Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Kriminalno-vikonavche_pravo_Tema_2_-_2015_r._3ks

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.08.2020
Размер:
329.03 Кб
Скачать

Äопомогà у вирішенні дàних зàдàч:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012358907680

àбо

https://vk.com/a.jurisprudent

https://vk.com/zadachi_po_pravu

ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, НЕ ПОВ’ЯЗАНИХ З ІЗОЛЯЦІЄЮ На перше заняття: теоретичні питання 1-3, задачі 1-4.

На друге заняття: теоретичні питання 4-6, задачі 5-8.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Порядок і умови виконання майнових покарань.

1.1.Порядок і умови виконання покарання у виді шрафу.

1.2.Порядок і умови виконання покарання у виді конфіскації майна.

2.Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

3.Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

4.Порядок і умови виконання покарання у виді громадських робіт.

5.Порядок і умови виконання покарання у виді виправних робіт.

6.Порядок і умови виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Конституція України. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006: статті 6, 19, 24, 28, 30, 40, 46, 49, 55, 57, 63, 92.

Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй стосовно заходів, не пов’язаних із тюремним ув’язненням (Токійські правила):

затверджено Резолюцією 45/110 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня

1990 р. // Міжнародне співробітництво у сфері виконання покарань. Акти Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. –

Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. - С. 70-80: статті 3, 9-19.

Резолюція № (76) 10 Комітету міністрів Ради Європи про деякі заходи покарання, альтернативні позбавленню волі від 9 березня 1976 р. //

Міжнародне співробітництво у сфері виконання покарань. Акти

Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. - С. 167-168.

Кримінально-виконавчий кодекс України // Відомості Верховної Ради

України. – 2004. - № 3-4. – Ст. 21.

Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. –

2001. - № 25-26. – Ст. 131.

Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 9-10,11-12, 313. - Ст. 88.

Кодекс законів про працю України: за станом на 20 лютого 2008 р. /

Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське видавництво,

2015.

Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2012. -

№ 44-45, № 46-47, № 48. - Ст.552.

Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23 червня 2005 р. № 2713-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 30. – Ст. 409.

Про Державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р. №

202/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 36-37. – Ст.

243.

Про виконавче провадження: Закон України вiд 21 квітня 1999 р. № 606-

XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 24. - Ст.207.

Про пробацію: Закон України від 5 лютого 2015 р. № 160VІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2015. - № 13. - Ст.93.

Про чисельність Державної кримінально-виконавчої служби України: Закон України від 2 березня 2000 р. № 1526-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 20. – Ст. 151.

Про дипломатичну службу: Закон України від 20 вересня 2001 р. № 2728-III //

Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 5. – Ст. 29: стаття 12.

2

Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII //

Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 52. – Ст. 490: розділ V.

Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня

2001 р. № 2493-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 33. – Ст. 175: розділ ІІІ.

Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. - № 2-3. – Ст. 12.

Про судову експертизу: Закон України вiд 25 лютого 1994 р. № 4038-XII //

Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232: статті 16, 17. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. –

2011. - №№ 13-17. – Ст. 112.

Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 2003 р. № 3425-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 39. – Ст. 383.

Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України від 22 лютого 2006 р. № 3460-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 29. – Ст. 245.

Про застосування амністії в Україні: Закон України від 1 жовтня 1996 р. №

392/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 48. – Ст. 263.

Про банки і банківську діяльність: Закон України вiд 7 грудня 2000 р. №

2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 5-6. – Ст. 30. Положення про ранги державних службовців: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 р. № 658.

Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців: Указ Президента України від 7 листопада 2001 р. № 1053/2001.

Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України: Указ Президента України від 10 грудня 2008 р. № 1153/2008.

3

Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 1991 р. № 114.

Положення про порядок здійснення помилування: затверджено Указом Президента України від 21 квітня 2015 р. № 223/2015.

Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340.

Порядок використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна,

Державного реєстру іпотек та державного реєстру обтяжень рухомого майна: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 р. № 1844/5.

Порядок присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів

працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 30

грудня 2011 р. № 3660/5.

Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів: затверджено наказом наказом Міністерства юстиції України від

3 березня 2015 р. № 301/5.

Інструкція про порядок виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань: затверджено наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 р. № 270/1560.

Інструкція з організації примусового виконання рішень: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 2 квітня 2012 р. № 489/20802. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 22.02.1012 р. №

296/5.

4

Порядок реалізації арештованого майна, затвердженого наказом

Міністерства юстиції України від 15 липня 1999 р. № 42/5.

Тимчасове положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 27 жовтня 1999 р. № 68/5.

Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України від 13 березня 1995 р. № 37.

Інструкція з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ: затверджено наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 р. № 173.

Інструкція з організації розшуку осіб органами внутрішніх справ України:

затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29 липня

2002 р. № 765ДСК.

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного Банку України від 21 січня 2004 р. № 22.

Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України: затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 листопада 2010 р. № 550.

Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів і змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України: затверджено постановою Правління Національного Банку України від 28 липня 2008 р. № 216.

Практика застосування судами конфіскації майна // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - №3(19).

Про практику призначення судами кримінального покарання: постанова

5

Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 із змінами від 10 грудня 2004 р., від 12 червня 2009 р.

Про практику застосування судами України процесуального законодавства при вирішенні питань, пов’язаних з виконанням вироків: постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 1990 р.

Про практику призначення військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні: постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 грудня 1996 р. № 15 із змінами і доповненнями від 26 грудня 2003 р.

Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 14.

СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

Афанасьєв В. Проблеми підвищення ефективності виконавчого провадження // Право України. – 1996. - № 7. – С. 55-57.

Богатырев И. Воспитательно-профилактическая работа с осужденными, состоящими на учете инспекции исправительных работ: Учебное пособие. – Чернигов, 1997.

Богатирьова О.І. Кримінально-виконавча інспекція як суб'єкт виконання покарань: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.І. Богатирьова; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009.

Денисова Т.А. Кримінальне покарання та функції його призначення і використання за законодавством України: Навч. посібник для студ. Юрид. ф-тів вузів. – Запоріжжя, 2004.

Дрьомін В. Пробація: зарубіжний досвід обмеження тюремної популяції // Право України. – 2000. - №12. – С. 120-123.

Дрьомін В. Соціальні та правові підстави застосування в Україні покарань, альтернативних позбавленню волі // Право України. – 2000. - № 6. – С.27-31.

6

Звірко О. Критерії визначення розмірів матеріальної шкоди, завданої злочинним діянням, та розмірів штрафів за вчинені злочини // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 9. – С.66-67.

Інновації в роботі в ресоціалізації неповнолітніх, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі: Методичні матеріали / Авт. упоряд. В.П.

Лютий, О.О. Радченко, Т.І. Соосідко; Держ. Соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді.

Козирєва В. Конфіскація майна: теорія і практика застосування // Право України. – 2006. - № 1. – С. 98.

Кононенко О. Правове забезпечення виконання судових рішень // Право України. – 1998. - № 9. – С. 16.

Кудін С. Поняття кримінального штрафу за Руською Правдою та Литовським Статутом // Право України. - 2000.- № 11. – С. 141-144.

Назимко Є. Пропозиції щодо вдосконалення переліку майна, яке не підлягає конфіскації за судовим вироком // Підприємництво, господарство і право. –

2009. - № 1. – С.108-110.

Павленко В.Г. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика громадських робіт як виду покарання: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / В.Г. Павленко; Акад. адвокатури України. — К., 2006.

Палій М., Назименко Є. Реформування інституту конфіскації майна як реалізація адекватності покарання та відновлення соціальної справедливості // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 5. – С.115-118.

Северин О. Комплексний підхід при застосуванні до неповнолітніх правопорушників альтернативних фізичній ізоляції заходів впливу // Право України. – 2006. – № 7. – С. 52-55.

Степанюк А. Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с мерами исправительно-трудового воздействия. Учеб. пособие. – К., 1990.

