Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ_КЗ_Тех мех рід та газу.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
1.47 Mб
Скачать

Загальні методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Вибір свого завдання студент здійснює за номером залікової книжки (варіант відповідає двом останнім цифрам):

  • за останньою цифрою обираються номери задач (див. табл.1),

  • за передостанньою цифрою обираються числові данні, які наведені після умови кожної задачі.

Довідкові дані, необхідні для рішення задач, містяться в гідравлічних довідниках.

Вимоги до оформлення контрольної роботи

  1. Робота виконується на листах формату А4 українською або російською мовою у рукописному або друкованому вигляді.

  2. Оформлення кожної задачі треба розпочинати з нової сторінки таким чином:

- викласти повну умову задачі;

- виконати пояснювальний малюнок за допомогою креслярських інструментів;

- дати рішення. Рішення обов’язково супроводжувати текстовим поясненням та обґрунтуванням використаних формул.

3. В розрахунках слід дотримуватись одиниць Міжнародної системи вимірювання СІ. Точність вимірювання в залежності від величини, що визначається повинна становити 0,00 або 0,000.

Таблиця 1

Завдання до контрольної роботи

Остання цифра номеру залікової книжки

Номери задач

0

8

11

20

34

38

55

57

84

70

85

99

1

5

12

28

36

39

54

56

65

71

86

95

2

3

13

19

31

40

53

58

66

72

87

96

3

4

14

21

29

41

52

59

82

73

88

100

4

2

15

26

30

42

51

61

68

74

89

102

5

1

16

22

35

43

50

60

83

75

90

104

6

7

17

27

32

44

49

62

80

76

91

98

7

9

18

25

37

45

48

63

67

77

92

97

8

6

14

23

33

38

47

64

69

78

93

103

9

10

11

24

36

39

46

58

81

79

94

101

1. Визначити динамічну в'язкість, густину та питому вагу рідини, якщо її умовна в'язкість О, відносна густина .

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

О

8,5

9

6

5,5

7,5

5

7

4,5

6,5

8

0,92

0,82

0,6

0,72

0,8

0,75

0,9

0,95

0,65

0,85

2. У резервуарі заповненому рідиною надмірний тиск дорівнює p1. Після випуску з нього W рідини тиск у резервуарі зменшився до p2. Визначити об’єм резервуару.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

W, л

70

65

50

45

55

40

60

80

90

100

p1, МПа

1,0

0,8

0,9

0,7

0,85

0,5

0,8

0,95

0,75

0,9

р2, МПа

0,5

0,1

0,3

0,4

0,2

0,4

0,45

0,2

0,35

0,25

3. У вертикальній циліндричній посудині діаметром D зберігається 100 т рідини при температурі 0С. Визначити коливання рівня рідини, якщо її температура змінилася до t2. Тепловим розширенням резервуару знехтувати. Б – бензин, Г – гас, Д – дизельне пальне, Н – нафта, С – спирт.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

рідина

Н

С

Б

Г

Д

Н

Б

Г

Д

С

D, м

4

3,5

5

4,5

3

2,5

2

5

4

3

t2, С

40

50

30

35

50

60

55

45

25

40

4. Як зміниться густина води, якщо нагріти її від t1 до t2. Вода знаходиться під тиском 100 кПа.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

t1, С

5

10

15

10

5

10

5

20

5

15

t2, С

95

30

85

80

75

70

35

90

65

75

5. Як зміниться густина води при її стисканні від p1 до p2.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

p110-5, Па

1,0

1,2

1,4

1,0

1,5

0,8

1,0

0,9

1,0

2,0

P210-7, Па

1,5

1,5

0,4

1,0

1,0

0,5

0,2

0,4

0,5

0,8

6. Для зимових умов експлуатації двигуна підготовлена робоча рідина змішуванням рідини густиною ρ1 об’ємом V1 та рідини густиною ρ2 об’ємом V2. Визначити густину та питому вагу робочої рідини.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ρ1, кг/м3

940

950

920

930

960

970

980

910

915

945

V1, дм3

40

50

60

70

80

45

55

65

75

85

ρ2, кг/м3

790

795

810

800

805

815

780

785

770

775

V2, дм3

15

18

20

22

24

25

12

10

16

26

7. Робоча рідина, що отримана змішуванням оливи (густиною ρ1) та керосину (густиною ρ2), має густину ρ. Об’єм керосину складає 20% об’єму суміші. Визначити густину та питому вагу оливи.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ρ, кг/м3

900

890

920

840

870

880

860

910

920

850

ρ2, кг/м3

790

795

810

800

805

815

780

820

810

785

8. Під час гідравлічного випробування ділянки трубопроводу діаметром d та довжиною L = 600 м тиск води змінився від p1 до p2. Визначити величину витоків води через нещільності.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

p1, МПа

4

4,5

5

5,5

6

4,2

4,8

5,2

5,4

5,6

P2, МПа

3,5

3,9

4,6

5,1

5,4

3,8

4,3

4,7

5,0

4,9

d, мм

200

225

250

300

350

400

450

500

275

550

9. До опалювального котла надходить вода витратою Q з температурою t1. Який об’єм води буде витікати з котла за годину, якщо вона нагріється до температури t2.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Q, м3/год

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

t1, С

40

45

55

50

60

45

50

60

40

55

t2, С

70

75

78

80

82

85

86

90

88

92

10. Ділянка трубопроводу заповнена водою під атмосферним тиском. Визначити збільшення тиску в трубопроводі при нагріванні води на ∆t та закритих засувках на кінцях ділянки. βw = 5∙10-10 Па-1, βt = 10-4 0С-1.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

t, С

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11. Визначити різницю тиску в посудинах А та Б, заповнених рідиною густиною , якщо різниця рівнів у ртутному манометрі h.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

