Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
додатки МДР.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
244.22 Кб
Скачать

Конкретні завдання, які студент повинен виконати для досягнення поставленої мети:

У розділі І

У розділі ІІ

У розділі ІІІ

У розділі ІV

Завдання підготував науковий керівник

(підпис)

(ініціали, прізвище)

"____" _______________ 20___р.

Завдання одержав студент

(підпис)

(ініціали, прізвище)

"_____"_______________ 20___р.

Примітка: Перша сторінка індивідуального завдання на магістерську дипломну роботу заповнюється студентом під керівництвом наукового керівника, друга - науковим керівником

Додаток в графік підготовки та захисту магістерських робіт

Пор.

Назва етапів дипломної роботи

Термін виконання

етапів роботи

Примітка

1

Вибір теми магістерської роботи

вересень 20ХХ р.

2

Розробка завдання

22.09.ХХ р.

3

Складання календарного плану

11.01 - 15.01.ХХ р.

4

Написання першого (теоретичного) розділу роботи

16.01 - 31.01.ХХр.

5

Подача керівнику першого розділу роботи на перевірку

01.02 - 16.02.ХХр.

6

Збирання матеріалу для написання другого розділу роботи

17.02 - 23.02.ХХр.

7

Написання другого розділу роботи

17.02 - 09.03.ХХр.

8

Подання керівнику другого розділу роботи на перевірку

02.03 - 09.03.ХХр.

9

Узагальнення матеріалу для написання третього розділу

10.03 - 17.03.ХХр.

10

Написання третього розділу роботи

10.03 - 30.03.ХХр.

11

Подання керівнику третього розділу роботи на перевірку

23.03 - 31.03.ХХр.

12

Узагальнення матеріалу для написання четвертого розділу

01.04 - 06.04.ХХр.

13

Написання четвертого розділу роботи

01.04 - 13.04.ХХр.

14

Подання керівнику четвертого розділу роботи на перевірку

06.04 - 13.04.ХХр.

15

Написання вступу та висновків

14.04 - 27.04.ХХр.

16

Оформлення магістерської роботи

14.04 - 27.04.ХХр.

17

Подання магістерської роботи керівнику на рецензування

04.05.ХХр.

18

Рецензування магістерської роботи

12.05 - 15.05.ХХр.

19

Зовнішнє рецензування

12.05 - 15.05.ХХр.

20

Кафедральний захист роботи

11.05.ХХр.

21

Подання роботи в ДЕК

10.06 – 20.06.ХХр.

22

Захист роботи в ДЕК

10.06 – 20.06.ХХр.

Студент-дипломник________________

(підпис) (прізвище, ім’я по-батькові)

Консультант наукового

спрямування _______________

(підпис) (прізвище, ім’я по-батькові)

Керівник роботи___________________

(підпис) (прізвище, ім’я по-батькові)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.