Стефанов С.О. Виконання покарань, альтернативних позбавленню волі: Навч.-метод. посібник / Одеська національна юридична академія / В.М. Дрьомін (відп.ред.). — О. : Юридична література, 2002.

7

Тісногуз В. Оскарження дій посадових осіб державної виконавчої служби //

Право України. – 2005. - № 5. – С. 68-69.

Тітов О. Про деякі проблеми виконавчого провадження // Право України. - 1999. - № 11. – С. 64-68.

Ткачова О.В. Виконання покарань у виді виправних і громадських робіт: монографія / О.В. Ткачова. – Харків: Право, 2010.

Тютюгин В.И. Лишение права занимать определенные должности как вид наказания по советскому уголовному праву. - Харьков: Вища шк.: Изд-во при Харьк. ун-те, 1982.

Фурса С.Я. Законодавство України про виконавче провадження: Науково-

практичний коментар. – К.: Ін Юре, 2004.

Хотинська О. Загальні аспекти відкриття виконавчого провадження // Право України. – 2003. - № 2. – С. 92-96.

Хотинська О. Роль державного виконавця у виконавчому провадженні (порівняльна характеристика законодавства України і Росії) // Право України. – 2002. - № 8. – С. 91-94.

Цветинович А.Л. Дополнительные наказания: функции, система, виды. -

Куйбышев: Изд-во Сарат. ун-та: Куйбышев. фил., 1989.

Черненок М.П. Виконання майнових покарань. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 176 с.

Шевченко Є. Щодо пробематичності застосування і виконання окремих кримінальних покарань // Право України. – 2008. - № 3. – С. 102-104.

Шупеня М., Бачук Б., Франків Л. Реалізація арештованого державним виконавцем майна боржника // Право України. – 2006. - № 2. – с. 90-92.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1.У чому полягає покарання у виді штрафу? Який розмір штрафу передбачений чинним законодавством України?

2.До якого з видів покарань за порядком (способом) їх призначення, за

суб’єктом, за можливістю визначення строку покарання належить штраф?

8

3.Якими нормативними актами регулюється порядок і умови виконання покарання у виді штрафу?

4.У чому полягає порядок виконання покарання у виді штрафу, призначеного як основне покарання?

5.Який порядок виконання покарання у виді штрафу, призначеного як додаткове покарання?

6.Які правові наслідки ухилення особи від сплати штрафу передбачені чинним законодавством України?

7.Які правові наслідки неможливості виконання засудженим покарання у виді штрафу?

8.У чому полягає покарання у виді конфіскації майна?

9.У яких випадках згідно з кримінальним законодавством України може бути призначене покарання у виді конфіскації майна? Чи передбачене це

покарання для неповнолітніх?

10.Яке майно не підлягає конфіскації і де визначений перелік такого майна?

11.Чи передбачений законодавством добровільний порядок виконання покарання у виді конфіскації майна?

12.Якими нормативними актами регулюється порядок і умови виконання покарання у виді конфіскації майна?

13.На які органи (установи) покладено виконання покарання у виді конфіскації майна?

14.Яка процедура виконання покарання у виді конфіскації майна передбачена чинним законодавством?

15.У чому полягає покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу?

16.До якого з видів покарань за порядком (способом) їх призначення, за суб’єктом, за можливістю визначення строку покарання належить позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу?

9

17.Якими нормативними актами регулюється порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу?

18.Який порядок виконання покарання у виді позбавлення військового,

спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу передбачений чинним законодавством?

19.Які особливості виконання покарання у виді позбавлення військового,

спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу передбачений чинним законодавством для окремих категорій засуджених?

20.У чому полягає покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю? На який строк і у яких випадках воно призначається?

21.Які особливості обчислення строку покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, призначеного як додаткове до основних покарань?

22.Якими нормативними актами регулюється порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю?

23.На які органи (установи) покладено виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю?

24.На який орган покладено проведення індивідуально-профілактичної роботи з засудженими до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю? Які обов’язки цього органу щодо проведення індивідуально-профілактичної роботи з засудженими і якими нормативними актами регулюються відповідні відносини?

25.Які обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю?

10

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.