, т/м3

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

h, м

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

12. У відкриті сполучені посудини налиті рідини з густиною 1 та 2. Різниця рівнів в посудинах h. Визначити висоти h1 та h2.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2, т/м3

0,8

0,9

1,0

1,1

1,15

0,85

0,95

1,05

1,1

1,2

1, т/м3

0,65

0,7

0,8

0,9

0,95

0,75

0,85

0,95

1,0

1,1

h, м

0,85

0,8

0,75

0,7

1,0

0,9

1,1

1,2

0,95

1,05

13. Визначити тиск p0 в закритій посудині, якщо відомі густина рідини 1 та 2, а також величини h1, h2, h.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1, т/м3

0,6

0,7

0,75

0,8

0,65

0,9

0,85

1,0

0,95

1,1

2, т/м3

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

h1, м

2,2

2,1

2,05

2,0

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

h2, м

1,4

1,3

1,25

1,2

1,1

1,05

1,0

0,95

0,9

0,85

h, м

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

14. Закрита посудина заповнена водою (2 =1000 кг/м3) на висоту h2 та оливою (1 = 800 кг/м3) на висоту h1. Знайти надлишковий тиск на поверхні оливи, якщо рівень ртуті у п’єзометричній трубці нижче рівня оливи на висоту h.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

h1, м

1,2

2,1

1,0

1,9

0,8

1,7

0,6

1,5

0,5

1,3

h2, м

2,0

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

h, м

2,7

2,9

2,2

2,6

2,1

2,4

1,6

2,5

1,0

1,5

15. Вертикальні поршневі циліндри діаметрами D та d заповнені водою та поєднані між собою трубкою. Менший поршень розташований на h вище порівняно з більшим та має навантаження Р1 = 10 кгс. Яке

навантаження треба докласти до більшого поршня, щоб вони знаходилися в рівновазі.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

D, м

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,35

0,45

0,5

0,4

d, м

0,3

0,15

0,2

0,35

0,4

0,45

0,2

0,25

0,3

0,25

h, м

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,55

0,65

0,78

0,89

0,45

16. До закритого резервуару з водою приєднані два ртутних манометра. Визначити глибину h4, якщо відомі величини h1, h2, h3.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

h1, м

0,8

0,6

0,9

0,7

1,0

1,2

1,4

1,5

1,6

0,8

h2, м

0,2

0,3

0,3

0,5

0,6

0,3

0,5

0,2

0,4

0,6

h3, м

0,4

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,25

0,45

0,65

0,45

17. Визначити силу тиску на дно посудини з водою, якщо на криці лежить навантаження G = 300 кг. Розміри посудини D, d, h.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d, м

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,25

0,3

0,35

0,45

0,55

h, м

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

18. Ртутний манометр підключений до резервуару з водою. Визначити висоту ртутного стовпа h2, якщо відомі h1 та р0.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

р0, атм

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

1,45

1,5

h1, мм

150

180

200

220

250

280

300

350

400

500

19. Вертикальний щит перегороджує прямокутний канал шириною b. Вага щита G, коефіцієнт тертя щита в пазах fт = 0,5. Яке зусилля Т треба прикласти для підняття щита, якщо глибина води з однієї сторони щита h1, а з іншої - h2.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

b, м

5,0

5,5

4,0

4,5

3,0

3,5

2,0

2,5

1,0

1,5

h1, м

1,5

3,0

2,0

2,5

3,5

2,5

2,0

3,0

3,5

1,5

h2, м

0,8

1,8

1,1

1,0

1,5

1,3

1,2

1,7

2,0

0,9

G, тс

1,2

1,3

1,0

1,1

0,8

0,9

0,6

0,7

0,4

0,5

20. Визначити натяг тросу, який утримує прямокутний щит шириною b. Глибина води перед щитом h, кут нахилу щита .

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

b, м

1,5

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,5

2,6

2,8

3,0

h, м

1,0

1,1

1,2

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

, град.

60

45

30

60

45

30

60

45

30

60

21. Перевірити стійкість стінки трапецеїдального профілю, яка утримує тиск води, на перекидання та на сковзання. Розміри стінки abh = 1,5м2м3м, довжина стінки l, щільність кладки к, коефіцієнт тертя кладки об ґрунт fт = 0,4. Глибина води перед стінкою H.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

l, м

10,0

9,0

8,0

8,5

7,0

7,5

5,0

6,5

4,5

5,5

к, кг/м3

1500

1900

1700

1800

1600

2000

2100

2200

2500

2800

Н, м

1,1

1,2

2,1

0,85

1,5

0,9

1,7

2,5

1,0

2,0

22. Визначити величину та точку прикладання сили надлиш-кового тиску води на плоский клапан, що закриває прямокутний отвір у вертикальній стінці резервуара з водою. Сторона квадрата а. Центр отвору знаходиться нижче вільної поверхні на величину h.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

а, см

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

h, м

0,85

0,75

0,65

0,55

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

23. Визначити величину та точку прикладання сили надлиш-кового тиску води на круглий затвор діаметром d, який закриває отвір у похилій стінці резервуару з водою. Відстань від верхнього краю стінки до центру затвору а, кут нахилу стінки = 300.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d, м

