Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекц_я8_Т.6.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
107.52 Кб
Скачать

Лекція 8 (2 год.)

Тема 6. Міжнародний кредит

 1. Міжнародні фінансово-кредитні організації.

 2. Україна в міжнародних фінансово-кредитних організаціях і використання нею міжнародних кредитів.

 1. Міжнародні фінансово-кредитні організації.

Рис. 1. Система міжнародних фінансово-кредитних організацій

Міжнародна фінансово-кредитна система складається не тільки з міжнародних фінансово-кредитних відносин, а й з інститутів, без яких ці відносини не існували б. Інституціональне забезпечення насамперед зводиться до міжнародних фінансово-кредитних організацій. Серед основних таких інститутів можна назвати Міжнародний Валютний Фонд (МВФ) і Світовий Банк (вірніше, Група Світового Банку), які ще називаються Бретон-Вудськими інститутами, а також Банк Міжнародних Розрахунків (БМР) і такі організації з регулювання зовнішньої заборгованості, як Паризький (ПК) і Лондонський (ЛК) Клуби. Окрему, але достатньо помітну, роль на світовому кредитному ринку відіграють регіональні банки: Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР), Азіатський Банк Розвитку (АзБР), Африканський Банк Розвитку (АфБР), Міжамериканський Банк Розвитку (МАБР).

З Бретон-Вудських інститутів у цьому розділі розглядатиметься тільки Група Світового Банку – ГСБ (The World Bank Group – WBG ).

Світовий Банкце міжнародний інвестиційний інститут, заснований (під назвою Міжнародний Банк Реконструкції та Розвитку) одночасно з Міжнародним Валютним Фондом згідно з ухвалою міжнародної валютно-фінансової конференції, яка відбулася в американському містечку Бретон-Вудсі в 1944 році.

У наш час серед членів Світового Банку налічується 184 країни. Штаб-квартира знаходиться у Вашингтоні. Штат Банку налічує понад 6 тис. службовців.

До складу Групи Світового Банку входить дві основні самостійні організації:

 • Міжнародний Банк Реконструкції та Розвитку (МБРР);

 • Міжнародна Асоціація Розвитку (МАР).

Ці дві організації мають спільну штаб-квартиру і спільне керівництво (президент, управляючі та директори МБРР займають аналогічні посади в МАР).

Серед головних організацій Групи Світового Банку також є ще Міжнародна Фінансова Корпорація (МФК), Багатостороннє Агентство Гарантування Інвестицій (БАГІ) і Міжнародний Центр Розв’язання Інвестиційних Спорів (МЦРІС).

Міжнародний Банк Реконструкції та Розвитку – МБРР (The International Bank for Reconstruction and Development - IBRD) – це спеціалізований заклад ООН з фінансового сприяння в реконструкції та розвитку економік країн-членів. МБРР функціонує з 1945 року. Членами цієї кредитної установи можуть бути тільки ті країни, які вступили до МВФ.

Половину голосів у раді МБРР мають 7 провідних країн (США, Японія, ФРН, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії або просто – Сполучене Королівство, Франція, Канада, Італія), котрі визначають кредитну політику МБРР і всієї Групи Світового Банку, а також розпоряджаються його коштами.

МБРР здійснює свою діяльність у вигляді надання довгострокових позик. Як правило, кредити надаються на термін 15-25 років.

Міжнародний Банк Реконструкції та Розвитку надає позики в основному для:

 • розвитку інфраструктури;

 • здійснення сільськогосподарських проектів;

 • розвитку промисловості, але не більше 20% від загальної суми позики і то в основному на розвиток малого та частково середнього бізнесу.

Вищим керівним органом МБРР є Рада управляючих, що представляють усі країни світу, котрі є членами МБРР. Виконавчий і найдієздатніший орган МБРР – Директорат, до якого входить 22 виконавчих директори, 5 з котрих працюють на постійній основі (це представники США, Японії, Великої Британії, ФРН і Франції).

Міжнародна Асоціація Розвитку – МАР (The International Development Association – IDA)це міжнародна міжурядова організація, яка також, як і МБРР, є спеціалізованим органом ООН. Створена у 1960 році для сприяння економічному розвитку найменш розвинених країн шляхом надання їм пільгових кредитів.

Правом отримання пільгових кредитів можуть користуватись, насамперед, країни з річним доходом на душу населення нижчим за 790 дол. США. Таким країнам МАР надає пільгові кредити на 50 років, стягуючи тільки комісійні у розмірі 0,75 відсотків річних.

