Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
#15-Zagalne_Lechen-U.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
155.65 Кб
Скачать

18

Міністерство охорони здоров'я України Національний медичний університет ім.Акад.О.О.Богомольця Кафедра терапевтичної стоматології

Тема: “Загальне лікування карієсу. Множинний карієс”

Методична розробка практичного заняття для студентів

3 Курсу стоматологічного факультету

Виконавець:

Ас.Регурецька Р.А.

Затверджено на засіданні кафедри

терапевтичної стоматології НМУ.

Протокол № від 2006 р.

Завідувач кафедрою

професор___________А.В.Борисенко

Київ 2006 р.

І. Актуальність теми

Зважаючи на багаточисельність чинників, що обумовлюють розвиток карієсу, істотне значення для його виникнення мають зміни функціонування цілого ряду органів і систем. Тому варто спрямувати увагу не на локальні каріозні дефекти зубів, а на певний стан організму, що можна назвати каріозною хворобою. Руйнування твердих тканин зуба є не що інше, як наслідок названого стану, а, отже, відновлення структури та функції каріозних зубів за допомогою сучасних реставраційних стоматологічних матеріалів є лише паліативним засобом, що з певним успіхом усуває деякі наслідки загального процесу. Тобто пломбування каріозних порожнин не попереджає подальший розвиток каріозного процесу в інших зубах. Лише при початковому карієсі можливий певний зворотній розвиток процесу демінералізації емалі під впливом ремінералізуючої терапії. Наявність каріозних уражень зубів, особливо – численних вогнищ демінералізації емалі, множинного карієсу, його декомпенсованого перебігу – потребує впливу на весь організм з метою загального лікування карієсу, що має багато спільного із загальною профілактикою карієсу.

ІІ. Навчальні цілі заняття

Вивчити принципи та методи загального лікування карієсу (α-І).

Знати (α-ІІ):

- методи загального лікування карієсу;

- перевагу немедикаментозних методів лікування карієсу;

- що передбачають медикаментозні методи лікування карієсу;

- роль терапевта-стоматолога та спеціалістів-медиків іншого профілю в загальному лікуванні карієсу.

Вміти (α-ІІІ):

- визначити план загального лікування карієсу;

- скласти та призначити схему індивідуальної гігієни порожнини рота при множинному карієсі;

- навчити пацієнта навичкам індивідуальної гігієни порожнини рота.

Оволодіти (α-ІІІ):

- основними принципами проведення професійної гігієни порожнини рота;

- методикою проведення контрольованої гігієни порожнини рота.

Розвивати творчі здібності в процесі клінічного та теоретичного дослідження проблемних питань в загальному лікуванні карієсу.

ІІІ. Виховні цілі

- розвинути почуття професійної відповідальності за правильність дій при виборі схеми загального лікування карієсу та засобів індивідуальної гігієни порожнини рота.

IV. Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліна

Знати

Вміти

І. Попередні

1.

Анатомія та гістологія

Анатомічні та гістологічні особливості будови твердих тканин зуба

За особливостями будови твердих тканин зуба виявити ризик виникнення патологічних станів через зубні відкладення

2.

Патологічна фізіологія

Особливості ембріогенезу тканин зуба, терміни формування та прорізування постійних зубів

Визначити об’єм лікувально-гігієнічних заходів в залежності від виду та перебігу патологічного процесу

3.

Мікробіологія

Мікробний склад зубного нальоту та механізм його формування

Проводити професійну гігієну порожнини рота

ІІ. Наступні

1.

Гігієна

Принципи та значення раціонального харчування

Призначити схеми раціонального харчування при стоматологічних захворюваннях

ІІІ. Внутрішньопредметна інтеграція

1.

Курс профілактики стоматологічних захворювань

Засоби індивідуальної та професійної гігієни порожнини рота

Вміти проводити уроки контрольованої гігієни порожнини рота, обирати засоби індивідуальної гігієни при множинному карієсі зубів

2.

Терапевтична стоматологія (клінічний курс)

Етіологія, патогенез, класифікація, клінічні прояви та лікування карієсу зубів

Діагностувати та лікувати в клініці терапевтичної стоматології карієс зубів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]