Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лаб.раб. 3.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
708.61 Кб
Скачать

21

Міністерство освіти і науки україни Дніпродзержинський державний технічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи № 3

«ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ПАРОПЕРЕГРІВАЧА ПАРОВОГО КОТЛА В УМОВАХ ТЕЦ ВАТ «ДМКД»»

з дисципліни «Котельні установки промислових підприємств»

для студентів за напрямом 0905 - Енергетика

Затверджено редакційно-видавничою

секцією науково-методичної ради ДДТУ

17.09. 2009р., протокол № 1

Дніпродзержинськ

2009

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу Дніпродзержинського державного технічного університету заборонено.

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 3 «Дослідження роботи пароперегрівача парового котла в умовах ВАТ «ДМКД»» з дисципліни «Котельні установки промислових підприємств» для студентів за напрямом 0905 - Енергетика /Укл. Глущенко О.Л. - Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2009. – 20 с.

Укладач: к.т.н., доцент Глущенко О.Л.

Відповідальний за випуск: професор, д.т.н. Яловий М.І.

Рецензент: доцент, к.т.н. Долгополов І.С.

Затверджено на засіданні кафедри ТЕП

Протокол № 1 від 9.09.2009 р

Наведені основні теоретичні положення по призначенню та роботі пароперегрівачів, стисла конструктивна та технологічна характеристики досліджуваного пароперегрівача. Викладена методика проведення та обробки матеріалів випробувань.

Загальні положення

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи складені відповідно до робочої програми дисципліни «Котельні установки промислових підприємств». Дана лабораторна робота проведена на діючому котлі ТЕЦ ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф. Дзержинського». У зв'язку із цим загальні правила технічної експлуатації енергетичного встаткування, вимоги до техніки безпеки, протипожежній техніці й промисловій санітарії повністю поширюються на студентів, що виконують лабораторні роботи на діючому встаткуванні.

Лабораторні роботи проводяться під керівництвом викладача кафедри теплоенергетики й працівників котельного цеху підприємства. Перед проведенням лабораторних робіт студенти зобов'язані проробити основні теоретичні положення, ознайомитися з порядком проведення робіт і з конкретними положеннями техніки безпеки.

До початку проведення робіт необхідно підготувати протокол випробувань по наведеній в описі роботи формі.

Звіт по лабораторних роботах складається кожним студентом, розрахунки за результатами дослідів повинні супроводжуватися необхідними поясненнями, рисунки варто виконувати із застосуванням креслярських інструментів. Звіт повинен бути представлений до іспиту з дисципліни «Котельні установки промислових підприємств».

Враховуючи, що в діючій у цей час нормативній літературі по тепловому, аеродинамічному й гідравлічному розрахунках котлів використовуються одиниці системи МКГСС і МКГС, у яких відградуйовані також засоби виміру, допускається робити необхідні розрахунки в цих одиницях, а остаточні результати переводити в одиниці виміру системи СІ (ГОСТ 8.417-81). Необхідні співвідношення між одиницями виміру приведені в додатку 1.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]