Джерела фонду ресурсів МАР:

 • внески за підпискою;

 • додаткові внески країн-членів (переважно розвинених);

 • відрахування з прибутків Світового Банку.

Кредити Міжнародної Асоціації Розвитку направляються в основному розвиток економічної та соціальної інфраструктури, а останнім часом також і на розвиток сільського господарства країн-позичальників.

Міжнародна Фінансова Корпорація – МФК (The International Finance Corporation – IFC)це також міжнародна міжурядова організація, спеціалізований заклад ООН. Створено в 1956 році для стимулювання приватного підприємництва, головним чином у країнах-членах МФК, що розвиваються.

МФК надає кредити приватним підприємствам і купує цінні папери, не конкуруючи з приватними інвесторами (її частка в акціонерному капіталі не перевищує 20%). МФК сприяє спільним інвестиціям місцевого та іноземного капіталів і вкладає кошти тільки у прибуткові підприємства приватного сектору. Термін надання позики 5-15 років. Рівень процента встановлюється залежно від ставок грошового ринку.

Джерела ресурсів Міжнародної Фінансової Корпорації:

 • статутний капітал;

 • продаж участі в кредитах банкам та іншим фінансовим установам;

 • перепродаж цінних паперів;

 • позики і дотації від МБРР.

Членами МФК можуть бути тільки члени МБРР. Структура і функції органів управління такі ж, як і в МБРР, а керівництво спільне.

Багатостороннє Агентство Гарантування Інвестицій (The Multilateral Investment Guarantee Agency) – це спеціалізована установа, метою якої є заохочення надходження інвестицій у країни, що розвиваються, шляхом їхнього страхування від некомерційних ризиків.

Засновано БАГІ у 1988 році джерелом ресурсів є надходження коштів від Міжнародного Банку Реконструкції та розвитку. До того ж, БАГІ має свій підписний капітал, який у 1993 році налічував 948млн. $. Термін гарантування, як правило, складає 15-20 років.

Міжнародний Центр Розв’язання Інвестиційних Спорів – МЦРІС (International Center for Settlement of Investment Disputes - ICSID) – це спеціалізована установа правового спрямування, метою якої є стимулювання приватних інвестицій через урегулювання конфліктів між іноземними інвесторами та місцевими урядами. Створено МЦРІС у 1966 році. До цієї організації входить понад 130 країн.

Варто зазначити, що участь Міжнародного Центру Розв’язання Інвестиційних Спорів у розв’язанні можливих спірних питань передбачається умовами багатьох інвестиційних контрактів, а також дво- і багатосторонніх угод.

Важливу роль на світовому ринку позичкових капіталів грає система групових і регіональних міжнародних фінансово-кредитних установ. Особливе місце серед таких установ займає Банк Міжнародних Розрахунків – БМР (Bank for International Settlements – BIS), заснований у 1930 році, як міждержавна фінансова організація. БМР підтримує ділові стосунки з центральними банками 55 країн-учасниць. Також БМР співпрацює з Європейським Центральним Банком.

БМР знаходиться в м. Базелі (Швейцарія). Вищим органом БМР є збори акціонерів, що скликаються щорічно, а виконавчим органом є Рада директорів. Голова Ради директорів одночасно виконує обов’язки президента банку.

Азійський Банк Розвитку (АзБР) створено у 1965 році, а операції він здійснює з 1966 року. АзБР налічує 56 країн-членів. США та Японія мають понад 1/3 голосів, тому довільне рішення АзБР може бути ними заблоковане. Вищим органом АзБР є Рада управляючих. Президентом АзБР обирається представник Японії. Штаб-квартира знаходиться в м.Манілі (Філіппіни).

Африканський Банк Розвитку – АфБР (African Development Bank – AfCB) створено в 1964 році, а функціонує з 1966 року. Його ще називають Групою Африканського Банку Розвитку (African Development Bank Group), оскільки до його складу, крім самого АфБР, входять ще три юридично самостійні фінансові установи: Міжнародне Фінансове Товариство для Інвестицій в Африці; Африканський Фонд Розвитку; Спеціальний (Довірчий) Фонд Нігерії. У 1982 році в установчі документи було внесено зміни, які дозволили брати участь в АфБР неафриканським країнам.

