Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Положение. Литературный конкурс.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
166.91 Кб
Скачать

проект

Положення про літературний конкурс Харківського національного університету імені в.Н. Каразіна

 1. Загальні засади

1.1. Загальноуніверситетський літературний конкурс Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна» (далі – Конкурс) проводиться з метою виявлення творчих особистостей серед студентів та підтримки їх майбутнього творчого розвитку.

1.2. Головним завданням Конкурсу є сприяння утвердженню пріоритету творчої роботи студентів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна як одного із факторів їх особистісного та професіонального формування.

1.3. В Конкурсі можуть брати участь студенти Університету денної та заочної форми навчання.

1.4. Конкурс проводиться за наступними жанрами: поезія, велика та мала проза.

 1. Організаційний комітет Конкурсу та журі Конкурсу

  1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює Оргкомітет Конкурсу, персональний склад якого формується наказом ректора Університету. Голова Правління Студентського наукового товариства є секретарем Оргкомітету Конкурсу.

  2. Робочим органом Оргкомітету з проведення Конкурсу є Студентське наукове товариство університету.

  3. Для експертної оцінки робіт студентів, за наказом ректора Університету, створюється журі.

  4. До складу журі входять не менше п’яти провідних науково-педагогічних працівників. Головою журі може бути ректор чи проректор з наукової або науково-педагогічної роботи . Секретарем журі – Голова чи інший член Правління Студентського наукового товариства університету.

  5. Журі читають, заслуховують твори учасників, оцінюють їх та визначають переможців.

 2. Порядок представлення і розгляду робіт журі

  1. Конкурс проводиться у термін, визначений календарним планом, що затверджується наказом ректора, в два тура: заочний (оцінювання та відбір кращих творів) та очний (представлення учасниками Конкурсу творів відповідно до їх жанрової приналежності).

  2. Перед початком Конкурсу Оргкомітет затверджує Інформаційний лист Конкурсу, де вказується календарний план проведення Конкурсу, вимоги до оформлення матеріалів, які подаються на Конкурс, та всю необхідну довідкову інформацію для участі в Конкурсі. Інформаційний лист про Конкурс розміщується в Інтернет-представництві Університету та Студентського наукового товариства університету.

  3. Студенти, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, подають свої твори у надрукованому вигляді, оформлені згідно із затвердженими Оргкомітетом Конкурсу вимогами (обсяг роботи не більше 2 сторінок друкованого тексту формату А4; шрифт Times New Roman; кегль 14; інтервал 1,5; російська/українська/англійська мови) та додають окремий аркуш із зазначенням назви, прізвища, імені по батькові автора секретарю журі (Додаток 1), який реєструє роботи кожного учасника Конкурсу.

  4. Оцінювання кожного конкурсного твору проводиться у два етапи:

   1. Визначальними критеріями на заочному етапі є:

Предмет оцінювання

Кількість балів

Відповідність та урахування жанрових особливостей

1 – 3

Глибина розкриття теми, стильова єдність твору

1 – 5

Обсяг та завершеність твору

1 – 3

Якість оформлення роботи

1 – 2

Загальне враження

1 – 2

усього

5 – 15

   1. Визначальними критеріями на очному етапі є:

Предмет оцінювання

Кількість балів

Глибина розкриття теми

1 – 4

Оригінальність презентації твору

1 – 4

Ораторське мистецтво

1 – 4

Літературна вартість твору

1 – 6

Загальне враження

1 – 3

усього

5 – 25Загальна кількість балів за два тури не може перевищувати сорока балів (Додаток 2,3,4). Результати рішення членів журі оформлюється протоколом конференції (Додаток 5), який передається секретарю Оргкомітету.

 1. Відзначення переможців Конкурсу

  1. На підставі рішення журі (Протокол результатів Конкурсу), Оргкомітет Конкурсу визначає переможців. За результатами Конкурсу видається наказ ректора про відзначення переможців Конкурсу.

  2. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів за підписом ректора Університету та завіряються печаткою Університету.

  3. Для підведення результатів Конкурсу в Університеті проводиться урочисте засідання. Під час засідання проводиться нагородження переможців Конкурсу.

  4. Переможці Конкурсу можуть бути нагороджені спеціальними призами, грошовими преміями з стипендіального фонду Університету, благодійних фондів, спонсорів тощо.

 2. Фінансування конкурсу

  1. Витрати на проведення Конкурсу здійснюється за рахунок Університету згідно із затвердженим кошторисом.

  2. Залучення коштів місцевого самоврядування, позабюджетних, благодійних фондів та коштів з інших джерел на організацію та проведення Конкурсу.

  3. Передбачається компенсація робочого часу, витраченого науково-педагогічними працівниками на науково-методичне забезпечення наукових робіт учасників Конкурсу, на умовах погодинної оплати за фактично витрачений час відповідно до встановлених норм.

Додаток 1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.