Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка по турдеятельности.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
44.71 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

І. Коли було створено акціонерне товариство «Радянський турист» і чим воно займалось?

2. Як утворилось Товариство пролетарського туризму? Розкажіть про особ­ливості його утворення.

3. Назвіть перших керівників Товариства пролетарського туризму.

4. Коли відбулося злиття товариства «Радтур» і ТПТ? Яку назву мала нова організація?

5. Коли і з якою метою керівництво туристичною справою в СРСР було передано профспілкам?

6. Які структури керували туристсько-екскурсійною роботою в 20-ті pp. в Україні?

7. Яке значення для зміцнення мережі туристсько-екскурсіиних закладів мало створення Українського мішаного пайового екскурсійного това­риства?

8. Як позначилась політика «українізації» на розвитку туристсько-екс­курсійної справи?

9. Які умови було створено в СРСР для іноземного туризму?

10. Розкажіть про зміцнення матеріально-технічної бази туризму в 20-30-ті pp.

11. Розкажіть про відновлення туристсько-екскурсійної діяльності в повоєн­ний період.

12. Як «сталінський ідеологічний наступ» позначився на розвитку туризму і готельної справи в Україні?

13. Які три монопольні туристські структури склалися в країні? Схаракте­ризуйте їхню діяльність.

14. Що таке міжнародний туристський обмін і як він відбувався у 50 - 60-ті pp.?

15. Поясніть, чому індустрія туризму перебувала під жорстким контролем комуністичних і профспілкових організацій.

Тема 3. Сучасні тенденції розвитку туристичної галузі.

Основні терміни: сфера гостинності, туристична галузь, галузь економіки

Для ефективного засвоєння теоретичного матеріалу студент повинен опрацювати наступне:

  1. розвиток туризму наприкінці 2000 р.;

  2. зайнятість у сфері гостинності;

  3. галузі економіки, які охоплює туризм;

  4. визначні події 2000 p., що мали або матимуть у майбутньому вплив на туристичну галузь в Україні;

  5. Основні статистичні показники розвитку туристичної галузі України в 1995-2000 p.p.

Література: 1,2,3, 4,8,9,10,12,14,16,19,21,24,25

Питання для самоконтролю

1. Коли був прийнятий Закон України «Про туризм»? Наведіть основні його тези. Які інші державні документи з питань туризму ви знаєте?

2. Коли Україну було прийнято до Всесвітньої туристської організації? Як це вплинуло на подальший розвиток вітчизняного туризму?

3. Чому туристична індустрія в Україні переживає складні часи?

4. Схарактеризуйте сучасний стан різних видів туризму: соціального, моло­діжного й дитячого, спортивно-оздоровчого, сільського, екскурсійного та ін.

5. Схарактеризуйте основні напрями розвитку матеріальної бази туризму.

6. Що ви знаєте про підготовку кадрів для туристичної галузі? Назвіть провідні навчальні заклади туристично-готельного профілю.

7. Коли було створено Асоціацію навчальних закладів України туристично­го й готельного профілю?

8. Які основні завдання діяльності Академії туризму?

Тема 4. Нормативно-правова база туристичної діяльності.

Основні терміни: специфіка туристичого бізнесу, адміністративне законодавство, в'їздна віза, валютне законодавство, сертифікація туристичних послуг, нормативно-правова база туризму, історико-культурний туризм, діловий туризм, культурно-ознайомлювальний туризм.

Студентам доцільно розглянути специфіку туристичного бізнесу і в чому вона полягає. Наприклад, адміністративним законодавством регламентується питання одержання в'їздних віз, валютним законодавством - форма розрахунків, митним - порядок пропуску через границю декларуючих товарів. Є нормативні акти Держстандарту України про сертифікацію туристичних послуг, акти державних антимонопольних органів про застосування до туристичних послуг законодавства в сфері прав споживачів і т. д. Вивчаючи цю тему, студенти повиненні знайти і записати основні документи нормативно-правової бази туризму.

Згідно концепції розвитку туризму в м. Одесі на 2007-2015 р.р. необхідно описати існуючі види туристичної діяльності й туристичні продукти в м. Одесі.

Література: 3,4,8,9,10,12,14,16,19,21,24,25

 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.