Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
401.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
29.47 Кб
Скачать

401) Аудитор жұмысындағы жұмыс құжаттарының жалпы мазмұны

А) Аудитордың аудитті нормативтік-құқықтық актілерге және жалпы көпшілік қабылдаған стандарттарға сәйкес жүргізгендігіне сенімді болуы;

B) Жұмыс құжаттарында аудитор аудиторлық жұмыстардың жоспарлануы, сипаты, орындалған аудиторлық процедуралардың көлемі және мерзімі, болатын нәтижелер, сондай-ақ алынған аудиторлық дәләлдеулердің негізінде жасалынған қорытынды пікірлер туралы ақпараттар;

C) Шоттар сальдосы немесе шаруашылық операцияларының қажетті ішкі бақылауының болмауына жол берілген жағдайда, басқа шоттар сальдосы немесе шаруашылық операциялар бұрмалауларынан бөлек елеулі болуы мүмкін бұрмалауларға бейім болуы;

D) Бұл жиынтығында дәл емес немесе дұрыс емес мәліметтердің елеулі көлемде жиналуы және оларды аудитор талдамалық рәсімдер кезінде де, мән бойынша жан-жақты тексеру кезінде де байқамай қалуы мүмкін деген болжам;

E) Барлық жауап дұрыс.

402) Аудитор дайындаған жұмыс құжаттарының аудиторлық қорытындысын кім тексереді?

A) аға аудитор;

B) бухгалтер;

С) менеджер;

D) кеңесші;

E) қызметкер.

403) Қазақстанда аудиторлық қызмет рыногы шартты түрде қанша бөлікке бөлінген?

A) 2;

B) 3;

C) 4;

D) 5;

E) 8.

404) Жұмыс құжаттарының нысаны мен мазмұнына қандай факторлар әсер етеді?

A) көрсетілетін қызметтің сипаты, аудиторлық есептің нысаны;

B) “Аудиторлық іріктеу” 530 Халықаралық аудит стандарты;

C) фирма жұмысының сапасы;

D) дұрыс жауар жоқ;

E) барлық жауап дұрыс

405) Ірі аудиторлық фирмалардың басқару құрылымына не кіреді?

A) фирманың директоры, фирманың аудит жөніндегі директоры; кеңес беру бөлімі;

B) білім департаменті;

С) университет, институттар;

D) мектептер;

E) колледж.

406) Аудитті жоспарлаудың үздіксіздігі принципі нені көздейді?

A) аудиторлар тобына өзара байланысты тапсырмаларды беру мен жоспарлау кезеңдерін, мерзімдері мен құрылымдық бөлімшелері бойынша байланыстыруды;

B) жоспарлаудың алдын ала аудиттің жалпы жоспары мен бағдарламасын құруға дейінгі барлық кезеңдеріндегі өзара байланыс пен келісімділікті қамтамасыз етуді;

C) аудиторлық ұйымның өзі анықтаған критерийлер негізінде аудиттің жалпы жоспары мен бағдарламасының оңтайлы нұсқасын таңдау мүмкіндігі үшін жоспарлау нұсқасымен қамтамасыз етуді;

D) дұрыс жауар жоқ;

E) барлық жауап дұрыс

407) Аудитті жоспарлаудың тиімділігі принципі нені көздейді?

A) аудиторлық ұйымның өзі анықтаған критерийлер негізінде аудиттің жалпы жоспары мен бағдарламасының оңтайлы нұсқасын таңдау мүмкіндігі үшін жоспарлау нұсқасымен қамтамасыз етуді;

B) жоспарлаудың алдын ала аудиттің жалпы жоспары мен бағдарламасын құруға дейінгі барлық кезеңдеріндегі өзара байланыс пен келісімділікті қамтамасыз етуді;

C) аудиторлар тобына өзара байланысты тапсырмаларды беру мен жоспарлау кезеңдерін, мерзімдері мен құрылымдық бөлімшелері бойынша байланыстыруды;

D) дұрыс жауар жоқ;

E) Шоттар сальдосы немесе шаруашылық операцияларының қажетті ішкі бақылауының болмауына жол берілген жағдайда, басқа шоттар сальдосы немесе шаруашылық операциялар бұрмалауларынан бөлек елеулі болуы мүмкін бұрмалауларға бейім болуы;

408) Аудитті жоспарлаудың кешенді принципі нені көздейді?

А) жоспарлаудың алдын ала аудиттің жалпы жоспары мен бағдарламасын құруға дейінгі барлық кезеңдеріндегі өзара байланыс пен келісімділікті қамтамасыз етуді;

B) аудиторлық ұйымның өзі анықтаған критерийлер негізінде аудиттің жалпы жоспары мен бағдарламасының оңтайлы нұсқасын таңдау мүмкіндігі үшін жоспарлау нұсқасымен қамтамасыз етуді;

C) аудиторлар тобына өзара байланысты тапсырмаларды беру мен жоспарлау кезеңдерін, мерзімдері мен құрылымдық бөлімшелері бойынша байланыстыруды;

D) дұрыс жауар жоқ;

E) Шоттар сальдосы немесе шаруашылық операцияларының қажетті ішкі бақылауының болмауына жол берілген жағдайда, басқа шоттар сальдосы немесе шаруашылық операциялар бұрмалауларынан бөлек елеулі болуы мүмкін бұрмалауларға бейім болуы;

409) Қаржылық-шаруашылық қызметтің негізгі көрсеткіштері не болып табылады?

А) клиенттің ағымдағы және перспективті жағдайын түсіну ағымдағы және перспективті пайдалылық, өтімділік, сонымен қатар капитал жеткіліктігі;

В) кешенділігі, оңтайлылығы;

С) шаруашылықты жүргізуші субъект көлемі, субъект бизнесінің мәні;

D) дұрыс жауар жоқ;

E) барлық жауап дұрыс.

410) Ішкі бақылау жүйесінің элементтеріне не кіреді?

А) шаруашылықты жүргізуші субъект көлемі, субъект бизнесінің мәні, қызмет құрылымының қиыншылығы, субъектінің ақпарат беру, өңдеу, сақтау және бағалау үшін пайдаланылатын әдісі;

B) клиентті таңдау және аудитті жүргізу туралы шешім қабылдау, аудит жүргізу үшін персонал таңдау;

С) жоспарлаудың кешенділігі, жоспарлаудың үздіксіздігі, жоспарлаудың оңтайлылығы;

D) дұрыс жауар жоқ;

E) барлық жауап дұрыс.

411) Ақпарат дегеніміз не?

А) жинау, сақтау, өңдеу объектісі болып табылатын мәлімет;

B) бұл экономикалық субъектінің қаржылық-шаруашылық қызметін сипаттайтын мәліметтер;

С) бұл кәсіпорынның басшысына, иесіне, қатысушылардың жалпы жиналысына жіберілген аудиторлық тексеру барысы туралы, айқындалған бухгалтерлік есеп жүргізудің белгіленген тәртібінен ауытқулар туралы, қаржылық қорытынды есептегі бұзушылықтар, анықталған кемшіліктерді жою жөнінде ұсыныстар туралы толық мәліметтері, сонымен бірге аудиторлық тексеру жүргізу нәтижесінде алынған және аудиторлық қорытынды жасауға негіз болатын басқа да ақпараттары бар құжат;

D) дұрыс жауар жоқ;

E) барлық жауап дұрыс.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]