Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Финасовий ринок Тести.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
301.06 Кб
Скачать

Тести з дисципліни «Фінансовий ринок»

Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці

1

Функцією фондового ринку є:

1. Забезпечення міжнародного переміщення капіталу;

2. Здатність акумулювати кошти населення і підприємств;

3. Касове виконання державного бюджету;

4. Формування ринку грошей.

2

Видом цінного паперу не являються:

1. Акції;

2. Облігації;

3. Векселі;

4. Акредитиви.

3

Ринок, на якому продаються і купуються цінні папери називається:

1. Грошовим;

2. Інвестиційним;

3. Фондовим;

4. Кредитним.

4

Фондовий ринок – це :

1. Ринок на якому обертаються цінні папери;

2. Ринок на якому обертаються матеріальні цінності;

3. Ринок на якому здійснюються валютні операції;

4. Вірна відповідь відсутня.

5

Функцією фінансового ринку є :

1.Здатність акумулювати кошти населення та підприємств;

2.Збалансування попиту і пропозиції капіталу;

3.Стабілізаціякурсу національної валюти;

4. Всі відповіді вірні.

6

Основними формами цінних паперів є:

1.Документарна і бездокументарна;

2. Тільки документарна;

3. Електронна і документарна;

4. Електронна і бездокументарна.

7

Грошові документи, що засвідчують право власника – це:

1. Цінні папери;

2. Кредит;

3. Відсотки;

4. Дивіденди.

8

Фізична особа, яка здійснює посередницькі торгові операції з цінними паперами від свого імені та за свій рахунок – це:

1. Брокер;

2. Дилер;

3. Зберігач;

4. Реєстратор.

9

При продажу цінних паперів на первинному ринку доходи отримує:

1. Емітент;

2. Посередник;

3. Інвестор;

4. Депонент.

10

Учасник ринку, який проводить операції з деривативами з метою зниження (уникнення) цінового ризику, пов’язаного з володінням базовими інструментами:

1. Спекулянт;

2. Брокер;

3. Хеджер;

4. Дилер.

11

Емісійна ціна - це:

1. Ціна продажу цінних паперів;

2. Ціна покупки цінних паперів;

3. Ціна продажу цінних паперів при їх правильному розміщенні;

4. Ціна продажу цінних паперів, прив'язана до вартості майна.

12

Визначення основних форм розміщення випущених цінних паперів здійснюється:

1. На первинному ринку;

2. На третинному ринку;

3. На першому ринку;

4. На вторинному ринку.

13

Емітент – це:

1. Фізична особа, яка від власного імені випускає цінні папери і бере на себе зобов’язання виконати умови, що випливають з умов їх випуску;

2. Юридична особа, яка поширює цінні папери на первинному і вторинному ринках;

3. Юридична особа, яка від власного імені випускає цінні папери та бере на себе зобов’язання виконати умови , що випливають з умов їх випуску;

4. Фізичні та юридичні особи, які поширюють цінні папери на первинному ринку.

14

Особи, які користуються послугами зберігача на підставі договору про відкриття рахунку в цінних паперах, визначаються як:

1. Афілійовані особи;

2. Депоненти;

3. Реальні держателі цінних паперів;

4. Номінальні держателі цінних паперів.

15

Посередницька діяльність інвестиційної компанії здійснюється:

1. Шляхом акумуляції коштів юридичних та фізичних осіб (вклади, депозити) та розміщення їх у прибуткові активи;

2. Виступає посередником між різними інвесторами;

3. Виступає посередником між індивідуальними інвесторами та позичальниками;

4. Вірні відповіді 1 і 3.

16

Ринок фінансових послуг це:

1. Сукупність ринків та інших інститутів, що використовуються для здійснення фінансових угод, обміну активами і ризиками;

2. Грошовий ринок, до якого належать ринки цінних паперів та інших фінансових інструментів, валютний ринок, ринок позичкового капіталу;

3. Мережа спеціальних інститутів, що забезпечує взаємодію попиту і пропозиції на гроші як специфічний товар;

4. Ринок, на якому продаються і купуються грошові кошти у вигляді короткострокових позик та фінансових активів.

17

На фінансовому ринку може виступати чи виступає у ролі інвестора:

1. Фізичні та юридичні особи;

2. Суб’єкти господарювання;

3. Домашні господарства;

4. Юридичні особи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.