Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Розрахункова контрольна робота з теорії бухоблі...doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
764.93 Кб
Скачать

Розрахункова контрольна робота з теорії бухгалтерського обліку

Робота виконується на підставі початкової інформації поетапно, згідно завданню.

Завдання 1.

1. Скласти кореспонденцію рахунків за всіма операціями за вересень 20___ року і записати їх в Журналі реєстрації господарських операцій, підрахувати підсумок сум. Вказати на обліковий регістр, де відбивається кожна операція.

2. Скласти розрахунок загальної суми адміністративних витрат.

Завдання 2.

1. Відкрити синтетичні рахунки і записати в них залишки на 1 вересня 20 ___р. Рахунки слід розташовувати в порядку зростання номерів (10, 13, 20 і так далі).

2. Додатково відкрити рахунки 701, 791, 901, 92, за якими не було початкових залишків, але є обороти.

3. Записати операції за вересень 20__ р., вказавши їх номери згідно Журналу реєстрації.

  1. Підрахувати і записати обороти по дебету і кредиту рахунків.

5.Підрахувати і записати залишки на 1 жовтня 20____ р.

Завдання 3.

  1. Відкрити рахунки аналітичного обліку до синтетичних рахунків 201 “Сировина і матеріали” і 631 “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками”, записавши в них залишки на початок місяця.

  2. Записати операції за місяць, вказавши їх номери і короткий зміст.

  3. Підрахувати і записати залишки на кінець місяця.

Завдання 4.

  1. Скласти оборотні відомості за аналітичними рахунками до синтетичних рахунків 201 і 631. Провести звірку взаємопов'язаних показників: підсумки оборотної відомості за аналітичними рахунками звіряються з даними відповідного синтетичного рахунку.

  2. Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками за вересень. Рахунки записати в порядку зростання номерів. Звірити підсумок оборотів за оборотною відомістю з підсумком Журналу реєстрації операцій. Форми оборотних відомостей наведені в бланках форм.

  3. За даними оборотної відомості за синтетичними рахунками скласти баланс.

ПОЧАТКОВІ ДАНІ

1. Залишки за аналітичними рахунками до синтетичного рахунку 201 “Сировина і матеріали” на 1 вересня 20____ р.

№ п/п

Найменування

Ед. вимірювання

Ціна, грн.

К-ть

Сума, тис. грн.

1

Пиломатеріали

м3

1000

65

65

2

Фарби

шт.

100

300

30

РАЗОМ

95

Залишки за аналітичними рахунками до синтетичного рахунку 631 “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками” на 1 вересня 20___ р

№ п/п

Найменування постачальників

Сума, тис. грн.

1

Ліспромгосп “Світанок”

11

2

АТ “Хімпром”

6

РАЗОМ

17

II. Залишки за синтетичними рахунками на 1 вересня 20___ р.

№ рах.

Найменування рахунку

Сума, тис. грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

10

Основні засоби

590

131

Знос основних засобів

120

201

Сировина і матеріали

95

207

Запасні частини

6

23

Виробництво

10

26

Готова продукція

301

Каса

1,5

311

Поточний рахунок

9

361

Розрахунки з покупцями і замовниками

7

372

Розрахунки з підзвітними особами

0,5

39

Витрати майбутніх періодів

5

40

Статутний капітал

550

441

Нерозподілений прибуток

15

46

Неоплачений капітал

20

471

Забезпечення виплат відпусток

2

601

Короткострокові позики банку

14

631

Розрахунки з постачальниками і підрядчиками

17

641

Розрахунки за податками

5

65

Розрахунки зі страхування

4

661

Розрахунки з оплати праці

15

685

Розрахунки з іншими кредиторами

2

РАЗОМ

744

744

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.