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,35

0,45

0,55

0,65

0,75

а, м

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

2,0

24. Прямокутний канал шириною 1м перегороджений вертикальною стінкою товщиною b при напорі Н. Визначити товщину стінки b за умови, щоб коефіцієнт стійкості на перекидання β ≥ К. Щільність води та бетону відповідно 1 = 1000кг/м3, 2 = 2400 кг/м3.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Н, м

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

К

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

25. Побудувати епюру надлишкового тиску на похилу стінку, що перегороджує прямокутний канал шириною 10 м та підтримує два шари рідини густиною 1 = 800кг/м3, 2 = 1000 кг/м3. Визначити силу надлишкового тиску на стінку та місце її прикладання, якщо відомі глибини h1, h2, кут нахилу стінки = 450.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

h1, м

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

h2, м

2,0

2,2

2,5

2,8

2,4

2,6

3,0

3,2

3,5

4,0

26. Канал прямокутного перерізу шириною 10 м перего-роджений похилою стінкою. Визначити силу надлишкового тиску води на стінку, якщо відомі глибини h1, h2, кут нахилу стінки . Знайти точки прикладання сил Р1, Р2 та результуючої Р.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

h1, м

5,0

8,0

5,5

6,0

8,5

10,0

7,0

6,5

7,8

9,0

h2, м

2,0

6,0

3,0

2,5

4,0

4,5

3,5

5,0

5,5

6,5

, град.

30

35

40

45

50

60

30

45

60

40

27. Побудувати епюру гідростатичного тиску води на ломану стінку 1-2-3-4 шириною b та визначити силу надлишкового тиску на ділянку 2-3, якщо відомі глибини h1 = 1,0 м, h2 = 1,5 м, h3 = 2,0 м, кут нахилу стінки .

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

b, м

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

6,0

, град.

30

40

50

60

70

35

45

55

65

25

28. Отвір у вигляді рівностороннього трикутника в боковій вертикальній стінці закритого резервуару з водою закритий кришкою. Визначити силу тиску води на кришку, якщо глибина Н = 2 м, сторона трикутника b, манометричний тиск на вільній поверхні рм.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

b, м

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

рм,кгс/см2

0,3

0,5

0,2

0,6

0,4

0,8

0,65

0,1

0,25

0,15

29. Вертикальна стінка резервуару з водою має круглий отвір, закритий кришкою – полусферою радіусом R. Глибина занурення центру ваги отвору Н. Знайти величину сили тиску води на кришку та визначити напрямок її дії.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R, см

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Н, м

0,15

0,5

0,25

0,40

0,60

0,65

0,75

0,9

1,0

1,05

30. Канал прямокутного перерізу шириною b перегороджений циліндричною стінкою діаметром d. Визначити величину та направлення результуючої сили тиску води на стінку, якщо глибина води з одного боку d, а з другого d/2.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

b, м

2,0

3,2

3,5

2,5

5,0

2,8

3,4

3,0

4,0

4,2

d, м

1,0

2,3

2,0

1,4

2,5

1,8

1,5

1,2

3,0

2,4

31. Вертикальна стінка резервуару з водою має фасонну частину у вигляді чверті циліндра радіусу R. Визначити величину сили тиску води на цю частину та напрямок її дії, якщо заглиблення Н, довжина твірної циліндра l.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R, м

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,5

0,4

Н, м

0,6

1,3

0,7

1,0

0,8

1,2

0,5

1,4

0,9

1,1

l, м

3,5

3,0

5,5

2,5

5,0

2,0

4,5

1,5

4,0

1,0

32. Канал прямокутного перерізу шириною b перегороджений циліндричною стінкою радіусом R. Визначити величину та направлення сили тиску води на стінку.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

b, м

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

3,5

5,5

6,5

d, м

0,7

2,1

3,0

1,0

1,2

2,5

1,6

1,5

1,7

2,0

33. Визначити та побудувати силу надлишкового тиску води на полусферичну поверхню довжиною 6м, якщо відомі величини d та Н.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d, м

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

Н, м

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

34. Круглий отвір діаметром d = 1,2 м у дні резервуара з водою перекритий клапаном-полусферою вагою G = 200 кгс. Визначити силу Т, яка необхідна для підняття клапана при напорі Н, якщо манометричний тиск на вільній поверхні рм.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Н, м

5,5

6,5

3,5

2,0

2,5

3,0

4,5

6,0

5,0

4,0

рм, атм

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

35. Визначити товщину стінок сталевого бака діаметром d, який заповнений рідиною густиною на висоту h під тиском ро. Допустимий опір сталі розриванню прийняти =120 МПа.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d, м

8

9

10

3,5

2,5

7

6

5

4

3

h, м

5,5

6,5

7,0

10,0

8,0

9,0

4,5

6,0

5,0

4,0

, т/м3

0,85

0,7

0,8

0,95

0,9

0,65

0,75

0,8

0,65

0,85

ро, ат

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

36. Визначити величину та напрямок дії сили тиску води на затвор у вигляді чверті циліндра радіусу R, якщо заглиблення Н, довжина твірної циліндра l.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R, м

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,5

0,4

Н, м

2,5

2,0

2,6

3,4

3,2

3,0

1,8

1,6

1,0

1,6

l, м

3,5

3,0

5,5

2,5

5,0

2,0

4,5

1,5

4,0

1,0

37. Вертикальна стінка резервуару з водою має внизу фасонну частину у вигляді чверті поверхні циліндра. Визначити величину сили тиску води на 1 м ширини цієї частини та напрямок дії сили, якщо радіус циліндричної поверхні R, її заглиблення Н.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R, м

