Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
макро, тема 7.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.11.2019
Размер:
130.05 Кб
Скачать

Тема 7. Споживання домогосподарств

Мета заняття: проаналізувати взаємозалежність процесів споживання та заощадження. Визначити фактори, які впливають на споживання та заощадження, розглянути модель економічного кругообігу.

План

1. Доходи домогосподарств.

2. Споживання та заощадження як функції доходу, їх графічне зображення.

3. Середня та гранична схильність до споживання та заощадження. Фактори, що впливають на споживання та заощадження.

4. Функції споживання з урахуванням фактора часу.

Питання на самостійне вивчення:

1. Недоходні фактори споживання та заощадження.

2. Гіпотеза постійного (перманентного) доходу.

Література:1,3,4,11-16,26,51,126,144.

1. Доходи домогосподарств

Споживання – це придбання благ (предметів споживання, засобів виробництва), кінцевою метою якого є задоволення потреб.

Слід відрізняти споживання від попиту, де попит – це бажання придбати блага за визначеною ціною з метою задоволення потреб.

Сукупне споживання – це споживання всіх економічних суб’єктів (домогосподарства, фірми, держава і сектор закордон).

Більше половини сукупного споживання припадає на домогосподарства, решта – на інвестиції підприємств, державні закупки і чистий експорт.

Домогосподарство – це економічна одиниця, що складається з одного або більше чоловік, які ведуть спільне господарство, забезпечують економіку ресурсами і використовують зароблені при цьому доходи на поточне споживання і заощадження. Прикладом домогосподарства є сім’я.

Роль домогосподарств у макроекономічній системі подвійна (рис. 7.1.).

Рис. 7.1. Роль домогосподарств у моделі економічного кругообігу

З одного боку домогосподарства виконують роль споживача, купуючи на ринку товарів і послуг кінцеву продукцію, а з іншого – це власники ресурсів, які вони постачають у економіку для виробництва товарів і послуг.

Для кожного споживача споживання залежить від рівня його доходу, уподобань, ціни благ, від типу суспільства, в якому він живе, від його життєвих звичок і традицій та інших факторів (ментальності, психології, культури тощо).

Споживання стає можливим на базі отримання доходу або скорочення майна (витрат заощаджень).

Основними доходами домогосподарств є наступні:

1. зарплата,

2. державні трансферти (субсидії, дотації),

3. прибутки від індивідуальної трудової діяльності,

4. дохід від власності (рента, дивіденди, відсотки).

В процесі виробництва національного доходу, його первинного розподілу, перерозподілу одержуються особистий та наявний дохід, де останній призначається для споживання кінцевого продукту (табл. 7.1).

Таблиця 7.1

Структура виробництва і розподілу ввп

ВВП

+

ЧФД1

=

ВНП

ВНП

-

А2

=

ЧНП

ЧНП

-

ЧПВІ3

=

НД

НД

-

(СС4–ППк–НПк+Т+Дб)5

=

Особистий дохід6

Особистий дохід

-

Пі7

=

Особистий наявний дохід (ДКВ)8

На стадії первинного розподілу НД вся додана вартість розподіляється на первинні доходи: зарплату, прибуток, відсоток, ренту. Так, первині доходи учасників виробництва називають ще факторними, бо кожен з цих доходів пов’язаний з певним фактором (земля, праця, капітал, підприємницька здібність).

Перерозподіл НД здійснюється через державний бюджет, податкову систему, систему ціноутворення, позики, внески до різноманітних фондів і організацій, інфляційний випуск грошей. Через державний бюджет в розвинених країнах світу перерозподіляється 50-60% НД. Таким чином, первинні доходи в результаті перерозподілу трансформуються у вторинні (або похідні) доходи. Перерозподіл НД може здійснюватися як через офіційні (видимі) канали9, так і через неофіційні (невидимі) канали10.