Членами АфБР є 52 регіональні країни і 26 нерегіональних країн, яким належить 1/3 статутного капіталу і стільки ж голосів. Дві третини кредитів, що надаються Африканським Банком Розвитку, спрямовуються країнам, які відносяться до найбідніших.

Міжамериканський Банк Розвитку (МАБР) створено у 1959 році зі штаб-квартирою у Вашингтоні. Наприкінці 90-х років МАБР налічував 46 членів: 28 з Латинської та Центральної Америки (їм належить 54% акціонерного капіталу), США (35%) і 17 інших країн (11%). Вищим органом МАБР є Рада управляючих, а виконавчим – Директорат, який складається з 12 директорів (8 з Латинської Америки, 1 зі США, 1 з Канади, 2 нерегіональні).

Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) створено в 1990 році, а операції здійснює з 1991 року. Штаб-квартира ЄБРР знаходиться в Лондоні.

Мета створення:

 • полегшення переходу центральних та східних європейських країн до ринкової економіки;

 • координація допомоги країн Заходу європейським постсоціалістичним країнам;

 • сприяння розвитку приватної підприємницької ініціативи в цих країнах;

 • стимулювання ключових і економічно обґрунтованих проектів;

 • сприяння інвестиціям у виробництво, а також у сферу послуг і фінансовий сектор та пов’язану з ним інфраструктуру.

Акціонерами банку є 58 країн, а також Європейський Союз і Європейський Інвестиційний Банк (ЄІБ).

Початковий капітал ЄБРР визначено в розмірі 10 млрд.екю, а на нинішньому етапі ця сума складає понад 13 млрд. євро. Передбачено такі квоти в капіталі банку:

 • 51% для країн-членів ЄС, самого ЄС та ЄІБ;

 • 13,5% для країн Центральної та Східної Європи;

 • 11,3% для інших європейських країн;

 • 24,2% для неєвропейських країн.

Найбільшими частками в капіталі ЄБРР володіють: США – 10%; ФРН, Франція, Італія, Сполучене Королівство, Японія – по 8,5175%; Росія – 4%.

Вищим органом ЄБРР є Рада управляючих, а головним виконавчим органом є Рада директорів, яка складається з 23 директорів (11 директорів представляють країни ЄС та ЄІБ; 4 директори від Центральної та Східної Європи, 4 – від інших європейських країн, 4 – від неєвропейських країн).

Чорноморський Банк Торгівлі та РозвиткуЧБТР (The Black Sea Bank for Trade and Development – BSBTD). Розпочав здійснювати операції з 1999 року.

Мета створення:

 • надання підтримки процесу переходу країн-членів до ринкової економіки;

 • фінансування та просування регіональних проектів;

 • надання банківських послуг підприємствам громадського і приватного секторів;

 • кредитування зовнішньоторговельної діяльності країн-учасниць Чорноморського Економічного Співробітництва.

Членами ЧБТР можуть бути як країни-члени Чорноморського Економічного Співробітництва, так і інші банки та фінансові інститути. Нині членами Чорноморського Банку Торгівлі та Розвитку є тільки учасники ЧЕС: Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Туреччина, Україна.

Капітал ЧБТР формується за рахунок відповідних внесків країн-членів. Статутний капітал складає 1,2 млрд. $. Частки Греції, Росії і Туреччини складають по 16,5%, Болгарії, Румунії та України – по 13,5%, а решта країн – по 2%.

Управління Чорноморським Банком Торгівлі та Розвитку здійснюють: Рада керуючих, яка збирається один раз на рік; Рада директорів; президент.

У системі міжнародних фінансово-кредитних організацій діють Паризький і Лондонський Клуби кредиторів, які займаються регулюванням державної і приватної зовнішньої заборгованості.

Паризький Клуб (Paris Club) є неформальною урядовою організацією країн-кредиторів. Створено в 1956 році. Особливістю такої організації є те, що в ній не передбачено організаційної структури і навіть формального членства. Паризький Клуб відкритий для усіх країн, які є кредиторами. Щоправда, основними учасниками роботи цього клубу є країни-члени Організації Економічного Співробітництва і Розвитку.

Лондонський Клуб (London Club) є організацією найбільших банків-кредиторів. На відміну від Паризького Клубу, який займається питаннями державних боргів, Лондонський клуб регулює питання реструктуризації приватної заборгованості.

 1. Україна в міжнародних фінансово-кредитних організаціях і використання нею міжнародних кредитів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]