Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Геотроніка розділ 1-10.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
61.57 Кб
Скачать

Розділ 1 Історичний екскурс в розвиток геотроніки

 1. Проникнення електроніки в геодезію почалося

  • у середині ХХ століття;

 2. Перший лазер з'явився

 • у 1960 році;

 1. З перерахованих нижче супутникових систем не є глобальною

 • ТРАНЗИТ;

 1. За допомогою супутникових систем, з перерахованих нижче величин, визначається

 • координати наземного пункту.

 1. Предметом вивчення в геотроніці є

 • електронні методи наземних вимірів;

 1. Для створення геоінформаційної системи використовуються прилади і пристрої

 • всі вище перераховані

 1. Просторово-координатні системи визначають координати:

 • на міліметровому рівні точності;

 • на мікрометреному рівні точності.

 1. Максимальною точністю володіють світловіддалеміри:

 • застосовувані в прикладній геодезії.

 1. Супутникові приймачі можуть працювати:

 • у будь-яких умовах;

 1. При метрологічному забезпеченні лінійних вимірів головну роль відіграють:

 • лазерні інтерферометри;

Розділ 2 Фізичні основи геотроніки

1. Періодичне коливання може бути гармонійним

 • так

2. Частота f зв'язана з періодом Т співвідношенням

 • f=1/T

3. Гармонійне коливання цілком характеризують три параметри

 • амплітуда, частота і початкова фаза

4. Дискретним спектром володіє:

 • періодичне коливання

5. 3-я гармоніка частоти 120 Гц дорівнює числу

 • 360

6. Найбільш загальним випадком поляризації електромагнітних хвиль є:

 • еліптична поляризація

7. Когерентні хвилі – це:

 • хвилі однакових частот з постійною різницею фаз

8. Довжина хвилі λ з частотою і швидкістю поширення коливань пов'язана залежністю

 • λ=v/f

9. Величина 2/ називається

 • хвильове число

10. Коливання, у якого який-небудь параметр змінюється в часі, називається:

 • несучим коливанням

11. Розташуєте в порядку зростання довжин хвиль:

 • 2.ультрафіолетове випромінювання

 • 1.рентгенівські промені

 • 5.радіохвилі

 • 3.видиме світло

 • 4.інфрачервоне випромінювання

12. Результат додавання двох когерентних хвиль, лінійно поляризованих в одній площині називається

 • Інтерференцією

13. Частота модуляції:

 • менше несучої частоти

14. Складаються дві когерентних хвилі однакової амплітуди, лінійно поляризовані в ортогональних площинах. Укажіть відповідність різниці фаз цих хвиль, при якій результуюча хвиля буде мати відповідну поляризацію:

1. Кругова 90 градусів і 270 градусів

15. Гармонійне коливання піддається амплітудній модуляції по гармонійному закону. Модульоване коливання буде гармонійним

 • так

16. Гармонійне коливання, піддане амплітудної модуляції по гармонійному законі, являє собою:

 • коливання однієї частоти з постійною амплітудою

17. В спектрі АМ-коливання при гармонійній модуляції міститься частотних складових

  • 3

18. В спектрі биття міститься частотних складових

 • 2

19. Ціль демодуляції полягає в тому, щоб:

 • виділити коливання, що модулює

20. Демодуляція (детектування) АМ-коливання - це нелінійна операція:

 • множення значення коливання на значення несучого коливання

21. Гетеродинування звичайно використовується для:

 • зниження частоти сигналу

22. При гетеродинному перетворенні двох сигналів однієї і тієї ж високої частоти з різницею фаз φ одержувані низькочастотні сигнали будуть мати:

 • ту ж різницю фаз φ

23. При кореляційній обробці максимум кореляційної функції виходить при:

 • нульовому зрушенні часу між сигналами

24. При кореляційній обробці сигналів:

 • сигнали перемножуються й усереднюються

25. Лазер – це:

 • генератор спонтанного випромінювання

26. Закінчіть фразу: Лазер складається з активного середовища джерела накачування і …

 • відкритого резонатора

27. Джерело накачування перевело активне середовище в стан з інверсною населеністю енергетичних рівнів. При переході атомів назад на нижній рівень випускаються фотони, що утворять спонтанне випромінювання. Перетворення спонтанного випромінювання в стимульоване ініціюють

 • фотони, що циркулюють між дзеркалами

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.