. Ґенеза поетичних творів Марк. Шашкевича. – Львів: , 1910. – С. 55, 57 ??

 827. Сумцов Н.Ф. И.И. Срезневский // Вестн. Харьк. ист.-филол. о-ва. – 1913. – № 3. – С. 52–55.

 828. Тарас Шевченко і європейська культура: Зб. праць Міжнарод. тридцять третьої наук. Шевченк. конф., 20 – 22 квіт. 1999 р. / Редкол. В.С. Бородін та ін. – Черкаси: Брама, 2001. – 368 с.

 829. Трофимук М. Два початки нової української літератури ? (“Енеїда” Івана Котляревського та “Русалка Дністрова”) // Шашкевичіяна: Нова серія. – Львів – Броди – Вінніпеґ: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Вид-во “Просвіта”, 1996. – Вип. 1–2. – С. 149–153.

 830. Турянська Д.Ф. Фольклорно-історична традиція в поезії українських романтиків першої половини ХІХ ст. // Наук. зап. ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. – Серія: Літературознавство. – 1998. – Вип. 3 (14). – С. 59–62.

 831. Украинскій альманахъ. – Х.: Ун-тская тип., 1831. – с.

 832. Украинскій сборникъ И.И. Срезневскаго. – Кн. І. –

 833. Українські міфи, демонологія, легенди. – К.: , 1992. –

 834. Федченко П.М. Матеріали з історії української журналістики: Учбовий посіб. Для фак-тів журналістики ун-тів УРСР. – К.: КДУ ім. Т. Шевченка, 1959. – Вип. 1: Перша половина ХІХ століття. – 338 с.

 835. Филипович П. Шевченкознавчі студії / Ін-т літ., Черкас. держ. ун-т, Черкас. наук. центр шевченкознавчих досліджень. – Черкаси: Брама, 2002. – 220 с.

 836. Хавкіна Л.М. Історіософська концепція поетів-романтиків кінця 20 – поч. 40-х рр. ХІХ ст. як основа побудови національного міфу // Вісн. Харк. ун-ту. – 2002. – № 557: Слово і художній текст. – Серія: Філологія. – С. 351–360.

 837. Хавкіна Л.М. Специфіка трактування літератури й мови як націєтворчих чинників представниками раннього українського романтизму // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. Лінгвістика і літературознавство. – 2001. – Вип. 7. – С. 247–252.

 838. Хоткевич Г.М. Яків Іванович Щоголів: Огляд його життя і діяльності // Хоткевич Г.М. Твори: В 2 т. – К.: Дніпро, 1996. – Т. 1. – С. 369–398. (1898)

 839. Хропко П. Українське козацтво в поетичному осмисленні романтиків 30–40-х років ХІХ століття // Сучасний погляд на літературу: Зб. наук. праць. – Вип. 4. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2000. – С. 14–20.

 840. Чернюк С. Тарас Шевченко й Тодось Осьмачка: на перехресті дискурсів // Дивослово. – 2002. – № 5. – С. 6–8.

 841. Шалата М. Несподіваний Шашкевич // Шашкевичіяна: Нова серія. – Львів – Броди – Вінніпеґ: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Вид-во “Просвіта”, 1996. – Вип. 1–2. – С. 119–122.

 842. Шамрай А. До початків романтизму // Україна. – 1929. – № 10–11. – С. 31–53.

 843. Шашкевичіана: Зб. ст. – 1996. – Вип. 1–2. – с.

 844. Ш[евельов] Ю. Новітня світова література, від Шевченка почата // Сучасність. – 1979. – № 3. – С. 34–41.

 845. Шевченко та його доба: Зб. другий. УАН. Комісія для видавання пам’яток новітнього письменства. – К.: Книгоспілка, 1926. – 170 с.

 846. Элиаде М. Аспекты мифа. – М.: Академический проект, 2001. – 240 с.

 847. Яблонська О. Семінарій “Особливості українського романтизму”. – Луцьк: Вежа, 2000. – 25 с.

 848. Яременко В. Була колись Гетьманщина… (Із новочасних студій над Шевченковою поемою “Тарасова ніч”) // Сучасність. – 1993. – № 4. – С. 107–117.

 849. Mokry W. “Ruska Trojca”: Karta z dziejow zycia literackiego Ukraincow w Galicji w pierwszej polowie XIX wieku. – Krakow: Szwajpolt Fiol, 1997. – 308 c.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.