Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СПО 2.1 (2).docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
37.96 Кб
Скачать
  1. Місце місцевих судів(мс) в системі судів загальної юрисдикції. Види мс.

Місцевий суд є основною ланкою у системі судів загальної юрисдикції. Це випливає перш за все з того, що суди саме цього рівня розглядають усі кримінальні, цивільні, господарські та адміністративні справи, за винятком тих, які віднесені законодавством до компетенції інших судів. Принципи його організації та діяльності закріплено у Конституції, законах України "Про судоустрій України", "Про статус суддів" та деяких інших нормативних актах. Суд цього рівня утворюється у районі, місті та районах міста. У назві місцевого суду використовується назва населеного пункту, в якому він знаходиться. Місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а місцевими адміністративними судами — окружні суди, що утворюються в округах відповідно до Указу Президента України. До складу місцевого суду входять: судді місцевого суду, голова та заступник голови суду. У місцевому суді, в якому кількість суддів перевищує п'ятнадцять, може бути призначено більше одного заступника голови суду. За своїми повноваженнями місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності. Зокрема, місцеві загальні суди розглядають кримінальні та цивільні справи, а також справи про адміністративні правопорушення; місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають з господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності; місцеві адміністративні суди розглядають адміністративні справи, пов язані з правовідносинами у сфері державного управління та місцевого самоврядування (справи адміністративної юрисдикції), крім справ адміністративної юрисдикції у сфері військового управління, розгляд яких здійснюють військові суди. Порядок призначення (обрання) суддів до місцевого суду визначається Конституцією України (статті 126 і 128) та Законом України "Про статус суддів" (ст. 9).

2.Порядок утворення, ліквідації та визначення кількісного складу судів.

Стаття 19. Порядок утворення і ліквідації судів загальної юрисдикції

1. Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідовуються

Президентом України за поданням Міністра юстиції України на

підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого

суду.

2. Місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус суду

визначаються з урахуванням принципів територіальності,

спеціалізації та інстанційності.

3. Підставами для утворення чи ліквідації суду є зміна

визначеної цим Законом системи судів, потреба поліпшити

доступність правосуддя або зміна адміністративно-територіального

устрою.

4. Кількість суддів у суді визначається Державною судовою

адміністрацією України за поданням Міністра юстиції України на

підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого

суду, з урахуванням обсягу роботи суду та в межах видатків,

затверджених у Державному бюджеті України на утримання судів.