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

Н, м

1,0

1,2

1,5

1,6

1,8

1,4

1,3

1,7

1,9

2,0

38. Понтон довжиною 5м, шириною 2,5 м, висотою h перевірити на остійність без навантаження. Сила тяжіння понтону G.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

h, м

1,5

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,4

G, кгс

9500

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

39. Бетонна плита важить в повітрі G1 , у воді G2. Знайти питому вагу бетону.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

G1, кгс

950

1000

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1100

G2, кгс

450

500

700

800

900

750

850

1000

950

600

40. Дерев’яний брус довжиною l, шириною b, висотою h плаває у воді. Визначити остійність брусу в двох положеннях. Щільність дерева ρ = 700 кг/м3.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

b, м

0,5

0,55

0,4

0,65

0,35

0,45

0,6

0,8

0,75

0,7

h, м

0,25

0,3

0,35

0,4

0,24

0,3

0,42

0,5

0,38

0,45

l, м

1,2

1,4

1,8

2,0

1,5

2,2

1,6

2,5

2,4

2,6

41. Дерев’яний брус довжиною l = 5м, шириною b = 1м, висотою h= 0,5м плаває у воді. Знайти осадку брусу Н, якщо на брусі лежить навантаження G. Питома вага дерева γ = 0,8 г/см3.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

G, кг

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

42. Дерев’яний циліндр діаметром d = 0,8 м та висотою Н плаває по воді так, що його ось направлена вертикально. Перевірити остійність циліндру.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Н, м

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

43. Для перевезення вантажів через ріку будується пліт з колод діаметром 0,25 м довжиною 1 м. Визначити, скільки потрібно колод для плоту, щоб утримати вантаж G. Питома вага дерева γ = 0,8 тс/м3.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

G, кг

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

44. Ареометр складається з полої скляної трубки та шарику. Діаметр трубки d = 2 см, діаметр шарику D = 4 см. Вага ареометра G = 200 г. Визначити, на яку глибину h зануриться ареометр в рідині з питомою вагою γ.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

γ, г/см3

1,5

1,0

0,8

1,2

1,1

1,4

1,6

1,3

0,9

1,7

45. Бак для автоматичного пуску води має отвір у дні діаметром d = 40 мм, який закритий клапаном, що жорстко зв’язаний з поплавком діаметром D та висотою а = 6 см. Наповнення баку становить h.

Маса клапана m = 1 кг, масу поплавку не враховувати. Поплавок занурений у воду на 2/3 висоти. Визначити діаметр поплавка.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

h, см

55

30

45

40

35

48

50

60

65

70

46. Визначити витрату води в трубі прямокутного перерізу 8060 см, що забезпечує турбулентний режим руху. Температура води t.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

t,С

10

12

17

15

20

25

30

35

40

45

47. У трубопроводі діаметром 100 мм рухається вода з витратою Q. Чи зміниться режим руху води при збільшенні її температури від 5 до 50С.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Q, л/с

6

10

8

25

20

12

18

15

22

16

48. Вода рухається в прямокутному лотку шириною 1,2м витратою Q при температурі 20С. Визначити глибину потоку води, при якій збережеться ламінарний режим руху.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Q, л/с

2,0

1,5

0,25

1,0

0,5

0,8

0,75

0,64

0,3

0,45

49. По трубі діаметром d рухається вода з витратою Q. За якої температури вода буде рухатися з параметром Рейнольдса Re = Reкр.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d, мм

45

50

55

60

65

70

75

80

90

100

Q, л/с

0,1

0,16

0,18

0,14

0,19

0,17

0,12

0,13

0,15

0,11

50. Визначити мінімальний діаметр трубопроводу, який забезпечить турбулентний режим руху рідини в’язкістю з витратою Q.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

, см2

0,01

0,012

0,013

0,014

0,015

0,016

0,018

0,02

0,006

0,008

Q, л/с

0,3

0,2

0,24

0,15

0,26

0,07

0,18

0,05

0,25

0,12

51. По прямокутному лотку шириною 40 см рухається вода глибиною 20 см при температурі t. Визначити швидкість, при якій турбулентний режим руху зміниться на ламінарний.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

t,С

15

12

8

25

13

18

10

20

7

5

52. Визначити витрату рідини в трубі діаметром d, при якій відбудеться перехід ламінарного режиму руху на турбулентний. Коефіцієнт кінематичної в’язкості 0,02 см2/с.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d, мм

250

300

350

400

450

500

200

550

600

150

53. З’ясувати режим руху рідини в трубі діаметром d при витраті Q. Коефіцієнт кінематичної в’язкості рідини 0,022 см2/с.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d, мм

50

80

75

55

25

32

100

40

45

60

Q, л/с

0,2

0,5

0,4

0,15

0,1

0,25

0,9

0,12

0,35

0,22

54. Вода рухається в прямокутному лотку шириною 1,5 м при температурі 20С. При якій максимальній витраті збережеться ламінарний режим, якщо глибина потоку h.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

h, м

1,0

0,8

1,1

0,75

1,2

0,9

0,7

1,4

1,15

1,3

55. Вода рухається в прямокутному лотку 40х50 см при температурі 25С з витратою Q. З’ясувати режим руху води.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Q, л/с

0,5

0,8

0,6

0,25

0,95

0,65

0,9

0,7

0,4

0,75

56. З резервуару по новому чавунному трубопроводу, що складається з двох ділянок, рухається вода при t = 20С. Визначити витрату водив трубі, побудувати напірну та п’єзометричну лінії. Діаметри ділянок d1 та d2, їхня довжина l1 = 15 м, l2 = 10 м, манометричний тиск на поверхні води в резервуарі p, напір H.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d1, мм

