Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
WEB - дизайн / Лекції / Лекція 11.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
956.42 Кб
Скачать
 • Ефекти анімації тексту

Під час створення ефекту анімації тексту можна вибрати один з кількох її типів: рух по спіралі, виліт із різних точок екрана, виникнення тексту послідовно, слово за словом тощо. Покажемо, як можна це зробити, на конкретному прикладі. Отже, слід виконати такі дії.

 1. Відкрити одну зі сторінок будь-якого сайту (наприклад, створеного раніше на практичних заняттях), і виділити текст, для якого застосувати ефект анімації «Влітання».

 2. Відобразити панель інструментів Эффекты DHTML (Ефекти динамічної HTML) (рис. 13). Це можна зробити, вибравши команду Вид•Панели инструментов•Эффекты DHTML (Вигляд• Панелі інструментів • Ефекти DHTML).

Рис. 13. Панель інструментів Эффекты DHTML

 1. У списку В к л (Увімкнути) цієї панелі вибрати пункт Загруз­ка страницы (Завантаження сторінки). Це означає, що ефект динамічної HTML проявлятиметься тоді, коли користувач завантажить сторінку у вікно браузера.

 2. У списку Применить (Застосувати) вибрати ефект Влет (Влітання).

 3. Виділити якийсь фрагмент тексту — до нього застосуємо ефект «збільшення розміру та зміна кольору».

 1. У списку В к л (Увімкнути) панелі інструментів Эффекты DHTML(Ефекти DHTML) вибрати пункт Наведение мыши (Наведення миші) — ефект динамічного HTML відтворюватиметься тоді, коли користувач наведе вказівник миші на відповідний текст.

 2. У описку Применить (Застосувати) вибрати елемент Форматиро­вание (Форматування), а правіше у списку Эффект (Ефект) — елемент Выбрать шрифт (Вибрати шрифт). Відкриється діалогове вікно Шрифт (Шрифт), де слід задати відмінний від поточного розмір шрифту та інший колір символів.

 3. Зберегти результати у файлі з іншим іменем та перевірити роботу сторінки в браузері.

 • Спеціальні ефекти зміни сторінок

Ефекти переходів між сторінками визначають, як на екрані зникає попередня сторінка і з'являється нова. Вони можуть базуватися на круговому чи лінійному русі сторінок, їх розчиненні або проявленні тощо. Щоб задати ці ефекти, слід виконати таку послідовність дій.

 1. Відкрити головну сторінку будь-якого сайту, створеного раніше на практичних заняттях.

 2. У меню Формат (Формат) вибрати команду Смена страниц (Зміна сторінок). Відкриється відповідне діалогове вікно (рис. 14).

Рис. 14. Діалогове вікно, в якому визначається перехід між сторінками

 1. У списку Событие (Подія) вибрати подію Выход со страницы (Вихід зі сторінки) — ефект виникатиме у разі виходу зі сторінки. У текстовому полі Длительность (с) (Тривалість у секундах) ввести 3 — ефект переходу триватиме 3 секунди. У спи­ску Эффект (Ефект) вибрати відповідне значення, наприклад Появление снизу (Поява знизу).

 2. Зберегти результати роботи у файлі з іншим іменем і переглянути роботу сторінки у браузері

Приклад 3

Іноді для економії місця на веб-сторінці або з метою компактного і наочного подання інформації використовують списки, які можна розгортати та згортати. Розглянемо процедуру формування таких списків у програмі FrontPage.

Створимо списки перших страв, других страв та десертів. Назви категорій страв відображатимуться на веб-сторінці постійно, а назви страв можна буде побачити, клацнувши мишею категорію. Щоб згорнути список страв, необхідно буде знову клацнути категорію. Для елементів списків використовуйте звичайний текст.

 1. Створіть у програмі FrontPage нову сторінку.

 2. Введіть у стовпчик категорії страв і відповідні страви у них (наприклад, ті, що зображені на рис. 15). На цьому етапі слід лише набрати всі назви, кожну в окремому абзаці.

Рис. 15. Двохрівневий список

 1. Виділіть весь текст і оформіть його як маркований список за допомогою кнопки Маркеры (Маркери) панелі інструментів Форматирование (Форматування).

 2. Виділіть страви, які стосуються категорії «Перші страви», та двічі клацніть кнопку Увеличить отступ (Збільшити відступ) тієї самої панелі інструментів. У такий спосіб буде задано відступ для виділеного фрагмента списку.

 3. Аналогічні дії виконайте для інших категорій страв. У результаті ви отримаєте дворівневий список, де категорії страв є першим рівнем, а власне страви — другим (рис. 15).

 4. Виділіть один з елементів списку другого рівня та виберіть команду Список (Список) у меню Формат (Формат) або команду Свойства списка (Властивості списку) в контекстному меню елемента. У діалоговому вікні властивостей списку встановіть прапорець Включить свертываемые структуры (Увімкнути структури, що згортаються) (рис. 16) і клацніть ОК.

Рис. 16. Визначення властивостей списку

 1. Виділіть елемент списку першого рівня, що відповідає назві категорії страв, наприклад «Перші страви», знову відкрийте діалогове вікно властивостей списку і встановіть прапорці Включить свертываемые структуры (Увімкнути структури, що згортаються) та Изначально свернуть (Спочатку згорнути). Клацніть ОК.

 2. Перейдіть в режим попереднього перегляду сторінки, вибравши вкладку Просмотр (Перегляд) у нижній частині робочої області. На екрані відображатимуться лише елементи верхнього рівня дворівневого списку, тобто назви категорій страв. Після клацання мишею кожної з них список розкриється, показуючи елементи другого рівня обраної категорії, тобто самі страви (рис. 17). Після повторного клацання список згортається.

Рис. 17. Список зі згорнутими та розгорнутими елементами

10