Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
тема№5Антропологія і етнографічні групи українц...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
745.47 Кб
Скачать

- 11 -

Антропологія українців

Українці належать до європеоїдної раси, входять до «дунайської» (норікської) групи популяцій, разом з білорусами, поляками, багатьма росіянами (у цих народів переважає валдайський варіант дунайського типу, який характеризується трохи більшою світлопігментованістю), словенцями, деякими популяціями хорватів, а також німців, австрійців і литовців. [12]

Українці як правило брахікефальні, в більшості своїй — високорослі, з переважанням темного кольору волосся, проте світлоокі майже у всіх характерних для українців антропологічних типах (крім динарського) переважають над темноокими.

За рядом ознак (профілювання обличчя, поперечний профіль спинки носа, виступ крил носа, положення ніздрів, розвиток складки верхньої повіки) деякі групи населення України (Середнього Подніпров'я, Лівобережжя), безсумнівно європеоїди, мають незначний відсоток домішки, пов'язаної з асиміляцією степових тюркських груп з певним монголоїдним елементом. [13]

Розселення

Розселення осіб, для яких українська (малоросійська) мова була рідною за переписом 1897 року

Розселення українців (поряд з іншими етносами) на території СРСР станом на 1941 рік

Частка українців за областями України (перепис населення 2001 року)

Розселення українців

Історико-етнографічні регіони

Детальніше: Етнокультурні регіони України

Особливості історичного розвитку різних територій України, їхні географічні розходження обумовили виникнення історико-етнографічних районів українців — Бойківщина, Бессарабія, Буджак, Буковина, Волинь, Галичина, Гуцульщина, Донщина, Закарпаття, Запоріжжя, Зелена Україна, Карпатська Україна, Кубань, Курщина, Лемківщина, Лівобережна Україна, Малиновий клин, Мармарощина, Надбужжя, Середня Наддніпрянщина (Київщина, Полтавщина), Наддністрянщина, Надпоріжжя, Надпруття, Надсяння, Надросся, Надчорномор'я, Підляшшя, Поділля, Подніпров'я, Покуття, Полісся, Посулля, Правобережна Україна, Приазов'я, Прибужжя, Придністров'я, Придунав'я, Прикарпаття, Пряшівщина, Сірий клин, Слобожанщина, Ставропольщина, Стародубщина, Терщина, Холмщина, Червона Русь, Чернігівщина.

Діаспора

Детальніше: Українська діаспора

  • Росія — близько 3 млн.

  • США — близько 1,3 млн.

  • Канада — 1,1 млн.

  • Бразилія — 1,0 млн.

  • Молдова — 0,4 млн.

  • Аргентина — 0,15 млн.

Мова

Діалекти української мови.

Відсоток носіїв української мови в Російській імперії за губерніями і областями (1897).

Детальніше: Українська мова

Українці розмовляють українською мовою, що належить до слов'янської групи індоєвропейської сім'ї. Ця мова має писемність на основі кирилиці. Розрізняються такі діалекти української мови:

  • північний (лівобережно-поліський, правобережно-поліський, волинсько-поліський);

  • південно-західний (волинсько-подільський, галицько-буковинський, карпатський, подністровський);

  • південно-східний (подніпровський і східно-полтавський).

Серед частини українців Півдня і Сходу України поширена російська мова. Вона також поширена поміж українців діаспори, разом із англійською та іспанською мовами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.