150

250

125

300

200

175

250

175

200

350

d2, мм

125

175

100

250

100

125

150

150

100

200

H, м

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

р, ат

0,95

0,75

0,8

0,7

0,6

0,9

0,55

0,65

0,85

0,5

57. З баку А до баку Б перетікає вода по сталевому трубопроводу змінного перерізу. Визначити витрату Q, якщо відомі напір води в баках Н1, Н2, діаметри та довжина труб d1 , d2, l1 = l2 = 10 м, 1 = 0,02, 2 = 0,025. Побудувати напірну та п’єзометричну лінії.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d1, см

10

5

7,5

5

10

20

12,5

15

10

25

d2, см

15

7,5

12,5

10

20

25

20

22,5

30

35

H1, м

4

6,5

5,5

3

6

5

6

5,5

4,5

6,5

H2, м

2

3

2

1

3,5

2,5

4

2,5

1,5

2

58. До баку надходить вода з постійною витратою Q при t = 10С. Для запобігання переповнення бака він обладнаний сталевою переливною

трубою діаметром d, загальною довжиною l. Визначити витрату води, яка забезпечує напір Н.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d, мм

50

75

125

150

100

150

50

100

200

175

l, м

6

9

16

6,5

12

15

5

10

14

8

H, м

3

5

6,5

3,5

6

7,5

4

5,5

7

4,5

59. З резервуару витікає вода по трубі змінного перерізу з відмітками початку та кінця відповідно zп = 5 м, zк = 3,5 м. На кінці труби встановлений вентиль. Визначити витрату води, якщо відомі діаметри d1, d2, довжина l1, l2, коефіцієнти гідравлічного опору 1 = 0,025, 2 = 0,03, напір Н. Побудувати напірну та п’єзометричну лінії.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d1, мм

75

80

90

100

110

120

125

130

140

150

d2, мм

25

35

45

50

60

70

75

80

90

100

l1, м

1

2

1,4

0,8

2,6

1,7

1,3

1,8

2,5

2,7

l2, м

1,9

0,7

2,1

2,3

1,2

2,8

2,2

2,4

1,5

1,6

H, м

4,5

4,6

4,8

4,9

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

60. З резервуару при постійному манометричному тиску рм = 0,6 кгс/см2 та постійному рівні витікає вода по вертикальній трубі змінного перерізу, нижній кінець якої занурений у відкритий резервуар. Визначити витрату води в трубі, якщо напір Н, діаметри труб d1, d2. Втрати напору по довжині трубопроводу не враховувати.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d1, мм

50

75

100

125

150

25

50

32

75

100

d2, мм

75

100

125

150

200

50

100

75

125

150

H, м

10

6,5

5

8

6

9

7

6,5

8,5

12

61. Вода переливається з резервуару 1 до резервуару 2 через сталевий сифон. Визначити витрату та вакуум у найвищій точці сифону, якщо відомі діаметр d, довжина l1 та l2, висоти Н та h, коефіцієнт гідравлічного тертя  = 0,018.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d, мм

75

32

50

100

60

80

40

125

150

25

l1, м

1

2

1,4

2,2

1,2

1,6

1,3

1,8

2,5

1,5

l2, м

3

3,5

3,6

5,8

4,8

2,9

3,7

3,2

4,5

4,0

H, м

4,5

4,6

4,8

4,9

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

h, м

1,5

1,6

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

62. Визначити найбільшу можливу висоту розташування відцентрового насосу над рівнем води у водоймі h, якщо вакуум в насосі рвак = 70 кПа, довжина сталевої всмоктувальної труби l, її діаметр d, витрата насосу Q, температура води при t = 15С.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

l, м

12

7

8

9

7,5

8,5

9

10

11

13

d, мм

75

125

100

125

150

125

100

175

150

200

Q, л/с

16

22

18

24

32

26

20

35

30

40

63. Вода з витратою Q при t = 15С із свердловини надходить в збірний колодязь по неновому сталевому трубопроводу довжи-ною l = 80 м при допустимій швидкості руху води в ньому v = 0,8 м/с. Визначити різницю рівнів води в свердловині та колодязі.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Q, л/с

12

12,8

14,2

13,0

13,8

12,5

15,2

13,5

15,0

14,5

64. З резервуару витікає вода по трубі змінного перерізу з діаметрами d1 = 30 мм, d2 = 20 мм, d3 = 15 мм. Довжина ділянок відповідно l1 = 6 м, l2 = 4 м, l3 = 1 м. Напір над входом в трубу Н. Визначити тиск р0 на вільній поверхні в резервуарі, необхідний для створення швидкості v3, якщо кут нахилу α = 300. Побудувати напірну та п’єзометричну лінії.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

H, м

3

5

5,8

3,5

4,8

6,2

4

5,5

6

4,5

v3, м/с

7,5

6

7

5

8

10

5,5

8,5

9

6,5

65. Рідина з витратою Q рухається по сталевій трубі змінного перерізу. Діаметри та довжина ділянок відповідно: d1, d2, L1 = 150 м, L2 = 200 м. Визначити втрати напору по довжині труби.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d1, мм

175

250

400

300

150

300

350

400

550

600

d2, мм

150

200

450

250

175

350

400

300

600

500

Q, л/с

50

70

190

80

60

100

145

90

350

250

66. Визначити загальні втрати напору при перетіканні води з баку А до баку Б зі швидкістю v = 1,2 м/с, якщо відомі витрата Q, загальна довжина L, коефіцієнт гідравлічного тертя λ = 0,03, коефіцієнти опору прийняти ξз = 5, ξпов = 4,5.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

