Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lektsia_8.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
167.94 Кб
Скачать

3. Еталони й повірка робочих засобів вимірювань

Єдність вимірів досягається точним відтворенням і зберіганням установлених одиниць фізичних величин і передачею їхніх розмірів застосовуваним засобам вимірювань. Із цією метою всі засоби вимірювань діляться на еталони, зразкові й робочі.

Еталони, що забезпечують відтворення й зберігання одиниць фізичних величин, призначені для передачі їхніх розмірів зразковим, а від них робочим засобам вимірювань.

Точність відтворення еталоном даної одиниці найвища. Зразкові засоби вимірювань, що представляють собою міри, вимірювальні прилади або вимірювальні перетворювачі, призначені для передачі розмірів одиниць фізичних величин від еталонів робочим мірам і вимірювальним приладам. Вони слугують для перевірки й градуювання по них інших засобів вимірювань. По точності зразкові засоби вимірювань діляться на 1, 2 і 3-й розряди.

Робочі засоби вимірювань розділяють на лабораторні (підвищеної точності) і технічні.

5. Похибки засобів вимірювань

Покази електровимірювальних приладів дещо відрізняються від дійсних значень вимірюваних величин. Це викликано мінливістю параметрів вимірювального кола (зміна температури, індуктивністі і т.п.), недосконалістю конструкції вимірювальних механізмів (наявністю тертя і т.д.) і впливом зовнішніх факторів (зовнішнє магнітне і електричне поле, зміна температури навколишнього середовища і т.д.).

Абсолютна похибка приладу в даній точці діапазону вимірювання дорівнює

де x – покази приладу;

xи – істинне значення вимірюваної величини.

Однак в зв'язку з тим, що істинне значення найчастіше невідомо, на практиці замість нього використовують дійсне значення хд, в якості якого застосовують або середнє арифметичне значення ряду вимірювань, або покази зразкового приладу.

Очевидно, що абсолютна похибка приладу виражається в тих же одиницях, що і вимірювана величина. Абсолютна похибка приладу не характеризує повною мірою точність вимірювання, тому при вимірюванні визначається також відносна похибка – відношення абсолютної похибки до істинного (дійсному) значення вимірюваної величини

або у відсотках

Наведена похибка γ електричного вимірювального приладу дорівнює відношенню абсолютної похибки до нормуючого значення xN, що приймається рівним верхній межі вимірювань (якщо нульова відмітка знаходиться на краю або поза шкалою) або діапазону вимірювань (якщо нульова оцінка знаходиться всередині діапазону вимірювань):

або у відсотках

Похибка електровимірювального приладу залежить від умов проведення вимірювань. Розрізняють основну і додаткову похибки.

Основна похибка - це похибка, яка існує при нормальних умовах, що зазначені в нормативних документах і регламентують правила випробування та експлуатації електровимірювальних приладів.

Нормальними умовами, наприклад, можуть вважатися:

- температура навколишнього середовища (+20±2) 0С;

- положення приладу горизонтальне, з відхиленням від горизонтального, яке не перевищує 2 ±0С;

- відносна вологість (65)15±%;

- практична відсутність зовнішніх магнітних і електричних полів;

- частота мережі живлення (50)1± Гц і т.д.

Додаткова похибка виникає при відхиленні умов випробування і експлуатації приладу від нормальних.

Наприклад, наведена похибка електронно-вимірювальних приладів при нормальних умовах не перевищує 1 %. Якщо ж температура навколишнього середовища лежить поза зазначеного у нормальних умовах діапазону, то наведена похибка може перевищувати 1 %.

Соседние файлы в предмете Электротехника