Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Ретроспективний епідеміологічний аналіз. Епідеміологічний аналіз багаторічної та річної динаміки захворюваності

.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
09.09.2014
Размер:
77.31 Кб
Скачать

3

З А В Д А Н Н Я

для самостійної роботи студентів на занятті з теми: “Ретроспективний

епідеміологічний аналіз. Епідеміологічний аналіз багаторічної та річної

динаміки захворюваності”

Завдання 1. Проаналізувати багаторічну динаміку захворюваності однієї з інфекцій (табл. 1):

  1. Визначити багаторічну тенденцію захворюваності (ріст, зниження, стабілізація).

  2. Визначити середній темп приросту (зниження) захворюваності.

  3. Намалювати графік багаторічної динаміки захворюваності та лінію тенденції. Скласти прогноз захворюваності на майбутній рік і відобразити його графічно.

  4. Визначити наявність циклічності, тривалість циклів та їх кількість.

  5. Висловити гіпотези щодо чинників, які спричиняють тенденцію та циклічність при даній інфекції.

Табл. 1

Багаторічна динаміка показників захворюваності на деякі інфекції

Роки

Захворюваність (Іфак.) на 100 тис. нас.

Кір

Диф-терія

Каш-люк

Ме-нін-гоко-кова інф.

Епі-деміч. паро-тит

Ди-зен-терія

Саль-моне-льози

ГКІ

Гепа-тит А

Гепа-тит В

Леп-тоспі-роз

1998

27,63

11,32

11,01

4,61

30,22

55,82

42,79

108,6

169,9

28,65

2,02

1999

69,06

12,64

12,18

4,41

28,93

36,02

51,94

96,25

140,5

28,36

2,83

2000

59,48

21,5

21,32

4,52

28,06

17,82

49,73

84,65

160,3

30,29

2,34

2001

49,73

16,05

16,88

3,77

44,26

65,92

60,2

94,59

224,0

32,81

3,92

2002

6,17

32,02

4,16

3,74

187,4

41,04

49,06

94,03

173,4

29,65

3,14

2003

44,53

10,52

5,91

6,78

166,0

21,07

31,99

73,48

119,5

36,5

2,16

2004

55,62

5,25

11,44

4,14

144,0

11,14

21,44

58,05

82,46

65,39

2,4

2005

23,12

3,41

8,33

7,07

176,9

28,37

22,06

72,03

40,35

54,01

3,27

2006

5,9

3,58

6,13

3,2

50,26

64,65

25,59

80,94

23,8

49,23

2,74

2007

3,46

2,54

9,39

2,7

22,48

51,69

18,48

70,21

39,1

50,21

1,48

Завдання 2. Проаналізувати річну динаміку захворюваності на обрану інфекцію (табл. 2):

  1. Проаналізувати розподіл захворюваності по місяцях року.

  2. Вирахувати коефіцієнт сезонності та індекс сезонності.

  3. Намалювати лінійну діаграму захворюваності по місяцях року.

Висловити гіпотези щодо причин сезонності.

Табл. 2

Розподіл кількості (абсолютне число) захворювань на деякі інфекції по місяцях року

Ін-фек-ції

Місяці року

Всьо-го

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кір

474

274

176

141

170

70

28

15

11

16

42

46

1463

Диф-терія

55

72

105

75

65

40

42

64

79

75

81

67

820

Каш-люк

25

24

22

43

21

22

15

10

5

11

13

8

219

Ме-нінго-коко-ва інф.

7

10

13

14

16

9

9

45

25

21

10

7

186

Епі-дем. паро-тит

499

764

763

667

418

235

106

71

183

317

302

325

4650

Ди-

зен-

терія

28

22

29

20

16

32

72

173

394

527

277

117

1707

Саль-моне-льози

52

60

97

127

205

185

168

202

162

135

99

106

1598

ГКІ

197

136

138

152

148

188

181

252

255

169

182

128

2126

Гепа-тит А

364

329

274

307

387

208

193

304

922

1091

930

638

5947

Гепа-тит В

110

115

110

103

131

121

172

149

175

196

186

158

1726

Леп-тоспі-роз

2

0

0

2

3

9

14

24

22

7

1

2

86

П О Я С Н Е Н Н Я

до виконання завдань самостійної роботи з теми: “Ретроспективний

епідеміологічний аналіз. Епідеміологічний аналіз багаторічної та річної

динаміки захворюваності”

Завдання 1.

Пункти 1, 2 і 3 виконуються у відповідності до методики, яку викладено на прикладі аналізу багаторічної динаміки скарлатини (стор. 21–25 посібника “Епідеміологічний метод дослідження. Епідеміологічна діагностика”).

Пункт 4: методика виконання цього пункту на прикладі аналізу циклічності скарлатини викладена на стор. 25–26 посібника “Епідеміологічний метод дослідження. Епідеміологічна діагностика”.

Завдання 2.

Всі пункти цього завдання виконуються у відповідності до методики, яку викладено на стор. 26–28 посібника “Епідеміологічний метод дослідження. Епідеміологічна діагностика”.