L, м

15

20

45

60

18

16

40

30

50

25

Q, л/с

40

18

20

28

30

24

16

22

25

35

67. Визначити коефіцієнт гідравлічного тертя λ труби еквівалентної шорсткості Δ, якою рухається рідина в’язкістю ν = 0,025 см2/с зі швидкістю v = 1 м/с при витраті Q.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Δ

0,02

0,022

0,03

0,032

0,034

0,025

0,035

0,029

0,031

0,019

Q, л/с

20

35

25

60

30

50

45

80

40

55

68. Визначити втрати напору в системі трьох ділянок послідовно з’єднаних сталевих трубопроводів, якщо пропускна спроможність Q = 20 л/с, діаметри ділянок d1, d2, d3, їх довжина l1 = 200 м, l2 = 175 м, l3 = 150 м.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d1, м

100

250

150

400

150

400

100

200

300

250

d2, м

350

400

175

500

350

500

175

400

400

350

69. Визначити гідравлічну область русла в трубі діаметром d, якщо еквівалентна шорсткість Δ, в’язкість ν при витраті Q.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ν, см2

0,01

0,015

0,02

0,025

0,018

0,03

0,035

0,012

0,022

0,032

d, мм

150

200

450

250

175

350

400

300

600

500

Δ, мм

0,02

0,05

0,08

0,1

0,12

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

Q, л/с

20

35

190

60

30

100

145

80

350

250

70. Визначити необхідну кількість паралельних ліній для заміни залізобетонного трубопроводу діаметром D трубами діаметром d.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

D, мм

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

d, мм

400

500

600

700

600

800

1200

1100

900

1000

71. Визначити пропускну спроможність трубопроводу, який складається з трьох послідовно з’єднаних ділянок довжиною l1 = 600м, l2 = 1000м, l3 = 800м діаметрами d1, d2, d3. Відомі геодезичні відмітки на початку трубопроводу zп = 10 м та в його кінці zк= 35 м, тиск на початку та в кінці відповідно рп = 0,6 МПа, рк = 0,1 МПа.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d1, мм

500

600

800

500

700

600

700

450

700

400

d2, мм

450

400

500

400

400

500

600

300

600

250

d3, мм

300

350

600

200

500

400

350

200

400

150

матеріал

труб

чавун

сталь

бетон

чавун

сталь

бетон

чавун

сталь

бетон

чавун

72. Підібрати діаметр сталевого трубопроводу та визначити потрібний напір на його початку для пропускання витрати Q при довжині трубопроводу l та п’єзометричному напорі в кінці Нк.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Q, л/с

35

90

250

25

50

100

60

200

120

80

l, км

0,8

1,1

1,3

0,5

1,2

0,7

0,9

0,6

1,0

1,4

Нк, м

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

73. Визначити розподіл витрат по паралельних лініях водопроводу діаметром d1 = 200 мм та d2 = 150 мм, довжиною l1 та l2, якщо коефіцієнти гідравлічного тертя труб λ1 та λ2 загальна витрата Q = 22 л/с.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

l1, м

200

150

220

300

180

160

210

200

120

130

l2, м

170

180

240

340

140

190

175

250

140

100

λ1

0,02

0,022

0,03

0,032

0,034

0,025

0,035

0,029

0,031

0,019

λ2

0,031

0,04

0,024

0,04

0,028

0,038

0,026

0,018

0,036

0,021

74. Визначити необхідний напір для підбору насосу Н, якщо відомі витрата Q, довжина труби L = 1,5 км, діаметр труби d, її еквівалентна шорсткість ∆ = 0,05 мм, кінематична в’язкість ν = 0,01 см2/с.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d, мм

150

200

450

250

175

350

400

300

600

500

Q, л/с

20

35

190

60

30

100

145

80

350

250

75. Визначити необхідний напір для подачі води на відстань L по стальній трубі діаметром d = 200 мм, якщо витрата Q = 50 л/с, вільний напір Нвільн.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

L, км

1,4

1,2

1,1

1,0

0,8

0,6

0,5

1,6

1,3

1,8

Нвільн, м

20

35

19

36

23

10

14,5

28

35

25

76. В кінці сталевого трубопроводу довжиною L = 1,5 км установлена колонка на відмітці Zк при п’єзометричному напорі на початку трубопроводу Hп. Визначити тиск в колонці р, якщо витрата Q, діаметр d.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Zк, м

5

7

8

6

4

10

5

9

3

11

Нп, м

19

21

24

20

15

25

13

33

12

30

Q, л/с

20

30

25

80

35

50

100

70

40

60

d, мм

150

200

300

450

250

350

500

450

300

400

77. По залізобетонному трубопроводу подається вода витратою Q на відстань L. Визначити необхідний діаметр трубопроводу, якщо тиск на його початку рп, в кінці рк.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Q, м3

0,7

0,15

0,8

0,5

0,25

0,4

0,6

0,8

0,2

0,3

L, км

3

6

3,5

2

1,5

6

4

3

5

1

рп, МПа

0,5

0,3

0,4

0,5

0,6

0,3

0,5

0,6

0,4

0,7

рк, МПа

0,1

0,04

0,05

0,06

0,07

0,02

0,08

0,07

0,06

0,09

78. Визначити витрату, яку подає простий водогін діаметром d та довжиною L. Напір Н.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d, мм

250

450

300

400

500

600

800

700

800

600

L, км

4

5

2,5

3

4,5

1,5

5,5

3,5

2

1

Н, м

40

42

45

30

32

35

36

44

34

38

79. Визначити необхідний діаметр чавунного водогону, якщо витрата Q, довжина L, напір Н.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Q, л/с

