Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практичне Технічні і технологічні експертизи.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
32.54 Кб
Скачать

6

Тема №8. Можливості окремих видів технічних та технологічної експертиз

 1. Технічна експертиза загального характеру.

 2. Пожежно-технічна експертиза.

 3. Будівельно-технічна експертиза.

 4. Автотехнічна експертиза.

 5. Технічна експертиза вибухів.

 6. Технологічна експертиза.

Законодавство:

 1. Кримінальний кодекс України – 2001. - № 25-26. – ст.. 131.

 2. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.94 №4038-ХІІ // //Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. - № 7: Судові експертизи в Україні. – С.5-10.

 3. Наказ Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5 (в редакції із змінами, внесеними наказами Мінюсту від 30.12.2004, 10.06.2005, 29.12.2006, 15.07.2008, 01.06.2009 рр ) Про затвердження Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз .

 4. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: Постанова Пленуму Верховного Суду України №8 від 30 травня 1997 р. // Вісник Верховного Суду України. – 1997. - №3 (5).

 5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. №3 «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами» // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навчально-практичний посібник / Укл. Б.О.Кирись – Львів: Ліга-прес, 2008. - С.207-212.

 6. Правила дорожнього руху України (Чинні з 1 січня 2002р. ).

Література:

 1. Біленчук П.Д., Курко М.Н., Стахівський С.М. Судові експертизи: Довідник. – К., 1997. - 48с.

 2. Експертизи в судовій практиці /За заг. ред. В.Г. Гончаренка. – К.: “Юрінком Інтер”, 2010. – 386с.

 3. Зинин А. М., Майлис Н. П. Судебная экспертиза. — М.: Право и закон, 2002.

 4. Щербаковский М. И. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование. — Харьков: Эспада, 2005. — 536 с.

 5. Иларионов В.А. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий: Учебник для вузов. – М. : Транспорт, 1989.

 6. Боровский Б.Е. Безопасность движения автомобильного транспорта. Анализ дорожных происшествий.- Ленинград: Лениздат, 1984.

 7. Дорожно-транспортные происшествия.Критерии оценки действий водителя.ГНИЭКЦ МВД Украины.Харьков „Факт” 2003.

 8. Галаса П.В. та ін. Експертний аналіз дорожньо-транспортних пригод. К., 1995.

Запитання для самоконтролю:

 1. Що може виступати об’єктами дослідження пожежно-технічної експертизи? Які питання вона може вирішувати?

 2. Уяких випадках необхідно призначати комплексну пожежно-технічну експертизу і для вирішення яких питань?

 3. У яких видах проваджень, у яких категоріях справ та для вирішення яких завдань у практиці зазвичай виникає необхідність у призначенні будівельно-технічної експертизи.

 4. Приведіть у зошиті орієнтовний перелік питань, який вирішує будівельно-технічна експертиза?

 5. Які різновиди автотехнічної експертизи залежно від вирішуваних нею завдань виділяються у Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Мін'юст України вiд 08.10.1998 № 53/5 ( із змінами, внесеними наказами Мінюсту від 30.12.2004, 10.06.2005, 29.12.2006, 15.07.2008, 01.06.2009 рр.? Які основні питання можуть вирішуватись в рамках їх проведення?

 6. Яка сфера призначення (у яких категоріях справ) експертизи технічного стану ТЗ, та які відомості необхідно викладати у постанові (ухвалі)?

 7. Що виступає об’єктом дослідження експерта авто техніка?

 8. Які особливості постанови (ухвали) про призначення автотехнічної експертизи?

 9. Які відомості необхідно вказувати постанові про призначення автотехнічної експертизи, якщо ДТП скоїв, або її учасником був водій мотоцикла?

 10. У яких випадках у постанові про призначення автотехнічної експертизи треба вказувати швидкість руху автомобіля (так як вона встановлена зібраними доказами (зі слів обвинуваченого (потерпілого, свідків, підозрюваного) тощо?

 11. Яка (чи які) експертизи необхідно призначати для вирішення питання про взаємне розташування ТЗ і потерпілого?

 12. Для вирішення яких завдань необхідно призначати транспортно-трасологічну експертизу? Яке коло вирішуваних нею питань? Для вирішення зазвичай яких слідчих ситуацій розслідування призначається транспортно-трасологічна експертиза?

 13. Що є об’єктом дослідження транспортно-трасологічної експертизи? У яких випадках слідчому наперед відомо, що її призначення є недоцільне з огляду на неможливість здійснення експертом досліджень?

 14. У яких категоріях справ зазвичай виникає необхідність у призначенні технологічної експертизи? Яка її відмінність від технічної та товарознавчої експертизи? Яке коло вирішуваних нею питань?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.