20

35

190

60

30

100

145

80

350

250

L, км

4

5

2,5

3

4,5

1,5

5,5

3,5

2

1

Н, м

40

42

45

30

32

35

36

44

34

38

80. Визначити ударне підвищення тиску в сталевій трубі діаметром d, товщиною стінок δ при миттєвому закритті крана, якщо витрата Q, модулі пружності стінок труби та води відповідно Е0 = 2х1011 Па та Е = 2х109Па.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

δ, мм

0,5

1

2,5

1,2

0,8

1,6

1,8

1,5

1,5

1,0

d, мм

150

200

450

250

175

350

400

300

600

500

Q, л/с

20

35

190

60

30

100

145

80

350

250

81. У чавунному трубопроводі діаметром 100 мм (товщиною стінок δ = 6,5 мм) після закриття засувки тиск підвищився на величину Δр за час t. Визначити швидкість руху води в трубопроводі до закриття засувки.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

l, км

5

6

6,5

5,5

8

8,5

4

9,5

7

7,5

t, с

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Δр,кН/м2

900

780

820

700

910

860

935

850

800

760

82. По сталевому трубопроводу довжиною l = 2,5 км та діаметром d (товщина стінок δ = 6 мм) подається вода витратою Q. Визначити збільшення тиску в трубопроводі, якщо в кінці його закрити засувку на протязі часу t.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d, мм

150

200

150

200

150

200

150

200

150

200

Q, л/с

25

50

35

60

30

55

40

70

20

45

t, с

13,5

17

4

10

5,5

6

18

15

2,5

2

83. По сталевому трубопроводу (Ео = 2,03108 кН/м2) діаметром 300 мм товщиною стінок δ = 12 мм подається нафта (Е = 1,32108 кН/м2) густиною 860 кг/м3 на відстань l. Визначити необхідний час закриття затвора, якщо при витраті Q додатковий тиск у випадку виникнення гідравлічного удару не повинен перевищувати Δр.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

l, км

2,75

1,6

2,5

1,4

1,5

1,3

2,25

4,15

2,45

1,25

Q, м3

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

Δр,кН/м2

280

360

410

375

260

100

350

400

380

120

84. По сталевому трубопроводу довжиною l та діаметром d, товщиною стінок δ = 5 мм подається вода витратою Q. Визначити збільшення напору в трубопроводі при гідравлічному ударі, якщо в кінці його закрити засувку на протязі часу t.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

l, км

2,6

2,5

3,4

1,6

4,0

3,8

1,6

1,5

2,4

2,2

d, мм

150

200

150

200

150

200

150

200

150

200

Q, л/с

25

50

35

60

30

55

40

70

20

45

t, с

13,5

17

10

7

5,5

8

18

15

6

12

85. До баку А надходить вода витратою Q, яка перетікає до баку Б через малий отвір діаметром d1 і далі в атмосферу через зовнішній циліндричний насадок діаметром d2. Визначити напори Н1 та Н2.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d1, мм

44

32

25

20

36

48

40

16

38

12

d2, мм

34

40

45

35

22

42

38

30

24

20

Q, л/с

6

3

2,5

2

3,5

5,5

5

1

2,4

0,5

86. Визначити об'єм та висоту шару рідини в циліндричній посудині діаметром D, якщо вся рідина витікала через отвір у дні за час t. Діаметр отвору d.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

D, м

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

d, мм

100

85

70

90

60

80

75

55

65

50

87. Визначити витрату води при її витіканні через прямокутний отвір у боковій стінці резервуара, якщо висота отвору а, ширина b, напір Н.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a, м

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,65

0,55

0,45

b, м

0,5

0,6

0,9

1,0

0,7

0,4

0,8

0,85

0,65

0,75

H, м

0,8

0,95

1,0

1,15

1,2

1,25

1,4

1,45

1,3

1,35

88. Резервуар частково заповнений водою, яка знаходиться під тиском р. На глибині h знаходиться отвір діаметром d. На скільки зміниться витрата води, якщо до отвору приєднати конічний збіжний насадок?

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

р, aтм

0,65

0,6

0,3

0,25

0,4

0,5

0,75

0,7

0,85

0,8

d, мм

20

25

28

30

32

35

38

40

42

45

h, м

0,5

0,6

0,7

0,8

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

89. До баку, розгородженого тонкою стінкою на два відсіки, надходить вода витратою Q. З кожної секції вода витікає через циліндричний насадок, діаметр якого дорівнює діаметру отвору d в перегородці. Визначити витрату води кожний насадок.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d, мм

50

60

65

55

20

25

30

35

40

45

Q, л/с

15

20

25

23

3

4,5

6

9

10

12

90. Вода витратою Q надходить до баку, який має конічний збіжний насадок у дні діаметром d. До якого найбільшого рівня заповниться бак за цих умов.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d, мм

30

29

27

25

20

22

24

26

28

30

Q, л/с

1,0

0,8

0,6

1,2

0,5

0,7

0,9

1,5

1,8

2,0

91. Приток води до циліндричної посудини дорівнює відтоку через отвір в боковій стінці при напорі Н. Після того, як приток припинився, посудина спорожнилась за 100 с. Визначити діаметр отвору та витрату, що надходила до посудини, якщо площа поперечного перерізу посудини Ω.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Н, м

1

2

0,8

1,5

1,2

0,75

0,6

1,6

0,9

1,8

Ω, м2

0,5

1,2

0,7

0,8

1,0

0,9

0,65

1,1

0,85

1,0

92. Рідина витратою Q витікає з резервуару через внутрішній циліндричний насадок діаметром d. Визначити напір Н1 за цієї умови та напір Н2, якщо замінити внутрішній циліндр-ричний насадок зовнішнім циліндричним того ж діаметру d при тій же витраті Q.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d, мм

30

29

27

25

20

22

24

26

28

30

Q, л/с

2,0

2,8

2,6

3,2

3,0

3,8

2,5

3,5

3,4

4,0

93. З закритого резервуару витікає вода з отвору та конічного збіжного насадку однакового діаметром d при постійному напорі Н = 2м. Витрата, що витікає з насадку більша витрати, що витікає з отвору на ∆Q. Знайти надлишковий тиск на вільній поверхні.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d, мм

30

29

27

25

20

22

24

26

28

30

Q, л/с

2,0

2,8

2,6

3,2

3,0

3,8

2,5

3,5

3,4

4,0

94. Струмінь, що витікає з отвору в тонкій стінці баку при постійному напорі Н, досягає горизонтального полу на відстані l. Отвір діаметром d розташований на висоті h = 1м над полом. Визначити витрату струменю Q.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d, мм

50

60

65

55

20

25

30

35

40

45

l, м

1,5

2,0

1,3

1,4

1,9

1,75

1,6

1,55

1,7

1,45

95. Знайти радіус круглого залізобетонного тунелю та середню швидкість протікання води в ньому. Вода рухається рівномірно з витратою Q, ухил і, відносна глибина наповнення Δ, коефіцієнт шорсткості n.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Q, м3

1

2

3

4

5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

і

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

0,009

0,010

Δ

1,6

1,55

1,75

1,50

1,45

1,80

1,65

1,85

1,70

1,90

n

0,012

0,013

0,014

0,015

0,012

0,013

0,014

0,015

0,012

0,014

96. Канал прямокутного перерізу з ухилом дна і = 0,0005 та шириною b = 2 м пропускає витрату Q1 при глибині h = 1м. На скільки треба розширити канал при збереженні і та h, щоб він пропускав витрату Q2.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Q1, м3

3,0

2,5

2,0

3,5

4,0

5,0

6,0

5,5

7,0

8,0

Q2, м3

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

12,0

14,0

13,0

11,0

15,0

97. Визначити нормальну глибину та середню швидкість потоку в руслі прямокутного перерізу шириною b, якщо ухил дна і = 0,0025, коефіцієнт шорсткості n = 0,014, розрахункова витрата Q.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Q, м3

15,0

6,5

13,0

4,5

12,0

14,0

7,5

9,0

10,0

8,0

b, м

1,2

1,3

1,6

2,0

1,1

1,8

1,0

1,2

1,5

1,4

98. Для відведення води прокладений бетонний канал. Визначити середню швидкість та витрату води при рівномірному русі води в каналі з ухилом дна і, якщо ширина русла по дну b, глибина наповнення h, коефіцієнт шорсткості n = 0,012, коефіцієнт закладення укосів m=2.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

b, м

1,5

1,45

1,4

1,35

1,3

1,25

1,2

1,15

1,1

1,0

h, м

1,15

0,95

0,85

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

1,2

1000 і

1

3,5

1,5

4

2

4,5

2,5

5

3

5,5

99. Підібрати гідравлічно найвигідніший переріз залізобетонного прямокутного лотку, що прокладений з ухилом і = 0,008 та пропускає витрату Q.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Q, м3

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

100. Визначити ухил бетонного каналу трапецієвидного перерізу шириною по дну b, коефіцієнтом закладення укосів m, глибиною h = 1м для пропуску витрати Q. Умови експлуатації каналу задовільні.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Q, м3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

b, м

1,0

1,0

1,5

2,0

2,2

1,5

2,0

1,0

0,9

2,0

m

1,1

1,2

1,25

1,4

1,5

1,3

1,6

1,7

2,0

2,5

101. Визначити чи потрібно укріплювати канал прямокутного перерізу шириною b, прокладеного в льосовидних ґрунтах з ухилом і = 0,006 при витраті Q.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Q, м3

2,5

3,5

5,5

6,5

7,0

4,5

3

4

5

6

b, м

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

1,5

3,5

2,5

1,8

2,2

102. При якому наповненні h цегляний канал трапецієвидного перерізу з закладенням укосів m = 2, ухилом і = 0,005 шириною по дну b = 4 м пропустить витрату Q.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Q, м3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

103. Визначити розміри та тип кріплення каналу трапецієвидного перерізу, прокладеного в суглинистих ґрунтах з ухилом i для пропуску витрати Q.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Q, м3

5

6

7

8

9

10

5,5

6,5

7,5

8,5

і

0,001

0,002

0,0025

0,003

0,004

0,0045

0,005

0,006

0,007

0,008

104. Перевірити чи буде замулюватися або розмиватися русло трапецієвидного каналу (n = 0,0135, vдоп = 6 м/с), якщо його ширина по дну b, коефіцієнт закладення укосів m = 1,5, ухил дна і = 0,0015, витрата води Q, глибина потоку h = 1,2 м, середній діаметр завислих наносів d.

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Q, м3

3,0

2,5

2,0

3,5

4,0

2,4

3,8

3,4

2,8

4,2

b, м

1,0

1,2

0,7

0,9

1,5

1,3

0,5

0,8

0,6

1,1

d, мм

2

0,8

1,6

0,9

1,4

1,0

0,5

1,1

0,6

1,2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.